Prvé múzeum intermédií II Satelit 2018 – Juraj Bartusz, Ilona Németh

1,50 €

Katalóg dokumentuje projekt Prvé múzeum intermédií II Satelit 2018, ktorý predstavil vybrané diela Juraja Bartusza a Ilony Németh. Obaja autori sú zároveň dielami zastúpení v aktuálnej expozícii PGU: Prvé múzeum intermédií II Medzi informáciou a pamäťou. Prezentácie diela Juraja Bartusza – Chyť ma, chyť ma! Hľadám v pamäti tvár svojej spolužiačky Sáry Rosenblumovej (1995) a diela Ilony Németh – V4 26th Anniversary (2017) boli vybrané tak, aby tematicky a kontextom korešpondovali s témou expozície PMI II Medzi informáciou a pamäťou – akcentovali dôležitosť diskurzu pamäte a informácie a jeho presah do angažovaného umenia. Texty v katalógu (slovenský a anglický jazyk) interpretujú uvedené diela v kontexte tvorby umelcov, tiež v súvislosti s tematickým zameraním expozície, no predovšetkým v súvislostiach umenia po roku 1990.

editor: Mira Sikorová-Putišová
texty: Mira Sikorová-Putišová
vizuálna koncepcia a layout: Marcel Benčík
ISBN: 978-80-99906-00-7
vydavateľ katalógu: © Považská galéria umenia v Žiline 2018
Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu