Zmluvy 2019

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1/20194/2019 Poistná zmluva -hromadné úrazové poistenie Union poisťovňa, a.s. 31322051 Karadžičova 10, 813 60 Bratislava hromadné poistenie 60,00 1.1.2019-31.12.2019 19.12.2018 2.1.2019
2/20197/2019 2019-08-01 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 36145050 Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín komisionárska zmluva podľa rozpisu v zmluve 17.1.2019-31.3.2019 15.1.2019 18.1.2019
3/201910/2019 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217431 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1694 I. polrok, 1694 / II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
4/201911/2019 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217430 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 139/I. polrok, 139/ II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
5/201912/2018 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217429 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 199/I. polrok, 199/ II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
6/201913/2018 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7216389 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 302/I. polrok, 302/ II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
7/201914/2018 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7218187 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 63/ I. polrok, 63 / II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
8/201931/2019 Zmluva o dielo Ester Mládenková - - zmluva 50,00 21.1.2019-25.1.2019 21.1.2019 21.1.2019
9/201956/2019 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Źilina zmluva bezodplatne 11.3.2019- 11.3.2019 13.3.2019
10/201960/2019 Zmluva o dielo Ester Mládenková - - zmluva o dielo 50,00 10.3.2019-21.3.2019 10.3.2019 10.3.2019
11/201963/2019 Kúpna zmluva Jana Želibská - - kúpna zmluva 16000,00 14.3.2019-neurčito 14.3.2019 14.3.2019
12/201964/2019 Komisionárska zmluva 2019-03-08 Turčianska galéria v Martine 36145327 Daxnerova 2, 036 01 Martin komisonárska zmluva 5,00/ks 7.2.2019-7.4.2019 8.3.2019 14.3.2019
13/201966/2019 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Źilina zmluva bezodplatne 22.3.2019- 22.3.2019 22.3.2019
14/201970/2019 Komisionárska zmluva č. 2019-03-21/A Slovenská výtvarná únia 00178535 Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava komisonárska zmluva 100 ks/1,00/ ks 21.3.2019-5.5.2019 22.3.2019 22.3.2019
15/201971/2019 Komisionárska zmluva č. 2019-03-21/B Slovenská výtvarná únia 00178535 Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava komisonárska zmluva 20 ks/1,00/ks 21.3.2019-5.5.2019 22.3.2019 22.3.2019
16/201981/2019 Komisionárska zmluva č. 2019-03-29 Pilot 42265959 Adámiho 2, 841 05 Bratislava komisonárska zmluva 1,00/ks 2019-2020 9.4..2019 9.4.2019
17/2019103/2019 Zmluva o nájme č. 1/2019 Ing. Alena Voštenáková-Emócia, 37093797 Bernolákova 2201/24, 010 01 Žilina Zmluva o nájme 262,57 1.5.2019-10.5.2019 30.4.2019 30.4.2019
18/2019104/2019 Zmluva o nájme č. 2/2019 4X studio, s.r.o. 50182919 Trnavská cesta 80B, 821 02 Bratislava Zmluva o nájme 262,57 11.5.2019-20.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
19/2019116/2019 Zmluva o nájme č. 3/2019 Eurodesing-Ateliér s.r.o. 44 575 777 Hodžova 13, 010 01 Žilina Zmluva o nájme 262,59 21.5.2019-31.5.2019 20.5.2019 20.5.2019
20/2019117/2019 Zmluva o autorských výtlačkoch katalógu č. 2/2019 Pavlína Čierna - Zmluva o autorských výtlačkoch katalógu č. 2/2019 bezodplatne 21.5.2019- 21.5.2019 21.5.2019
21/2019118/2019 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Nádácia ŽSK pre podporu rodiny 51844508 ul.Republiky 1, 010 01 Žilina Zmluva o výpožičke 160,00/mesačne 1.3.2019-31.12.2019 23.5.2019 23.5.2019
22/2019125/2019 Zmluva o nájme č. 4/2019 Ing. Alena Voštenáková-Emócia, 37093797 Bernolákova 2201/24, 010 01 Žilina Zmluva o nájme č. 4/2019 262,57 1.6.2019-10.6.2019 31.5.2019 31.5.2019
23/2019126/2019 Zmluva o poskytnutí FP č. 19-531-01845 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí FP č. 19-531-01845 5000,00 16.4.2019-31.12.2019 16.4.2019 31.5.2019
24/2019127/2019 Zmluva o poskytnutí FP č. 19-531-01844 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí FP č. 19-531-01845 3000,00 16.4.2019-31.12.2019 16.4.2019 31.5.2019
25/2019140/2019 Zmluva o nájme č. 5/2019 4X studio, s.r.o. 50182919 Trnavská cesta 80B, 821 02 Bratislava Zmluva o nájme 262,57 11.6.2019-20.6.2019 10.6.2019 11.6.2019
26/2019134/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2019 Galéria umelcov Spiša 312976 Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves výpožička zbierk. predmetov na výstavu 6000,00 1.7.-13.12.2019 11.6.2019 17.6.2019
27/2019149/2019 Zmluva o nájme č. 6/2019 Eurodesing-Ateliér s.r.o. 44575777 Hodžova 13, 010 01 Žilina Zmluva o nájme 262,59 21.6.2019-30.6.2019 20.6.2019 20.6.2019
28/2019158/2019 Zmluva o poskytnutí FP č. 19-532-03898, T.Rafa Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí FP č. 19-532-03898, T.Rafa 2375,00 23.5.2019-30.9.2020 23.5.2019 27.6.2019
29/2019159/2019 Zmluva o poskytnutí FP č. 19-532-03895, J. Kapelová Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí FP č. 19-532-03895, J. Kapelová 2565,00 23.5.2019-30.9.2020 23.5.2019 27.6.2019
30/2019160/2019 Zmluva o poskytnutí FP č. 19-532-03893, D.Krajčová Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí FP č. 19-532-03893, D.Krajčová 2185,00 23.5.2019-30.9.2020 23.5.2019 27.6.2019
31/2019161/2019 Zmluva o poskytnutí FP č. 19-532-03875, J.Triaška Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí FP č. 19-532-03875, J.Triaška 2800,00 23.5.2019-30.9.2020 23.5.2019 27.6.2019
32/2019162/2019 Zmluva o poskytnutí FP č. 19-532-03868, J.Kyša Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí FP č. 19-532-03868, J.Kyša 1900,00 23.5.2019-30.9.2020 23.5.2019 27.6.2019
33/2019163/2019 Zmluva o poskytnutí FP č. 19-532-03857, V. Rónaiová Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí FP č. 19-532-03857, V. Rónaiová 3700,00 23.5.2019-30.9.2020 23.5.2019 27.6.2019
34/2019164/2019 Zmluva o nájme č. 7/2019 Ing. Alena Voštenáková-Emócia 37093797 Bernolákova 2201/24, 010 01 Žilina Zmluva o nájme č. 7/2019 802,08 1.7.2019-30.6.2020 28.6.2019 28.6.2019
35/2019172/2019 Zmluva o spolupráci pri používaní webu umenia Slovenská národná galéria 00164172 Riečna 1, 815 13 Bratislava Zmluva o spolupráci pri používaní webu umenia bezodplatne 2.7.2019 2.7.2019 3.7.2019
36/2019176/2019 Zmluva o dielo Ester Mládenková - - Zmluva o dielo 50,00 8.7.2019-18.7.2019 8.7.2019 12.7.2019
37/2019154/2019 Licenčná zmluva č. 1/2019-NK 2019 akad. mal. Jan Želibská - - udelenie licencie k dielu bezodplatne od 6.7. 2019 - neurčito 6.7.2019 12.7.2019
38/2019156/2019 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 3/2019 Galéria mesta Bratislavy 179752 Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava výpožička zbierk. predmetov na výstavu 24100,00 1.11.2019-31.3.2020 1.7.2019 12.7.2019
39/2019155/2019 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 4/2019 Slovenská národná galéria 164712 Riečna 1, 815 13 Bratislava výpožička zbierk. predmetov na výstavu 21600,00 8.7.2019-31.1.2020 27.6.2019 12.7.2019
40/2019185/2019 Zaradenie do poistenia k súborovej PZ č.: 1009900840 Kooperatíva poisťovňa 00585441 Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Zaradenie do poistenia k súborovej PZ č.: 1009900840 podľa rozpisu 28.6.2019 1.7.2019 22.7.2019
41/2019197/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR na rok 2019 č. MK-4399/2019/3.2 Ministerstvo kultúry SR 00165182 Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava kultúrne poukazy 1,00/ks 1.82019 1.8.2019-31.12.2019 1.8.2019
42/2019202/2019 Diagramy trvania potreby odberu tepelnej energie na rok 2020 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 Košická č. 11, 011 87 Žilina prílohy č. 1, 2 k obchodnej zmluve č. 470408 podľa rozpisu 1.1.2020-31.12.2020 21.8.2019 22.8.2019
43/2019209/2019 Zmluva o dielo Miroslava Urbanová - - zmluva o dielo 400,00 3.9.2019-31.10.2019 5.9.2019 5.9.2019
44/2019143/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2019 Galerie výtvarného umění v Ostravě 00373231 Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava, Česká republika výpožička zbierkového predmetu na výstavu 3983,00 1.10.2019-31.01.2020 9.9.2019 11.9.2019
45/2019221/2019 Zmluva o dielo Anton Čierny - - realizácia videodiela" S láskavým dovolením môjho otca" 550,00 11.9.2019-26.9.2019 11.9.2019 24.9.2019
46/2019222/2019 Zmluva o dielo Katarína Bičanová - - preklad textov zo SJ do AJ pre katalóg PMI II.2019 a ich gramatická a štylistická korektúra 150,00 23.9.2019-15.11.2019 23.9.2019 24.9.2019
47/2019241/2019 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 5/2019 Mestské divadlo Žilina 30229839 Horný Val 3, 010 01Žilina Výpožička zbierkových predmetov na výstavu 46000,00 17.10.2019-31.1.2020 16.10.2019 16.10.2019
48/2019245/2019 Kúpna zmluva č. 1/2019 Doc. Mgr. Art. Ján Triaška - - Kúpa diela "Vianočný darček" 3950,75 17.10.2019-neurčito 17.10.2019 21.10.2019
49/2019246/2019 Zmluva č. 1/2019 o verejnom vykonávaní diela a použití umeleckého výkonu Prof. Milan Sladek - - Umelecký výkon "Apokalypsa" 1975,30 22.10.2019 16.10.2019 21.10.2019
50/2019257/2019 Kúpna zmluva č. 4/2019 akad. mal.Veronika Rónaiová - - Umelecké dielo "Malé túžby" 4500,25 7.11.2019 neurčitá 8.11.2019
51/2019260/2019 Kúpna zmluva č. 2/2019 Prof.Mgr. Art. Anton Čierny - - Umelecké dielo "Urbi et Orbi" 2800,00 11.11.2019 neurčitá 11.11.2019
52/2019261/2019 Kúpna zmluva č. 5/2019 Ing. Mgr. Art.Tomáš Rafa - - Umelecké dielo "Prostest ĽSNS a VZDORU Kysuce proti utečencom a diktátu Bruselu" 2500,00 11.11.2019 neurčitá 11.11.2019
53/2019265/2019 Kúpna zmluva č. 7/2019 Mgr. Art. Jana Kapelová - - Umelecké dielo "Nylonové súvislosti" 2700,00 14.11.2019 neurčitá 14.11.2019
54/2019269/2019 Kúpna zmluva č. 6/2019 Mgr. Art. Daniela Krajčová - - Umelecké dielo "Destroyed photos" 2300,00 15.11.2019 neurčitá 15.11.2019
55/2019255/2019 Darovacia zmluva č. 1/2019 akad. soch. Gustáv Švábik - - Dar výtvarných diel do zbierk. fondu PGU v Žiline bezodplatne neurčitá 11.11.2019 18.11.2019
56/2019255/2019 Licenčná zmluva č. 2/2019 - NK 2019 akad. soch. Gustáv Švábik - - Udelenie licencie k dielu bezodplatne neurčitá 11.11.2019 18.11.2019
57/2019256/2019 Darovacia zmluva č. 2/2019 akad. mal. Veronika Rónaiová - - Dar výtvarného diela do zbierk. fondu PGU v Žiline bezodplatne neurčitá 15.11.2019 20.11.2019
58/2019256/2019 Licenčná zmluva č. 3/2019-NK 2019 akad. mal. Veronika Rónaiová - - Udelenie licencie k dielam bezodplatne neurčitá 15.11.2019 20.11.2019
59/2019278/2019 Kúpna zmluva č. 8/2019 Doc.Robert Brun, akad.mal. - - Umelecké dielo " Onlajnstori II." 5000,00 neurčitá 22.11.2019 25.11.2019
60/2019279/2019 Kúpna zmluva č. 9/2019 Mgr.Art. Stanislav Kiča - - Umelecké dielo "Na paši" 1594,00 neurčitá 26.11.2019 26.11.2019
61/2019264/2019 Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2019 Galéria umelcov Spiša 312976 Zimná 46, 052 01 Spišská Nová ves Predĺženie výpožičky zbierk. predmetu na výstave bezodplatne 1.7.-1.3.2020 20.11.2019 26.11.2019
62/2019271/2019 Licenčná zmluva č. 4/2019-NK 2019 Prof. Mgr. Art. Anton Čierny - - Udelenie licencie k dielu bezodplatne neurčitá 22.11.2019 26.11.2019
63/2019283/2019 Kúpna zmluva č. 3/2019 Zahorian@Van Espen s.r.o. 46218751 Mierová 7, 821 02 Bratislava Umelecké dielo "Memorial Tablet II." 2000,00 neurčitá 4.12.2019 4.12.2019
64/2019276/2019 Licenčná zmluva č. 5/2019-NK 2019 Doc. Mgr. Art. Ján Triaška - - Udelenie licencie k dielu bezodplatne neurčitá 27.11.2019 4.12.2019
65/2019303/2019 Dohoda č. 19/25/010/139 uzatvorená podľa §10 ods.3,ods.11 a nasl. z. č .417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, 30794536 J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina Dohoda č. 19/25/010/139 uzatvorená podľa §10 ods.3,ods.11 a nasl. z. č .417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi bezodplatne 1.1.2020-31.12.2020 11.12.2019 11.12.2019
66/2019306/2019 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2 a§ 6 z.č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve Ing. Martin Janičák - - Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2 a§ 6 z.č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve bezodplatne 1.1.2020-31.12.2020 11.12.2019 18.12.2019
67/2019307/2019 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2 a§ 6 z.č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve Mária Jantáková - - Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2 a§ 6 z.č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve bezodplatne 1.1.2020-31.12.2020 11.12.2019 18.12.2019
68/2019287/2019 Licenčná zmluva č. 5/2019 Květoslava Fulierová - - Udelenie licencie k dielu bezodplatne neurčitá 12.12.2019 19.12.2019
69/2019290/2019 Licenčná zmluva č. 8/2019-NK 2019 Mgr. Art. Jana Kapelová - - Udelenie licencie k dielu bezodplatne neurčitá 12.12.2019 19.12.2019
70/2019315/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky zo dňa 1.1.2018 Fiwe Dimensions s.r.o., 31421407 Pod Krásnom 9789, 036 01 Martin, P.O.Box 186 Dodatok č. 2 k zmluve 36,00/mes. 1.1.2020-31.12.2020 20.12.2019 20.12.2019

Faktúry 2019

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2019 predaj knihy z KP 17,00 Zmluva č.2015-10-01-01,Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 10.01.2019 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 25.01.2019 31.01.2019
2/2019 elektronické stravovacie poukážky 839,80 RD č.549/2015/OP a VO 10.01.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 25.01.2019 31.01.2019
3/2019 pgu.sk ( sk doména) 14,28 č. obj. 1/2019 11.01.2019 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 11.01.2019 31.01.2019
4/2019 PHM 105,06 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 18.01.2019 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 30.01.2019 31.01.2019
5/2019 kancelársky papier (25 bal) 75,00 RD č. 15/2015/OVS č. obj. 5/2019 21.01.2019 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 31.01.2019 31.01.2019
6/2019 vyúčtovanie elektriny za rok 2018- prízemie PGU 23,78 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.02.1992 18.01.2019 36403008: SSE ,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 25.01.2019 31.01.2019
7/2019 vyúčtovanie elektriny za rok 2018- VP 1.poschodie 368,51 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991 18.01.2019 36403008: SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 25.01.2019 31.01.2019
8/2019 vyúčtovanie elektriny za rok 2018-Emócia 36,48 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 18.01.2019 36403008: SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 25.01.2019 31.01.2019
9/2019 predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a Obcí" 87,00 elektronická obj. 25.01.2019 31348262:Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 25.01.2019 31.01.2019
10/2019 sklo číre 13,50 č. obj. 6/2019 25.01.2019 33740356: Sklorez, A. Kmeťa 30, 010 01 Žilina 06.02.2019 08.02.2019
11/2019 nákup poštových cenín na výstavy 247,50 súhlas na nákup poštových známok-bezhotovostným spôsobom zo dňa 13.01.2015 č. obj. 3/2019 24.01.2019 36631124: Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 14.01.2019 08.02.2019
12/2019 stavebné úpravy-odstránenie havarijného stavu 25.192,28 Zmluva o dielo č. 1/2018 28.01.2019 50718363:SM-MONT, s. r. o., Alexyho 13/1, 010 03 Žilina 29.01.2019 08.02.2019
13/2019 PO kontrola objektu PGU 120,00 IZ zo dňa 9.12.2005 31.01.2019 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11,010 01 Žilina 06.02.2019 28.02.2019
14/2019 pripojenie EPS na PCO(Cerberos) 792,00 č. obj. 7/2019 31.01.2019 30601550: Teco-Ing. Ján Králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 06.02.2019 28.02.2019
15/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 04.02.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 06.02.2019 28.02.2019
16/20109 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 110,26 05.02.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.02.2019 28.02.2019
17/2019 tlač k výstave Mesiac architektúry 2019 88,54 č. obj. 9/2019 05.02.2019 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 14.02.2019 28.02.2019
18/2019 PHM 45,48 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 05.02.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 14.02.2019 28.02.2019
19/2019 elektromontážne práce v PGU- revízia 788,00 č. obj. 8/2019 06.02.2019 51433648: Ondrej Butkay OB Elektro, s .r. o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 26.02.2019 28.02.2019
20/2019 servis a oprava EZS 99,54 07.02.2019 30601550: Teco-Ing. Ján Králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 13.02.2019 28.02.2019
21/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 56,71 Zmluva 129/2004 07.02.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.02.2019 28.02.2019
22/2019 elektronické stravovacie poukážky 733,40 RD č.549/2015/OP a VO 07.02.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 14.02.2019 28.02.2019
23/2019 vytvorenie e-mailovej kampane 180,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 07.02.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 26.02.2019 28.02.2019
24/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 07.02.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 26.02.2019 28.02.2019
25/2019 výroba písmen k výstave Mesiac architektúry 2019 42,00 č. obj. 11/2019 07.02.2019 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 18.02.2019 28.02.2019
26/2019 para( Ciachovňa, PGU) 1.226,88 OZ č.470408 07.02.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 14.02.2019 28.02.2019
27/2019 PHM 131,06 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 20.02.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 08.03.2019 29.03.2019
28/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 28.02.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 04.03.2019 29.03.2019
29/2019 odborné školenia 50,00/školenie osoba č. obj. 12/2019 28.02.2019 36663484: Educo- Consult, s .r. o.,Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 08.03.2019 29.03.2019
30/2019 kontrola a revízia elektrických spotrebičov a ručného el. náradia 272,20 č. obj. 10/2019 01.03.2019 51433648: Ondrej Butkay OB Elektro, s .r. o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 14.03.2019 29.03.2019
31/2019 PHM 86,38 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 06.03.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 13.03.2019 29.03.2019
32/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 107,71 07.03.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.03.2019 29.03.2019
33/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 51,70 Zmluva 129/2004 07.03.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.03.2019 29.03.2019
34/2019 para 1.099,80 OZ č.470408 08.03.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 13.03.2019 29.03.2019
35/2019 elektronické stravovacie poukážky 798,00 RD č.549/2015/OP a VO 12.03.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 14.03.2019 29.03.2019
36/2019 toner do lačiarne 14,00 č .obj. 14/2019 12.03.2019 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 14.03.2019 29.03.2019
37/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 12.03.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 15.03.2019 29.03.2019
38/2019 predaj kníh z KP 81,00 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 13.03.2019 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 29.03.2019 29.03.2019
2019/1 Honorár-grafický vizuál výstavy "Mesiac architektúry!" 50,00 Zmluva o dielo zo dňa 21.01.2019 21.01.2019 Ester Mládenková, Žilina 14.02.2019 28.02.2019
2019/2 preddavková platba elektriny- Emócia 302,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 28.01.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 07.02.2019 28.02.2019
2019/3 preddavková platba elektriny-ubytovňa PGU 199,00 Zmluva č. 72174291 zo dňa 16.11.1991 28.01.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 07.02.2019 28.02.2019
2019/4 preddavková platba elektriny- prízemie PGU 139,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.02.1992 28.01.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 07.02.2019 28.02.2019
2019/5 preddavková platba elektriny -VP.1. posch. 1.694,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991 28.01.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 07.02.2019 28.02.2019
2019/6 preddavková platba elektriny-Nadácia 63,00 Zmluva č. 72181872 zo dňa 30.01.1996 28.01.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 07.02.2019 28.02.2019
2019/7 preddavková platba 02/2019 2.310,00 OZ č.470408 07.02.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 01.02.2019 28.02.2019
2019/8 preddavková platba 03/2019 1.800,00 OZ č.470408 12.03.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 04.03.2019 29.03.2019
1/2019 ročné zúčtovanie nájmu a energií 694,65 Zmluva o nájme 18.01.2019- vyšlá faktúra 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 2201/24, 010 01 Žilina 15.02.2019 28.02.2019
2/2019 príjem z predaja katalógov z PGU 13,80 31.01.2019-vyšlá faktúra Tomáš Kršňák, Zvolen 08.02.2019 28.02.2019
40/2019 maliarsky mat. k výstave Pripomienky 171,31 č. obj. 16/2019 14.03.2019 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 03.04.2019 25.04.2019
41/2019 grafický papier k výstave Pripomienky 71,00 č. obj. 18/2019 16.03.2019 50515047: Ekoofice, s.r.o., Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom 01.04.2019 25.04.2019
42/2019 tlač k výstave Pripomienky 337,51 č .obj. 21/2019 25.03.2019 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 04.04.2019 25.04.2019
39/2019 úchytky na obrazy k výstave Pripomienky 15,00 č. obj. 15/2019 14.03.2019 10950141: Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina 01.04.2019 25.04.2019
43/2019 členský príspevok na rok 2019 200,00 ŽSK súhlas so zaplatením zo dňa 15.03.2019 16.03.2019 Rada galérii Slovenska: Mgr. Renáta Niczová-predsedníčka RGS, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 11 Nitra 11.04.2019 25.04.2019
45/2019 inštalačný mat. k výstave Pripomienky 52,32 č. obj. 22/2019 21.03.2019 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 03.04.2019 25.04.2019
46/2019 tonery do tlačiarní 66,36 č. obj. 13/2019 27.03.2019 32627211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 11.04.2019 25.04.2019
47/2019 kopírovacie a tlačiarenske služby-I.Q 49,69 č. obj. 2/2019 29.03.2019 31611494: Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina 04.04.2019 25.04.2019
48/2019 riadková inzercia-2 týždňová 20,00 č. obj. 19/2019 29.03.2019 46495959: Publising House, a.s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina 04.04.2019 25.04.2019
49/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 04.04.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 05.04.2019 25.04.2019
50/2019 PHM 37,14 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 04.04.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 16.04.2019 25.04.2019
51/2019 riadková inzercia 20,00 č. obj. 19/2019 05.04.2019 46495959: Publising House, a.s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina 11.04.2019 30.04.2019
52/2019 teplo (Ciachovňa, PGU) 1.294,14 OZ č.470408 05.04.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 16.04.2019 30.04.2019
53/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 48,43 Zmluva 129/2004 08.04.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.04.2019 30.04.2019
54/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 110,81 08.04.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.04.2019 30.04.2019
55/2019 vodovodná batéria- umyvadlová 15,95 č .obj. 24/2019 09.04.2019 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 11.04.2019 30.04.2019
57/2019 predaj kníh z KP 10,00 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 10.04.2019 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 11.04.2019 30.04.2019
58/2019 uverejnenie inzercie- 1. týždeň 35,64 č. obj. 20/2019 10.04.2019 35790253: Petit press, a.s. divízia týždenníka OZ, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 11.04.2019 30.04.2019
59/2019 publikácia PaM na 1.Q 2019 18,50 elektronická obj. 10.04.2019 36371271:Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 16.04.2019 30.04.2019
60/2019 služby práčovne 60,00 č. obj. 17/2019 11.04.2019 51084368: Laundry and Clean servis s.r.o., Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina 12.04.2019 30.04.2019
61/2019 vodné, stočné 536,11 IČZ 201104292 zo dňa 7.10.2011 16.04.2019 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 18.04.2019 30.04.2019
2019/9 Honorár- grafický vizuál výstavy Pripomienky 50,00 Zmluva o dielo zo dňa 10.03.2019 11.03.2019 Ester Mládenková, Žilina 03.04.2019 30.04.2019
2019/10 preddavková platba 1.320,00 OZ č.470408 11.04.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 01.04.2019 30.04.2019
56/2019 elektronické stravovacie poukážky 737,20 RD č.549/2015/OP a VO 10.04.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.05.2019 17.05.2019
62/2019 BOZP a PO, kontrola pracovísk PGU 140,00 IZ zo dňa 9.12.2005 17.04.2019 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11,010 01 Žilina 30.04.2019 17.05.2019
63/2019 PHM 74,35 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 18.04.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 30.04.2019 17.05.2019
64/2019 odvoz a likvidácia elektro odpadu 60,00 č. obj. 52/2019 02.05.2019 31318762: FCC Slovensko, s.r.o., Na Stanicu 561, 010 09 Žilina 07.05.2019 17.05.2019
65/2019 PHM 62,86 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 05.05.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 13.05.2019 17.05.2019
66/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 06.05.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.05.2019 17.05.2019
67/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 116,60 06.05.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.05.2019 17.05.2019
69/20109 teplo 424,15 OZ č.470408 07.05.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 20.05.2019 24.05.2019
70/2019 predplatné publikácií PMPP, DÚPP, úplné znenia zákonov 172,53 elektronická obj. 06.05.2019 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 30.04.2019 24.05.2019
71/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 09.05.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 17.05.2019 24.05.2019
72/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 45,46 Zmluva 129/2004 10.05.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.05.2019 24.05.2019
73/2019 sťahovacie služby k výstave Giusseppe Chiari 160,00 č. obj. 27/2019 10.05.2019 46035605: Sťahovanie Prima, Hlavná 145/24, 97696 Medzibrod 21.05.2019 24.05.2019
74/2019 tepovanie kobercov v budove PGU 81,01 č. obj. 26/2019 14.05.2019 48209724: eLVe group, s.r.o., Dlhé Pole 39, 013 32 17.05.2019 24.05.2019
76/2019 2 ks Flash Disk 32 GB 15,00 č. obj. 32/2019 17.05.2019 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 21.05.2019 24.05.2019
79/2019 uverejnenie inzercie-2. týždeň 35,64 č. obj. 20/2019 20.05.2019 35790253: Petit press, a.s. divízia týždenníka OZ, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 21.05.2019 24.05.2019
2019/11 preddavková platba 750,00 OZ č.470408 14.05.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 02.05.2019 24.05.2019
68/2019 elektronické stravovacie poukážky 714,40 RD č.549/2015/OP a VO 07.05.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 27.05.2019 29.05.2019
75/2019 inštalačný mat.k výstave Giuseppe Chiari 92,89 č. obj. 30/2019 17.05.2019 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 29.05.2019 29.05.2019
77/2019 materiál k akcii Noc múzeí a galérií v PGU 11,95 č. obj. 29/2019 17.05.2019 51060051: Optys Sk s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina 23.05.2019 29.05.2019
78/2019 PHM 122,89 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 20.05.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 29.05.2019 29.05.2019
80/2019 seminár pracovníčky PGU- správa elektronickej registratúry 69,00 č. obj. 31/2019 21.05.2019 35900831: PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 23.05.2019 29.05.2019
81/2019 odborný seminár pracovníčky PGU 50,00/školenie osoba č. obj. 12/2019 24.05.2019 36663484: Educo- Consult, s .r. o.,Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 27.05.2019 29.05.2019
82/2019 2Xlekárničky s náplňou 89,00 č. obj. 33/2019 26.05.2019 51218267: Monere, s.r.o. V.Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina 26.05.2019 29.05.2019
83/2019 predaj časopisu z KP 4,50 KZ č.2019-03-29 zo dňa 9.4.2019 28.05.2019 42265959: PILOT, Adámiho2, 841 05 Bratislava 05.06.2019 24.06.2019
84/2019 servis EZS zmena kódov pre novú pracovníčku PGU 32,28 č.obj. 35/2019 03.06.2019 30601550: Teco-Ing. Ján Králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 05.06.2019 24.06.2019
85/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 03.06.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 05.06.2019 24.06.2019
86/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 112,74 03.06.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 11.06.2019 24.06.2019
87/2019 elektroinštalačný materiál- žiarovky LED VP 2.poschodie 67,20 č. obj. 37/2019 03.06.2019 46026100: Dolton, s.r.o., Pri Celulózke 46, prevádzka Na Bráne 10, 010 01 Žilina 12.06.2019 24.06.2019
88/2019 seminár (mzdová účtovníčka v 2Q./2019 30,00/školenie osoba č. obj. 38/2019 04.06.2019 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice - mestská časť Sever 05.06.2019 24.06.2019
89/2019 PHM 38,30 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 05.06.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 11.06.2019 24.06.2019
90/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 06.06.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 11.06.2019 24.06.2019
91/2019 elektronické stravovacie poukážky 904,40 RD č.549/2015/OP a VO 07.06.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.06.2019 24.06.2019
92/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 46,94 Zmluva 129/2004 07.06.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 11.06.2019 24.06.2019
93/2019 predaj kníh z KP 3,30 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 07.06.2019 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 11.06.2019 24.06.2019
94/2019 tlač propagačných mat. k výstave PMI II.Satelit 2019-VP prízemie PGU 43,68 č. obj. 36/2019 11.06.2019 36718114: Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 12.06.2019 24.06.2019
96/2019 para 1.371,97 OZ č.470408 17.06.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 18.06.2019 24.06.2019
2019/11 preddavková platba 750,00 OZ č.470408 14.05.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 02.05.2019 29.05.2019
3/2019 príjem z KP katalógov 140,60 KZ č. 2019-08-01 02.04.2019- vyšlá faktúra 36145050 : Oravská galéria Dolný Kubín,Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 18.04.2019 30.04.2019
95/2019 tlač propagačných mat. k výstave G. Chiari 105,60 č. obj. 28/2019 11.06.2019 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 12.07.2019 12.07.2019
97/2019 tlačiarenske a kopírovacie služby- II. Q 49,99 č. obj. 23/2019 20.06.2019 31611494: Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina 09.07.2019 12.07.2019
98/2019 kancelárske potreby 469,56 RD č.15/2015/OVS č. obj. 39/2019 20.06.2019 32627211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 09.07.2019 12.07.2019
99/2019 prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom vozidle PEUGEOT BOXER ZA-908 GH 25,01 č. obj. 34/2019 03.07.2019 50310801: Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina 09.07.2019 12.07.2019
100/2019 grafický biely papier k adjustáciam diel počas výstav 56,80 č. obj. 43/2019 03.07.2019 50515047: Ekoofice, s.r.o., Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom 09.07.2019 12.07.2019
101/2019 PHM 47,74 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 03.07.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 12.07.2019 12.07.2019
102/2019 kontrola PO 105,00 IZ zo dňa 9.12.2005 04.07.2019 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11,010 01 Žilina 12.07.2019 12.07.2019
103/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 04.07.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 17.07.2019 24.07.2019
104/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 52,08 Zmluva 129/2004 08.07.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 17.07.2019 24.07.2019
105/2019 PHM 83,11 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 08.07.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 09.07.2019 24.07.2019
106/2019 ochrana objektu PGU +výjazd 119,92 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 09.07.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 10.07.2019 24.07.2019
107/2019 sťahovacie služby k výstave Giusseppe Chiari 250,00 č. obj. 42/2019 09.07.2019 46035605: Sťahovanie Prima, Hlavná 145/24, 97696 Medzibrod 12.07.2019 24.07.2019
108/2019 čistiace a dezinfekčné prostriedky 300,05 RZ č.580/2017/OSM zo dňa 29.5.20107 č. obj. 46/2019 09.07.2019 36227901: Banchem, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 17.07.2019 24.07.2019
109/2019 predaj kníh z KP 19,00 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 10.07.2019 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 12.07.2019 24.07.2019
110/2019 tlač propagačných mat. k výstave Letný rešerš 72,00 č. obj. 44/2019 10.07.2019 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 17.07.2019 24.07.2019
111/2019 elektroinštalačný mat. k výstave Letný rešerš 54,90 č. obj. 47/2019 11.07.2019 46026100: Dolton, s.r.o., Pri celulózke 46, prevádzka na Bráne 10, 010 01 Žilina 17.07.2019 24.07.2019
112/2019 maliarsky mat. k výstave Letný rešerš 109,75 č. obj. 45/2019 12.07.2019 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 24.07.2019 24.07.2019
113/2019 meranie tesnosti hydroizolácie( strecha PGU) 100,00 č. obj. 100/2019 12.07.2019 45717524: Hydroizol Slovakia, s.r.o., Kamenná 19, 010 01 Žilina 15.07.2019 24.07.2019
116/2019 inštalačný mat. k výstave Letný rešerš 55,00 č. obj. 48/2019 12.07.2019 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 24.07.2019 24.07.2019
117/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 108,23 16.07.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 17.07.2019 24.07.2019
118/2019 toner do tlačiarne 35,00 č. obj. 49/2019 23.07.2019 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 24.07.2019 24.07.2019
119/2019 Chladnička ETA + recyklačný poplatok 269,00 č. obj. 50/2019 23.07.2019 35765038: Elektrosped, a.s., pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, prev. Aupark Datart, V.Okružná 59A, 010 01 Žilina 24.07.2019 24.07.2019
120/2019 PHM 23,25 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 25.07.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 29.07.2019 31.07.2019
121/2019 vlajky SR, EU + poštovné 45,58 č. obj. 51/2019 25.07.2019 17315786: 2U, s.r.o., Trnavská cesta č. 84, 821 02 bratislava 29.07.2019 31.07.2019
122/2019 oprava vozidla PEUGEOT BOXER 100,18 č. obj. 40/2019 12.07.2019 31432484: Final CD, spol s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 25.07.2019 31.07.2019
2019/12 Honorár- grafický vizuál výstavy Letný rešerš 50,00 Zmluva o dielo zo dňa 8.7.2019 12.07.2019 Ester Mládenková, Žilina 24.07.2019 31.07.2019
115/2019 elektronické stravovacie poukážky 868,00 RD na dodávku a správu stravovacích kariet zo dňa 30.05.2019 12.07.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 29.07.2019 31.07.2019
123/2019 adjustovanie diel V. Hložníka k výstave Letný rešerš 120,00 č.obj. 52/2019 26.07.2019 10950141: Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina 02.08.2019 16.08.2019
124/2019 oprava poškodených strešných častí, trhlín( materiál, montáž) 648,00 č. obj. 53/2019 01.08.2019 36743569: Artco, s .r. o., Kamenná 7, 010 01 Žilina 12.08.2019 16.08.2019
125/2019 vodné , stočné za II.Q 599,52 IČZ 201104292 zo dňa 7.10.2011 07.08.2019 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 08.08.2019 16.08.2019
126/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 138,01 07.08.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.08.2019 16.08.2019
127/2019 elektronické stravovacie poukážky 716,00 RD č.549/2015/OP a VO 07.08.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 13.08.2019 16.08.2019
128/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 50,14 Zmluva 129/2004 08.08.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.08.2019 16.08.2019
129/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 08.08.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 09.08.2019 16.08.2019
130/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 08.08.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 13.08.2019 16.08.2019
131/2019 para za 7/2019 (PGU, Ciachovňa) 1.076,04 OZ č.470408 07.08.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 13.08.2019 16.08.2019
132/2019 para za 6/2019 (PGU, Ciachovňa) 1.096,74 OZ č.470408 12.08.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 12.08.2019 16.08.2019
2019/13 preddavková platba elektriny na 2. polrok Nadácia 63,00 Zmluva č. 72181872 zo dňa 30.01.1996 30.07.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 01.08.2019 16.08.2019
2019/14 preddavková platba elektriny na 2. polrok-ubytovňa PGU 199,00 Zmluva č. 72174291 zo dňa 16.11.1991 30.07.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 01.08.2019 16.08.2019
2019/15 preddavková platba elektriny na 2. polrok- Emócia 302,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 30.07.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 01.08.2019 16.08.2019
2019/16 preddavková platba elektriny na 2. polrok- prízemie PGU 139,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.02.1992 30.07.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 01.08.2019 16.08.2019
2019/17 preddavková platba elektriny na 2. polrok-VP.1. posch. 1.694,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991 30.07.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 01.08.2019 16.08.2019
133/2019 mal. mat. ( obnova náteru diela na nádvorí PGU) 117,36 č. obj. 54/2019 21.08.2019 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 02.09.2019 16.09.2019
134/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 02.09.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 06.09.2019 16.09.2019
135/2019 PHM 71,36 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 04.09.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 13.09.2019 16.09.2019
136/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 06.09.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 16.09.2019 16.09.2019
138/2019 predaj kníh z KP 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 10.09.2019 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 13.09.2019 16.09.2019
139/2019 toner do tlačiarne 35,00 č. obj. 59/2019 10.09.2019 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 13.09.2019 16.09.2019
140/2019 vodárenský materiál 22,61 č. obj. 58/2019 10.09.2019 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 13.09.2019 16.09.2019
141/2019 materiál k demontáži výstav 52,40 č. obj. 60/2019 10.09.2019 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 13.09.2019 16.09.2019
142/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 137,08 09.09.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.09.2019 16.09.2019
143/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 47,27 Zmluva 129/2004 09.09.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.09.2019 16.09.2019
144/2019 školenie pracovníčky ek.úseku 84,00 č. obj. 61/2019 12.09.2019 31592503: Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 13.09.2019 16.09.2019
145/2019 originál lampa bez modulu do diaprojektoru OPTOMA + poštovné 132,43 č. obj. 57/2019 10.09.2019 28876431: Web Retail, s.r.o., Politických věznú 159719, 11000, Praha 1, ČR 20.09.2019 27.09.2019
146/2019 PHM 110,50 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 18.09.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 27.09.2019 27.09.2019
147/2019 tlač knihy,katalógu V.Hložník 8.518,40 č. obj. 56/2019 18.09.2019 14251833: Ing. Jaroslav Horečný, Vytvarná agentúra E1, 010 01 Žilina 27.09.2019 27.09.2019
149/2019 teplo PGU, Ciachovňa 1.076,04 OZ č.470408 25.09.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 30.09.2019 30.09.2019
137/2019 elektronické stravovacie poukážky 657,56 RD č.549/2015/OP a VO 10.09.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 08.10.2019 16.10.2019
148/2019 tlač pozvánky,samolepka,pôtač, k výstave MELANCHÓLIA 85,15 č. obj. 63/2019 25.10.2019 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 01.10.2019 16.10.2019
150/2019 kontrola objektu PGU+školenie zamestnancov 188,00 IZ zo dňa 9.12.2005 27.09.2019 17887208: Stanislava Belohorcová ,Černovská 11,010 01, Žilina 07.10.2019 16.10.2019
151/2019 návrh interiéru expozície V.Hložníka 800,00 č. obj. 67/2019 02.10.2019 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 220, 010 01 Žilina 09.10.2019 16.10.2019
153/2019 mal. ma. k výstave V. Hložník 238,49 č. obj. 64/2019 02.10.2019 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 09.10.2019 16.10.2019
154/2019 tlač,pozvánky,plagát,texty k výstave PMI II.2019(grant spolufinancovanie) 59,59 č. obj. 65/2019 03.10.2019 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 09.10.2019 16.10.2019
155/2019 ochrana objektu PGU 119,92 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 04.10.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.10.2019 16.10.2019
156/2016 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 124,86 07.10.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.10.2019 16.10.2019
2019/18 preddavková platba 380,00 OZ č.470408 04.09.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 02.09.2019 02.09.2019
2019/22 preddavková platba 1.350,00 OZ č.470408 01.10.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 04.10.2019 16.10.2019
4/2019 nájom 236,11 Zmluva o nájme č. 4/2019 12.09.2019- vyšlá faktúra 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 220, 010 01 Žilina 17.09.2019 16.10.2019
157/2019 teplo PGU, Ciachovňa 696,04 OZ č.470408 08.10.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 21.10.2019 21.10.2019
152/2019 elektronické stravovacie poukážky 789,07 RD č.549/2015/OP a VO 01.10.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 21.10.2019 21.10.2019
5/2019 nájom 35,99 Zmluva o nájme č. 1/2019 12.09.2019- vyšlá faktúra 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 220, 010 01 Žilina 01.10.2019 21.10.2019
6/2019 nájom 35,99 Zmluva o nájme č. 2/2019 12.09.2019- vyšlá faktúra 50182919: 4X studio, s. r. o, Trnavská cesta 80B, 821 02 Bratislava 18.10.2019 21.10.2019
7/2019 nájom 35,99 Zmluva o nájme č. 3/2019 12.09.2019- vyšlá faktúra 44575777: EURODESIGNUM-Ateliér, s. r. o,Hodžova 13, 010 01 Žilina 01.10.2019 21.10.2019
8/2019 príjem z predaja katalógov z PGU 41,60 04.10.2019-vyšlá faktúra PhDr. Ladislav Skrak, Bratislava 08.10.2019 21.10.2019
158/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 52,57 Zmluva 129/2004 07.10.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.10.2019 21.10.2019
159/2019 2 ks telefónov do kancelárií PANASONIC 36,00 č. obj. 69/2019 14.10.2019 35765038: Elektrosped, a.s., pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, prev. Aupark Datart, V.Okružná 59A, 010 01 Žilina 14.10.2019 21.10.2019
160/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 08.10.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 16.10.2019 21.10.2019
161/2019 adjustovanie diel k výstave V.Hložník (100.výročie narodenia) 496,00 č. obj. 70/2019 14.10.2019 10950141: Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina 17.10.2019 21.10.2019
162/2019 obrazová pretlač na obálky k výstave V.Hložník(100.výročie narodenia) 84,00 č. obj. 75/2019 16.10.2019 30229138: Krpa Slovakia, s.r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča 23.10.2019 23.10.2019
163/2019 inštalačný mat. k výstave V.Hložník(100.výročie narodenia) 41,62 č. obj. 71/2019 08.10.2019 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 22.10.2019 23.10.2019
164/2019 výjazd do objektu PGU 19,92 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 14.10.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 16.10.2019 23.10.2019
165/2019 odborné revízie stabilných tlak. nádob-PGU,Ciachovňa 192,00 č. obj. 72//2019 22.10.2019 33355568: Vlastimil Benedikovič, Fatranská 3100/6, 010 08 Žilina 23.10.2019 23.10.2019
166/2019 farebná tlač a kop.služby za 3.Q 49,97 č. obj. 55/2019 17.10.2019 31611494: Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina 29.10.2019 31.10.2019
167/2019 občerstvenie k zasadnutiu Galerijnej rady v PGU 18,00 č. obj. 77/2019 17.10.2019 31628036: Bagetéria Fin Plus, Hlinkovo nám.5, 010 01 Žilina 23.10.2019 31.10.2019
168/2019 refakturované poistné(majetok,zodpovednosť,PZP,KASKO) 1.603,53 Zmluva ŽSK Žilina 21.10.2019 37808427: Žilinský samosprávny krajKomenského 48, 011 09 Źilina 30.10.2019 31.10.2019
169/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 28.10.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 29.10.2019 31.10.2019
170/2019 PHM 24,66 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 28.10.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 31.10.2019 31.10.2019
171/2019 odborný seminár mzdovej ekónomky PGU 30,00/školenie osoba č .obj. 62/2019 28.10.2019 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice 29.10.2019 31.10.2019
172/2019 školenie mzdovej účtovníčky PGU 84,00 č. obj. 61/2019 28.10.2019 31592503: Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 29.10.2019 31.10.2019
173/2019 predaj kníh z KP 14,00 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 28.10.2019 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 31.10.2019 31.10.2019
174/2019 vizuálny záznam z uvedenia knihy V.Hložník(100.výročie narodenia) 553,86 č. obj. 89/2019 29.10.2019 34936521: Panoráma-Mgr. Milan Kosec, Platanova 2/52, 010 01 Žilina 31.10.2019 31.10.2019
175/2019 prezutie a vyváženie pneumatík-služobné vozidlo PEUGEOT BOXER 30,00 č. obj. 83/2019 29.10.2019 50310801: Autosevis Štefanko, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina 05.11.2019 05.11.2019
176/20109 výroba vizuálnej identity k výstave V.Hložník(100.výročie narodenia) 444,00 č. obj. 76/2019 30.10.2019 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 220, 010 01 Žilina 31.10.2019 05.11.2019
177/2019 realizácia interiéru,dizajn k výstave V.Hložník( 100.výročie narodenia ) 1.000,00 č. obj. 68/2019 13.11.2019 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 220, 010 01 Žilina 18.11.2019 18.11.2019
178/2019 predplatné časopisu Učtovníctvo(online verzia 01.01.2020-31.12.2020) 125,00 elektronická obj. 31.10.2019 31348262:Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 14.10.2019 31.10.2019
179/2019 vodné, stočné 524,02 IČZ 201104292 zo dňa 7.10.2011 04.11.2019 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 05.11.2019 18.11.2019
180/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 06.11.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 08.11.2019 18.11.2019
181/2019 webhosting 21.11.2019-21.11.2020 35,92 č. obj. 84/2019 08.11.2019 36421928: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 12.11.2019 18.11.2019
182/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 06.11.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.11.2019 18.11.2019
183/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 55,13 Zmluva 129/2004 07.11.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.11.2019 18.11.2019
184/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 05.11.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 12.11.2019 18.11.2019
185/2019 oprava zatemňovacieho systému k výstave V.Hložník(100.výročie narodenia) 295.20 č. obj. 74/2019 07.11.2019 36382213: Finso Obchod s.r.o., Vysokoškolákov 3151/4, 010 08 Žilina 12.11.2019 18.11.2019
186/2019 PHM 80,33 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 05.11.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 14.11.2019 20.11.2019
188/2019 kontrola hydrantov,hasiacich prístrojov v objekte PGU 118,60 č. obj. 82/2019 07.11.2019 17885469: Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 Žilina 14.11.2019 20.11.2019
189/2019 para,teplo(Ciachovňa,PGU) 643,55 OZ č.470408 07.11.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 12.11.2019 20.11.2019
190/2019 údržba a rekonštrukcia osvetľovacieho 1.956,00 č. obj. 78/2019 13.11.2019 44514557: City Light Slovakia, s.r.o, Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné 18.11.2019 20.11.2019
191/2019 bezpečnostný podlahový stojan(pozor mokrá podlaha) 8,84 č. obj. 85/2019 12.11.2019 43909159: Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Na Stanicu 16, 010 09 Žilina 14.11.2019 20.11.2019
192/2019 odborný seminár pracovníčky ek.úseku PGU 50,00/školenie osoba č. obj. 12/2019 19.11.2019 36663484: Educo- Consult, s .r. o.,Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 21.11.2019 29.11.2019
193/2019 výtvarný návrh na tlač poš. obálok k výstave V.Hložník(100.výročie narodenia) 800,00 č. obj. 79/2019 20.11.2019 akad. mal. Marián Čapka, Žilina 27.11.2019 29.11.2019
194/2019 elektronické stravovacie poukážky 700,11 RD č.549/2015/OP a VO 15.11.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 28.11.2019 29.11.2019
196/2019 školenie pracovníčky PGU(kurz prvej pomoci) 25,00/školenie osoba č. obj. 87/2019 21.11.2019 00416169: Slovenský červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 38, 010 01 Žilina 28.11.2019 29.11.2019
197/2019 nabíjačka k noteboku 39,00 č. obj. 89/2019 25.11.2019 36386154: MB-Elektronika, s.r.o., prev.Dolný Val 21/180, 010 01 Žilina 28.11.2019 29.11.2019
199/2019 odborný seminár mzdovej ekónomky PGU 30,00/školenie osoba elektronická obj. 28.11.2019 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice 28.11.2019 29.11.2019
2019/23 preddavková platba 1.750,00 OZ č.470408 30.10.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 04.11.2019 29.11.2019
195/2019 tlač. a kopírovacie služby 49,99 č. obj. 80/2019 20.11.2019 31611494: Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina 02.12.2019 27.12.2019
198/2019 mal. mat. k výstave S.Saparová 24,00 č. obj. 91/2019 28.11.2019 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 03.12.2019 27.12.2019
200/2019 tlač. mat. k výstave S.Saparová 88,00 č. obj. 90/2019 29.11.2019 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 12.12.2019 27.12.2019
201/2019 nákup poštových známok k výstave S.Saparová 44,00 č.obj. 86/2019 03.12.2019 36631124: Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 14.11.2019 30.11.2019
202/2019 nákup PHM 69,63 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 04.12.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 16.12.2019 27.12.2019
203/2019 tlač. a kopírovacie služby 22,91 č. obj. 88/2019 04.12.2019 31611494: Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina 16.12.2019 27.12.2019
204/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 05.12.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 09.12.2019 27.12.2019
205/2019 materiál k výrobe reklamných panelov 420,07 č. obj. 93/2019 06.12.2019 36743569: Artco, s.r.o, Kamenná 7, 010 01 Žilina 16.12.2019 27.12.2019
206/2019 elektronické stravovacie poukážky 673,03 RD č.549/2015/OP a VO 06.12.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.12.2019 27.12.2019
207/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 09.12.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.12.2019 27.12.2019
208/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 49,66 Zmluva 129/2004 09.12.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 12.12.2019 27.12.2019
209/2019 údržba vstupných a výstavných priestorov 3.924,59 č. obj. 94/2019 09.12.2019 51335727: Jas Mont, s.r.o. Dlhé Pole,512, 013 32 16.12.2019 27.12.2019
210/2019 para,teplo(Ciachovňa,PGU) 1.072,02 OZ č.470408 09.12.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 13.12.2019 27.12.2019
211/2019 predaj kníh z KP 13,00 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 10.12.2019 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 17.12.2019 27.12.2019
2019/20 Honorár- realizácia videodiela PMI II( grant) 550,00 Zmluva o dielo zo dňa 11.9.2019 02.10.2019 prof. Mgr. Art Anton Čierny, Žilina-Rosina 16.12.2019 27.12.2019
2019/21 Honorár-preklad textu katalógu PMI II. zo SJ do AJ 150,00 Zmluva o dielo zo dňa 23.9.2019 04.10.2019 Katarína Bičanová, Bratislava 16.12.2019 27.12.2019
2019/23 preddavková platba 1.750,00 OZ č.470408 30.10.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 04.11.2019 30.11.2019
2019/24 preddavková platba 2.190,00 OZ č.470408 02.12.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 03.12.2019 27.12.2019
44/2019 verejná správa SR-ročný prístup na rok2019 117,00 elektronická obj. 25.01.2019 31592503: Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 12.02.2019 28.02.2019
212/2019 lukopren 26,87 č. obj. 96/2019 25.12.2019 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 19.12.2019 27.12.2019
213/2019 Clipfix 5 ks 26,00 č. obj. 97/2019 12.12.2019 31611494: Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina 19.12.2019 27.12.2019
214/2019 ročná kontrola systému EPS 180,00 č. obj. 73/2019 16.12.2019 35966289:Engie Services, a.s., Pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 010 01 Žilina 19.12.2019 27.12.2019
215/2019 graf. návrh kat. PMI II Satelit 2019 300,00 č. obj. 66/2019 16.12.2019 47504889:Dr.Benčík s.r.o., Mgr.art. M.Benčík, ArtD., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 23.12.2019 27.12.2019
216/2019 korektúry graf. úpravy kat. PMI II Satelit 2019 67,00 č. obj. 92/2019 16.12.2019 47504889:Dr.Benčík s.r.o., Mgr.art. M.Benčík, ArtD., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 23.12.2019 27.12.2019
217/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 17.12.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 19.12.2019 27.12.2019
218/2019 nákup tonerov 69,60 č. obj. 98/2019 18.12.2019 32627211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 19.12.2019 27.12.2019
219/2019 tlačiareň HP 181,00 č. obj. 101/2019 19.12.2019 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 30.12.2019 31.12.2019
220/2019 služby v oblasti PO 70,00 IZ zo dňa 9.12.2005 19.12.2019 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11, 010 01 Žilina 31.12.2019 31.12.2019
221/2019 tlač kat.PMI II Satelit 2019 2.000,00 č. obj. 99/2019 20.12.2019 00688070: i+i print, spol.s r.o., Mlynské Luhy 21, 821 05 Bratislava 28.01.2020 28.01.2020
222/2019 5 ks kancelárske kreslá-zamestnancom PGU 384,96 č. obj. 100/2019 20.12.2019 36409154: Tempo kondela, s.r.o., s.r.o., Závodná 459, 027 43 Nižná 30.12.2019 31.12.2019
223/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 31.12.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 31.12.2019 31.12.2019
224/2019 výjazd do objektu PGU 19,92 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 31.12.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 31.12.2019 31.12.2019
225/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018 31.12.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 13.01.2020 31.01.2020
226/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,10 31.12.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.01.2020 31.01.2020
227/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 43,22 Zmluva 129/2004 31.12.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.01.2020 31.01.2020
228/2019 PHM 37,17 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 31.12.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 13.01.2020 31.01.2020
229/2019 vodné, stočné 627,12 č. Zmluvy 201104292 zo dňa 7.10.2011 31.12.2019 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 21.01.2020 31.01.2020
230/2019 platba za elektrinu rok 2019-prízemie 85,54 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.02.1992 31.12.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 22.01.2020 31.01.2020
231/2019 platba za elektrinu rok 2019-VP 1. posch. 92,84 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991 31.12.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 22.01.2020 31.01.2020
232/2019 platba za elektrinu rok 2019-Nadácia 194,77 Zmluva č. 72181872 zo dňa 30.01.1996 31.12.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 22.01.2020 31.01.2020
233/2019 platba za elektrinu rok 2019- Emócia 1.597,47 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 31.12.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 22.01.2020 31.01.2020
2019/25 preddavková platba 2.190,00 OZ č.470408 16.12.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 27.12.2019 31.12.2019
2019/26 preddavková platba 2.320,00 OZ č.470408 31.12.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 31.12.2019 31.12.2019
9/2019 príjem z predaja katalógov z PGU 9,70 22.11.2019-vyšlá faktúra Jana Sotáková, Bratislava 14.01.2020 31.01.2020
10/2019 príjem z predaja katalógov z PGU 33,70 27.11.2019-vyšlá faktúra Barbora Neumanová, Bratislava 06.12.2019 31.12.2019

Objednávky 2019

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2019 doména pgu.sk 14,28 7.1.2019 WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 1/2019 doména 8.1.2019
2/2019 tlačiarenské práce k výstavám PGU do 50,00 7.1.2019 Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 2/2019 tlačiarenské práce k výstavám PGU 8.1.2019
3/2019 poštové známky -pozvávky k výstavám 247,50 11.1.2019 Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica Mgr. Milan Mazúr 3/2019 poštové známky -pozvávky k výstavám 11.1.2019
4/2019 vytvorenie emailovej kampane cez mailchimps 180,00 17.1.2019 FIWE DIMENSIONS s.r.o., P.O. BOX 186, Pod Krásnom 9789, 036 01 Martin Mgr. Milan Mazúr 4/2019 vytvorenie emailovej kampane cez mailchimps 24.1.2019
5/2019 kopírovací papier biely A4/80 g/500 ks 75,00 18.1.2019 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 5/2019 kopírovací papier biely H4/80 g /500 ks 24.1.2019
6/2019 plastové sklá na diela-výmena 13,50 24.1.2019 Sklorez, A. Kmeťa 30, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 6/2019 plastové sklá na diela-výmena 25.1.2019
7/2019 pripojenie EZS na Cerberos 800,00 24.1.2019 Teco-Ing. Ján Králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 7/2019 pripojenie EZS na Cerberos 25.1.2019
8/2019 pravidelná revízia el. rozvádzačov, kotla, spotrebičov, odstránenie zistených drobných závad 790,00 24.1.2019 Ondrej Butkay OB Elektro, s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 8/2019 pravidelná revízia el. rozvádzačov, kotla, spotrebičov, odstránenie zistených drobných závad 25.1.2019
9/2019 tlač pozvánka, plagát, baner k výstave Mesiac architektúry 88,54 24.1.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 9/2019 tlač pozvánka, plagát, baner k výstave Mesiac architektúry 25.1.2019
10/2019 pravidelná kontrola a revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia, dodávka a montáž elektromeru do 275,00 4.2.2019 Ondrej Butkay OB Elektro, s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 10/2019 kontrola a revízia 6.2.019
11/2019 výroba písmen k výstave Mesiac architektúry 42,00 4.2.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 11/2019 výroba písmen k výstave Mesiac architektúry 6.2.019
12/2019 školenie 50,00/školenie osoba 25.2.2019 Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žiina Mgr. Milan Mazúr 12/2019 školenie 26.2.2019
13/2019 toner do tlačiarni do 70,00 7.3.2019 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 13/2019 toner do tlačiarni 12.3.2019
14/2019 toner do tlačiarne 14,00 7.3.2019 Edis, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 14/2019 toner do tlačiarne 12.3.2019
15/2019 úchytky na obrazy k výstave Pripomienky 15,00 13.3.2019 Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 15/2019 úchytky na obrazy k výstave Pripomienky 14.3.2019
16/2019 maliarsky materiál podľa výberu k výstave Pripomienky do 175,00 14.3.2019 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr 16/2019 maliarsky materiál podľa výberu k výstave Pripomienky 14.3.2019
17/2019 pranie, čistenie a manolovanie okenných závesov z priestorov I.posch. PGU do 60,00 14.3.2019 Laundry and Clean servis s.r.o., Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina Mgr. Milan Mazúr 17/2019 pranie, čistenie a manolovanie okenných závesov z priestorov I.posch. PGU 14.3.2019
18/2019 grafický a akvarelový papier k výstave Pripomienky 71,00 14.3.2019 Ekoofice, s.r.o., Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom Mgr. Milan Mazúr 18/2019 grafický a akvarelový papier k výstave Pripomienky 14.3.2019
19/2019 uverejnenie inzerátu 40,00 18.3.2019 Publising House, a.s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 19/2019 uverejnenie inzerátu 19.3.2019
20/2019 uverejnenie inzerátu 71,28 18.3.2019 Petit press, a.s. divízia týždenníka OZ, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 20/2019 uverejnenie inzerátu 19.3.2019
21/2019 tlač a výroba pozvánok, plagátov, samolepiek, foto z vitráže, písmen k výstave Pripomienky 337,51 18.3.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 21/2019 tlač a výroba pozvánok, plagátov, samolepiek, foto z vitráže, písmen k výstave Pripomienky 22.3.2019
22/2019 inštalačný materiál k k výstave Pripomienky do 55,00 18.3.2019 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 22/2019 inštalačný materiál k k výstave Pripomienky 20.3.2019
23/2019 tlačiarenské práce k výstavám PGU do 50,00 1.4.2019 Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 23/2019 tlačiarenské práce k výstavám PGU 3.4.2019
24/2019 vodovodná batéria umyvadlová do 20,00 2.4.2019 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 24/2019 vodovodná batéria umyvadlová 3.4.2019
25/2019 likvidácia elektroodpadu 60,00 23.4.2019 FCC Slovensko, s.r.o., Na Stanicu 561, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 26/2019 likvidácia elektroodpadu 24.4.2019
26/2019 tepovanie kobercov 81,01 26.4.2019 eLVe group, s.r.o., Dlhé Pole 39, 013 32 Mgr. Milan Mazúr 26/2019 tepovanie kobercov 30.4.2019
27/2019 prenos 4 ks pianín k výstave Guiseppe Chiari 160,00 2.5.2019 Sťahovanie Prima, Hlavná 145/24, 97696 Medzibrod Mgr. Milan Mazúr 27/2019 prenos 4 ks pianín k výstave Guiseppe Chiari 7.5.2019
28/2019 tlač pozvánka, plagát, baner k výstave Gieseppe Chiari 106,00 10.5.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 28/2019 tlač pozvánka, plagát, baner k výstave Gieseppe Chiari 17.5.2019
29/2019 kriedy chodníkové k Noci múzeí a galérií do 12,00 13.5.2019 Optys Sk s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 29/2019 kriedy chodníkové k Noci múzeí a galérií 17.5.2019
30/2019 inštalačný materiál k výstave Giuseppe Chiari 92,89 13.5.2019 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 30/2019 inštalačný materiál k výstave Giuseppe Chiari 17.5.2019
31/2019 seminár Registratúrny seminár a registratúrny poriadok 69,00 13.5.2019 Proeko s.r.o., Strmý vřšok 18, 841 06 Mgr. Milan Mazúr 31/2019 seminár Registratúrny seminár a registratúrny poriadok 17.5.2019
32/2019 2 ks usb kľúče pre odborných pracovníkov 15,00 13.5.2019 Edis, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 32/2019 2 ks usb kľúče pre odborných pracovníkov 17.5.2019
33/2019 2 ks lekárničiek a 2ks náplní 89,00 22.5.2019 Monere, s.r.o. V.Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 33/2019 2 ks lekárničiek a 2ks náplní 22.5.2019
34/2019 prezutie auta Peugeot Boxer ZA 908 GH 25,00 22.5.2019 Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 34/2019 prezutie auta Peugeot Boxer ZA 908 GH 22.5.2019
35/2019 zmena kódov pre nového zamestnanca 32,28 22.5.2019 Teco-Ing. Ján Králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 35/2019 zmena kódov pre nového zamestnanca 22.5.2019
36/2019 tlač plagátov a pozvánok P.Rónai-Prvé múzeum intermédií II Satelit 2019 do 45,00 28.5.2019 Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 36/2019 tlač plagátov a pozvánok P.Rónai-Prvé múzeum intermédií II Satelit 2019 29.5.2019
37/2019 žiarovky LED do výstavných priestorov 2. poschodie do 68,00 29.5.2019 Dolton, s.r.o., Pri Celulózke 46, prevádzka Na Bráne 10, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 37/2019 žiarovky LED do výstavných priestorov 2. poschodie 4.6.2019
38/2019 odborný seminár "Mzdová účtovníčka v II.Q.2019, 1 osoba 30,00 29.5.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice - mestská časť Sever Mgr. Milan Mazúr 38/2019 odborný seminár "Mzdová účtovníčka v II.Q.2019, 1 osoba 4.6.2019
39/2019 kancelárske potreby, kopírovací papier do 470,00 13.6.2019 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 39/2019 kancelárske potreby, kopírovací papier 13.6.2019
40/2019 oprava auta podľa poistnej udalosti do 105,00 24.6-2016 Final CD, spol s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Mgr. Milan Mazúr 40/2019 oprava auta podľa poistnej udalosti 24.6.2019
41/2019 iskrová skúška pre meranie tesnosti hydroizolácie na objekte PGU 100,00 24.6.2019 Hydroizol Slovakia, s.r.o., Kamenná 19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 41/2019 iskrová skúška pre meranie tesnosti hydroizolácie na objekte PGU 24.6.2019
42/2019 prenos 4 ks pianín , 2 ks skríň z výstavy Guiseppe Chiari 250,00 25.6.2019 Sťahovanie Prima, Hlavná 145/24, 97696 Medzibrod Mgr. Milan Mazúr 27/2019 prenos 4 ks pianín , 2 ks skríň z výstavy Guiseppe Chiari 25.6.2019
43/2019 ofsetový papier biely 56,80 1.7.2019 Ekoofice, s.r.o., Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom Mgr. Milan Mazúr 43/2019 ofsetový papier biely 3.7.2019
44/2019 tlač pozvánka, plagát, baner k výstave Letný rešerš do 72,00 3.7.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 44/2019 tlač pozvánka, plagát, baner k výstave Letný rešerš 4.7.2019
45/2019 maliarsky materiál podľa výberu k výstave Letný rešerš do 175,00 4.7.2019 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr 45/2019 maliarsky materiál podľa výberu k výstave Letný rešerš 4.7.2019
46/2019 čistiace prostriedky podľa výberu 300,06 8.7.2019 Banchem, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda Mgr. Milan Mazúr 46/2019 čistiace prostriedky podľa výberu 8.7.2019
47/2019 elektroinštalačný materiál podľa výberu k výstave Letný rešerš do 56,00 8.7.2019 Dolton, s.r.o., Pri celulózke 46, prevádzka na Bráne 10, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 47/2019 elektroinštalačný materiál podľa výberu k výstave Letný rešerš 8.7.2019
48/2019 inštalačný materiál podľa výberu k výstave Letný rešerš 55,00 8.7.2019 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 48/2019 inštalačný materiál k k výstave Pripomienky 8.7.2019
49/2019 toner do tlačiarne HP CF 230X 35,00 18.7.2019 Edis, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 49/2019 toner do tlačiarne HP CF 230X 23.7.2019
50/2019 chladnička ETA 236590000 269,00 23.7.2019 Elektrosped, a.s., pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, prev. Aupark Datart, V.Okružná 59A, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 50/2019 chladnička ETA 236590000 23.7.2019
51/2019 vlajka SR, EÚ 45,58 23.7.2019 2U, s.r.o., Trnavská cesta č. 84, 821 02 bratislava Mgr. Milan Mazúr 51/2019 vlajka SR, EÚ 24.7.2019
52/2019 adjustovanie diel V.Hložníka- 2 ks do 120,00 23.7.2019 Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 52/2019 adjustovanie diel V.Hložníka- 2 ks 26.7.2019
53/2019 Oprava častí strechy 648,00 23.7.2019 Artco, s.r.o., Kamenná 7, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 53/2019 Oprava častí strechy 26.7.2019
54/2019 Nákup farieb na obnovu náteru diela IGAEL TUMARKIN, Červená trauma 1991 do 118,00 8.8.2019 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr 54/2019 nákup farieb 19.8.2019
55/2018 tlačiarenské práce k výstavám PGU 3.Q. do 50,00 5.8.2019 Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 55/2018 tlačiarenské práce k výstavám PGU 3.Q. 19.8.2019
56/2019 príprava katalógu, knihy venované akad. mal. V.Hložníkovi (100,výročiu narodenia) do 8 520,00 19.8.2019 Ing. Jaroslav Horečný, Vytvarná agentúra E1, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 56/2019 príprava katalógu, knihy venované akad. mal. V.Hložníkovi (100,výročiu narodenia) 20.8.2019
57/2019 lampa do projektora Optoma X402 do expozície PMI.II. 132,43 6.9.2019 Web Retail, s.r.o., Politických věznú 159719, 11000, Praha 1, ČR Mgr. Milan Mazúr 57/2019 lampa do projektora Optoma AE402 do expozície PMI.II. 6.9.2019
58/2019 matreriál na odstránenie havárie vodovodného potrubia do 23,00 9.9.2019 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 58/2019 matreriál na odstránenie havárie vodovodného potrubia 11.9.2019
59/2019 toner do tlačiarne HP CF 230X 35,00 10.9.2019 Edis, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 59/2019 toner do tlačiarne HP CF 230X 11.9.2019
60/2019 materiál na demontáž výstavy "Letný rešerš" do 55,00 11.9.2019 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 60/2019 materiál na demontáž výstavy "Letný rešerš" 11.9.2019
61/2019 školenie 84,00 11.9.2019 Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 61/2019 školenie 13.9.2019
62/2019 školenie-seminár 30,00/osoba 12.9.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice Mgr. Milan Mazúr 62/2019 školenie-seminár 13.9.2019
63/2019 tlač pozvánok, baner, samolepka do 85,15 19.9.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 63/2019 tlač pozvánok, baner, samolepka 20.9.2019
64/2019 maliarsky materiál podľa vlastného výberu k stálej expozícií V.Hložníka venovaná k 100.výročiu narodenia autora do 238,49 20.9.2019 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr 64/2019 maliarsky materiál podľa vlastného výberu k stálej expozícií V.Hložníka venovaná k 100.výročiu narodenia autora 20.9.2019
65/2019 tlač pozvánky, plagátov a textov k prezentácií diela v rámci PMI Satelit 2019 A. Čierny 60,00 20.9.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 65/2019 tlač pozvánky, plagátov a textov k prezentácií diela v rámci I. múzea intermédií Satelit 2019 A. Čierny 20.9.2019
66/2019 grafický návrh a layout katalógu k projektu PMI II. Satelit 2019, 170x240 mm, 24 strán vrátane obálky 300,00 25.9.2019 dr.Benčik, s.r.o., Mgr.art.M.Benčik, art.D, Blumentálska 2735/20, , Mgr. Milan Mazúr 66/2019 grafický návrh a layout katalógu k projektu PMI II. Satelit 2019, 170AE240 mm, 24 strán vrátane obálky 25.9.2019
67/2019 návrh interiéru stálej expozície V.Hložníka venovaná k 100.výročiu narodenia autora v PGU 800,00 25.9.2019 Ing. Alena Voštenáková-Emócia , A.Bernoláka 2201/24, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 67/2019 návrh interiéru stálej expozície V.Hložníka venovaná k 100.výročiu narodenia autora v PGU 1.10.2019
68/2019 realizácia návrhu interiéru stálej expozície V.Hložníka venovaná k 100.výročiu narodenia autora v PGU 1000,00 25.9.2019 Ing. Alena Voštenáková-Emócia , A.Bernoláka 2201/24, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 68/2019 realizácia návrhu interiéru stálej expozície V.Hložníka venovaná k 100.výročiu narodenia autora v PGU 1.10.2019
69/2019 domáci telefón Panasonic KX TG 1611 FXH sivý 2 ks 36,00 7.10.2019 Elektrosped, a.s., pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, prev. Aupark Datart, V.Okružná 59A, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 69/2019 domáci telefón Panasonic KX TG 1611 FXH sivý 2 ks 8.10.2019
70/2019 adjustovanie diel V. Hložníka do stálej expozície(venovaná k 100. narodeniu) 500,00 8.10.2019 Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 70/2019 adjustovanie diel V. Hložníka do stálej expozície(venovaná k 100. narodeniu) 8.10.2019
71/2019 inštalačný materiál do stálej expozície(venovaná k 100. narodeniu) V. Hložníka 42,00 8.10.2019 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 71/2019 inštalačný materiál do stálej expozície(venovaná k 100. narodeniu) V. Hložníka 8.10.2019
72/2019 odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových do 200,00 8.10.2019 Vlastimil Benedikovič, Fatranská 3100/6, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 72/2019 odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 8.10.2019
73/2019 ročná kontrola EPS systému 180,00 8.10.2019 Engie Services, a.s., Pobočka Žilina, Kysucká cesta 16C, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 73/2019 ročná kontrola EPS systému 8.10.2019
74/2019 údržba a rekonštrukcia zatemňovacieho systému v stálej expozícií V. Hložníka (venovaná k 100. narodeniu) 300,00 8.10.2019 Finso Obchod s.r.o., Vysokoškolákov 3151/4, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 74/2019 údržba a rekonštrukcia zatemňovacieho systému v stálej expozícií V. Hložníka (venovaná k 100. narodeniu) 8.10.2019
75/2019 obrazová prítlač na poštové obálky V. Hložník (venovaná k 100. narodeniu)umelca 84,00 8.10.2019 Krpa Slovakia, s.r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča Mgr. Milan Mazúr 75/2019 obrazová prítlač na poštové obálky V. Hložník (venovaná k 100. narodeniu)umelca 8.10.2019
76/2019 výroba vizuánej identity k projektu: (stála expozícia k 100.výročiu narod.umelca), pozvánka, texty na steny, štítky-layout 444,00 8.10.2019 Ing. Alena Voštenáková-Emócia , A.Bernoláka 2201/24, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 76/2019 výroba vizuánej identity k projektu: (stála expozícia k 100.výročiu narod.umelca), pozvánka, texty na steny, štítky-layout 8.10.2019
77/2019 občerstvenie na zasadnutie Galerijnej rady v PGU 18,00 14.10.2019 Bagetéria Fin Plus, Hlinkovo nám.5, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 77/2019 občerstvenie na zasadnutie Galerijnej rady v PGU 14.10.2019
78/2019 údržba a rekonštrukcia osvetľovacieho systému pre stálu expozíciu (venovaná k 100.výročiu narodenia umelca) v PGU do 2000,00 17.10.2019 City Light Slovakia, s.r.o, Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné Mgr. Milan Mazúr 78/2019 údržba a rekonštrukcia osvetľovacieho systému pre stálu expozíciu (venovaná k 100.výročiu narodenia umelca) v PGU 17.10.2019
79/2019 výtvarný návrh na pritlač poštovej obálky, kt. je súčasťou vydania známky venovanej akad. mal. V.Hložníkovi k okrúhlemu (100.) výročiu narodenia umelca 800,00 17.10.2019 akad.mal. Marián Čapka Mgr. Milan Mazúr 79/2019 výtvarný návrh na pritlač poštovej obálky, kt. je súčasťou vydania známky venovanej akad. mal. V.Hložníkovi k okrúhlemu (100.) výročiu narodenia umelca 17.10.2019
80/2019 kopírovacie a tlačiarenské práce k výstavám a iným aktivitám v PGU na 4.Q.2019 do 50,00 17.10.2019 Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 80/2019 kopírovacie a tlačiarenské práce k výstavám a iným aktivitám v PGU na 4.Q.2019 17.10.2019
81/2019 Vizuálny záznam z uvedenia knihy do života pri príležitosti 100. výročia narodenia Vincenta Hložníka 553,86 17.10.2019 Panoráma-Mgr. Milan Kosec, Platanova 2/52, 01 07 Žilina Mgr. Milan Mazúr 81/2019 Vizuálny záznam z uvedenia knihy do života pri príležitosti 100. výročia narodenia Vincenta Hložníka 17.10.2019
82/2019 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška hasiacich prístrojov 120,00 21.10.2019 Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 82/2019 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška hasiacich prístrojov 21.10.2019
83/2018 prezutie letných pneumatík na vozidle ZA 908 GH 30,00 21.10.2019 Autosevis Štefanko, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 83/2018 prezutie letných pneumatík na vozidle ZA 908 GH 21.10.2019
84/2018 webhosting 21.11.2019-21.11.2020 do 36,00 6.11.2019 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 84/2018 Webhosting 6.11.2019
85/2019 bezpečnostný stojan-pre mokrú podlahu 8.84 11.11.2019 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Na Stanicu 16, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 85/2019 bezpečnostný stojan-pre mokrú podlahu 12.11.2019
86/2019 poštové známky k výstavam 44,00 12.11.2019 Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica Mgr. Milan Mazúr 86/2019 poštové známky k výstavam 12.11.2019
87/2018 kurz prvej pomoci 25,00 19.11.2019 Slovenský červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 38, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 87/2018 kurz prvej pomoci 20.11.2019
88/2019 kopírovacie služby k výstave Silvie Saparovej 25,00 19.11.2019 Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 88/2019 kopírovacie služby k výstave Silvie Saparovej 20.11.2019
89/2019 napájací zdroj 39,00 19.11.2019 MB-Elektronika, s.r.o., prev.Dolný Val 21/180, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 89/2019 napájací zdroj 26.11.2019
90/2019 tlač pozvánky, baneru, samolepky k výstave Silvie Saparovej 88,00 20.11.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 90/2019 tlač pozvánky, baneru, samolepky k výstave Silvie Saparovej 20.11.2019
91/2019 maliarsky materiál na náter soklov k výstave Silvia Saparová 24,00 25.11.2019 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr 91/2019 maliarsky materiál na náter soklov k výstave Silvia Saparová 25.11.2019
92/2019 korektúra grafickej úpravy katalógu 67,00 25.11.2019 dr.Benčik, s.r.o., Mgr.art.M.Benčik, art.D, Blumentálska 2735/20, , Mgr. Milan Mazúr 92/2019 korektúra grafickej úpravy katalógu 25.11.2019
93/2019 plech s povrchovou úpravou 36m2 , nity, úchytky na výrobu reklamných panelov 420,00 25.11.2019 Artco, s.r.o, Kamenná 7, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 93/2019 plech s povrchovou úpravou 36T2 , nity, úchytky na výrobu reklamných panelov 27.11.2019
94/2019 údržba vstupných a výstavných priestorov 3924,59 25.11.2019 Jas Mont, s.r.o. Dlhé Pole,512, 013 32 Mgr. Milan Mazúr 94/2019 údržba vstupných a výstavných priestorov 27.11.2019
95/2019 transparentný kryt pre tlačítka 545 do 25,00 25.11.2019 Engie Services,s.r.o, Jarošova 1, pobočka Žilina, kysucká 16C, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 95/2019 transparentný kryt pre tlačítka 545 27.11.2019
96/2019 lukopren pre potreby galérie 26,87 11.12.2019 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr 96/2019 lukopren pre potreby galérie 12.12.2019
97/2019 kliprámy 5ks 26,00 11.12.2019 Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 97/2019 kliprámy 5ks 12.12.2019
98/2019 toner podľa výberu do 70,00 11.12.2019 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 98/2019 toner podľa výberu 12.12.2019
99/2019 tlač katalógu Prvé múzeum Intermédií "Satelit 2019" 2000,00 12.12.2019 i+i print, spol.s r.o., Mlynské Luhy 21, 821 05 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 99/2019 tlač katalógu Prvé múzeum Intermédií "Satelit 2019" 16.12.2019
100/2019 kancelárske stoličky 5 ks podľa výberu do 400,00 18.12.2019 Tempo kondela, s.r.o., s.r.o., Závodná 459, 027 43 Nižná Mgr. Milan Mazúr 100/2019 kancelárske stoličky 5 ks podľa výberu 19.12.2019
101/2019 tlačiareň Laserjet PRO M203 dw+toner HP CF 230X 181,00 19.12.2019 Edis. s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 101/2019 tlačiareň Laserjet PRO T203 dw+toner HP CF 230X 19.12.2019
© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.