Zmluvy 2022

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1 8/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 178/I.polrok, 178/II.polrok 1.1.2022-31.12.2022 31.12.2021 19.1.2022
2 9/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 155/I.polrok, 155/II.polrok 1.1.2022-31.12.2022 31.12.2021 19.1.2022
3 10/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 675/I.polrok, 675/II.polrok 1.1.2022-31.12.2022 31.12.2021 19.1.2022
4 11/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1572/I.polrok, 1572/II.polrok 1.1.2022-31.12.2022 31.12.2021 19.1.2022
5 12/2022Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 194/I.polrok, 194/II.polrok 1.1.2022-31.12.2022 31.12.2021 19.1.2022
6 13/2022Komisionárska zmluva č. 1/2022 Dipl. Ing. Igor Cvacho - Pod univerzitou 34, 010 08 Žilina komisionárska zmluva 10,00/ks 17.1.2022-31.12.2022 17.1.2022 21.1.2022
7 19/2022Zmluva o výpožičke Nadácia ŽSK pre podporu rodiny 51844508 M.R. Štefánika 2, 010 01 Žilina zmluva o výpožičke podľa rozpisu 1.1.2022-31.12.2022 31.1.2022 31.1.2022
8 16/2022Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2021 Krajská galéria v Prešove 37781286 Hlavná 51, 080 01 Prešov predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 11.10.2021-8.4.2022 31.1.2022 3.2.2022
9 15/2022Dodatok č. 3 ku Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave 00164721 Bratislavský hrad, 810 06 Bratislava predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.8.2018-31.1.2023 31.1.2022 4.2.2022
10 14/2022Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2021 Galéria mesta Bratislavy 00179752 Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.10.2021-24.6.2022 31.1.2022 8.2.2022
11 32/2022Hromadné úrazové poistenie Union poisťovňa, a.s. 31322051 Karadžičova 10, 813 60 Bratislava úrazové poistenie osôb-dobrovoľníkov 19,80 1.2.2022-31.12.2022 28.1.2022 10.2.2022
12 37/2022Zmluva o dielo Dominika Koššová - - zmluva o dielo 60,00 5.2.2022-15.2.2022 4.2.2022 24.2.2022
13 38/2022Zmluva o poskytnutí časti nákladu autorovi Stano Masár - - zmluva o poskytnutí nákladu autorovi (200 ks) bezodplatne 24.2.2022- do vyskladnenia 24.2.2022 24.2.2022
14 54/2022Zmluva o nájme motorového vozidla ZA 908 GH Považské múzeum 36145173 Topoľová 1, 010 03 Žilina zmluva o nájme motorového vozidla ZA 908 GH 100,00 7.3.2022-10.3.2022 7.3.2022 7.3.2022
15 69/2022Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2022 Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 44555601 Klíšská 1101/129a, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika výpožička zbierk. predmetu na výstavu bezodplatne 3.5.2022-18.7.2022 29.3.2022 29.3.2022
16 76/2022Dodatok č. 1 k zmluve 21-531-02011 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-zmena termínu vyúčtovania bezodplatne 27.5.2022-31.5.2022 17.2.2022 31.3.2022
17 77/2022Dodatok č. 1 k zmluve 21-531-02013 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-zmena termínu vyúčtovania bezodplatne 27.5.2022-31.5.2022 17.2.2022 31.3.2022
18 78/2022Zmluva o dielo Mgr. Art. Stano Masár - - zmluva o dielo 100,00 31.3.2022 29.3.2022 31.3.2022
19 86/2022Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke Nadácia ŽSK 51844508 Republiky 1, 010 01 Žilina dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 230,00/mes. 1.4.2022-31.12.2022 1.4.2022 1.4.2022
20 95/2022Komisionárska zmluva č. 2/2022 AF Žilina, s. r. o. 47937459 Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina predaj knižných titulov podľa predaja 11.4.2022-31.12.2023 11.4.2022 12.4.2022
21 102/2022Komisionárska zmluva č. 3/2022 Liptovská galéria P. M. Bohúňa 36145238 Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš predaj knižných titulov podľa predaja 12.4.2022-31.12.2023 21.4.2022 21.4.2022
22 103/2022Komisionárska zmluva Partner Technic, spol. s. r. o. 1733787 Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava predaj knižných titulov podľa predaja 19.4.2022-31.12.2023 21.4.2022 21.4.2022
23 105/2022Komisionárska zmluva č. 4/2022 Liptovská galéria P. M. Bohúňa 36145238 Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš predaj knižných titulov podľa predaja 22.4.2022-31.12.2023 22.4.2022 22.4.2022
24 110/2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01773 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01773 2000,00 1.1.2022-31.12.2022 22.3.2022 25.4.2022
25 111/2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01952 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01952 3500,00 1.1.2022-31.12.2022 22.3.2022 25.4.2022
26 112/2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01959 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01959 4000,00 1.1.2022-31.12.2022 22.3.2022 25.4.2022
27 100/2022Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2022 Kunstverein Eisenstadt 1329845224 Joseph Haydn-Gasse 1, 7000 Eisenstadt, Rakúsko výpožička zbierk. predmetu na výstavu bezodplatne 12.6.2022-12.9.2022 10.5.2022 12.5.2022
28 133/2022Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 010 01 Žilina zmluva o zverení majetku do správy správcovi 106,80 10.5.2022- 17.5.2022 17.5.2022
29 137/2022Zmluva o dielo č. 1/2022 Hlina s. r. o. 45354618 Garbiarska 2583, 031 01 liptovský Mikuláš zmluva o dielo č. 1/2022 61200,00 17.5.2022-1.8.2022 17.5.2022 18.5.2022
30 138/2022Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2022 Hlina s. r. o. 45354618 Garbiarska 2583, 031 01 liptovský Mikuláš dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2022 - 17.5.2022-9.8.2022 18.5.2022 18.5.2022
31 142/2022Komisionárska zmluva č. KZ 5/2022 Výtvarná Agentúra A1 14251833 Republiky 17, 010 01 Žilina komisionárska zmluva č. KZ 5/2022 podľa prílohy 18.5.2022-31.12.2023 18.5.2022 20.5.2022
32 144/2022Zmluva o dielo -grafické spracovanie katalógu vzdelácacieho programu Kids Dominika Koššová - - zmluva o dielo 650,00 10.5.2022-20.5.2022 9.5.2022 23.5.2022
33 145/2022Zmluva o dielo grafické spracovanie katalógu Dominika Koššová - - zmluva o dielo 90,00 15.5.2022-15.12.2022 11.5.2022 23.5.2022
34 146/2022Zmluva o dielo-kurátorské práce spojené v výstavou Rasťo Sedlačík Mgr. Norbert Lacko, PhD. - - zmluva o dielo 400,00 19.5.2022-9.7.2022 19.5.2022 25.5.2022
35 147/2022Zmluva o dielo-inštalácia veľkoplošných dataprojektcií na steny Samuel Chovanec - - zmluva o dielo 300,00 19.5.2022-26.5.2022 19.5.2022 25.5.2022
36 148/2022Komisionárska zmluva č. KZ 6/2022 Mgr. art. Rastislav Sedlačík, Art.D - - predaj knižných titulov podľa predaja 26.5-2022-9.7.2022 26.5.2022 27.5.2022
37 150/2022Zmluva o dielo-vytvorenie koncepcie výstavy Rastislav Sedlačík Mgr. art. Rastislav Sedlačík, Art.D - - zmluva o dielo 203,80 20.5.2022-26.5.2022 20.5.2022 27.5.2022
38 164/2022Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 36/2022 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 36/2022 1000,0 7.6.2022-15.11.2022 7.6.2022 7.6.2022
39 165/2022Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 37/2022 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 37/2022 1100,00 7.6.2022-7.10.2022 7.6.2022 7.6.2022
40 169/2022Zmluva o dielo Peter Liška Liška a spol. s r.o. 50644678 Povraznícka 7, 811 07 Bratislava návrh vizuálnej identity výstavy 900,00 5.6.2022-9.7.2022 5.6.2022 16.6.2022
41 170/2022Zmluva o dielo Peter Liška Liška a spol. s r.o. 50644678 Povraznícka 7, 811 07 Bratislava realizácia architektúry výstavy 700,00 1.7.2022-21.7.2022 5.6.2022 16.6.2022
42 183/2022Kúpna zmluva č. 1/2022 Barbara Remiášová - - predaj umeleckého diela "Skarabeus" 5625,00 21.6.2022 21.6.2022 23.6.2022
43 184/2022Kúpna zmluva č. 2/2022 Barbara Remiášová - - predaj umeleckého diela "Afterparty" 3750,00 21.6.2022 21.6.2022 23.6.2022
44 186/2022Kúpna zmluva č. 4/2022 Mgr. Eva Filová - - predaj umeleckého diela "Sladké zajtrajšky" 3750,00 22.6.2022 22.6.2022 23.6.2022
45 187/2022Kúpna zmluva č. 5/2022 Mgr. Eva Filová - - predaj umeleckého diela "Angažovaný šatník" 1250,00 22.6.2022 22.6.2022 23.6.2022
46 172/2022Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2022 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 36145238 Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš výpožička zbierk. predmetu na výstavu beodplatne 21.11.2022-22.9.2023 21.6.2022 24.6.2022
47 173/2022Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2022 Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch 36103098 Bjornsonova ulica 1, 940 56 Nové Zámky výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 27.7.-25.11.2022 30.6.2022 14.6.2022
48 198/2022Zmluva o dielo Ján Kostolanský - - zmluva o dielo 120,00 14.7.2022-16.7.2022 13.7.2022 18.7.2022
49 199/2022Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. KZ 2/2022 AF Žilina, s. r. o., 47937459 Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina dodatok ku komisionárskej zmluve podľa predaja 14.7.2022-31.12.2023 14.7.2022 18.7.2022
50 205/2022Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2022 Hlina s. r. o. 45354618 Garbiarska 2583, 031 01 liptovský Mikuláš Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2022 - 28.7.2022-17.11.2022 28.7.2022 29.7.2022
51 201/2022Zmluva o dielo Sabina Jankovičová - - príspevok do diskusie Príbehy opustených domov - sprievod. program k výstave Dva príbehy 200,00 27.7.2022-29.7.2022 27.7.2022 3.8.2022
52 202/2022Zmluva o dielo Andrea Kalinová - - príspevok do diskusie Príbehy opustených domov - sprievod. program k výstave Dva príbehy 200,00 27.7.2022-29.7.2022 27.7.2022 3.8.2022
53 203/2022Zmluva o dielo Július Bruna - - príspevok do diskusie Príbehy opustených domov - sprievod. program k výstave Dva príbehy 200,00 27.7.2022-29.7.2022 27.7.2022 3.8.2022
54 204/2022Zmluva o dielo Michal Jurecký - - príspevok do diskusie Príbehy opustených domov - sprievod. program k výstave Dva príbehy 200,00 27.7.2022-29.7.2022 27.7.2022 3.8.2022
55 206/2022Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2022 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetu na výstavu bezodplatne 18.8.2022-14.1. 2023 4.8.2022 9.8.2022
56 220/2022Zmluva o dielo Ján Kostolanský - - zmluva o dielo 100,00 24.8.2022-25.8.2022 23.8.2022 5.9.2022
57 221/2022Kúpna zmluva č. 3/2022 akad. mal. Ladislav Čarný - - kúpna zmluva 6875,00 31.8. 2022- 31.8.2022 5.9.2022
58 231/2022Zmluva o dielo Peter Salner - - zmluva o dielo 300,00 12.9.2022-22.9.2022 12.9.2022 19.9.2022 300,00
59 232/2022Zmluva o dielo Peter Megyeši - - zmluva o dielo 300,00 12.9.2022-22.9.2022 12.9.2022 19.9.2022 300,00
60 235/2022Zmluva o dielo Ervin Schonhauser - - zmluva o dielo 100,00 22.9.2022-22.9.2022 22.9.2022 22.9.2022
61 237/2022Komisionárska zmluva č. 7/2022 Ľubomír Stacho - - komisionárska zmluva č. 7/2022 podľa rozpisu v prílohe 23.9.2022-5.11.2022 23.9.2022 23.9.2022
62 240/2022Odberový diagram na dodávku a odber tepla na rok 2023 MH teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava odberový diagram na dodávku a odber tepla podľa rozpisu 1.1.2023-31.12.2023 28.9.2022 1.1.2023 29.9.2022
63 241/2022Komisionárska zmluva č. 8/2022 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 36145238 Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš komisionárska zmluva č. 8/2022 podľa rozpisu v prílohe 29.9.2022-19.11.2022 29.9.2022 30.9.2022
64 243/2022Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2022 Východoslovenská galéria 31297820 Hlavná 27, 040 01 Košice výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 11.10.2022-24.3.2023 5.10.2022 11.10.2022
65 248/2022Darovacia zmluva č. 1/2022 Mgr. Art. Ján Kostolanský - - dar diel do zbierky PGU v Žiline - 28.9.2022 28.9.2022 13.10.2022
66 249/2022Komisionárska zmluva č. 9/2022 Východoslovenská galéria 31297820 Hlavná 27, 040 01 Košice Komisionárska zmluva č. 9/2022 podľa rozpisu v prílohe 12.10.2022-26.2.2023 14.10.2022 14.10.2022
67 263/2022Dohoda č. 25/25/010/71 ÚPSVaR 30794536 J. M. Hurbana, 010 01 Žilina Dohoda č. 25/25/010/71 bezodplatne 1.1.2023-31.12.2023 31.10.2022 1.1.2023 3.11.2022
68 271/2022Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2022 Hlina s. r. o. 45354618 Garbiarska 2583, 031 01 liptovský Mikuláš Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2022 55620,00 28.7.2022-17.11.2022 3.11.2022 11.11.2022
69 275/2022Zmluva o dielo Mgr. Art. Ivana Šáteková - - Zmluva o dielo 100,00 22.11.2022-23.11.2022 21.11.2022 24.11.2022
70 280/2022Zmluva o dielo Mgr. Art. Viktória Jehlárová - - Zmluva o dielo 200,00 19.11.2022-30.11.2022 18.11.2022 2.12.2022
81 281/2022Zmluva o dielo Lucia Gandelová - - Zmluva o dielo 320,00 2.12.2022-9.12.2022 2.12.2022 7.12.2022
82 286/2022Zmluva o dielo prof. Ladislav Čarný, akad. mal. - - Zmluva o dielo 441,00 2.12.2022-9.12.2022 2.12.2022 9.12.2022
83 287/2022Komisionárska zmluva 2022-08-12 Kruh súčasného umenia Profil 31794271 Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava Komisionárska zmluva 2022-08-12 podľa predaja 8.12.2022-do posledného predaja 8.12.2022 9.12.2022
84 293/2022Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023 MH teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023 podľa rozpisu 1.1.2023-31.12.2023 20.12.2022 1.1.2023 20.12.2022
85 298/2022Zmluva o spolupráci a poskytnutí finančného príspevku Lita, autorská spoločnosť 00420166 Mozartova 9, 811 02 Bratislava Zmluva o spolupráci a poskytnutí finančného príspevku 2500,00 1.1.2023 - 30.11.2023 19.12.2022 9.1.2023
86 303/2022Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny podľa čl. V zmluvy 1.1.2023-30.12.2024 22.11.2022 9.1.2023
87 299/2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05603 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05603 3200,00 16.12.202-30.9.2023 16.12.2022 12.1.2023
88 300/2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05595 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05595 3800,00 16.12.202-30.9.2023 16.12.2022 12.1.2023
89 301/2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05596 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05596 1100,00 16.12.202-30.9.2023 16.12.2022 12.1.2023
90 302/2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05621 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05621 4000,00 16.12.202-30.9.2023 16.12.2022 12.1.2023
WordPress Tables Plugin

Faktúry 2022

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2022 doména pgu-pgu.sk 15,00 obj. 6/2022 3.1.2022 36421928: WebSupport, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 4.1.2022 28.1.2022
2/2022 čistiaca technika (príslušenstvo) 212,76 obj. 1/2022 14.1.2022 43967663: Kärcher Slovakia, s. r. o , Bratislavská 31, 949 01 Nitra 12.1.2022 28.1.2022
3/2022 elektronické stravovacie poukážky 804,54 RD č.549/2015/OPaVO 17.1.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 28.01.2022 28.1.2022
4/2022 kurz prvej pomoci 30,00 obj. 2/2022 18.1.2022 0416169: Slovenský červený kríž, Moyzesova 38, 010 01 Žilina 26.1.2022 28.1.2022
5/2022 dodávka elektriny r.2021 (Nadácia ŽSK) 12,53 Zmluva č.72181872 zo dňa 30.1.1996 18.1.2022 51865467: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 31.1.2022 18.2.2022
6/2022 dodávka elektriny r.2021 ( ubytovňa PGU) 16,88 Zmluva č. 72174291 zo dňa 16.11.1991 18.1.2022 51865467: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 27.1.2022 18.2.2022
7/2022 dodávka elektriny r.2021 PGU VP 1.posch.) 73,90 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991 19.1.2022 51865467: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 27.1.2022 18.2.2022
8/2022 verejná správa SR ročný prístup 204,00 elektronická objednávka 25.1.2022 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 28.1.2022 18.2.2022
9/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.2.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 4.2.2022 18.2.2022
10/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 1.2.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 18.2.2022
11/2022 fotografovanie diel v expozícií PMI III. 150,00 obj. 5/2022 2.2.2022 Ing. Marek Jančúch, Žilina 15.2.2022 18.2.2022
12/2022 grafické práce, spracovanie a príprava do tlače publikácie S. Masár 1.732,00 obj. 3/2022 3.2.2022 Mgr. Stanislav Masár, Bratislava 15.2.2022 18.2.2022
13/2022 jazyková korektúra publikácie S.Masár pred tlačou 200,00 obj. 4/2022 7.2.2022 Mgr. Miroslava Kuracinová Valová, PhDr. 15.2.2022 18.2.2022
14/2022 služby pevnej siete 38,47 Zmluva 129/2004 8.2.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 14.2.2022 18.2.2022
15/2022 služby mobilnej siete O2 28,32 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 10.2.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.2.2022 18.2.2022
1/2022 vyúčtovanie fa za rok 2021 595,52 Dodatok č.1/2020 k Zmluve o nájme nebytových priestoroch 1.2.2022-vyšlá fa 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201, 010 01 Žilina 8.2.2022 18.2.2022
2/2022 vyúčtovanie fa za rok 2021 -44,27 Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 15.3.2021 1.2.2022-vyšlá fa 51844508: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Republiky 1, 010 01 Žilina 1.2.2022 18.2.2022
2022/1 preddavková platba 1.polrok 2022(Nadácia ŽSK) 194,00 Zmluva č.72181872 zo dńa 30.01.1996 19.1.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 7.2.2022 28.2.2022
2022/2 preddavková platba 1.polrok 2022( EMÓCIA) 675,00 Zmluva č.72163891 zo dńa 30.11.1991 19.1.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 7.2.2022 28.2.2022
2022/3 preddavková platba 1.polrok 2022( ubytovňa PGU) 178,00 Zmluva č.72174291 zo dńa 16.11.1991 19.1.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 7.2.2022 28.2.2022
2022/4 preddavková platba 1.polrok 2022( PGU V P 1.posch.) 1.572,00 Zmluva č.72174311 zo dńa 16.11.1991 19.1.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 7.2.2022 28.2.2022
2022/5 preddavková platba 1.polrok 2022( VP prízemie PGU) 155,00 Zmluva č.72174301 zo dńa 20.02.1992 19.1.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 7.2.2022 28.2.2022
2022/6 preddavková platba 01/2022 2.840,00 O Z č.470408 19.1.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 12.1.2022 31.1.2022
2022/7 preddavková platba 02/2022 2.300,00 O Z č.470408 19.1.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 7.2.2022 28.2.2022
2022/8 vyhotovenie ilustrácií-reprodukcií -vybratých diel zo z b. PGU pre sprievodcu expozíciou PMI. III-Nežná sila 60,00 ZoD zo dňa 4.2.2022 28.2.2022 Dominika Koššová, Žilina 15.3.2022 23.3.2022
2022/9 preddavková platba 02/2022 1.750,00 O Z č.470408 7.3.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 9.3.2022 23.3.2022
16/2022 elektronické stravovacie poukážky 746,52 RD č.549/2015/OPaVO 10.2.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 22.2.2022 28.2.2022
17/2022 para 1/2022 (PGU+Ciachovňa) 1.761,95 O Z č.470408 10.2.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 22.2.2022 28.2.2022
18/2022 utierky na ruky ,papierové (prevencia COVID 19) 64,75 obj. 7/2022 14.2.2022 44229950: Slovpap SK, s. r. o., Kamenná cesta3, 010 88 Žilina 18.2.2022 28.2.2022
19/2022 predaj časopisu FLASHART 2x 5,00 KZ č.2021-01-01,Dodatok č.1 17.2.2022 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 18.2.2022 28.2.2022
20/2022 webinár ekonómky PGU- Kurzarbeit + straravovanie zamestnancov 84,00 na osobu obj. 8/2022 17.2.2022 3136308: Relia spol. s r. o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava 17.2.2022 28.2.2022
21/2022 tlač a knihárske spracovanie publikácie S.Masár 5.852,00 obj. 85/2021 17.2.2022 25592505: Tiskárna Helbich a.s., Valchařská 36, 614 00 Brno 11.3.2022 23.3.2022
22/2022 materiál pre potreby galérie-údržba 115,87 obj. 9/2022 24.2.2022 36827011: Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina 3.3.2022 23.3.2022
23/2022 predaj časopisu PROFIL z KZ 3,50 KZ zo dňa 27.6.2016, Dodatky č.1, č.2 24.2.2022 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 3.3.2022 23.3.2022
24/2022 elektronické stravovacie poukážky 874,17 RD č.549/2015/OPaVO 28.2.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 21.3.2022 23.3.2022
25/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.3.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 4.3.2022 23.3.2022
26/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 1.3.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 23.3.2022
27/2022 univerzálny odvápňovač (kávovar De Longhi) 20,20 obj. 11/2022 1.3.2022 35765038: Elektrosped, a s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 3.3.2022 23.3.2022
28/2022 kancelárske potreby 36,55 obj. 10/2022 4.3.2022 31331131: Ševt , a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, prev. Hlinská 27, 010 01 Žilina 9.3.2022 23.3.2022
31/2022 obyčajný SSL certifikát-pgu.sk ( 25.3.22 - 31.12.2022, 1.1.2023- 26.3.2023) 46,80 obj. 13/2022 7.3.2022 36421928: Web Support, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 9.3.2022 23.3.2022
32/2022 služby mobilnej siete O2 37,22 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 10.3.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 11.3.2022 23.3.2022
33/2022 para 2/2022 (PGU+Ciachovňa) 1.801,46 O Z č.470408 11.3.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 21.3.2022 23.3.2022
34/2022 tonery zamestnancom PGU( 10 ks) 208,56 obj. 15/2022 14.3.2022 47864249: Damedis, s.r.o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen 21.3.2022 23.3.2022
35/2022 maliarsky materiál( úprava skladu katalógov PGU) 64,92 obj. 16/2022 16.3.2022 52088308: HFR, s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 21.3.2022 23.3.2022
4/2022 prenájom služobného vozidla PEUGEOT BOXER ZA 908 GH PM v Žiline za účelom prevozu výstavy 100,00 Zmluva o nájme osobného motorového vozidla zo dňa 7.3.2022 14.3.2022-vyšlá faktúra 36145173: Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina 18.3.2022 23.3.2022
29/2022 služby pevnej siete 40,85 Zmluva 129/2004 4.3.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15.3.2022 23.3.2022
35/2022 mal. materiál ( úprava skladu katalógov prízemie) 64,92 obj. 16/2022 16.3.2022 52088308: HFR, s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 21.3.2022 31.3.2022
36/2022 členský príspevok za členstvo v Rade galérií rok 2022 200,00 Súhlas odboru kultúry ŽSK, zo dňa 23.3.2022 23.3.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 30.3.2022 31.3.2022
37/2022 náhradné návleky na mop 13,69 obj. 14/2022 14.3.2022 27082440: Alza sk s.r.o., Sliačská 1/D, 831 02 Bratislava 11.3.2022 31.3.2022
38/2022 nákup PHM 74,98 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 18.3.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 30.3.2022 31.3.2022
39/2022 materiál pre potreby ( úprava skladu katalógov prízemie) 136,19 obj. 18/2022 31.3.2022 36827011: Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina 6.4.2022 28.4.2022
40/2022 online školenie ekonómky PGU( nové Fin výkazy) 67,72/osoba obj. 17/2022 31.3.2022 00602311: Asseco Solutions a.s., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava 4.4.2022 28.4.2022
41/2022 elektronické stravovacie poukážky 734,92 RD č.549/2015/OPaVO 1.4.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 19.4.2022 28.4.2022
42/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.4.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 6.4.2022 28.4.2022
43/2022 ochrana objektu PGU (výjazd 3/2022) 59,76 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.4.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 6.4.2022 28.4.2022
44/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 4.4.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 28.4.2022
45/2022 slúchadlá 2ks k výstave Tomáš Rafa-prízemie PGU 39,80 obj. 20/2022 4.4.2022 35765038: Elektrosped, a. s., Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec 6.4.2022 28.4.2022
46/2022 online školenie ekonómky PGU( odmeňovanie zamestnancov vo verej. správe) 89/osoba obj. 19/2022 5.4.2022 35900831: Proeko s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 6.4.2022 28.4.2022
47/2022 služby pevnej siete 40,85 Zmluva 129/2004 5.4.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 14.4.2022 28.4.2022
48/2022 vodné, stočné za 1 Q 2022 491,00 Zmluva 201104292 zo dňa 7.10.2011 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 14.4.2022 28.4.2022
49/2022 para 3/2022 (PGU+Ciachovňa) 2.616,66 O Z č.470408 11.4.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 19.4.2022 28.4.2022
50/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 10.3.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 12.4.2022 28.4.2022
51/2022 OOPP zamestnancom PGU 92,22 obj. 21/2022 20.4.2022 22604146: Ing. Dušan Filomonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina 25.4.2022 28.4.2022
52/2022 PO-kontrola objektu PGU 70,00 IZ zo dňa 9.12.2005 20.4.2022 17887208: Stanislava Belohorcová, Černovská 1670/1, 010 08 Žilina 25.4.2022 28.4.2022
2022/10 autorsky sprievod výstavou + prezentácia publikácie S. Masár VP 1.posch. 100,00 ZoD zo dňa 29.3.2022 31.3.2022 Mgr. art Stano Masár, ArtD., Bratislava 25.4.2022 28.4.2022
2022/11 preddavková platba 04/2022 720,00 O Z č.470408 1.4.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 04.04.2022 28.4.2022
53/2022 materiál potrebný pre potreby galérie 47,15 obj. 23/2022 25.4.2022 36827011: Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina 28.4.2022 28.4.2022
54/2022 maliarsky mat.-sklad katalógov prízemie PGU 58,37 obj. 22/2022 29.4.2022 47574291: Painthouse, s. r. o. , Turie 539, 013 121 Turie 5.5.2022 31.5.2022
55/2022 elektronické stravovacie poukážky 1.000,84 RD č.549/2015/OPaVO 29.4.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 13.5.2022 31.5.2022
56/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 2.5.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 31.5.2022
57/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 2.5.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 11.5.2022 31.5.2022
58/2022 služby pevnej siete 40,79 Zmluva 129/2004 4.5.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.5.2022 31.5.2022
59/2022 nákup PHM 61,13 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 4.5.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 11.5.2022 31.5.2022
60/2022 prenájom podlahového automatu na čistenie podláh 48,00 obj.24/2022 4.5.2022 43891811: Cleanex centrum, Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina 11.5.2022 31.5.2022
61/2022 predaj pohľadníc z Komisionálneho predaja 3,30 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 6.5.2022 00587257: QEX, a. s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín 11.5.2022 31.5.2022
63/2022 zaslanie fa za predaj publikácie 10,00 KZ 3/2022 zo dňa 12.4.2022 9.5.2022 36145238: Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovký Mikuláš 12.5.2022 31.5.2022
62/2022 para 4/2022 (PGU+Ciachovňa) 2.227,02 O Z č.470408 6.5.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 13.5.2022 31.5.2022
64/2022 služby mobilnej siete O2 38,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 9.5.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 11.5.2022 31.5.2022
65/2022 registrácia a webhosting domény www.muzeum intermedii.sk 65,00 obj. 27/2022 10.5.2022 46177264: Ing. Eva Štípalová, Údolná 151, 010 03 Žilina 18.5.2022 31.5.2022
66/2022 2 ks interiérových kľučiek- kancelárie 2. poschodie PGU 28,80 obj. 28/2022 11.5.2022 31646751: Hasta s. r. o., Bytčianska 814/131, 010 03 Považský Chlmec 18.5.2022 31.5.2022
67/2022 publikácie- poradca na rok 2023 na Ek. úsek 158,57 ele. objednávka 11.5.2022 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 13.5.2022 31.5.2022
68/2022 elektro inštalačný mat. 17,70 obj. 31/2022 13.5.2022 46026100: Dolton s.r.o., pri Celulózke 1582/46, 010 01 Žilina 18.5.2022 31.5.2022
69/2022 nákup cenín k výstavám 140,00 obj. 32/2022 17.5.2022 36631124: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 12.5.2022 31.5.2022
70/2022 polygrafický výroba sprievodcu PMI III- Nežná sila 300,50 obj. 29/2022 18.5.2022 47504889: doc. Mgr. art. M. Benčík ArtD., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 25.5.2022 31.5.2022
71/2022 nákup PHM 102,95 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 19.5.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 23.5.2022 31.5.2022
75/2022 nákup cenín- zaslanie katalógu PGU KIDS 2022 školám 60,00 obj. 35/2022 30.5.2022 36631124: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 26.5.2022 31.5.2022
76/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 31.5.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 3.6.2022 20.6.2022
77/2022 webinár ekonómky PGU-"elektronické PNky" 60,00/osoba obj. 36/2022 31.5.2022 366663484: Educo consult, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 2.6.2022 20.6.2022
78/2022 elektronické stravovacie poukážky 962,16 RD č.549/2015/OPaVO 31.5.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 15.6.2022 20.6.2022
79/2022 ochrana objektu PGU ( 4 x výjazd 5/2022) 79,68 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.6.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 9.6.2022 20.6.2022
80/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 1.6.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 20.6.2022
81/2022 toner 1 ks 30,00 obj. 42/2022 2.6.2022 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 9.6.2022 23.6.2022
82/2022 služby pevnej siete 41,22 Zmluva 129/2004 6.6.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.6.2022 23.6.2022
83/2022 spotreba kancelárskych potrieb 300,08 obj.43/2022 6.6.2022 32627211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec 13.6.2022 23.6.2022
84/2022 honorár, reštaurovanie diela z PGU V. Hložníka 5.500,00 Zmluva o reštaurovaníč.1/2021 6.6.2022 Mgr. art. Štefan Kocka, Banská Bystrica 15.6.2022 23.6.2022
85/2022 predaj Profilov z Komisionálneho predaja 3,50 KZ zo dňa 24.6.2016 v znení dodatkov č.1., 2 6.6.2022 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 16.6.2022 23.6.2022
86/2022 tlač propagačných mat. k výstave "Luccia Marcucci" 106,16 obj. 33/2022 7.6.2022 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 15.6.2022 23.6.2022
87/2022 tlač propagačných mat. k výstave "Rasťo Sedlačík" 130,58 obj. 34/2022 7.6.2022 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 15.6.2022 23.6.2022
88/2022 tlač textových banerov k výstave"Rasťo Sedlačík" 71,48 obj. 39/2022 7.6.2022 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 15.6.2022 23.6.2022
90/2022 Dialničná známka ročná 50,00 elektronická obj. 8.6.2022 35919001: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 7.6.2022 23.6.2022
91/2022 OOPP 31,04 obj. 21/2022 8.6.2022 22604146: Ing. Dušan Filomonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina 16.6.2022 23.6.2022
92/2022 hygienické papierové utierky na ruky 61,58 obj. 48/2022 9.6.2022 44229950: Slovpap. s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 16.6.2022 23.6.2022
93/2022 hygienické a dezinfekčné prostriedky 209,69 obj. 47/2022 10.6.2022 36440884: Valin, s. r. o., Pri Celulózke 1376/1, 010 01 Žilina 15.6.2022 23.6.2022
94/2022 rýchlovarná kanvica ETA 15,90 obj. 49/2022 10.6.2022 35765038: Elektrosped, a s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 13.6.2022 23.6.2022
95/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 13.6.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 15.6.2022 23.6.2022
2022/16 vytvorenie koncepcie autorskej výstavy "Rasťo Sedlačík" 203,80 ZoD zo dňa 20.5.2022 27.5.2022 Mgr. art. Rasťo Sedlačík, ArtD., Bratislava 13.6.2022 23.6.2022
2022/17 inštalácia veľkoplošných dataprojekcií na stenu (4 ks) k výstave "Rasťo Sedlačík" 300,00 ZoD zo dňa 19.5.2022 27.5.2022 Samuel Chovanec, Prešov 13.6.2022 23.6.2022
2022/19 kurátorské práce spojené s prípravou a realizáciu výstavy "Rasťo Sedlačík" 400,00 ZoD zo dňa 19.5.2022 27.5.2022 Mgr. Norbert Lacko, PhDr. 13.6.2022 23.6.2022
5/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 61,50 e-mailová obj. 29.4.2022- vyšlá faktúra 31346359:Slovart G.T.G., spol. s. r. o., Krupinská 4, 852 99 Bratislava 20.5.2022 31.5.2022
6/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 42,10 e-mailová obj. 20.5.2022- vyšlá faktúra 31346359:Slovart G.T.G., spol. s. r. o., Krupinská 4, 852 99 Bratislava 30.5.2022 23.6.2022
7/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 15,00 e-mailová obj. 27.5.2022- vyšlá faktúra Daniel Pauček, Topoľčany 1.6.2022 23.6.2022
8/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 70,70 KZ 2/2022 zo dňa11.4.2022 6.6.2022- vyšlá faktúra 47937459:AF Žilina, s. r. o., Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina 20.6.2022 23.6.2022
89/2022 výroba a montáž veľkoplošných banerov k výstave R. Sedlačík 1.996,20 obj. 30/2022 7.6.2022 31560385: Ross s. r. o., Hollého 205/52, 015 01 Rajec 21.6.2022 30.6.2022
72/2022 tlač obrazového mat. "Noc múzeí a galérií" 17,40 obj. 26/2022 23.5.2022 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 27.5.2022 31.5.2022
73/2022 tlač brožúry "PGU kids 2022 " 294,00 obj. 25/2022 23.5.2022 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 27.5.2022 31.5.2022
74/2022 materiál pre potreby galérie 50,79 obj. 37/2022 30.5.2022 36827011: Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina 2.6.2022 30.6.2022
96/2022 para 5/2022 (PGU +Ciachovňa) 1.184,34 OZ č.470408 14.6.2022 MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 22.6.2022 30.6.2022
97/2022 tonery 4 ks 205,44 obj. 15/2022 16.6.2022 47864249: Damedis, s. r. o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen 28.6.2022 30.6.2022
98/2022 diagnostika PC, Mnt. na vyradenie 30,00 obj. 46/2022 22.6.2022 44662173: Roman Dolinajec- Hacom, Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina 28.6.2022 30.6.2022
99/2022 revízia el. zar., el. spotr., ručného el. náradia, správa o odbornej prehliadke 533,26 obj. 41/2022 27.6.2022 51433648: OB Elektro s. r. o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 30.6.2022 30.6.2022
100/2022 webinár ekonómky PGU-"nový daňový bonus, aktuálne zmeny" 84,00/osoba obj. 8/2022 28.6.2022 31369308: Relia spol. s r. o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava 22.6.2022 30.6.2022
101/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.7.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 12.7.2022 13.7.2022
102/2022 ochrana objektu PGU ( 1 x výjazd 6/2022) 79,68 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 6.7.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 12.7.2022 13.7.2022
103/2022 služby pevnej siete 40,72 Zmluva 129/2004 6.7.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12.7.2022 13.7.2022
104/2022 nákup PHM 56,85 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 6.7.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 12.7.2022 13.7.2022
106/2022 antivírusový program SOFT ESET pre ( 8 PC /3 roky) 279,00 obj. 55/2022 8.7.2022 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 12.7.2022 13.7.2022
2022/22 nákup um. diela "Skarabeus" do zb. fondu PGU 5.625,00 Kúpna Zmluva č. 1/2022 zo dňa 21.6.2022 23.6.2022 Barbara Remiášová, Prievidza 13.7.2022 13.7.2022
2022/23 nákup um. diela "Afterparty" do zb. fondu PGU 3.750,00 Kúpna Zmluva č. 2/2022 zo dňa 21.6.2022 23.6.2022 Barbara Remiášová, Prievidza 13.7.2022 13.7.2022
2022/24 nákup um. diela "Sladké zajtrajšky " do zb. fondu PGU 3.750,00 Kúpna Zmluva č. 4/2022 zo dňa 22.6.2022 24.6.2022 Mgr. art. Eva Filová, Bratislava 13.7.2022 13.7.2022
2022/25 nákup um. diela "Angažovaný šatník " do zb. fondu PGU 1.250,00 Kúpna Zmluva č. 5/2022 zo dňa 22.6.2022 24.6.2022 Mgr. art. Eva Filová, Bratislava 13.7.2022 13.7.2022
107/2022 výroba 3D prehliadky výstava R.Sedlačík 128,52 obj. 52/2022 08.7.2022 54418046: Arema, s. r.o., Dubová 16A, 900 27 Bernonákovo 21.7.2022 29.7.2022
108/2022 3 D skenovanie interiéru výstavy R. Sedlačík 221,48 obj. 53/2022 08.7.2022 54418046: Arema, s. r.o., Dubová 16A, 900 27 Bernonákovo 20.7.2022 29.7.2022
2022/14 grafické spracovanie kat. vzd. programu "PGU kids 2022" 650,00 ZoD zo dňa 9.5.2022 Dominika Koššová, Žilina 28.7.2022 29.7.2022
105/2022 elektronické stravovacie poukážky 1.034,69 RD č.549/2015/OPaVO 6.7.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 14.7.2022 29.7.2022
2022/20 návrh vizuálnej identity a architektúry výstava" Machnáč a Merina" 900,00 ZoD zo dňa 5.6.2022 16.6.2022 50644378: Liška a spol., s. r. o., Povraznícka 7, 811 07 Bratislava- mestská časť Staré mesto 28.7.2022 29.7.2022
2022/21 realizácia architektúry výstavy "Machnáč a Merina" 700,00 ZoD zo dňa 5.6.2022 16.6.2022 50644378: Liška a spol., s. r. o., Povraznícka 7, 811 07 Bratislava- mestská časť Staré mesto 28.7.2022 29.7.2022
2022/26 realizácia inštalácie výstavy "Machnáč a Merina" 120,00 ZoD zo dňa 13.7.2022 22.7.2022 Ján Kostolanský, Trenčín 28.7.2022 29.7.2022
109/2022 para 5/2022 (PGU +Ciachovňa) 822,47 OZ č.470408 13.7.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 20.7.2022 29.7.2022
111/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 13.7.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.7.2022 29.7.2022
112/2022 predaj Profilu z Komisionálneho predaja 1,75 KZ zo dňa 24.6.2016 v znení dodatkov č.1., 2 15.7.2022 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 20.7.2022 29.7.2022
113/2022 oprava EZS VP prízemie PGU 79,08 obj. 57/2022 19.7.2022 30601550: Teco -Ing. Králik, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 25.7.2022 29.7.2022
114/2022 zhotovenie 2 ks vlajok SR, EÚ 53,00 obj. 50/2022 22.7.2022 302022055: Arian Servis, s. r. o., Janošíkova 264/19, 010 01 Žilina 25.7.2022 29.7.2022
115/2022 tlač propagačných mat. k výstave "Machnáč a Merina" 272,16 obj. 56/2022 22.7.2022 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 28.7.2022 29.7.2022
116/2022 programovanie kódov/ servis EZS / 32,28 obj. 58/2022 22.7.2022 30601550: Teco -Ing. Králik, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 3.8.2022 26.8.2022
117/2022 úprava fotografickej dokumentácie výstavy "Rasťo Sedlačík" 300,00 obj. 51/2022 22.7.2022 47504889: dr. Benčík s. r. o. , Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 28.7.2022 26.8.2022
118/2022 úprava fotografickej dokumentácie výstavy "Rasťo Sedlačík" 87,94 obj. 54/2022 22.7.2022 47504889: dr. Benčík s. r. o. , Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 28.7.2022 26.8.2022
119/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 15.7.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 29.7.2022
120/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.8.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 4.8.2022 26.8.2022
121/2022 elektronické stravovacie poukážky 908,98 RD č.549/2015/OPaVO 1.8.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 4.8.2022 26.8.2022
110/2022 vodné, stočné za 2. Q 2022 527,85 Zmluva 201104292 zo dňa 7.10.2011 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 14.7.2022 29.7.2022
124/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 1.8.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 26.8.2022
126/2022 služby pevnej siete 39,66 Zmluva 129/2004 8.8.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.8.2022 26.8.2022
127/2022 služby mobilnej siete O2 37,87 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 8.8.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 11.8.2022 26.8.2022
2022/27 preddavková platba 2.polrok 2022( VP prízemie PGU) 155,00 Zmluva č.72174301 zo dńa 20.02.1992 1.8.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 3.8.2022 26.8.2022
2022/28 preddavková platba 1.polrok 2022( PGU V P 1.posch.) 1.572,00 Zmluva č.72174311 zo dńa 16.11.1991 1.8.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 3.8.2022 26.8.2022
2022/29 preddavková platba 1.polrok 2022( ubytovňa PGU) 178,00 Zmluva č.72174291 zo dńa 16.11.1991 1.8.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 3.8.2022 26.8.2022
2022/30 preddavková platba 1.polrok 2022( EMÓCIA) 675,00 Zmluva č.72163891 zo dńa 30.11.1991 1.8.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 3.8.2022 26.8.2022
2022/31 preddavková platba 1.polrok 2022(Nadácia ŽSK) 194,00 Zmluva č.72181872 zo dńa 30.01.1996 1.8.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 3.8.2022 26.8.2022
9/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 65,00 KZ 2/2022 zo dňa 11.4.2022 14.7.2022- vyšlá faktúra 47937459:AF Žilina, s. r. o., Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina 29.7.2022 29.7.2022
10/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 8,00 KZ 4/2022 zo dňa 22.4.2022 14.7.2022- vyšlá faktúra 36145238: Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovký Mikuláš 29.7.2022 29.7.2022
122/2022 videozáznam: verejná diskusia- "Príbehy opustených budov" 200,00 obj.60/2022 1.8.2022 52933822: Jupiter film, s. r. o.. Jána Milca 771/15 010 01 Žilina 12.8.2022 30.8.2022
123/2022 ozvučenie: verejná diskusia- "Príbehy opustených budov" 300,00 obj. 61/2022 1.8.2022 Mgr. Dušan Dobiáš, Žilina 12.8.2022 30.8.2022
125/2022 produkcia záznamu: verejná diskusia- "Príbehy opustených budov" 130,00 obj. 62/2022 1.8.2022 52933822: Jupiter film, s. r. o.. Jána Milca 771/15 010 01 Žilina 26.8.2022 30.8.2022
128/2022 para 7/2022 (PGU +Ciachovňa) 822,47 OZ č.470408 10.8.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 15.8.2022 30.8.2022
130/2022 naprogramovanie dataprojekcii k výstave" Rastislav Sedlačík" 100,00 obj. 40/2022 17.8.2022 53480406: David George Hoskins Cartwright, Bajzova 2414/14, 010 01 Žilina 24.8.2022 30.8.2022
131/2022 nákup PHM 38,62 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 18.8.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 25.8.2022 30.8.2022
11/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 17,73 KZ zo dňa 19.4.2022,Príloha 1 k KZ, Príloha 2 k KZ 18.7.2022- vyšlá faktúra 17337879: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava 18.8.2022 30.8.2022
133/2022 tonery 2 ks 30,00 obj. 65/2022 23.8.2022 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 25.8.2022 30.8.2022
134/2022 elektronické stravovacie poukážky 53,18 RD č.549/2015/OPaVO 23.8.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 31.8.2022 31.8.2022
135/2022 nákup ( hygienické, čistiace, dezinfekčné) prostriedky 89,66 obj. 70/2022 24.8.2022 44229950: Slovpap. s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 31.8.2022 31.8.2022
136/2022 nákup jednorázových hygienických papierových utierok na ruky 106,92 obj. 69/2022 24.8.2022 44229950: Slovpap. s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 31.8.2022 31.8.2022
137/2022 BOZP a PO kontrola objektu PGU 199,00 IZ zo dňa 9.12.2005 25.8.2022 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 7.9.2022 19.9.2022
138/2022 elektronické stravovacie poukážky 749,42 RD č.549/2015/OPaVO 31.08.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 7.9.2022 19.9.2022
139/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 5.9.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 7.9.2022 19.9.2022
140/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 5.9.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 19.9.2022
141/2022 služby pevnej siete 38,56 Zmluva 129/2004 5.9.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.9.2022 19.9.2022
142/2022 nákup (dezinfekčné prostriedky na podlahu, ochranné prostriedky- respirátory) 59,16 obj. 67/2022 5.9.2022 52724077: Pretože Tripsy s. r. o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava 7.9.2022 19.9.2022
144/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 12.9.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 13.9.2022 19.9.2022
2022/32 príspevok do verejnej diskusie" Príbehy opustených budov" 200,00 ZoD zo dňa 27.7.2022 1.8.2022 Sabina Jankovičová, Jakubov 12.8.2022 19.9.2022
2022/33 príspevok do verejnej diskusie" Príbehy opustených budov" 200,00 ZoD zo dňa 27.7.2022 1.8.2022 Andrea Kalinová, Bratislava 12.8.2022 19.9.2022
2022/34 príspevok do verejnej diskusie" Príbehy opustených budov" 200,00 ZoD zo dňa 27.7.2022 1.8.2022 Július Brna, Trenčín 12.8.2022 19.9.2022
2022/35 príspevok do verejnej diskusie" Príbehy opustených budov" 200,00 ZoD zo dňa 27.7.2022 1.8.2022 Mgr. Michal Jurecký, Žilina 12.8.2022 19.9.2022
2022/36 realizácia workshopu s deťmi( denný tábor v PGU- PGU kids) 240,00 ZoD zo dňa 9.8.2022 12.8.2022 Lucia Horňáková-Černayová, Trenčianske Teplice 25.8.2022 19.9.2022
128/2022 prenájom, realizácia city lightposterov k projektu " Cesta k novým návštevníkom" 626,40 obj. 59/2022 26.8.2022 36397563: Ardsystém, s. r. o., Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina 14.9.2022 30.9.2022
132/2022 úprava videa, vytvorenie slovenských tituliek k výstave " Dva príbehy: Machnáč a Merina " 150,00 obj. 64/2022 19.8.2022 52933822: Jupiter film, s. r. o.. Jána Milca 771/15 010 01 Žilina 16.9.2022 30.9.2022
143/2022 Tlač propagačných materiálov k výstave Ján Kostaa/ Trofeje 17,18 obj. 66/2022 8.9.2022 14251833: Výtvarná agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 14.9.2022 30.9.2022
145/2022 stravné jednotky, PGU Kids, denný tábor v PGU 160,00 obj. 63/2022 13.9.2022 50818406: AB real s .r. o. , Národná 813/6, 010 01 Žilina 14.9.2022 30.9.2022
146/2022 predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja 10,00 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 13.9.2022 00587257: QEX, a. s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín 16.9.2022 30.9.2022
147/2022 para 8/2022 (PGU +Ciachovňa) 822,47 OZ č.470408 13.9.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 19.9.2022 30.9.2022
148/2022 toner do tlačiarne 87,00 obj. 73/2022 13.9.2022 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 19.9.2022 30.9.2022
149/2022 nákup cenín -poštové známky k výstavám 112,00 obj. 71/2022 19.9.2022 36631124: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica 12.9.2022 30.9.2022
150/2022 Tlač propagačných materiálov k výstave M./Ľ.Stacho 241,10 obj. 72/2022 21.9.2022 14251833: Výtvarná agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 30.9.2022 30.9.2022
151/2022 nákup PHM 119,82 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 19.9.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 29.9.2022 30.9.2022
152/2022 rýchlovarná kanvica Rohnson 17,90 obj. 49/2022 23.9.2022 35765038: Elektrosped, a s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 23.9.2022 30.9.2022
153/2022 inštalácia výstavy M./Ľ. Stacho v PGU 360,00 obj. 74/2022 23.9.2022 46663070: Tres Puntos, s. r. o. , Jesenského 25, 036 01 Martin 30.9.2022 30.9.2022
154/2022 tlač, inštalácia fólií k výstave M./ Ľ. Stacho 174,00 obj. 76/2022 23.9.2022 46411160:Elf media, s. r. o., Stránske 67, 013 13 Stránske 30.9.2022 30.9.2022
155/2022 ochrana objektu PGU ( 1 x výjazd ) 19,92 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 29.9.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 30.9.2022 30.9.2022
157/2022 elektronické stravovacie poukážky 1102,38 RD č.549/2015/OPaVO 3.10.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 7.10.2022 13.10.2022
158/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 3.10.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 7.10.2022 13.10.2022
159/2022 ochrana objektu PGU ( 1 x výjazd ) 19,92 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 4.10.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 7.10.2022 13.10.2022
160/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 4.10.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 13.10.2022
161/2022 školenie ekonómky( mzdy v IS Magma HCM) 168,00/os. obj. 68/2022 4.10.2022 36396222: Autocont, s. r. o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 7.10.2022 13.10.202
2022/37 nákup umeleckého diela do zbierok L. Čarný "Vysávanie pre mužov" 13750,00 Kúpna zmluva č.3/2022 5.9.2022 akad. mal. Ladislav Čarný, Bratislava 27.9.2022 13.10.202
2022/38 realizácia- inštalácia výstavy Ján Kostaa /Trofeje 100,00 ZoD zo dňa 23.8.2022 5.9.2022 Mgr. art. Ján Kostolanský, Trenčín 14.9.2022 30.9.2022
2022/39 kurátorske práce, príprava, realizácia výstavy M./Ľ. Stacho 300,00 ZoD zo dňa 12.9.2022 21.9.2022 PhDr. Peter Salner, DrSc., Bratislava 29.9.2022 13.10.202
2022/40 vystúpenie/spev na otvorení- vernisáži výstavy M./Ľ. Stacho 100,00 ZoD zo dňa 19.9.2022 22.9.2022 Ervin Schonhauser, Bratislava 29.9.2022 13.10.202
2022/41 preddavková platba 10/2022 1 190,00 OZ č.470408 3.10.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 7.10.2022 13.10.202
12/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 17,73 KZ zo dňa 19.4.2022,Príloha 1 k KZ, Príloha 2 k KZ 9.9.2022- vyšlá faktúra 17337879: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava 21.9.2022 30.9.2022
13/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 70,70 KZ 2/2022 zo dňa 11.4.2022 9.9.2022- vyšlá faktúra 47937459:AF Žilina, s. r. o., Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina 23.9.2022 30.9.2022
14/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 36,90 KZ 2/2022 zo dňa 11.4.2022 3.10.2022- vyšlá faktúra 47937459:AF Žilina, s. r. o., Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina 19.10.2022 25.10.2022
156/2022 predaj publikácie z Komisionálneho predaja 12,00 KZ 6/2022 zo dňa 26.5.2022 29.9.2022 Mgr. art. Rastislav Sedlačík, Art.D, Bratislava 14.10.2022 25.10.2022
162/2022 služby pevnej siete 38,18 Zmluva 129/2004 6.10.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12.10.2022 25.10.2022
163/2022 128 GB USB kľúč 16,00 obj. 78/2022 6.10.2022 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 12.10.2022 25.10.2022
164/2022 vodné, stočné za 3 .Q 2022 511,85 Zmluva 201104292 zo dňa 7.10.2011 11.10.2022 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 12.10.2022 25.10.2022
165/2022 para 9/2022 (PGU +Ciachovňa) 1.330,36 OZ č.470408 14.10.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 18.10.2022 25.10.2022
166/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 14.10.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 18.10.2022 25.10.2022
2022/42 kurátorská koncepcia, súčinnosť pri inštalácií, dodanie textov k výstave M./Ľ.Stacho 300,00 ZoD zo dňa 12.9.2022 6.10.2022 Mgr. Peter Megyeši, PhD., Prešov 12.10.2022 25.10.2022
167/2022 revízia has. prístrojov, požiarnych hydrantov v objekte PGU 195,50 obj. 79/2022 14.10.2022 17885469: Radoslav Polónyi, Hlinská 27, 010 01 Žilina 21.10.2022 25.10.2022
168/2022 maliarske potreby k vzd. programu "PGU KIDS 2022" 400,00 obj. 77/2022 14.10.2022 31331131: Ševt , a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, prev. Hlinská 27, 010 01 Žilina 21.10.2022 25.10.2022
169/2022 predplatné časopisu, tlačená online verzia " Účto. Ropo a Obcí na rok 2023 " 145,00 e-mailová obj. 24.10.2022 31348262: Wolters Kluwer SR, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 18.10.2022 25.10.2022
170/2022 The hosting pgu 1 od 21.11.2022- 21.11.2023 72,43 obj. 80/2022 25.10.2022 36421928: WebSupport, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 4.11.2022 30.11.2022
171/2022 refakturované poistné ( majetok, zodpovednosť, PZP, KASKO) 1.1.-31.12.2022 1.913,53 28.10.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 4.11.2022 30.11.2022
172/2022 elektronické stravovacie poukážky 1000,84 RD č.549/2015/OPaVO 31.10.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 7.11.2022 30.11.2022
173/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 3.11.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 4.11.2022 30.11.2022
174/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 3.11.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 30.11.2022
175/2022 služby pevnej siete 39,06 Zmluva 129/2004 7.11.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.11.2022 30.11.2022
176/2022 SOaPK- členský príspevok na r.2022 150,00 Súhlas ŽSK zo dńa 25.10.2022 8.11.2022 30842654: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Žilinská regionálna komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 11.11.2022 30.11.2022
177/2022 predaj Profilov z Komisionálneho predaja 1,75 KZ zo dňa 24.6.2016 v znení dodatkov č.1., 2 9.11.2022 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 11.11.2022 30.11.2022
178/2022 kancelárske potreby pre zamestnancov PGU 247,78 obj. 86/2022 9.11.2022 44229950: Slovpap. s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 11.11.2022 30.11.2022
179/2022 výrub stromu na nádvorí PGU 241,20 obj. 84/2022 9.11.2022 36430617: Juraj Seidl, s. r. o., Tulská 2980/30, 010 08 Žilina 15.11.2022 30.11.2022
180/2022 kontrola strechy, odkvapov, obitie omietky 379,20 obj. 81/2022 8.11.2022 41098676: Martin Kolembus, Zakvášov 1520/38, 017 01 Považská Bytstrica 15.11.2022 30.11.2022
181/2022 školenie vodičov- referenčné skúšky 18,00 obj. 83/2022 8.11.2022 46480382: Point Extra Eva Ďugelová, M. R. Štefánika 3615/197, 010 01 Žilina 14.11.2022 30.11.2022
182/2022 video seminár ekonómky PGU- "mzdová účtovníčka IV.Q r.2022" 30,00 obj. 93/2022 9.11.2022 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o., Družstevná 23/2, 040 01 Košice 11.11.2022 30.11.2022
183/2022 čistiace a dezinfekčné prostriedky 80,11 obj. 90/2022 9.11.2022 44229950: Slovpap. s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 14.11.2022 30.11.2022
184/2022 hygienické papierové utierky 204,59 obj. 89/2022 9.11.2022 44229950: Slovpap. s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 14.11.2022 30.11.2022
185/2022 predaj publikácie z Komisionálneho predaja 28,00 KZ č.5/2022 zo dňa18.5.2022 9.11.2022 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 14.11.2022 30.11.2022
186/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 10.11.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.11.2022 30.11.2022
187/2022 para 10/2022 (PGU +Ciachovňa) 1.478,92 OZ č.470408 10.11.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 15.11.2022 30.11.2022
189/2022 dvojzásuvková kartotéka 125,39 obj. 92/2022 15.11.2022 35808705: Kovotyp, s. r. o., Ľanová 8, 821 08 Bratislava 18.11.2022 30.11.2022
190/2022 kancelársky kopírovací biely papier A4, A5 pre zamestnancov PGU 310,92 obj. 85/2022 15.11.2022 32627211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 18.11.2022 30.11.2022
191/2022 sklo dymové brúsené 35,00 obj. 88/2022 16.11.2022 33740356: Radoslav Kysel- Sklorez, Andreja Kmeťa 309/30, 010 01 Žilina 23.11.2022 30.11.2022
192/2022 OOPP pre zamestnancov PGU 160,60 obj. 91/2022 21.11.2022 22604146: Ing. Dušan Filimonov Acapo, Sasinkova 1, 010 01 Žilina 23.11.2022 30.11.2022
193/2022 hygienické prostriedky 145,80 obj. 94/2022 21.11.2022 36440884: Valin, s. r. o., Pri celulózke 1376, 010 01 Žilina 23.11.2022 30.11.2022
194/2022 tonery + tlačiareň CANON 564,24 obj. 96/2022 21.11.2022 47864249: Damedis, s. r. o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen 23.11.2022 30.11.2022
2022/43 preddavková platba 10/2022 1.990,00 OZ č.470408 2.11.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 3.11.2022 30.11.2022
15/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 70,91 KZ zo dňa 19.4.2022,Príloha 1 k KZ, Príloha 2 k KZ 6.10.2022- vyšlá faktúra 17337879: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava 27.10.2022 4.11.2022
16/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 3,50 KZ 9/2022 zo dňa 12.10.2022 8.11.2022- vyšlá faktúra 31297820: Výchoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice 25.11.2022 30.11.2022
188/2022 ročná kontrola EPS, rok 2022 180,00 obj. 82/2022 14.11.2022 35966289: Engie Services, a. s., pobočka Kragujevská 1, 010 01 Žilina 28.11.2022 30.11.2022
195/2022 nákup PHM 141,67 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 22.11.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 28.11.2022 30.11.2022
196/2022 online seminár (MS1) 79,00 email. obj. 22.11.2022 35900831: Proeko s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 23.11.2022 30.11.2022
197/2022 toner 1 ks 47,40 obj. 100/2022 23.11.2022 47864249: Damedis, s. r. o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen 29.11.2022 30.11.2022
198/2022 predaj Profilov z Komisionálneho predaja 4,50 KZ zo dňa 24.6.2016 v znení dodatkov č.1., 2 23.11.2022 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 29.11.2022 30.11.2022
199/2022 batéria akumulátorová-Peugeot Boxer 124,00 obj. 98/2022 23.11.2022 31683916: Fiamm Slovakia, s. r. o., Bratislavská 425, 010 01 Žilina 29.11.2022 30.11.2022
200/2022 fotografovanie diela Laco Čarný "Hermes" 81,60 obj. 95/2022 24.11.2022 Richard Kohler, Lietavská Lúčka 1.12.2022 28.12.2022
201/2022 kancelársky nábytok-vybavenie kan. EÚ 635,30 obj. 102/2022 25.11.2022 50443003: Drevona Martket s. r. o., Výhonská 1, 831 06 Bratislava 29.11.2022 9.12.2022
202/2022 online seminár (MS2) 79,00 email. obj. 25.11.2022 35900831: Proeko s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 28.11.2022 9.12.2022
203/2022 letné+zimné pneumatiky na služobné vozidlo Peugeot Boxer, pneuservisné služby 1.104,66 obj. 87/2022 25.11.2022 36376311: MZ Pneu, s. r. ., Bulharská 23/3, 010 01 Žilina 25.11.2022 9.12.2022
204/2022 PO kontrola objektu PGU 115,00 IZ zo dňa 9.12.2005 25.11.2022 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 30.11.2022 9.12.2022
205/2022 vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie "RPD zákazka" 55.620,00 Dodatok č.3 k ZoD č.1/2022 zo dňa 3.11.2022 25.11.2022 45354618: HLINA, s. r. o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš 1.12.2022 28.12.2022
206/2022 tlačiareň CANON 420,00 obj. 97/2022 25.11.2022 47864249: Damedis, s. r. o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen 1.12.2022 28.12.2022
207/2022 kancel. kreslá + písací stôl 655,00 obj. 103/2022 29.11.2022 36409154: Kondela s. r. o., Bajzova 39/B, 010 01 Žilina 30.11.2022 9.12.2022
208/2022 kovový regál (sklad katalógov)+ dopravné 42,60 obj. 114/2022 29.11.2022 51478374: Bersicomp s. r. o. , prevádzka Mičkova 31, 085 01 Bardejov 30.11.2022 9.12.2022
209/2022 inštalačný mat. k výstave Laco Čarný 157,12 obj. 112/2022 29.11.2022 36827011: Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina 6.12.2022 28.12.2022
210/2022 elektronické stravovacie poukážky 884,80 RD č.549/2015/OPaVO 30.11.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 5.12.2022 28.12.2022
211/2022 maliarsky mat. k výstave Laco Čarný 138,97 obj. 101/2022 30.11.2022 47574291: Painthouse, s. r. o. , Turie 539, 013 121 Turie 6.12.2022 28.12.2022
212/2022 zaslanie fa za predaj publikácie 10,00 KZ 3/2022 zo dňa 12.4.2022 30.11.2022 36145238: Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovký Mikuláš 5.12.2022 28.12.2022
213/2022 tlač brožúry-detský sprievodca "PGU kids2022" 294,00 obj. 99/2022 30.11.2022 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 7.12.2022 28.12.2022
214/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 30.11.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 5.12.2022 28.12.2022
215/2022 kancelárske potreby 28,70 obj. 111/2022 30.11.2022 32627211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 5.12.2022 28.12.2022
216/2022 online seminár (správa registratúry) 79,00 email. obj. 30.11.2022 35900831: Proeko s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 6.12.2022 28.12.2022
217/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 1.12.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 28.12.2022
218/2022 tlač plagátov, distribúcia, výber plôch k výstave Laco Čarný 219,60 obj. 108/2022 5.12.2022 35877979: Rengl Slovensko, s. r. o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica 15.12.2022 28.12.2022
219/2022 Tesco poukážky- zamestnancom PGU 560,00 obj. 121/2022 5.12.2022 31321828: Tesco Stores SR, a. s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava 6.12.2022 28.12.2022
220/2022 plošná inzercia k výstave Laco Čarný 300,00 obj. 104/2022 6.12.2022 46495959: Publishing House, a. s., vydavateľstvo Žilinského Večerníka, Jána Milca 6, 010 01 Žilina 12.12.2022 28.12.2022
221/2022 online inzercia v časopise Artalk k výstave Laco Čarný 180,00 obj. 106/2022 5.12.2022 42413265: o. z. mixér, Hollého 3, 811 08 Bratislava 14.12.2022 28.12.2022
222/2022 grafická príprava merch materiálov 200,00 obj. 110/2022 6.12.2022 4174216: Ľuboš Škulec, Clementisova 1350/78, 024 01 Kysucké Nové Mesto 20.12.2022 28.12.2022
223/2022 služby pevnej siete 41,34 Zmluva 129/2004 6.12.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12.12.2022 28.12.2022
224/2022 tlač banera k výstave Laco Čarný 72,00 obj. 118/2022 6.12.2022 46411160: Elf media, s. r. o., Stránske 67, 013 13 Stránske 14.12.2022 28.12.2022
225/2022 prenájom, realizácia plôch( 5 ks) k projektu "Cesta k novým návštevníkom" 673,60 obj. 107/2022 7.12.2022 36397563: Ardsystém, s. r. o., Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina 15.12.2022 28.12.2022
226/2022 odborné prehliadky a skúšky tlak. zariadení v PGU 192,00 obj. 75/2022 7.12.2022 33355568: Vlastimil Benedikovič, Fatranská 3100/6, 010 08 Žilina 12.12.2022 28.12.2022
227/2022 para 10/2022 (PGU +Ciachovňa) 871,88 OZ č.470408 8.12.2022 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 12.12.2022 28.12.2022
228/2022 tlač propagačných mat. k výstave Laco Čarný 151,65 obj. 105/2022 9.12.2022 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 16.12.2022 29.12.2022
229/2022 inštalovanie site specific a multimediálnych diel na výstavu Laca Čarného 1.785,00 obj. 117/2022 12.12.2022 47990414: AMD plus s. r. o., Pod sadom 9, 010 01 Žilina 16.12.2022 29.12.2022
230/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 12.12.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.12.2022 29.12.2022
231/2022 tlač obrazového materiálu k vzdelávacím aktivitám z brožúry PGU Kids 2022 245,00 obj. 119/2022 13.12.2022 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 21.12.2022 29.12.2022
232/2022 webinár -"Legislatívne zmeny v mzd. učtárni r. 2023" 72,00/os. obj. 115/2022 13.12.2022 30842654: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 16.12.2022 29.12.2022
233/2022 publikácie-predplatné rok 2024 na EÚ 158,57 e-mailová obj. 13.12.2022 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s. r. o., Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina 14.12.2022 29.12.2022
234/2022 6 ks tonerov Cartridge 258,90 obj. 123/2022 13.12.2022 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 20.12.2022 29.12.2022
235/2022 vizuálna identita, grafické spracovanie propagačných mat. k výstave Laco Čarný 1.054,00 obj. 113/2022 13.12.2022 47504889: dr. benčík s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 20.12.2022 29.12.2022
236/2022 vizuálna komunikácia k výstave Laco Čarný, štítky k dielam, infotexty 266,35 obj. 120/2022 14.12.2022 47504889: dr. benčík s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 20.12.2022 29.12.2022
237/2022 ušitie tašiek z banerov ( 13 ks) 220,00 obj. 122/2022 14.12.2022 52972178: Dorka Bags, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice 22.12.2022 29.12.2022
238/2022 elektronické stravovacie poukážky 33,84 RD č.549/2015/OPaVO 14.12.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 16.12.2022 29.12.2022
239/2022 predaj publikácií z Komisionálneho predaja 12,00 KZ 7/2022 zo dňa 23.9.2022 15.12.2022 prof. Mgr. Ing. Ľubomír Stacho, Bratislava 20.12.2022 29.12.2022
240/2022 tlač merch produktov k výstave Laco Čarný 1.272,50 obj. 109/2022 16.12.2022 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 21.12.2022 29.12.2022
241/2022 tlač detských sprievodcov k výstave Laco Čarný 300,00 obj. 116/2022 16.12.2022 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 23.12.2022 29.12.2022
242/2022 predplatné časopisu "Účtovné súvzťažnosti ROPO, OBCI, VÚC", online ( 12.12.2022-31.12.2022 a 1.1.2023-11.12.2023) 166,31 e-mailová obj. 12.12.2022 35730129: Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 12.12.2022 29.12.2022
243/2022 zaslanie fa za predaj publikácie 10,00 KZ 3/2022 zo dňa 12.4.2022 20.12.2022 36145238: Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovký Mikuláš 21.12.2022 29.12.2022
2022/44 realizácia výstavy "Neznesiteľná ťažkosť bytia" PMI III. VP prízemie PGU 100,00 ZoD zo dňa 21.11.2022 24.11.2022 Mgr. Art. Ivana Šáteková, Bratislava 30.11.2022 9.12.2022
2022/45 preddavková platba 12 /2022 2.280,00 OZ č.470408 1.12.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 2.12.2022 29.12.2022
2022/46 návrh vizuálnej identity Satelit PMI III( sprievodné výstavy) 200,00 ZoD zo dňa 18.11.2022 5.12.2022 Mgr. Art. Viktória Jehlárová, Banská Bystrica 20.12.2022 29.12.2022
2022/47 realizácia inštalácie výstavy Laco Čarný 320,00 ZoD zo dňa 2.12.2022 7.12.2022 Lucia Gandelová, Prievidza 20.12.2022 29.12.2022
2022/48 vytvorenie koncepcie a realizácia inštalácie výstavy Laco Čarný v PGU 441,00 ZoD zo dňa 2.12.2022 12.12.2022 prof. akad. mal. Ladislav Čarný, Bratislava 20.12.2022 29.12.2022
188/2022