Zmluvy 2022

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1 8/2022 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 178/I.polrok, 178/II.polrok 1.1.2022-31.12.2022 31.12.2021 19.1.2022
2 9/2022 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 155/I.polrok, 155/II.polrok 1.1.2022-31.12.2022 31.12.2021 19.1.2022
3 10/2022 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 675/I.polrok, 675/II.polrok 1.1.2022-31.12.2022 31.12.2021 19.1.2022
4 11/2022 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1572/I.polrok, 1572/II.polrok 1.1.2022-31.12.2022 31.12.2021 19.1.2022
5 12/2022 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 194/I.polrok, 194/II.polrok 1.1.2022-31.12.2022 31.12.2021 19.1.2022
6 13/2022 Komisionárska zmluva č. 1/2022 Dipl. Ing. Igor Cvacho - Pod univerzitou 34, 010 08 Žilina komisionárska zmluva 10,00/ks 17.1.2022-31.12.2022 17.1.2022 21.1.2022
7 19/2022 Zmluva o výpožičke Nadácia ŽSK pre podporu rodiny 51844508 M.R. Štefánika 2, 010 01 Žilina zmluva o výpožičke podľa rozpisu 1.1.2022-31.12.2022 31.1.2022 31.1.2022
8 16/2022 Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2021 Krajská galéria v Prešove 37781286 Hlavná 51, 080 01 Prešov predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 11.10.2021-8.4.2022 31.1.2022 3.2.2022
9 15/2022 Dodatok č. 3 ku Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave 00164721 Bratislavský hrad, 810 06 Bratislava predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.8.2018-31.1.2023 31.1.2022 4.2.2022
10 14/2022 Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2021 Galéria mesta Bratislavy 00179752 Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.10.2021-24.6.2022 31.1.2022 8.2.2022
11 32/2022 Hromadné úrazové poistenie Union poisťovňa, a.s. 31322051 Karadžičova 10, 813 60 Bratislava úrazové poistenie osôb-dobrovoľníkov 19,80 1.2.2022-31.12.2022 28.1.2022 10.2.2022
12 37/2022 Zmluva o dielo Dominika Koššová - - zmluva o dielo 60,00 5.2.2022-15.2.2022 4.2.2022 24.2.2022
13 38/2022 Zmluva o poskytnutí časti nákladu autorovi Stano Masár - - zmluva o poskytnutí nákladu autorovi (200 ks) bezodplatne 24.2.2022- do vyskladnenia 24.2.2022 24.2.2022
14 54/2022 Zmluva o nájme motorového vozidla ZA 908 GH Považské múzeum 36145173 Topoľová 1, 010 03 Žilina zmluva o nájme motorového vozidla ZA 908 GH 100,00 7.3.2022-10.3.2022 7.3.2022 7.3.2022
15 69/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2022 Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 44555601 Klíšská 1101/129a, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika výpožička zbierk. predmetu na výstavu bezodplatne 3.5.2022-18.7.2022 29.3.2022 29.3.2022
16 76/2022 Dodatok č. 1 k zmluve 21-531-02011 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-zmena termínu vyúčtovania bezodplatne 27.5.2022-31.5.2022 17.2.2022 31.3.2022
17 77/2022 Dodatok č. 1 k zmluve 21-531-02013 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-zmena termínu vyúčtovania bezodplatne 27.5.2022-31.5.2022 17.2.2022 31.3.2022
18 78/2022 Zmluva o dielo Mgr. Art. Stano Masár - - zmluva o dielo 100,00 31.3.2022 29.3.2022 31.3.2022
19 86/2022 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke Nadácia ŽSK 51844508 Republiky 1, 010 01 Žilina dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 230,00/mes. 1.4.2022-31.12.2022 1.4.2022 1.4.2022
20 95/2022 Komisionárska zmluva č. 2/2022 AF Žilina, s. r. o. 47937459 Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina predaj knižných titulov podľa predaja 11.4.2022-31.12.2023 11.4.2022 12.4.2022
21 102/2022 Komisionárska zmluva č. 3/2022 Liptovská galéria P. M. Bohúňa 36145238 Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš predaj knižných titulov podľa predaja 12.4.2022-31.12.2023 21.4.2022 21.4.2022
22 103/2022 Komisionárska zmluva Partner Technic, spol. s. r. o. 1733787 Nám. slobody 17, 811 06 Bratislava predaj knižných titulov podľa predaja 19.4.2022-31.12.2023 21.4.2022 21.4.2022
23 105/2022 Komisionárska zmluva č. 4/2022 Liptovská galéria P. M. Bohúňa 36145238 Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš predaj knižných titulov podľa predaja 22.4.2022-31.12.2023 22.4.2022 22.4.2022
24 110/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01773 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01773 2000,00 1.1.2022-31.12.2022 22.3.2022 25.4.2022
25 111/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01952 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01952 3500,00 1.1.2022-31.12.2022 22.3.2022 25.4.2022
26 112/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01959 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01959 4000,00 1.1.2022-31.12.2022 22.3.2022 25.4.2022
27 100/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2022 Kunstverein Eisenstadt 1329845224 Joseph Haydn-Gasse 1, 7000 Eisenstadt, Rakúsko výpožička zbierk. predmetu na výstavu bezodplatne 12.6.2022-12.9.2022 10.5.2022 12.5.2022
28 133/2022 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 010 01 Žilina zmluva o zverení majetku do správy správcovi 106,80 10.5.2022- 17.5.2022 17.5.2022
29 137/2022 Zmluva o dielo č. 1/2022 Hlina s. r. o. 45354618 Garbiarska 2583, 031 01 liptovský Mikuláš zmluva o dielo č. 1/2022 61200,00 17.5.2022-1.8.2022 17.5.2022 18.5.2022
30 138/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2022 Hlina s. r. o. 45354618 Garbiarska 2583, 031 01 liptovský Mikuláš dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2022 - 17.5.2022-9.8.2022 18.5.2022 18.5.2022
31 142/2022 Komisionárska zmluva č. KZ 5/2022 Výtvarná Agentúra A1 14251833 Republiky 17, 010 01 Žilina komisionárska zmluva č. KZ 5/2022 podľa prílohy 18.5.2022-31.12.2023 18.5.2022 20.5.2022
32 144/2022 Zmluva o dielo -grafické spracovanie katalógu vzdelácacieho programu Kids Dominika Koššová - - zmluva o dielo 650,00 10.5.2022-20.5.2022 9.5.2022 23.5.2022
33 145/2022 Zmluva o dielo grafické spracovanie katalógu Dominika Koššová - - zmluva o dielo 90,00 15.5.2022-15.12.2022 11.5.2022 23.5.2022
34 146/2022 Zmluva o dielo-kurátorské práce spojené v výstavou Rasťo Sedlačík Mgr. Norbert Lacko, PhD. - - zmluva o dielo 400,00 19.5.2022-9.7.2022 19.5.2022 25.5.2022
35 147/2022 Zmluva o dielo-inštalácia veľkoplošných dataprojektcií na steny Samuel Chovanec - - zmluva o dielo 300,00 19.5.2022-26.5.2022 19.5.2022 25.5.2022
36 148/2022 Komisionárska zmluva č. KZ 6/2022 Mgr. art. Rastislav Sedlačík, Art.D - - predaj knižných titulov podľa predaja 26.5-2022-9.7.2022 26.5.2022 27.5.2022
37 150/2022 Zmluva o dielo-vytvorenie koncepcie výstavy Rastislav Sedlačík Mgr. art. Rastislav Sedlačík, Art.D - - zmluva o dielo 203,80 20.5.2022-26.5.2022 20.5.2022 27.5.2022
38 164/2022 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 36/2022 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 36/2022 1000,0 7.6.2022-15.11.2022 7.6.2022 7.6.2022
39 165/2022 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 37/2022 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 37/2022 1100,00 7.6.2022-7.10.2022 7.6.2022 7.6.2022
40 169/2022 Zmluva o dielo Peter Liška Liška a spol. s r.o. 50644678 Povraznícka 7, 811 07 Bratislava návrh vizuálnej identity výstavy 900,00 5.6.2022-9.7.2022 5.6.2022 16.6.2022
41 170/2022 Zmluva o dielo Peter Liška Liška a spol. s r.o. 50644678 Povraznícka 7, 811 07 Bratislava realizácia architektúry výstavy 700,00 1.7.2022-21.7.2022 5.6.2022 16.6.2022
42 183/2022 Kúpna zmluva č. 1/2022 Barbara Remiášová - - predaj umeleckého diela "Skarabeus" 5625,00 21.6.2022 21.6.2022 23.6.2022
43 184/2022 Kúpna zmluva č. 2/2022 Barbara Remiášová - - predaj umeleckého diela "Afterparty" 3750,00 21.6.2022 21.6.2022 23.6.2022
44 186/2022 Kúpna zmluva č. 4/2022 Mgr. Eva Filová - - predaj umeleckého diela "Sladké zajtrajšky" 3750,00 22.6.2022 22.6.2022 23.6.2022
45 187/2022 Kúpna zmluva č. 5/2022 Mgr. Eva Filová - - predaj umeleckého diela "Angažovaný šatník" 1250,00 22.6.2022 22.6.2022 23.6.2022
46 172/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2022 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 36145238 Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš výpožička zbierk. predmetu na výstavu beodplatne 21.11.2022-22.9.2023 21.6.2022 24.6.2022
47 173/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2022 Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch 36103098 Bjornsonova ulica 1, 940 56 Nové Zámky výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 27.7.-25.11.2022 30.6.2022 14.6.2022
48 198/2022 Zmluva o dielo Ján Kostolanský - - zmluva o dielo 120,00 14.7.2022-16.7.2022 13.7.2022 18.7.2022
49 199/2022 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. KZ 2/2022 AF Žilina, s. r. o., 47937459 Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina dodatok ku komisionárskej zmluve podľa predaja 14.7.2022-31.12.2023 14.7.2022 18.7.2022
50 205/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2022 Hlina s. r. o. 45354618 Garbiarska 2583, 031 01 liptovský Mikuláš Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2022 - 28.7.2022-17.11.2022 28.7.2022 29.7.2022
51 201/2022 Zmluva o dielo Sabina Jankovičová - - príspevok do diskusie Príbehy opustených domov - sprievod. program k výstave Dva príbehy 200,00 27.7.2022-29.7.2022 27.7.2022 3.8.2022
52 202/2022 Zmluva o dielo Andrea Kalinová - - príspevok do diskusie Príbehy opustených domov - sprievod. program k výstave Dva príbehy 200,00 27.7.2022-29.7.2022 27.7.2022 3.8.2022
53 203/2022 Zmluva o dielo Július Bruna - - príspevok do diskusie Príbehy opustených domov - sprievod. program k výstave Dva príbehy 200,00 27.7.2022-29.7.2022 27.7.2022 3.8.2022
54 204/2022 Zmluva o dielo Michal Jurecký - - príspevok do diskusie Príbehy opustených domov - sprievod. program k výstave Dva príbehy 200,00 27.7.2022-29.7.2022 27.7.2022 3.8.2022
55 206/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2022 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetu na výstavu bezodplatne 18.8.2022-14.1. 2023 4.8.2022 9.8.2022
56 220/2022 Zmluva o dielo Ján Kostolanský - - zmluva o dielo 100,00 24.8.2022-25.8.2022 23.8.2022 5.9.2022
57 221/2022 Kúpna zmluva č. 3/2022 akad. mal. Ladislav Čarný - - kúpna zmluva 6875,00 31.8. 2022- 31.8.2022 5.9.2022
58 231/2022 Zmluva o dielo Peter Salner - - zmluva o dielo 300,00 12.9.2022-22.9.2022 12.9.2022 19.9.2022 300,00
59 232/2022 Zmluva o dielo Peter Megyeši - - zmluva o dielo 300,00 12.9.2022-22.9.2022 12.9.2022 19.9.2022 300,00
60 235/2022 Zmluva o dielo Ervin Schonhauser - - zmluva o dielo 100,00 22.9.2022-22.9.2022 22.9.2022 22.9.2022
61 237/2022 Komisionárska zmluva č. 7/2022 Ľubomír Stacho - - komisionárska zmluva č. 7/2022 podľa rozpisu v prílohe 23.9.2022-5.11.2022 23.9.2022 23.9.2022
62 240/2022 Odberový diagram na dodávku a odber tepla na rok 2023 MH teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava odberový diagram na dodávku a odber tepla podľa rozpisu 1.1.2023-31.12.2023 28.9.2022 1.1.2023 29.9.2022
63 241/2022 Komisionárska zmluva č. 8/2022 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 36145238 Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš komisionárska zmluva č. 8/2022 podľa rozpisu v prílohe 29.9.2022-19.11.2022 29.9.2022 30.9.2022
64 243/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2022 Východoslovenská galéria 31297820 Hlavná 27, 040 01 Košice výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 11.10.2022-24.3.2023 5.10.2022 11.10.2022
65 248/2022 Darovacia zmluva č. 1/2022 Mgr. Art. Ján Kostolanský - - dar diel do zbierky PGU v Žiline - 28.9.2022 28.9.2022 13.10.2022
66 249/2022 Komisionárska zmluva č. 9/2022 Východoslovenská galéria 31297820 Hlavná 27, 040 01 Košice Komisionárska zmluva č. 9/2022 podľa rozpisu v prílohe 12.10.2022-26.2.2023 14.10.2022 14.10.2022
67 263/2022 Dohoda č. 25/25/010/71 ÚPSVaR 30794536 J. M. Hurbana, 010 01 Žilina Dohoda č. 25/25/010/71 bezodplatne 1.1.2023-31.12.2023 31.10.2022 1.1.2023 3.11.2022
68 271/2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2022 Hlina s. r. o. 45354618 Garbiarska 2583, 031 01 liptovský Mikuláš Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2022 55620,00 28.7.2022-17.11.2022 3.11.2022 11.11.2022
69 275/2022 Zmluva o dielo Mgr. Art. Ivana Šáteková - - Zmluva o dielo 100,00 22.11.2022-23.11.2022 21.11.2022 24.11.2022
70 280/2022 Zmluva o dielo Mgr. Art. Viktória Jehlárová - - Zmluva o dielo 200,00 19.11.2022-30.11.2022 18.11.2022 2.12.2022
81 281/2022 Zmluva o dielo Lucia Gandelová - - Zmluva o dielo 320,00 2.12.2022-9.12.2022 2.12.2022 7.12.2022
82 286/2022 Zmluva o dielo prof. Ladislav Čarný, akad. mal. - - Zmluva o dielo 441,00 2.12.2022-9.12.2022 2.12.2022 9.12.2022
83 287/2022 Komisionárska zmluva 2022-08-12 Kruh súčasného umenia Profil 31794271 Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava Komisionárska zmluva 2022-08-12 podľa predaja 8.12.2022-do posledného predaja 8.12.2022 9.12.2022
84 293/2022 Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023 MH teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023 podľa rozpisu 1.1.2023-31.12.2023 20.12.2022 1.1.2023 20.12.2022
85 298/2022 Zmluva o spolupráci a poskytnutí finančného príspevku Lita, autorská spoločnosť 00420166 Mozartova 9, 811 02 Bratislava Zmluva o spolupráci a poskytnutí finančného príspevku 2500,00 1.1.2023 - 30.11.2023 19.12.2022 9.1.2023
86 303/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s., 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny podľa čl. V zmluvy 1.1.2023-30.12.2024 22.11.2022 9.1.2023
87 299/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05603 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05603 3200,00 16.12.202-30.9.2023 16.12.2022 12.1.2023
88 300/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05595 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05595 3800,00 16.12.202-30.9.2023 16.12.2022 12.1.2023
89 301/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05596 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05596 1100,00 16.12.202-30.9.2023 16.12.2022 12.1.2023
90 302/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05621 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05621 4000,00 16.12.202-30.9.2023 16.12.2022 12.1.2023

Faktúry 2022

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2022 doména pgu-pgu.sk 15,00 obj. 6/2022 3.1.2022 36421928: WebSupport, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 4.1.2022 28.1.2022
2/2022 čistiaca technika (príslušenstvo) 212,76 obj. 1/2022 14.1.2022 43967663: Kärcher Slovakia, s. r. o , Bratislavská 31, 949 01 Nitra 12.1.2022 28.1.2022
3/2022 elektronické stravovacie poukážky 804,54 RD č.549/2015/OPaVO 17.1.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 28.01.2022 28.1.2022
4/2022 kurz prvej pomoci 30,00 obj. 2/2022 18.1.2022 0416169: Slovenský červený kríž, Moyzesova 38, 010 01 Žilina 26.1.2022 28.1.2022
5/2022 dodávka elektriny r.2021 (Nadácia ŽSK) 12,53 Zmluva č.72181872 zo dňa 30.1.1996 18.1.2022 51865467: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 31.1.2022 18.2.2022
6/2022 dodávka elektriny r.2021 ( ubytovňa PGU) 16,88 Zmluva č. 72174291 zo dňa 16.11.1991 18.1.2022 51865467: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 27.1.2022 18.2.2022
7/2022 dodávka elektriny r.2021 PGU VP 1.posch.) 73,90 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991 19.1.2022 51865467: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 27.1.2022 18.2.2022
8/2022 verejná správa SR ročný prístup 204,00 elektronická objednávka 25.1.2022 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 28.1.2022 18.2.2022
9/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.2.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 4.2.2022 18.2.2022
10/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 1.2.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 18.2.2022
11/2022 fotografovanie diel v expozícií PMI III. 150,00 obj. 5/2022 2.2.2022 Ing. Marek Jančúch, Žilina 15.2.2022 18.2.2022
12/2022 grafické práce, spracovanie a príprava do tlače publikácie S. Masár 1.732,00 obj. 3/2022 3.2.2022 Mgr. Stanislav Masár, Bratislava 15.2.2022 18.2.2022
13/2022 jazyková korektúra publikácie S.Masár pred tlačou 200,00 obj. 4/2022 7.2.2022 Mgr. Miroslava Kuracinová Valová, PhDr. 15.2.2022 18.2.2022
14/2022 služby pevnej siete 38,47 Zmluva 129/2004 8.2.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 14.2.2022 18.2.2022
15/2022 služby mobilnej siete O2 28,32 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 10.2.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.2.2022 18.2.2022
1/2022 vyúčtovanie fa za rok 2021 595,52 Zmluva o užívaní nebytových priestorov 1.2.2022-vyšlá fa 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201, 010 01 Žilina 8.2.2022 18.2.2022
2/2022 vyúčtovanie fa za rok 2021 -44,27 Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 15.3.2021 1.2.2022-vyšlá fa 51844508: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Republiky 1, 010 01 Žilina 1.2.2022 18.2.2022
2022/1 preddavková platba 1.polrok 2022(Nadácia ŽSK) 194,00 Zmluva č.72181872 zo dńa 30.01.1996 19.1.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 7.2.2022 28.2.2022
2022/2 preddavková platba 1.polrok 2022( EMÓCIA) 675,00 Zmluva č.72163891 zo dńa 30.11.1991 19.1.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 7.2.2022 28.2.2022
2022/3 preddavková platba 1.polrok 2022( ubytovňa PGU) 178,00 Zmluva č.72174291 zo dńa 16.11.1991 19.1.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 7.2.2022 28.2.2022
2022/4 preddavková platba 1.polrok 2022( PGU V P 1.posch.) 1.572,00 Zmluva č.72174311 zo dńa 16.11.1991 19.1.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 7.2.2022 28.2.2022
2022/5 preddavková platba 1.polrok 2022( VP prízemie PGU) 155,00 Zmluva č.72174301 zo dńa 20.02.1992 19.1.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 7.2.2022 28.2.2022
2022/6 preddavková platba 01/2022 2.840,00 O Z č.470408 19.1.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 12.1.2022 31.1.2022
2022/7 preddavková platba 02/2022 2.300,00 O Z č.470408 19.1.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 7.2.2022 28.2.2022
2022/8 vyhotovenie ilustrácií-reprodukcií -vybratých diel zo z b. PGU pre sprievodcu expozíciou PMI. III-Nežná sila 60,00 ZoD zo dňa 4.2.2022 28.2.2022 Dominika Koššová, Žilina 15.3.2022 23.3.2022
2022/9 preddavková platba 02/2022 1.750,00 O Z č.470408 7.3.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 9.3.2022 23.3.2022
16/2022 elektronické stravovacie poukážky 746,52 RD č.549/2015/OPaVO 10.2.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 22.2.2022 28.2.2022
17/2022 para 1/2022 (PGU+Ciachovňa) 1.761,95 O Z č.470408 10.2.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 22.2.2022 28.2.2022
18/2022 utierky na ruky ,papierové (prevencia COVID 19) 64,75 obj. 7/2022 14.2.2022 44229950: Slovpap SK, s. r. o., Kamenná cesta3, 010 88 Žilina 18.2.2022 28.2.2022
19/2022 predaj časopisu FLASHART 2x 5,00 KZ č.2021-01-01,Dodatok č.1 17.2.2022 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 18.2.2022 28.2.2022
20/2022 webinár ekonómky PGU- Kurzarbeit + straravovanie zamestnancov 84,00 na osobu obj. 8/2022 17.2.2022 3136308: Relia spol. s r. o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava 17.2.2022 28.2.2022
21/2022 tlač a knihárske spracovanie publikácie S.Masár 5.852,00 obj. 85/2021 17.2.2022 25592505: Tiskárna Helbich a.s., Valchařská 36, 614 00 Brno 11.3.2022 23.3.2022
22/2022 materiál pre potreby galérie-údržba 115,87 obj. 9/2022 24.2.2022 36827011: Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina 3.3.2022 23.3.2022
23/2022 predaj časopisu PROFIL z KZ 3,50 KZ zo dňa 27.6.2016, Dodatky č.1, č.2 24.2.2022 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 3.3.2022 23.3.2022
24/2022 elektronické stravovacie poukážky 874,17 RD č.549/2015/OPaVO 28.2.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 21.3.2022 23.3.2022
25/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.3.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 4.3.2022 23.3.2022
26/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 1.3.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 23.3.2022
27/2022 univerzálny odvápňovač (kávovar De Longhi) 20,20 obj. 11/2022 1.3.2022 35765038: Elektrosped, a s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 3.3.2022 23.3.2022
28/2022 kancelárske potreby 36,55 obj. 10/2022 4.3.2022 31331131: Ševt , a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, prev. Hlinská 27, 010 01 Žilina 9.3.2022 23.3.2022
31/2022 obyčajný SSL certifikát-pgu.sk ( 25.3.22 - 31.12.2022, 1.1.2023- 26.3.2023) 46,80 obj. 13/2022 7.3.2022 36421928: Web Support, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 9.3.2022 23.3.2022
32/2022 služby mobilnej siete O2 37,22 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 10.3.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 11.3.2022 23.3.2022
33/2022 para 2/2022 (PGU+Ciachovňa) 1.801,46 O Z č.470408 11.3.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 21.3.2022 23.3.2022
34/2022 tonery zamestnancom PGU( 10 ks) 208,56 obj. 15/2022 14.3.2022 47864249: Damedis, s.r.o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen 21.3.2022 23.3.2022
35/2022 maliarsky materiál( úprava skladu katalógov PGU) 64,92 obj. 16/2022 16.3.2022 52088308: HFR, s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 21.3.2022 23.3.2022
4/2022 prenájom služobného vozidla PEUGEOT BOXER ZA 908 GH PM v Žiline za účelom prevozu výstavy 100,00 Zmluva o nájme osobného motorového vozidla zo dňa 7.3.2022 14.3.2022-vyšlá faktúra 36145173: Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina 18.3.2022 23.3.2022
29/2022 služby pevnej siete 40,85 Zmluva 129/2004 4.3.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15.3.2022 23.3.2022
35/2022 mal. materiál ( úprava skladu katalógov prízemie) 64,92 obj. 16/2022 16.3.2022 52088308: HFR, s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 21.3.2022 31.3.2022
36/2022 členský príspevok za členstvo v Rade galérií rok 2022 200,00 Súhlas odboru kultúry ŽSK, zo dňa 23.3.2022 23.3.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 30.3.2022 31.3.2022
37/2022 náhradné návleky na mop 13,69 obj. 14/2022 14.3.2022 27082440: Alza sk s.r.o., Sliačská 1/D, 831 02 Bratislava 11.3.2022 31.3.2022
38/2022 nákup PHM 74,98 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 18.3.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 30.3.2022 31.3.2022
39/2022 materiál pre potreby ( úprava skladu katalógov prízemie) 136,19 obj. 18/2022 31.3.2022 36827011: Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina 6.4.2022 28.4.2022
40/2022 online školenie ekonómky PGU( nové Fin výkazy) 67,72/osoba obj. 17/2022 31.3.2022 00602311: Asseco Solutions a.s., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava 4.4.2022 28.4.2022
41/2022 elektronické stravovacie poukážky 734,92 RD č.549/2015/OPaVO 1.4.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 19.4.2022 28.4.2022
42/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.4.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 6.4.2022 28.4.2022
43/2022 ochrana objektu PGU (výjazd 3/2022) 59,76 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.4.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 6.4.2022 28.4.2022
44/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 4.4.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 28.4.2022
45/2022 slúchadlá 2ks k výstave Tomáš Rafa-prízemie PGU 39,80 obj. 20/2022 4.4.2022 35765038: Elektrosped, a. s., Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec 6.4.2022 28.4.2022
46/2022 online školenie ekonómky PGU( odmeňovanie zamestnancov vo verej. správe) 89/osoba obj. 19/2022 5.4.2022 35900831: Proeko s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 6.4.2022 28.4.2022
47/2022 služby pevnej siete 40,85 Zmluva 129/2004 5.4.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 14.4.2022 28.4.2022
48/2022 vodné, stočné za 1 Q 2022 491,00 Zmluva 201104292 zo dňa 7.10.2011 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 14.4.2022 28.4.2022
49/2022 para 3/2022 (PGU+Ciachovňa) 2.616,66 O Z č.470408 11.4.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 19.4.2022 28.4.2022
50/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 10.3.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 12.4.2022 28.4.2022
51/2022 OOPP zamestnancom PGU 92,22 obj. 21/2022 20.4.2022 22604146: Ing. Dušan Filomonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina 25.4.2022 28.4.2022
52/2022 PO-kontrola objektu PGU 70,00 IZ zo dňa 9.12.2005 20.4.2022 17887208: Stanislava Belohorcová, Černovská 1670/1, 010 08 Žilina 25.4.2022 28.4.2022
2022/10 autorsky sprievod výstavou + prezentácia publikácie S. Masár VP 1.posch. 100,00 ZoD zo dňa 29.3.2022 31.3.2022 Mgr. art Stano Masár, ArtD., Bratislava 25.4.2022 28.4.2022
2022/11 preddavková platba 04/2022 720,00 O Z č.470408 1.4.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 04.04.2022 28.4.2022
53/2022 materiál potrebný pre potreby galérie 47,15 obj. 23/2022 25.4.2022 36827011: Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina 28.4.2022 28.4.2022
54/2022 maliarsky mat.-sklad katalógov prízemie PGU 58,37 obj. 22/2022 29.4.2022 47574291: Painthouse, s. r. o. , Turie 539, 013 121 Turie 5.5.2022 31.5.2022
55/2022 elektronické stravovacie poukážky 1.000,84 RD č.549/2015/OPaVO 29.4.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 13.5.2022 31.5.2022
56/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 2.5.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 31.5.2022
57/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 2.5.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 11.5.2022 31.5.2022
58/2022 služby pevnej siete 40,79 Zmluva 129/2004 4.5.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.5.2022 31.5.2022
59/2022 nákup PHM 61,13 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 4.5.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 11.5.2022 31.5.2022
60/2022 prenájom podlahového automatu na čistenie podláh 48,00 obj.24/2022 4.5.2022 43891811: Cleanex centrum, Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina 11.5.2022 31.5.2022
61/2022 predaj pohľadníc z Komisionálneho predaja 3,30 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 6.5.2022 00587257: QEX, a. s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín 11.5.2022 31.5.2022
63/2022 zaslanie fa za predaj publikácie 10,00 KZ 3/2022 zo dňa 12.4.2022 9.5.2022 36145238: Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovký Mikuláš 12.5.2022 31.5.2022
62/2022 para 4/2022 (PGU+Ciachovňa) 2.227,02 O Z č.470408 6.5.2022 36403032: Žilinská teplárenská, a. s., Košická 11, 010 01 Žilina 13.5.2022 31.5.2022
64/2022 služby mobilnej siete O2 38,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 9.5.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 11.5.2022 31.5.2022
65/2022 registrácia a webhosting domény www.muzeum intermedii.sk 65,00 obj. 27/2022 10.5.2022 46177264: Ing. Eva Štípalová, Údolná 151, 010 03 Žilina 18.5.2022 31.5.2022
66/2022 2 ks interiérových kľučiek- kancelárie 2. poschodie PGU 28,80 obj. 28/2022 11.5.2022 31646751: Hasta s. r. o., Bytčianska 814/131, 010 03 Považský Chlmec 18.5.2022 31.5.2022
67/2022 publikácie- poradca na rok 2023 na Ek. úsek 158,57 ele. objednávka 11.5.2022 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 13.5.2022 31.5.2022
68/2022 elektro inštalačný mat. 17,70 obj. 31/2022 13.5.2022 46026100: Dolton s.r.o., pri Celulózke 1582/46, 010 01 Žilina 18.5.2022 31.5.2022
69/2022 nákup cenín k výstavám 140,00 obj. 32/2022 17.5.2022 36631124: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 12.5.2022 31.5.2022
70/2022 polygrafický výroba sprievodcu PMI III- Nežná sila 300,50 obj. 29/2022 18.5.2022 47504889: doc. Mgr. art. M. Benčík ArtD., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 25.5.2022 31.5.2022
71/2022 nákup PHM 102,95 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 19.5.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 23.5.2022 31.5.2022
75/2022 nákup cenín- zaslanie katalógu PGU KIDS 2022 školám 60,00 obj. 35/2022 30.5.2022 36631124: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 26.5.2022 31.5.2022
76/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 31.5.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 3.6.2022 20.6.2022
77/2022 webinár ekonómky PGU-"elektronické PNky" 60,00/osoba obj. 36/2022 31.5.2022 366663484: Educo consult, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 2.6.2022 20.6.2022
78/2022 elektronické stravovacie poukážky 962,16 RD č.549/2015/OPaVO 31.5.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 15.6.2022 20.6.2022
79/2022 ochrana objektu PGU ( 4 x výjazd 5/2022) 79,68 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.6.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 9.6.2022 20.6.2022
80/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 1.6.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 20.6.2022
81/2022 toner 1 ks 30,00 obj. 42/2022 2.6.2022 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 9.6.2022 23.6.2022
82/2022 služby pevnej siete 41,22 Zmluva 129/2004 6.6.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.6.2022 23.6.2022
83/2022 spotreba kancelárskych potrieb 300,08 obj.43/2022 6.6.2022 32627211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec 13.6.2022 23.6.2022
84/2022 honorár, reštaurovanie diela z PGU V. Hložníka 5.500,00 Zmluva o reštaurovaníč.1/2021 6.6.2022 Mgr. art. Štefan Kocka, Banská Bystrica 15.6.2022 23.6.2022
85/2022 predaj Profilov z Komisionálneho predaja 3,50 KZ zo dňa 24.6.2016 v znení dodatkov č.1., 2 6.6.2022 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 16.6.2022 23.6.2022
86/2022 tlač propagačných mat. k výstave "Luccia Marcucci" 106,16 obj. 33/2022 7.6.2022 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 15.6.2022 23.6.2022
87/2022 tlač propagačných mat. k výstave "Rasťo Sedlačík" 130,58 obj. 34/2022 7.6.2022 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 15.6.2022 23.6.2022
88/2022 tlač textových banerov k výstave"Rasťo Sedlačík" 71,48 obj. 39/2022 7.6.2022 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 15.6.2022 23.6.2022
90/2022 Dialničná známka ročná 50,00 elektronická obj. 8.6.2022 35919001: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 7.6.2022 23.6.2022
91/2022 OOPP 31,04 obj. 21/2022 8.6.2022 22604146: Ing. Dušan Filomonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina 16.6.2022 23.6.2022
92/2022 hygienické papierové utierky na ruky 61,58 obj. 48/2022 9.6.2022 44229950: Slovpap. s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 16.6.2022 23.6.2022
93/2022 hygienické a dezinfekčné prostriedky 209,69 obj. 47/2022 10.6.2022 36440884: Valin, s. r. o., Pri Celulózke 1376/1, 010 01 Žilina 15.6.2022 23.6.2022
94/2022 rýchlovarná kanvica ETA 15,90 obj. 49/2022 10.6.2022 35765038: Elektrosped, a s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 13.6.2022 23.6.2022
95/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 13.6.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 15.6.2022 23.6.2022
2022/16 vytvorenie koncepcie autorskej výstavy "Rasťo Sedlačík" 203,80 ZoD zo dňa 20.5.2022 27.5.2022 Mgr. art. Rasťo Sedlačík, ArtD., Bratislava 13.6.2022 23.6.2022
2022/17 inštalácia veľkoplošných dataprojekcií na stenu (4 ks) k výstave "Rasťo Sedlačík" 300,00 ZoD zo dňa 19.5.2022 27.5.2022 Samuel Chovanec, Prešov 13.6.2022 23.6.2022
2022/19 kurátorské práce spojené s prípravou a realizáciu výstavy "Rasťo Sedlačík" 400,00 ZoD zo dňa 19.5.2022 27.5.2022 Mgr. Norbert Lacko, PhDr. 13.6.2022 23.6.2022
5/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 61,50 e-mailová obj. 29.4.2022- vyšlá faktúra 31346359:Slovart G.T.G., spol. s. r. o., Krupinská 4, 852 99 Bratislava 20.5.2022 31.5.2022
6/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 42,10 e-mailová obj. 20.5.2022- vyšlá faktúra 31346359:Slovart G.T.G., spol. s. r. o., Krupinská 4, 852 99 Bratislava 30.5.2022 23.6.2022
7/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 15,00 e-mailová obj. 27.5.2022- vyšlá faktúra Daniel Pauček, Topoľčany 1.6.2022 23.6.2022
8/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 70,70 KZ 2/2022 zo dňa11.4.2022 6.6.2022- vyšlá faktúra 47937459:AF Žilina, s. r. o., Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina 20.6.2022 23.6.2022
89/2022 výroba a montáž veľkoplošných banerov k výstave R. Sedlačík 1.996,20 obj. 30/2022 7.6.2022 31560385: Ross s. r. o., Hollého 205/52, 015 01 Rajec 21.6.2022 30.6.2022
72/2022 tlač obrazového mat. "Noc múzeí a galérií" 17,40 obj. 26/2022 23.5.2022 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 27.5.2022 31.5.2022
73/2022 tlač brožúry "PGU kids 2022 " 294,00 obj. 25/2022 23.5.2022 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 27.5.2022 31.5.2022
74/2022 materiál pre potreby galérie 50,79 obj. 37/2022 30.5.2022 36827011: Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina 2.6.2022 30.6.2022
96/2022 para 5/2022 (PGU +Ciachovňa) 1.184,34 OZ č.470408 14.6.2022 MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 22.6.2022 30.6.2022
97/2022 tonery 4 ks 205,44 obj. 15/2022 16.6.2022 47864249: Damedis, s. r. o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen 28.6.2022 30.6.2022
98/2022 diagnostika PC, Mnt. na vyradenie 30,00 obj. 46/2022 22.6.2022 44662173: Roman Dolinajec- Hacom, Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina 28.6.2022 30.6.2022
99/2022 revízia el. zar., el. spotr., ručného el. náradia, správa o odbornej prehliadke 533,26 obj. 41/2022 27.6.2022 51433648: OB Elektro s. r. o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 30.6.2022 30.6.2022
100/2022 webinár ekonómky PGU-"nový daňový bonus, aktuálne zmeny" 84,00/osoba obj. 8/2022 28.6.2022 31369308: Relia spol. s r. o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava 22.6.2022 30.6.2022
101/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.7.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 12.7.2022 13.7.2022
102/2022 ochrana objektu PGU ( 1 x výjazd 6/2022) 79,68 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 6.7.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 12.7.2022 13.7.2022
103/2022 služby pevnej siete 40,72 Zmluva 129/2004 6.7.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12.7.2022 13.7.2022
104/2022 nákup PHM 56,85 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 6.7.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 12.7.2022 13.7.2022
106/2022 antivírusový program SOFT ESET pre ( 8 PC /3 roky) 279,00 obj. 55/2022 8.7.2022 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 12.7.2022 13.7.2022
2022/22 nákup um. diela "Skarabeus" do zb. fondu PGU 5.625,00 Kúpna Zmluva č. 1/2022 zo dňa 21.6.2022 23.6.2022 Barbara Remiášová, Prievidza 13.7.2022 13.7.2022
2022/23 nákup um. diela "Afterparty" do zb. fondu PGU 3.750,00 Kúpna Zmluva č. 2/2022 zo dňa 21.6.2022 23.6.2022 Barbara Remiášová, Prievidza 13.7.2022 13.7.2022
2022/24 nákup um. diela "Sladké zajtrajšky " do zb. fondu PGU 3.750,00 Kúpna Zmluva č. 4/2022 zo dňa 22.6.2022 24.6.2022 Mgr. art. Eva Filová, Bratislava 13.7.2022 13.7.2022
2022/25 nákup um. diela "Angažovaný šatník " do zb. fondu PGU 1.250,00 Kúpna Zmluva č. 5/2022 zo dňa 22.6.2022 24.6.2022 Mgr. art. Eva Filová, Bratislava 13.7.2022 13.7.2022
107/2022 výroba 3D prehliadky výstava R.Sedlačík 128,52 obj. 52/2022 08.7.2022 54418046: Arema, s. r.o., Dubová 16A, 900 27 Bernonákovo 21.7.2022 29.7.2022
108/2022 3 D skenovanie interiéru výstavy R. Sedlačík 221,48 obj. 53/2022 08.7.2022 54418046: Arema, s. r.o., Dubová 16A, 900 27 Bernonákovo 20.7.2022 29.7.2022
2022/14 grafické spracovanie kat. vzd. programu "PGU kids 2022" 650,00 ZoD zo dňa 9.5.2022 Dominika Koššová, Žilina 28.7.2022 29.7.2022
105/2022 elektronické stravovacie poukážky 1.034,69 RD č.549/2015/OPaVO 6.7.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 14.7.2022 29.7.2022
2022/20 návrh vizuálnej identity a architektúry výstava" Machnáč a Merina" 900,00 ZoD zo dňa 5.6.2022 16.6.2022 50644378: Liška a spol., s. r. o., Povraznícka 7, 811 07 Bratislava- mestská časť Staré mesto 28.7.2022 29.7.2022
2022/21 realizácia architektúry výstavy "Machnáč a Merina" 700,00 ZoD zo dňa 5.6.2022 16.6.2022 50644378: Liška a spol., s. r. o., Povraznícka 7, 811 07 Bratislava- mestská časť Staré mesto 28.7.2022 29.7.2022
2022/26 realizácia inštalácie výstavy "Machnáč a Merina" 120,00 ZoD zo dňa 13.7.2022 22.7.2022 Ján Kostolanský, Trenčín 28.7.2022 29.7.2022
109/2022 para 5/2022 (PGU +Ciachovňa) 822,47 OZ č.470408 13.7.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 20.7.2022 29.7.2022
111/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 13.7.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.7.2022 29.7.2022
112/2022 predaj Profilu z Komisionálneho predaja 1,75 KZ zo dňa 24.6.2016 v znení dodatkov č.1., 2 15.7.2022 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 20.7.2022 29.7.2022
113/2022 oprava EZS VP prízemie PGU 79,08 obj. 57/2022 19.7.2022 30601550: Teco -Ing. Králik, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 25.7.2022 29.7.2022
114/2022 zhotovenie 2 ks vlajok SR, EÚ 53,00 obj. 50/2022 22.7.2022 302022055: Arian Servis, s. r. o., Janošíkova 264/19, 010 01 Žilina 25.7.2022 29.7.2022
115/2022 tlač propagačných mat. k výstave "Machnáč a Merina" 272,16 obj. 56/2022 22.7.2022 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 28.7.2022 29.7.2022
116/2022 programovanie kódov/ servis EZS / 32,28 obj. 58/2022 22.7.2022 30601550: Teco -Ing. Králik, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 3.8.2022 26.8.2022
117/2022 úprava fotografickej dokumentácie výstavy "Rasťo Sedlačík" 300,00 obj. 51/2022 22.7.2022 47504889: dr. Benčík s. r. o. , Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 28.7.2022 26.8.2022
118/2022 úprava fotografickej dokumentácie výstavy "Rasťo Sedlačík" 87,94 obj. 54/2022 22.7.2022 47504889: dr. Benčík s. r. o. , Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 28.7.2022 26.8.2022
119/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 15.7.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 29.7.2022
120/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.8.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 4.8.2022 26.8.2022
121/2022 elektronické stravovacie poukážky 908,98 RD č.549/2015/OPaVO 1.8.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 4.8.2022 26.8.2022
110/2022 vodné, stočné za 2. Q 2022 527,85 Zmluva 201104292 zo dňa 7.10.2011 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 14.7.2022 29.7.2022
124/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 1.8.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 26.8.2022
126/2022 služby pevnej siete 39,66 Zmluva 129/2004 8.8.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.8.2022 26.8.2022
127/2022 služby mobilnej siete O2 37,87 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 8.8.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 11.8.2022 26.8.2022
2022/27 preddavková platba 2.polrok 2022( VP prízemie PGU) 155,00 Zmluva č.72174301 zo dńa 20.02.1992 1.8.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 3.8.2022 26.8.2022
2022/28 preddavková platba 1.polrok 2022( PGU V P 1.posch.) 1.572,00 Zmluva č.72174311 zo dńa 16.11.1991 1.8.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 3.8.2022 26.8.2022
2022/29 preddavková platba 1.polrok 2022( ubytovňa PGU) 178,00 Zmluva č.72174291 zo dńa 16.11.1991 1.8.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 3.8.2022 26.8.2022
2022/30 preddavková platba 1.polrok 2022( EMÓCIA) 675,00 Zmluva č.72163891 zo dńa 30.11.1991 1.8.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 3.8.2022 26.8.2022
2022/31 preddavková platba 1.polrok 2022(Nadácia ŽSK) 194,00 Zmluva č.72181872 zo dńa 30.01.1996 1.8.2022 51865467: Stredoslovenská energetika, s. a., Pri Rajčanke 8591/4 B, 010 47 Žilina 3.8.2022 26.8.2022
9/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 65,00 KZ 2/2022 zo dňa 11.4.2022 14.7.2022- vyšlá faktúra 47937459:AF Žilina, s. r. o., Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina 29.7.2022 29.7.2022
10/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 8,00 KZ 4/2022 zo dňa 22.4.2022 14.7.2022- vyšlá faktúra 36145238: Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovký Mikuláš 29.7.2022 29.7.2022
122/2022 videozáznam: verejná diskusia- "Príbehy opustených budov" 200,00 obj.60/2022 1.8.2022 52933822: Jupiter film, s. r. o.. Jána Milca 771/15 010 01 Žilina 12.8.2022 30.8.2022
123/2022 ozvučenie: verejná diskusia- "Príbehy opustených budov" 300,00 obj. 61/2022 1.8.2022 Mgr. Dušan Dobiáš, Žilina 12.8.2022 30.8.2022
125/2022 produkcia záznamu: verejná diskusia- "Príbehy opustených budov" 130,00 obj. 62/2022 1.8.2022 52933822: Jupiter film, s. r. o.. Jána Milca 771/15 010 01 Žilina 26.8.2022 30.8.2022
128/2022 para 7/2022 (PGU +Ciachovňa) 822,47 OZ č.470408 10.8.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 15.8.2022 30.8.2022
130/2022 naprogramovanie dataprojekcii k výstave" Rastislav Sedlačík" 100,00 obj. 40/2022 17.8.2022 53480406: David George Hoskins Cartwright, Bajzova 2414/14, 010 01 Žilina 24.8.2022 30.8.2022
131/2022 nákup PHM 38,62 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 18.8.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 25.8.2022 30.8.2022
11/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 17,73 KZ zo dňa 19.4.2022,Príloha 1 k KZ, Príloha 2 k KZ 18.7.2022- vyšlá faktúra 17337879: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava 18.8.2022 30.8.2022
133/2022 tonery 2 ks 30,00 obj. 65/2022 23.8.2022 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 25.8.2022 30.8.2022
134/2022 elektronické stravovacie poukážky 53,18 RD č.549/2015/OPaVO 23.8.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 31.8.2022 31.8.2022
135/2022 nákup ( hygienické, čistiace, dezinfekčné) prostriedky 89,66 obj. 70/2022 24.8.2022 44229950: Slovpap. s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 31.8.2022 31.8.2022
136/2022 nákup jednorázových hygienických papierových utierok na ruky 106,92 obj. 69/2022 24.8.2022 44229950: Slovpap. s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 31.8.2022 31.8.2022
137/2022 BOZP a PO kontrola objektu PGU 199,00 IZ zo dňa 9.12.2005 25.8.2022 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 7.9.2022 19.9.2022
138/2022 elektronické stravovacie poukážky 749,42 RD č.549/2015/OPaVO 31.08.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 7.9.2022 19.9.2022
139/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 5.9.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 7.9.2022 19.9.2022
140/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 5.9.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 19.9.2022
141/2022 služby pevnej siete 38,56 Zmluva 129/2004 5.9.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.9.2022 19.9.2022
142/2022 nákup (dezinfekčné prostriedky na podlahu, ochranné prostriedky- respirátory) 59,16 obj. 67/2022 5.9.2022 52724077: Pretože Tripsy s. r. o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava 7.9.2022 19.9.2022
144/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 12.9.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 13.9.2022 19.9.2022
2022/32 príspevok do verejnej diskusie" Príbehy opustených budov" 200,00 ZoD zo dňa 27.7.2022 1.8.2022 Sabina Jankovičová, Jakubov 12.8.2022 19.9.2022
2022/33 príspevok do verejnej diskusie" Príbehy opustených budov" 200,00 ZoD zo dňa 27.7.2022 1.8.2022 Andrea Kalinová, Bratislava 12.8.2022 19.9.2022
2022/34 príspevok do verejnej diskusie" Príbehy opustených budov" 200,00 ZoD zo dňa 27.7.2022 1.8.2022 Július Brna, Trenčín 12.8.2022 19.9.2022
2022/35 príspevok do verejnej diskusie" Príbehy opustených budov" 200,00 ZoD zo dňa 27.7.2022 1.8.2022 Mgr. Michal Jurecký, Žilina 12.8.2022 19.9.2022
2022/36 realizácia workshopu s deťmi( denný tábor v PGU- PGU kids) 240,00 ZoD zo dňa 9.8.2022 12.8.2022 Lucia Horňáková-Černayová, Trenčianske Teplice 25.8.2022 19.9.2022
128/2022 prenájom, realizácia city lightposterov k projektu " Cesta k novým návštevníkom" 626,40 obj. 59/2022 26.8.2022 36397563: Ardsystém, s. r. o., Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina 14.9.2022 30.9.2022
132/2022 úprava videa, vytvorenie slovenských tituliek k výstave " Dva príbehy: Machnáč a Merina " 150,00 obj. 64/2022 19.8.2022 52933822: Jupiter film, s. r. o.. Jána Milca 771/15 010 01 Žilina 16.9.2022 30.9.2022
143/2022 Tlač propagačných materiálov k výstave Ján Kostaa/ Trofeje 17,18 obj. 66/2022 8.9.2022 14251833: Výtvarná agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 14.9.2022 30.9.2022
145/2022 stravné jednotky, PGU Kids, denný tábor v PGU 160,00 obj. 63/2022 13.9.2022 50818406: AB real s .r. o. , Národná 813/6, 010 01 Žilina 14.9.2022 30.9.2022
146/2022 predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja 10,00 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 13.9.2022 00587257: QEX, a. s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín 16.9.2022 30.9.2022
147/2022 para 8/2022 (PGU +Ciachovňa) 822,47 OZ č.470408 13.9.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 19.9.2022 30.9.2022
148/2022 toner do tlačiarne 87,00 obj. 73/2022 13.9.2022 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 19.9.2022 30.9.2022
149/2022 nákup cenín -poštové známky k výstavám 112,00 obj. 71/2022 19.9.2022 36631124: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica 12.9.2022 30.9.2022
150/2022 Tlač propagačných materiálov k výstave M./Ľ.Stacho 241,10 obj. 72/2022 21.9.2022 14251833: Výtvarná agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 30.9.2022 30.9.2022
151/2022 nákup PHM 119,82 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 19.9.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 29.9.2022 30.9.2022
152/2022 rýchlovarná kanvica Rohnson 17,90 obj. 49/2022 23.9.2022 35765038: Elektrosped, a s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 23.9.2022 30.9.2022
153/2022 inštalácia výstavy M./Ľ. Stacho v PGU 360,00 obj. 74/2022 23.9.2022 46663070: Tres Puntos, s. r. o. , Jesenského 25, 036 01 Martin 30.9.2022 30.9.2022
154/2022 tlač, inštalácia fólií k výstave M./ Ľ. Stacho 174,00 obj. 76/2022 23.9.2022 46411160:Elf media, s. r. o., Stránske 67, 013 13 Stránske 30.9.2022 30.9.2022
155/2022 ochrana objektu PGU ( 1 x výjazd ) 19,92 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 29.9.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 30.9.2022 30.9.2022
157/2022 elektronické stravovacie poukážky 1102,38 RD č.549/2015/OPaVO 3.10.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 7.10.2022 13.10.2022
158/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 3.10.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 7.10.2022 13.10.2022
159/2022 ochrana objektu PGU ( 1 x výjazd ) 19,92 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 4.10.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 7.10.2022 13.10.2022
160/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 4.10.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 13.10.2022
161/2022 školenie ekonómky( mzdy v IS Magma HCM) 168,00/os. obj. 68/2022 4.10.2022 36396222: Autocont, s. r. o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 7.10.2022 13.10.202
2022/37 nákup umeleckého diela do zbierok L. Čarný "Vysávanie pre mužov" 13750,00 Kúpna zmluva č.3/2022 5.9.2022 akad. mal. Ladislav Čarný, Bratislava 27.9.2022 13.10.202
2022/38 realizácia- inštalácia výstavy Ján Kostaa /Trofeje 100,00 ZoD zo dňa 23.8.2022 5.9.2022 Mgr. art. Ján Kostolanský, Trenčín 14.9.2022 30.9.2022
2022/39 kurátorske práce, príprava, realizácia výstavy M./Ľ. Stacho 300,00 ZoD zo dňa 12.9.2022 21.9.2022 PhDr. Peter Salner, DrSc., Bratislava 29.9.2022 13.10.202
2022/40 vystúpenie/spev na otvorení- vernisáži výstavy M./Ľ. Stacho 100,00 ZoD zo dňa 19.9.2022 22.9.2022 Ervin Schonhauser, Bratislava 29.9.2022 13.10.202
2022/41 preddavková platba 10/2022 1 190,00 OZ č.470408 3.10.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 7.10.2022 13.10.202
12/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 17,73 KZ zo dňa 19.4.2022,Príloha 1 k KZ, Príloha 2 k KZ 9.9.2022- vyšlá faktúra 17337879: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava 21.9.2022 30.9.2022
13/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 70,70 KZ 2/2022 zo dňa 11.4.2022 9.9.2022- vyšlá faktúra 47937459:AF Žilina, s. r. o., Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina 23.9.2022 30.9.2022
14/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 36,90 KZ 2/2022 zo dňa 11.4.2022 3.10.2022- vyšlá faktúra 47937459:AF Žilina, s. r. o., Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina 19.10.2022 25.10.2022
156/2022 predaj publikácie z Komisionálneho predaja 12,00 KZ 6/2022 zo dňa 26.5.2022 29.9.2022 Mgr. art. Rastislav Sedlačík, Art.D, Bratislava 14.10.2022 25.10.2022
162/2022 služby pevnej siete 38,18 Zmluva 129/2004 6.10.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12.10.2022 25.10.2022
163/2022 128 GB USB kľúč 16,00 obj. 78/2022 6.10.2022 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 12.10.2022 25.10.2022
164/2022 vodné, stočné za 3 .Q 2022 511,85 Zmluva 201104292 zo dňa 7.10.2011 11.10.2022 36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 12.10.2022 25.10.2022
165/2022 para 9/2022 (PGU +Ciachovňa) 1.330,36 OZ č.470408 14.10.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 18.10.2022 25.10.2022
166/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 14.10.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 18.10.2022 25.10.2022
2022/42 kurátorská koncepcia, súčinnosť pri inštalácií, dodanie textov k výstave M./Ľ.Stacho 300,00 ZoD zo dňa 12.9.2022 6.10.2022 Mgr. Peter Megyeši, PhD., Prešov 12.10.2022 25.10.2022
167/2022 revízia has. prístrojov, požiarnych hydrantov v objekte PGU 195,50 obj. 79/2022 14.10.2022 17885469: Radoslav Polónyi, Hlinská 27, 010 01 Žilina 21.10.2022 25.10.2022
168/2022 maliarske potreby k vzd. programu "PGU KIDS 2022" 400,00 obj. 77/2022 14.10.2022 31331131: Ševt , a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, prev. Hlinská 27, 010 01 Žilina 21.10.2022 25.10.2022
169/2022 predplatné časopisu, tlačená online verzia " Účto. Ropo a Obcí na rok 2023 " 145,00 e-mailová obj. 24.10.2022 31348262: Wolters Kluwer SR, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 18.10.2022 25.10.2022
170/2022 The hosting pgu 1 od 21.11.2022- 21.11.2023 72,43 obj. 80/2022 25.10.2022 36421928: WebSupport, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 4.11.2022 30.11.2022
171/2022 refakturované poistné ( majetok, zodpovednosť, PZP, KASKO) 1.1.-31.12.2022 1.913,53 28.10.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 4.11.2022 30.11.2022
172/2022 elektronické stravovacie poukážky 1000,84 RD č.549/2015/OPaVO 31.10.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 7.11.2022 30.11.2022
173/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 3.11.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 4.11.2022 30.11.2022
174/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 3.11.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 30.11.2022
175/2022 služby pevnej siete 39,06 Zmluva 129/2004 7.11.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.11.2022 30.11.2022
176/2022 SOaPK- členský príspevok na r.2022 150,00 8.11.2022 30842654: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Žilinská regionálna komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 11.11.2022 30.11.2022
177/2022 predaj Profilov z Komisionálneho predaja 1,75 KZ zo dňa 24.6.2016 v znení dodatkov č.1., 2 9.11.2022 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 11.11.2022 30.11.2022
178/2022 kancelárske potreby pre zamestnancov PGU 247,78 obj. 86/2022 9.11.2022 44229950: Slovpap. s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 11.11.2022 30.11.2022
179/2022 výrub stromu na nádvorí PGU 241,20 obj. 84/2022 9.11.2022 36430617: Juraj Seidl, s. r. o., Tulská 2980/30, 010 08 Žilina 15.11.2022 30.11.2022
180/2022 kontrola strechy, odkvapov, obitie omietky 379,20 obj. 81/2022 8.11.2022 41098676: Martin Kolembus, Zakvášov 1520/38, 017 01 Považská Bytstrica 15.11.2022 30.11.2022
181/2022 školenie vodičov- referenčné skúšky 18,00 obj. 83/2022 8.11.2022 46480382: Point Extra Eva Ďugelová, M. R. Štefánika 3615/197, 010 01 Žilina 14.11.2022 30.11.2022
182/2022 video seminár ekonómky PGU- "mzdová účtovníčka IV.Q r.2022" 30,00 obj. 93/2022 9.11.2022 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o., Družstevná 23/2, 040 01 Košice 11.11.2022 30.11.2022
183/2022 čistiace a dezinfekčné prostriedky 80,11 obj. 90/2022 9.11.2022 44229950: Slovpap. s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 14.11.2022 30.11.2022
184/2022 hygienické papierové utierky 204,59 obj. 89/2022 9.11.2022 44229950: Slovpap. s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 14.11.2022 30.11.2022
185/2022 predaj publikácie z Komisionálneho predaja 28,00 KZ č.5/2022 zo dňa18.5.2022 9.11.2022 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 14.11.2022 30.11.2022
186/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 10.11.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.11.2022 30.11.2022
187/2022 para 10/2022 (PGU +Ciachovňa) 1.478,92 OZ č.470408 10.11.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 15.11.2022 30.11.2022
189/2022 dvojzásuvková kartotéka 125,39 obj. 92/2022 15.11.2022 35808705: Kovotyp, s. r. o., Ľanová 8, 821 08 Bratislava 18.11.2022 30.11.2022
190/2022 kancelársky kopírovací biely papier A4, A5 pre zamestnancov PGU 310,92 obj. 85/2022 15.11.2022 32627211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 18.11.2022 30.11.2022
191/2022 sklo dymové brúsené 35,00 obj. 88/2022 16.11.2022 33740356: Radoslav Kysel- Sklorez, Andreja Kmeťa 309/30, 010 01 Žilina 23.11.2022 30.11.2022
192/2022 OOPP pre zamestnancov PGU 160,60 obj. 91/2022 21.11.2022 22604146: Ing. Dušan Filimonov Acapo, Sasinkova 1, 010 01 Žilina 23.11.2022 30.11.2022
193/2022 hygienické prostriedky 145,80 obj. 94/2022 21.11.2022 36440884: Valin, s. r. o., Pri celulózke 1376, 010 01 Žilina 23.11.2022 30.11.2022
194/2022 tonery + tlačiareň CANON 564,24 obj. 96/2022 21.11.2022 47864249: Damedis, s. r. o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen 23.11.2022 30.11.2022
2022/43 preddavková platba 10/2022 1.990,00 OZ č.470408 2.11.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 3.11.2022 30.11.2022
15/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 70,91 KZ zo dňa 19.4.2022,Príloha 1 k KZ, Príloha 2 k KZ 6.10.2022- vyšlá faktúra 17337879: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava 27.10.2022 4.11.2022
16/2022 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 3,50 KZ 9/2022 zo dňa 12.10.2022 8.11.2022- vyšlá faktúra 31297820: Výchoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice 25.11.2022 30.11.2022
188/2022 ročná kontrola EPS, rok 2022 180,00 obj. 82/2022 14.11.2022 35966289: Engie Services, a. s., pobočka Kragujevská 1, 010 01 Žilina 28.11.2022 30.11.2022
195/2022 nákup PHM 141,67 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 22.11.2022 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 28.11.2022 30.11.2022
196/2022 online seminár (MS1) 79,00 email. obj. 22.11.2022 35900831: Proeko s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 23.11.2022 30.11.2022
197/2022 toner 1 ks 47,40 obj. 100/2022 23.11.2022 47864249: Damedis, s. r. o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen 29.11.2022 30.11.2022
198/2022 predaj Profilov z Komisionálneho predaja 4,50 KZ zo dňa 24.6.2016 v znení dodatkov č.1., 2 23.11.2022 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 29.11.2022 30.11.2022
199/2022 batéria akumulátorová-Peugeot Boxer 124,00 obj. 98/2022 23.11.2022 31683916: Fiamm Slovakia, s. r. o., Bratislavská 425, 010 01 Žilina 29.11.2022 30.11.2022
200/2022 fotografovanie diela Laco Čarný "Hermes" 81,60 obj. 95/2022 24.11.2022 Richard Kohler, Lietavská Lúčka 1.12.2022 28.12.2022
201/2022 kancelársky nábytok-vybavenie kan. EÚ 635,30 obj. 102/2022 25.11.2022 50443003: Drevona Martket s. r. o., Výhonská 1, 831 06 Bratislava 29.11.2022 9.12.2022
202/2022 online seminár (MS2) 79,00 email. obj. 25.11.2022 35900831: Proeko s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 28.11.2022 9.12.2022
203/2022 letné+zimné pneumatiky na služobné vozidlo Peugeot Boxer, pneuservisné služby 1.104,66 obj. 87/2022 25.11.2022 36376311: MZ Pneu, s. r. ., Bulharská 23/3, 010 01 Žilina 25.11.2022 9.12.2022
204/2022 PO kontrola objektu PGU 115,00 IZ zo dňa 9.12.2005 25.11.2022 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 30.11.2022 9.12.2022
205/2022 vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie "RPD zákazka" 55.620,00 Dodatok č.3 k ZoD č.1/2022 zo dňa 3.11.2022 25.11.2022 45354618: HLINA, s. r. o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš 1.12.2022 28.12.2022
206/2022 tlačiareň CANON 420,00 obj. 97/2022 25.11.2022 47864249: Damedis, s. r. o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen 1.12.2022 28.12.2022
207/2022 kancel. kreslá + písací stôl 655,00 obj. 103/2022 29.11.2022 36409154: Kondela s. r. o., Bajzova 39/B, 010 01 Žilina 30.11.2022 9.12.2022
208/2022 kovový regál (sklad katalógov)+ dopravné 42,60 obj. 114/2022 29.11.2022 51478374: Bersicomp s. r. o. , prevádzka Mičkova 31, 085 01 Bardejov 30.11.2022 9.12.2022
209/2022 inštalačný mat. k výstave Laco Čarný 157,12 obj. 112/2022 29.11.2022 36827011: Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina 6.12.2022 28.12.2022
210/2022 elektronické stravovacie poukážky 884,80 RD č.549/2015/OPaVO 30.11.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 5.12.2022 28.12.2022
211/2022 maliarsky mat. k výstave Laco Čarný 138,97 obj. 101/2022 30.11.2022 47574291: Painthouse, s. r. o. , Turie 539, 013 121 Turie 6.12.2022 28.12.2022
212/2022 zaslanie fa za predaj publikácie 10,00 KZ 3/2022 zo dňa 12.4.2022 30.11.2022 36145238: Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovký Mikuláš 5.12.2022 28.12.2022
213/2022 tlač brožúry-detský sprievodca "PGU kids2022" 294,00 obj. 99/2022 30.11.2022 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 7.12.2022 28.12.2022
214/2022 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 30.11.2022 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 5.12.2022 28.12.2022
215/2022 kancelárske potreby 28,70 obj. 111/2022 30.11.2022 32627211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 5.12.2022 28.12.2022
216/2022 online seminár (správa registratúry) 79,00 email. obj. 30.11.2022 35900831: Proeko s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 6.12.2022 28.12.2022
217/2022 prenájom platobného terminálu - VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 5.10.2020 1.12.2022 51031884: Poscom, s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 28.12.2022
218/2022 tlač plagátov, distribúcia, výber plôch k výstave Laco Čarný 219,60 obj. 108/2022 5.12.2022 35877979: Rengl Slovensko, s. r. o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica 15.12.2022 28.12.2022
219/2022 Tesco poukážky- zamestnancom PGU 560,00 obj. 121/2022 5.12.2022 31321828: Tesco Stores SR, a. s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava 6.12.2022 28.12.2022
220/2022 plošná inzercia k výstave Laco Čarný 300,00 obj. 104/2022 6.12.2022 46495959: Publishing House, a. s., vydavateľstvo Žilinského Večerníka, Jána Milca 6, 010 01 Žilina 12.12.2022 28.12.2022
221/2022 online inzercia v časopise Artalk k výstave Laco Čarný 180,00 obj. 106/2022 5.12.2022 42413265: o. z. mixér, Hollého 3, 811 08 Bratislava 14.12.2022 28.12.2022
222/2022 grafická príprava merch materiálov 200,00 obj. 110/2022 6.12.2022 4174216: Ľuboš Škulec, Clementisova 1350/78, 024 01 Kysucké Nové Mesto 20.12.2022 28.12.2022
223/2022 služby pevnej siete 41,34 Zmluva 129/2004 6.12.2022 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12.12.2022 28.12.2022
224/2022 tlač banera k výstave Laco Čarný 72,00 obj. 118/2022 6.12.2022 46411160: Elf media, s. r. o., Stránske 67, 013 13 Stránske 14.12.2022 28.12.2022
225/2022 prenájom, realizácia plôch( 5 ks) k projektu "Cesta k novým návštevníkom" 673,60 obj. 107/2022 7.12.2022 36397563: Ardsystém, s. r. o., Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina 15.12.2022 28.12.2022
226/2022 odborné prehliadky a skúšky tlak. zariadení v PGU 192,00 obj. 75/2022 7.12.2022 33355568: Vlastimil Benedikovič, Fatranská 3100/6, 010 08 Žilina 12.12.2022 28.12.2022
227/2022 para 10/2022 (PGU +Ciachovňa) 871,88 OZ č.470408 8.12.2022 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 12.12.2022 28.12.2022
228/2022 tlač propagačných mat. k výstave Laco Čarný 151,65 obj. 105/2022 9.12.2022 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 16.12.2022 29.12.2022
229/2022 inštalovanie site specific a multimediálnych diel na výstavu Laca Čarného 1.785,00 obj. 117/2022 12.12.2022 47990414: AMD plus s. r. o., Pod sadom 9, 010 01 Žilina 16.12.2022 29.12.2022
230/2022 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 12.12.2022 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.12.2022 29.12.2022
231/2022 tlač obrazového materiálu k vzdelávacím aktivitám z brožúry PGU Kids 2022 245,00 obj. 119/2022 13.12.2022 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 21.12.2022 29.12.2022
232/2022 webinár -"Legislatívne zmeny v mzd. učtárni r. 2023" 72,00/os. obj. 115/2022 13.12.2022 30842654: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 16.12.2022 29.12.2022
233/2022 publikácie-predplatné rok 2024 na EÚ 158,57 e-mailová obj. 13.12.2022 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s. r. o., Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina 14.12.2022 29.12.2022
234/2022 6 ks tonerov Cartridge 258,90 obj. 123/2022 13.12.2022 36408751: Edis, s. r. o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 20.12.2022 29.12.2022
235/2022 vizuálna identita, grafické spracovanie propagačných mat. k výstave Laco Čarný 1.054,00 obj. 113/2022 13.12.2022 47504889: dr. benčík s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 20.12.2022 29.12.2022
236/2022 vizuálna komunikácia k výstave Laco Čarný, štítky k dielam, infotexty 266,35 obj. 120/2022 14.12.2022 47504889: dr. benčík s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 20.12.2022 29.12.2022
237/2022 ušitie tašiek z banerov ( 13 ks) 220,00 obj. 122/2022 14.12.2022 52972178: Dorka Bags, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice 22.12.2022 29.12.2022
238/2022 elektronické stravovacie poukážky 33,84 RD č.549/2015/OPaVO 14.12.2022 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 16.12.2022 29.12.2022
239/2022 predaj publikácií z Komisionálneho predaja 12,00 KZ 7/2022 zo dňa 23.9.2022 15.12.2022 prof. Mgr. Ing. Ľubomír Stacho, Bratislava 20.12.2022 29.12.2022
240/2022 tlač merch produktov k výstave Laco Čarný 1.272,50 obj. 109/2022 16.12.2022 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 21.12.2022 29.12.2022
241/2022 tlač detských sprievodcov k výstave Laco Čarný 300,00 obj. 116/2022 16.12.2022 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 23.12.2022 29.12.2022
242/2022 predplatné časopisu "Účtovné súvzťažnosti ROPO, OBCI, VÚC", online ( 12.12.2022-31.12.2022 a 1.1.2023-11.12.2023) 166,31 e-mailová obj. 12.12.2022 35730129: Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 12.12.2022 29.12.2022
243/2022 zaslanie fa za predaj publikácie 10,00 KZ 3/2022 zo dňa 12.4.2022 20.12.2022 36145238: Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovký Mikuláš 21.12.2022 29.12.2022
2022/44 realizácia výstavy "Neznesiteľná ťažkosť bytia" PMI III. VP prízemie PGU 100,00 ZoD zo dňa 21.11.2022 24.11.2022 Mgr. Art. Ivana Šáteková, Bratislava 30.11.2022 9.12.2022
2022/45 preddavková platba 12 /2022 2.280,00 OZ č.470408 1.12.2022 36211541:MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 2.12.2022 29.12.2022
2022/46 návrh vizuálnej identity Satelit PMI III( sprievodné výstavy) 200,00 ZoD zo dňa 18.11.2022 5.12.2022 Mgr. Art. Viktória Jehlárová, Banská Bystrica 20.12.2022 29.12.2022
2022/47 realizácia inštalácie výstavy Laco Čarný 320,00 ZoD zo dňa 2.12.2022 7.12.2022 Lucia Gandelová, Prievidza 20.12.2022 29.12.2022
2022/48 vytvorenie koncepcie a realizácia inštalácie výstavy Laco Čarný v PGU 441,00 ZoD zo dňa 2.12.2022 12.12.2022 prof. akad. mal. Ladislav Čarný, Bratislava 20.12.2022 29.12.2022

Objednávky 2022

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2022 príslušenstvo k tepovaču 212,76 4.1.2022 Kärcher Slovakia, s. r. o , Bratislavská 31, 949 01 Nitra Mgr. Miroslava Sikorová 1/2022 príslušenstvo k tepovaču 6.1.2022
2/2022 kurz prvej pomoci 30,00 17.1.2022 Slovenský červený kríž, Moyzesova 38, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 2/2022 kurz prvej pomoci 17.1.2022
3/2022 layout-grafické spracovanie a príprava do tlače publikácie S. Masár do 1732,00 18.1.2022 Mgr. Stano Masár, Art.D, Valachovej 10, 841 01 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 3/2022 Layout-grafické spracovanie a príprava do tlače publikácie S. Masár 19.1.2022
4/2022 jazyková korektúra publikácie S. Masár do 200,00 18.1.2022 Mgr. Miroslava Kuracinová Valová, PhD., Hurbanova 13, 917 08 Trnava Mgr. Miroslava Sikorová 4/2022 jazyková korektúra publikácie S. Masár 19.1.2022
5/2022 nafotenie diel v expozícií PMI III. Nežná sila a pretlačová úprava fotografií do katalógu 150,00 18.1.2022 Ing. Marek Jančúch, Hollého 60, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 5/2022 nafotenie diel v expozícií PMI III. Nežná sila a pretlačová úprava fotografií do katalógu 19.1.2022
6/2022 doména pgu 15,00 18.1.2022 WebSupport, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 6/2022 doména pgu 19.1.2022
7/2022 hygienické utierky na ruky "prevencia Covid 19" do 65,00 10.2.2022 Slovpap, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 7/2022 hygienické utierky na ruky "prevencia Covid 19" 10.2.2022
8/2022 semináre na r. 2022 84,00/seminár/os 16.2.2022 Relia spol. s r. o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 8/2022 semináre 17.2.2022
9/2022 spotrebný materiál pre potreby galérie do 120,00 16.2.2022 Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 9/2022 spotrebný materiál pre potreby galérie 16.2.2022
10/2022 farebný papier 80 g, 2 bal do 38,00 25.2.2022 Sevt, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, prev. Hlinská 27, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 10/2022 farebný papier 80 g, 2 bal 25.2.2022
11/2022 odvápňovač kávovaru do 22,00 25.2.2022 Elektrosped, a s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 11/2022 odvápňovač kávovaru 25.2.2022
12/2022 webinár 30,00/osoba/webinár 3.3.2022 Educo consult, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 12/2022 webinár 4.3.2022
13/2022 obyčajný ssl certifikát od 3.3.2022-3.3.2023 46,80 3.3.2022 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 13/2022 obyčajný ssl certifikát od 3.3.2022-3.3.2023 4.3.2022
14/2022 mop na profi super soft 13,69 10.3.2022 Alza sk s.r.o., Sliačská 1/D, 831 02 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 14/2022 mop na profi super soft 10.3.2022
15/2022 tonery pre administratívne účely 208,56 11.3.2022 Damedis, s.r.o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen Mgr. Miroslava Sikorová 15/2022 tonery pre administratívne účely 11.3.2022
16/2022 materiál na náter stien skladu katalógov do 65,00 14.3.2022 HFR, s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 16/2022 materiál na náter stien skladu katalógov 14.3.2022
17/2022 on-line školenie finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 67,72/os 16.3.2022 Asseco Solutions a.s., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 17/2022 on-line školenie finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 16.3.2022
18/2022 materiál podľa vlastného výberu k úprave skladu do 140,00 21.3.2022 Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 18/2022 materiál podľa vlastného výberu k úprave skladu 18.3.2022
19/2022 školenia-semináre na r. 2022 89,0/os. 31.3.2022 Proeko s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 19/2022 školenia-semináre na r. 2022 31.3.2022
20/2022 slúchadlá k výstavám do 40,00 1.4.2022 Elektrosped, a. s., Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec Mgr. Miroslava Sikorová 20/2022 slúchadlá k výstavám 1.4.2022
21/2022 ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o Bozp do 95,00 11.4.2022 Ing. Dušan Filomonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 21/2022 ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o Bozp 20.4.2022
22/2022 maliarsky materiál na maľbu skladu v PGU do 60,00 11.4.2022 Painthouse, s. r. o. , Turie 539, 013 121 Turie Mgr. Miroslava Sikorová 22/2022 maliarsky materiál na maľbu skladu v PGU 20.4.2022
23/2022 fab vložka do dverí a ostatný materiál k úprave skladu do 50,00 14.4.2022 Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 23/2022 fab vložka do dverí a ostatný materiál k úprave skladu 20.4.2022
24/2022 prenájom stroja na čistenie výstavných priestorov I. posch. 48,00 24.4.2022 Cleanex centrum, Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 24/2022 prenájom stroja na čistenie výstavných priestorov I. posch. 24.4.2022
25/2022 viazanie brožúry k vzdelávaciemu programu "KIDS" ks 500 294,00 28.4.2022 Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 25/2022 viazanie brožúry k vzdelávaciemu programu "KIDS" ks 500 28.4.2022
26/2022 tlač obrazového materiálu k podujatiu "Noc múzeí a galérií" 17,40 5.5.2022 Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 26/2022 tlač obrazového materiálu k podujatiu "Noc múzeí a galérií" 6.5.2022
27/2022 registrácia a hosting domény www.muzeum intermedii.sk 65,00/rok 6.5.2022 Ing. Eva Štípalová, Údolná 151, 010 03 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 27/2022 registrácia a hosting domény www.muzeum intermedii.sk 10.5.2022
28/2022 kľučky na dvere do administratívy 28,80 9.5.2022 Hasta s. r. o., Bytčianska 814/131, 010 03 Považský Chlmec Mgr. Miroslava Sikorová 28/2022 kľučky na dvere do administratívy 10.5.2022
29/2022 polygrafická výroba sprievodcu po expozícií PMI III. Nežná sila, formát 297x105 mm 300 ks 300,50 10.5.2022 dr. Benčík s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 29/2022 polygrafická výroba sprievodcu po expozícií PMI III. Nežná sila, formát 297x105 mm 300 ks 10.5.2022
30/2022 výroba a montáž veľkoplošných banerov k výstave Rasťo Sedlačík "Za maľbou" 1996,20 10.5.2022 Ross s. r. o., Hollého 205/52, 015 01 Rajec Mgr. Miroslava Sikorová 30/2022 výroba a montáž veľkoplošných banerov k výstave Rasťo Sedlačík "Za maľbou" 10.5.2022
31/2022 led žiarovky do 20,00 11.5.2022 Dolton s.r.o., pri Celulózke 1582/46, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 31/2022 led žiarovky 11.5.2022
32/2022 poštovné známky na pozvánky k výstavam 140,00 11.5.2022 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Mgr. Miroslava Sikorová 32/2022 poštovné známky na pozvánky k výstavam 11.5.2022
33/2022 tlač propagačných materiálov k výstave Lucia Marcucci 106,16 13.5.2022 Výtvarná agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 33/2022 tlač propagačných materiálov k výstave Lucia Marcucci 16.5.2022
34/2022 tlač propagačných materiálov k výstave Rasťo Sedlačík "Za maľbou" 130,58 18.5.2022 Výtvarná agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 34/2022 tlač propagačných materiálov k výstave Rastislava Sedlačíka 19.5.2022
35/2022 poštovné známky k rozosielaniu katalógov vzdelávacieho programu KIDS2022 60,00 20.5.2022 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Mgr. Miroslava Sikorová 35/2022 poštovné známky k rozosielaniu katalógov vzdelávacieho programu KIDS2022 20.5.2022
36/2022 školenia podľa výberu 60,00/osoba 26.5.2022 Educo consult, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 36/2022 školenia podľa výberu 26.5.2022
37/2022 materiál podľa výberu pre potreby PGU do 55,00 26.5.2022 Tabačik - Priemto, Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 37/2022 materiál podľa výberu pre potreby PGU 26.5.2022
38/2022 toner do tlačiarne Epson do 210,00 26.5.2022 Damedis, s.r.o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen Mgr. Miroslava Sikorová 38/2022 toner do tlačiarne Epson 26.5.2022
39/2022 tlač textových banerov k výstave Rasťo Sedlačík "Za maľbou" do 71,50 26.5.2022