Zmluvy 2023

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
14/2023 Poistná zmluva pre poiistenie úrazu-krátodobé Union poisťovňa, a.s. 31322051 Karadžičova 10, 813 60 Bratislava poistenie 28,20 10.1.2023-31.12.2023 9.1.2023 16.1.2023
26/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05601 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava -Staré Mesto Akvizícia PGU2022/2-Ivana Šáteková 2800,00 22.12.2023-30.6.2023 22.12.2022 17.1.2023
3276/2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave 00164721 Bratislavský hrad, 810 06 Bratislava predĺženie výpožičky zbierkových predmetov na výstave bezodplatne 1.8.2018-15.7.2023 4.1.2023 17.1.2023
48/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 959/I.polrok, 959/II.polrok 1.1.2023-31.12.2023 15.1.2023 23.1.2023
59/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 5153/I.polrok, 5153/II.polrok 1.1.2023-31.12.2023 15.1.2023 23.1.2023
610/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 285/I.polrok, 285/II.polrok 1.1.2023-31.12.2023 15.1.2023 23.1.2023
711/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 284/I.polrok, 284/II.polrok 1.1.2023-31.12.2023 15.1.2023 23.1.2023
812/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 2262/I.polrok, 2262/II.polrok 1.1.2023-31.12.2023 15.1.2023 23.1.2023
97/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2023 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 36086959 Sadová 619/3, 905 01 Senica výpožička zbierkových predmetov na výstave bezodplatne 13. 3. – 30. 6. 2023 13. 1. 2023 27.1.2023
107/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2022 Východoslovenská galéria 31297820 Hlavná 27, 040 01 Košice predĺženie výpožičky zbierkových predmetov na výstave bezodplatne 11.10.2022-14.4.2023 24.1.2023 31.1.2023
1116/2023 Zmluva o dielo Marek Jančúch - - - 400,00 2.2.2023-15.2.2023 2.2.2023 2.2.2023
1225/2023 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny 51844508 Komenského 48, 011 09 Žilina podľa rozpisu v texte 1.1.2023-31.12.2023 16.2.2023 16.2.2023
1326/2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Marek Jančúch - - - - 17.2.2023 17.2.2023 17.2.2023
1435/2023 Zmluva o dielo Martina Chudá - - - - 9.3. 2023-11.3.2023 8.3.2023 10.3.2023
1536/2023 Zmluva o dielo Michal Chudík - - - - 8.3.2023-30.4.2023 7.3.2023 10.3.2023
1630/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2023 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 34 059 202 Palackého ul. 27, 911 01 Trenčín výpožička zbierkových predmetov na výstave bezodplatne 11.4.2023-1.8.2023 7.3.2023 11.3.2023
1757/2023 Zmluva o dielo Peter Požoni - - - 60,00 17.3.2023-24.3.2023 16.3.2023 17.3.2023

Faktúry 2023

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2023 predaj Profilov z Komisionálneho predaja 3,50 KZ zo dňa 24.6.2016 v znení dodatkov č.1., 2 2.1.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 13.1.2023 31.1.2023
2/2023 elektronické stravovacie poukážky 1.232,92 RD č.549/2015/OPaVO 2.1.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 23.1.2023 31.1.2023
3/2023 ochrana objektu PGU( výjazd 1X) 19,92 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 15.1.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 23.1.2023 31.1.2023
4/2023 predaj časopisu FLASHART č.64 z Komisionálneho predaja 4,50 KZ č.2021-01-01,Dodatok č.1 19.1.2023 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 25.1.2023 31.1.2023
5/2023 predaj časopisu FLASHART č.66 z Komisionálneho predaja 4,50 KZ č.2021-01-01,Dodatok č.1 19.1.2023 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 25.1.2023 31.1.2023
6/2023 verejná správa-ročný prístup (12.3.2023-31.12.2023, 1.1.2024-31.3.2024) 204,00 e-mail. obj. 26.1.2023 31592503: Poradca podnikateľa spol. s. r. o., Martina Rázusa 833/6, 010 01 Žilina 27.1.2023 31.1.2023
7/2023 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 31.1.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 6.2.2023 24.2.2023
8/2023 elektronické stravovacie poukážky 971,54 RD č.549/2015/OPaVO 31.1.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 6.2.2023 24.2.2023
9/2023 obyčajný certifikát SSI( pgu.sk) od 3.2.-31.12.2023 a 1.1.2024- 3.2.2024 46,80 obj. 7/2023 3.2.2023 36421928: Websupport, s .r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 13.2.2023 24.2.2023
11/2023 nákup PHM 106,56 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 6.2.2023 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 13.2.2023 24.2.2023
12/2023 služby pevnej siete za 1/2023 38,58 Zmluva 129/2004 8.2.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.2.2023 24.2.2023
14/2023 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 10.2.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 13.2.2023 24.2.2023
13/2023 semináre na rok 2023, 30 €/1 osoba 60,00€/ 2 osoby obj. 2/2023 10.2.2023 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice 13.2.2023 24.2.2023
10/2023 predaj knihy Ladislav Čarný z KP 54,00 KZ 2022-08-12 zo dňa 8.12.2022 6.2.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 15.2.2023 24.2.2023
15/2023 čerpadlo ponorné kalové 65,90 obj. 4/2023 10.2.2023 36827011: Tabačik Priemto, s. r. o., Národná 15, 010 01 Žilina 16.2.2023 24.2.2023
16/2023 predaj časopisu PROFIL z KZ 1,75 KZ zo dňa 27.6.2016, Dodatky č.1, č.2 14.2.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 21.2.2023 24.2.2023
2023/1 preddavková platba 1/2023 5330,00 OZ č.470408 10.1.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 4.1.2023 31.1.2023
2023/2 preddavková platba 2/2023 4280,00 OZ č.470408 10.2.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 6.2.2023 24.2.2023
2023/3 preddavková platba 1.polrok 2023( VP prízemie PGU) 285,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.2.1992 10.2.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 13.2.2023 24.2.2023
2023/4 preddavková platba 1.polrok 2023( ubytovňa PGU) 284,00 Zmluva č.72174291 zo dňa 16.11.1991 10.2.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 13.2.2023 24.2.2023
2023/5 preddavková platba 1.polrok 2023( NADÁCIA PGU) 959,00 Zmluva č.72181872 zo dňa 30.1.1996 10.2.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 13.2.2023 24.2.2023
2023/6 preddavková platba 1.polrok 2023( EMÓCIA PGU) 2262,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 10.2.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 13.2.2023 24.2.2023
2023/7 preddavková platba 1.polrok 2023( VP 1.poschodie PGU) 5153,00 Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1996 10.2.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 13.2.2023 24.2.2023
1/2023 vyúčtovanie fa za rok 2022 419,64 Zmluva o výpožičke zo dňa 15.3.2022 1.2.2023-vyšlá fa 51844508: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Republiky 1, 010 01 Žilina 8.2.2023 24.2.2023
3/2023 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 1,50 KZ 9/2022 zo dňa 12.10.2022 1.2.2023-vyšlá fa 31297820: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice 20.2.2023 24.2.2023
4/2023 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 10,91 KZ zo dňa 19.4.2022, Príloha 1,Príloha 2 k KZ 1.2.2023-vyšlá fa 1733789: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie Slobody 17, 811 06 Bratislava 22.02.2023 24.2.2023
2/2023 vyúčtovanie fa za rok 2022 -1027,15 Dodatok č.1/2020 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 1.2.2023-vyšlá fa 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201/24.010 01 Žilina 28.2.2023 03.03.2023
17/2023 parný ventil 1ks+ demontáž a montáž 511,50 obj.1/2023 16.2.2023 53068378: Termel,s .r. o., Železničná 1392/41, 013 01 Teplička nad Váhom 27.2.2023 03.03.2023
18/2023 para1/2023 (PGU+Ciachovňa) 955,54 OZ č.470408 17.2.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 27.2.2023 03.03.2023
19/2023 webinár-"Aktuality v mzdovej učtárni na rok2023" 50,00/osoba obj. 3/2023 24.2.2023 36663484: Educo Consult, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 27.2.2023 03.03.2023
20/2023 priemyselná žiarovka Halogen 41,80 obj. 6/2023 28.2.2023 47539569: Donoci s. r. o., Pražská 2532/4, 67801 Blansko 27.2.2023 03.03.2023
21/2023 elektronické stravovacie poukážky 1311,83 RD č.549/2015/OPaVO 28.2.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 8.3.2023 20.3.2023
22/2023 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.3.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 14.3.2023 20.3.2023
23/2023 predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja 12,80 KZ č.2/2022 zo dňa 18.5.2022 2.3.2023 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 13.3.2023 20.3.2023
24/2023 BOZP, PO, kontrola objektu PGU 160,00 IZ zo dňa 9.12.2005 2.3.2023 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 8.3.2023 20.3.2023
26/2023 predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja 3,30 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 28.2.2023 00587257: QEX, a. s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín 8.3.2023 20.3.2023
27/2023 služby pevnej siete za 2/2023 39,34 Zmluva 129/2004 8.3.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.3.2023 20.3.2023
2023/8 fotodokumentácia výstavy Ladislav Čarný 400,00 Dodatok č.1 zo dňa 17.2.2023 ku Zmluve o dielo zo dňa 1.2.2023 28.2.2023 Ing. Marek Jančúch, Žilina 7.3.2023 20.3.2023
2023/9 preddavková platba 3/2023 3130,00 OZ č.470408 10.3.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 6.3.2023 20.3.2023

Objednávky 2023

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2023 oprava parného ventilu 511,50 13.1.2022 Termel,s .r.o., Železničná 1392/41, 013 01 Teplička nad Váhom Mgr. Miroslava Sikorová 1/2023 oprava parného ventilu 16.1.2023
2/2023 semináre na rok 2023 30,00/os 26.1.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice Mgr. Miroslava Sikorová 2/2023 semináre na rok 2023 26.1.2023
3/20223 semináre na rok 2023 do 70,00 9.2.2023 Educo Consult, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 3/20223 semináre na rok 2023 9.2.2023
4/2023 ponorné kalové čerpadlo 1000W do 70,00 9.2.2023 Tabačik Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 4/2023 ponorné kalové čerpadlo 1000W 9.2.2023
5/2023 prerozdelenie rozpočtu projektovej dokumentácie rekonštrukcie a prestavby PGU 450,00 10.2.2023 Hlina, s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš Mgr. Miroslava Sikorová 5/2023 prerozdelenie rozpočtu projektovej dokumentácie rekonštrukcie a prestavby PGU 10.2.2023
6/2023 sada priemyselné žiarovky 41,80 10.2.2023 Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 67801 Blansko Mgr. Miroslava Sikorová 6/2023 sada priemyselné žiarovky 10.2.2023
7/2023 obyčajný certifikát SSl (pgu.sk) od 3.2.2023 do 3.2.2024 46,80 10.2.2023 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 7/2023 obyčajný certifikát SSl (pgu.sk) od 3.2.2023 do 3.2.2024 10.2.2023
© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.