Zmluvy 2023

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
14/2023 Poistná zmluva pre poiistenie úrazu-krátodobé Union poisťovňa, a.s. 31322051 Karadžičova 10, 813 60 Bratislava poistenie 28,20 10.1.2023-31.12.2023 9.1.2023 16.1.2023
26/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05601 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava -Staré Mesto Akvizícia PGU2022/2-Ivana Šáteková 2800,00 22.12.2023-30.6.2023 22.12.2022 17.1.2023
3276/2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2018 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave 00164721 Bratislavský hrad, 810 06 Bratislava predĺženie výpožičky zbierkových predmetov na výstave bezodplatne 1.8.2018-15.7.2023 4.1.2023 17.1.2023
48/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 959/I.polrok, 959/II.polrok 1.1.2023-31.12.2023 15.1.2023 23.1.2023
59/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 5153/I.polrok, 5153/II.polrok 1.1.2023-31.12.2023 15.1.2023 23.1.2023
610/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 285/I.polrok, 285/II.polrok 1.1.2023-31.12.2023 15.1.2023 23.1.2023
711/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 284/I.polrok, 284/II.polrok 1.1.2023-31.12.2023 15.1.2023 23.1.2023
812/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 2262/I.polrok, 2262/II.polrok 1.1.2023-31.12.2023 15.1.2023 23.1.2023
97/2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2023 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 36086959 Sadová 619/3, 905 01 Senica výpožička zbierkových predmetov na výstave bezodplatne 13. 3. – 30. 6. 2023 13. 1. 2023 27.1.2023
107/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 6/2022 Východoslovenská galéria 31297820 Hlavná 27, 040 01 Košice predĺženie výpožičky zbierkových predmetov na výstave bezodplatne 11.10.2022-14.4.2023 24.1.2023 31.1.2023
1116/2023 Zmluva o dielo Marek Jančúch - - - 400,00 2.2.2023-15.2.2023 2.2.2023 2.2.2023
1225/2023 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny 51844508 Komenského 48, 011 09 Žilina podľa rozpisu v texte 1.1.2023-31.12.2023 16.2.2023 16.2.2023
1326/2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Marek Jančúch - - - - 17.2.2023 17.2.2023 17.2.2023
1435/2023 Zmluva o dielo Martina Chudá - - - - 9.3. 2023-11.3.2023 8.3.2023 10.3.2023
1536/2023 Zmluva o dielo Michal Chudík - - - - 8.3.2023-30.4.2023 7.3.2023 10.3.2023
1630/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2023 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 34 059 202 Palackého ul. 27, 911 01 Trenčín výpožička zbierkových predmetov na výstave bezodplatne 11.4.2023-1.8.2023 7.3.2023 11.3.2023
1757/2023 Zmluva o dielo Peter Požoni - - grafická úprava obrazového materiálu k vzdelávacím aktivitám "Kids" 60,00 17.3.2023-24.3.2023 16.3.2023 17.3.2023
1865/2023 Zmluva o dielo Mgr. Art. Viktória Jehlárová - - návrh plagátov dvoch výstav 100,00 21.3.2023-30.3.2023 20.3.2023 21.3.2023
1969/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov 04/2021 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina výpožička zbierkových predmetov- priestory úradu ŽSK bezodplatne 19.3.2021-21.3.2028 22.3.2023 23.3.2023
2070/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-531-00750 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava -Staré Mesto realizácia projektu Spolubytie 2550,00 1.1.2023-15.12.2023 3.3.2023 23.3.2023
2171/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-531-00627 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava -Staré Mesto realizácia projektu Súpis sôch v Žiline 5000,00 1.1.2023-31.12.2023 3.3.2023 23.3.2023
2272/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-531-01421 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava -Staré Mesto realizácia projektu Mnemiosyne ´s dream 3500,00 1.1.2023-30.6.2023 3.3.2023 23.3.2023
2380/2023 Zmluva o dielo Mgr. Art. Peter Liška - - návrh vizuálnej identity projektu Súpis sôch v Žiline 700,00 15.3.2023-15.5.2023 14.3.2023 24.3.2023
2481/2023 Dodatok k Zmluve o dielo č. 1 Peter Požoni - - zmena čl. II. zmluvy 60,00 17.3.2023-24.3.2023 22.3.2023 28.3.2023
2593/2023 Zmluva o dielo Marek Jančúch - - fotodokumentácia sôch a umeleckých objektov v teréne 400,00 3.4.2023-15.5.2023 31.3.2023 31.3.2023
2697/2023 Zmluva o dielo Jana Geržová - - uvedenie a krst monografie Ladislava Čarného 100,00 16.2.2023-17.2.2023 15.2.2023 4.4.2023
2798/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 234,00 1.3.2023-31.12.2023 31.3.2023 5.4.2023
2899/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1489,00 1.3.2023-31.12.2023 31.3.2023 5.4.2023
29100/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 222,00 1.3.2023-31.12.2023 31.3.2023 5.4.2023
30101/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 3364,00 1.3.2023-31.12.2023 31.3.2023 5.4.2023
31102/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 636,00 1.3.2023-31.12.2023 31.3.2023 5.4.2023
32104/2024 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Ing. Martin Janičák - - zmluva o dobrovoľníckej činnosti bezodplatne 1.5.2023-31.12.2023 17.4.2023 17.4.2023
33105/2023 Dodatok č. 1 KZ komisionárskej zmluve 9/2022 Východoslovenská galéria 31297820 Hlavná 27, 040 01 Košice dodatok-zmena predmetu podľa rozpisu v texte 13..4.2023-31.12.2024 13.4.2023 18.4.2023
34108/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2019 Ing. Alena Voštenáková-Emócia 37093797 A. Bernoláka, 2021/24, 010 08 Žilina dodatok-zmena predmetu podľa rozpisu v texte 1.5.2023-30.6.2024 19.4.2023 19.4.2023
35109/2023 Zmluva o dielo Alexandra Selmeciová - - autorská účasť na výstave Slippery Mnemosyne 400,00 25.4.2023-28.4.2023 19.4.2023 19.4.2023
36110/2023 Zmluva o dielo Tomáš Jusko - - autorská účasť na výstave Slippery Mnemosyne 400,00 25.4.2023-28.4.2023 19.4.2023 19.4.2023
37111/2023 Zmluva o dielo Tomáš Jusko - - realizácia inštalácie výstavy Slippery Mnemosyne 259,00 25.4.2023-28.4.2023 19.4.2023 19.4.2023
38116/2023 Zmluva o dielo Milan Mazúr - - autorská účasť na výstave Slippery Mnemosyne 400,00 25.4.2023-27.4.2023 24.4.2023 28.4.2023
39117/2023 Zmluva o dielo Milan Mazúr - - realizácia inštalácie výstavy Slippery Mnemosyne 341,00 25.4.2023-27.4.2023 24.4.2023 28.4.2023
40118/2023 Zmluva o dielo Olga Krykuň - - autorská účasť na výstave Slippery Mnemosyne 400,00 25.4.2023-27.4.2023 24.4.2023 2.5.2023
41119/2023 Zmluva o dielo Mgr. Viktor Čech, PhD. - - koncepcia výstavy a kurátorský text v výstave Slippery Mnemosyne 400,00 25.4.2023-27.4.2023 24.4.2023 2.5.2023
42120/2023 Dodatok č. 1 Jana Geržová Jana Geržová - - honorár 100,00 2.5.2023 2.5.2023 2.5.2023
43121/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 23-531-01421 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava -Staré Mesto zmena o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu 3500,00 1.1.2023-30.6.2023 14.4.2023 3.5.2023
44122/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 219,00 3.7.2023-31.12.2023 3.5.2023 4.5.2023
45123/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 203,00 3.7.2023-31.12.2023 3.5.2023 4.5.2023
46124/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 2865,00 3.7.2023-31.12.2023 3.5.2023 4.5.2023
47125/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1220,00 3.7.2023-31.12.2023 3.5.2023 4.5.2023
48126/2023 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 549,00 3.7.2023-31.12.2023 3.5.2023 4.5.2023
49134/2023 Zmluva o nájme dopravného prostriedku Truc sphérique 36143693 Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina zmluva o nájme mv bezodplatne 14.4.2023-18.4.2023 14.4.2023 26.5.2023
50137/2023 Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov 04/2023 OK ŽSK Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina výpožička zbierk. predmetov za účelom vystavenia v kancel. priestoroch Úradu ŽSK bezodplatne 12.5.2023-11.5.2025 23.5.2023 31.5.2023
51142/2023 Zmluva o dielo Mgr. Michal Štofa - - kurátorske práce spojené s prípravou a realizáciou výstavy J. Jakoby 400,00 7.6.2023-29.6.2023 7.6.2023 12.6.2023
52145/2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo Cerberos, s.r.o. 36008869 Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina zmena poplatku 115,00 monitorovanie a ochrana objektu, výjazd 24,00 od 1.7.2023 5.6.2023 13.6.2023
53143/2023 Zaradenie do poistenia k súborovej zmluve č. 1009900840 KU 12 NV6 Kooperativa poisťovňa a.s. VIG 00585441 Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava zaradenie do poistenia - poistenie prepravy diel na výstavu J. Jakoby (Košice-Žilina) podľa rozpisu 19.6.2023 7.6.2023 13.6.2023
54144/2023 Zaradenie do poistenia k súborovej zmluve č. 1009900840 KU 12 NV7 Kooperativa poisťovňa a.s. VIG 00585441 Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava zaradenie do poistenia - poistenie prepravy diel na výstavu J. Jakoby (Košice-Žilina) - pôvodný rozsah poistenia 48,48 podľa rozpisu 19.6.-31.12.2023 7.6.2023 13.6.2023
55147/2023 Zmluva o spolupráci pri usporiadaná výstavy - 2023-4/5 Východoslovenská galéria 31297820 Hlavná 27, 040 01 Košice zmluva o spolupráci 0 19.6.2023-6.10.2023 21.6.2023 22.6.2023
56150/2023 Kúpna zmluva č. 2/2023 ZAHORIAN@VAN ESPEN s.r.o. 46218751 Mierová 7, 821 05 Bratislava predaj umeleckého diela 1400,00 21.6.2023 21.6.2023 22.6.2023
57151/2023 Kúpna zmluva č. 3/2023 ZAHORIAN@VAN ESPEN s.r.o. 46218751 Mierová 7, 821 05 Bratislava predaj umeleckého diela 4760,00 21.6.2023 21.6.2023 22.6.2023
58153/2023 Kúpna zmluva č. 1/2023 ArtRent s.r.o. 50530461 Jakubovo námestie 2556/3, 811 09 Bratislava predaj umeleckého diela 3500,00 23.6.2023 23.6.2023 26.6.2023
59155/2023 Kúpna zmluva č. 4/2023 Mgr., doc. Emöke Vargová - - predaj umeleckého diela 5000,00 7.7.2023 7.7.2023 12.7.2023
60156/2023 Kúpna zmluva č. 5/2023 akad. mal. Miroslav Nitz - - predaj umeleckého diela 1000,00 7.7.2023 7.7.2023 12.7.2023
61157/2023 Kúpna zmluva č. 6/2023 akad. mal. Peter Pisár - - predaj umeleckého diela 1000,00 7.7.2023 7.7.2023 12.7.2023
62158/2023 Kúpna zmluva č. 7/2023 akad. mal. Peter Rónai - - predaj umeleckého diela 1000,00 7.7.2023 7.7.2023 12.7.2023
63163/2023 Komisionárska zmluva č. 2023-5-7 Východoslovenská galéria 31297820 Hlavná 27, 040 01 Košice zverenie knižných titulov do ďalšieho predaja 0 26.7.2023-31.12.2023 26.7.2023 26.7.2023
64165/2023 Zmluva o dielo Mgr. Michal Chudík - - realizácia archívneho terénneho výskumu v rámci projektu Spis umeleckých diel v architektúre a verejnom priestore mesta Žilina 2500,00 5.8.2023-31.10.2023 2.8.2023 2.8.2023
65166/2023 Kúpna zmluva č. 8/2023 akad. mal. Roman Galovský - - predaj umeleckého diela 1000,0 3.8.2023- 3.8.2023 3.8.2023
66167/2023 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 503-2023 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina realizácia projektu Pavlína Fichta Čierna a Daniela Krajčová: Spolubytie 1250,00 4.8.2023-20.12.2023 4.8.2023 7.8.2023
67168/2023 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 502-2023 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina súpis umeleckých diel v architektúre a verejnom priestore mesta Žilina 2000,00 4.8.2023-20.12.2023 4.8.2023 7.8.2023
68170/2023 Zmluva o dielo Mgr. art. Marek Mati - - grafický dizajn propagačných materiálov projektu Súpis umeleckých diel v architektúre a verejnom priestore mesta Žilina 500,00 1.8.2023-20.8.2023 7.8.2023 7.8.2023
69182/2023 Zmluva o dielo Martin Kochan - - fotodokumentácia umeleckých diel v teréne v rámci projektu Revízia. Súpis umeleckých diel v architektúre a verejnom priestore mesta Žilina 1100,00 21.8.2023-31.8.2023 20.8.2023 25.8.2023
70183/2023 Zmluva o dielo Kristián Németh - - realizácia inštalácie diela Feagile do výstavy PMI III. Nežná sila. Satelit. Krehkosť 300,00 22.8.2023-24.8.2023 21.8.2023 25.8.2023
71186/2023 Darovacia zmluva č. 1/2023 akad. mal. Ladislav Čarný - - dar diela do zbierk. fondu PGU v Žiline 14.9.2023-neurčito 14.9.2023 21.9.2023
72181/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2023 Slovenské národné múzeum v Bratislave 00164721 Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16 výpožička zbierk. predmetu na výstavu bezodplatne 29.9.2023-17.6.2024 19.9.2023 21.9.2023
73189/2023 Darovacia zmluva č. 3/2023 prof. akad. mal. Peter Rónai - - dar diel do zbierk. fondu PGU bezodplatne 21.9.2023-neurčito 21.9.2023 22.9.2023
74187/2023 Darovacia zmluva č. 2/2023 prof. akad. mal. Rudolf Sikora - - dar diel do zbierk. fondu PGU bezodplatne 22.9.2023-neurčito 22.9.2023 12.10.2023
75202/2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2023 Galéria mesta Bratislavy 179752 Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava výpožička zbierk. predmetu na výstavu bezodplatne 23.10.2023-10.5.2024 18.10.2023 19.10.2023
76211/2023 Dodatok č. 3 ku Komisionárskej zmluve uzavretej zo dňa 2016-06-27 Kruh súčasného umenia Profil 21794271 Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava zníženie cien starších čísiel časopisu Profil 1,00/ks podľa prílohy 1,00 20.10.2023- 20.10.2023 24.10.2023
77220/2023 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie číslo 502/2023 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina zmena termínu vyúčtovania bezodplatne 4.8.2023-20.12.2023 8.11.2023 9.11.2023
78222/2023 Zmluva o dielo Mgr. Michal Chudík - - realizácia terénneho výskumu v rámci projektu Súpis sôch 300,00 7.11.2023-15.11.2023 6.11.2023 13.11.2023
79223/2023 Dodatok č. 1 ku KZ 5/2022 Výtvarná agentúra A1 14251833 Republiky 17, 010 01 Žilina zverenie kníh do predaja podľa rozpisu 13.11.2023-31.12.2023 13.11.2023 13.11.2023
80225/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná - 1.1.2024-31.12.2024 23.11.2023 23.11.2023
81227/2023 Zmluva o dielo Mgr. Art. Daniela Krajčová - - zmluva o dielo 1025,00 21.11.2023-30.11.2023 24.11.2023 28.11.2023
82228/2023 Zmluva o dielo Mgr. Art. Pavlína Flichta Čierna - - zmluva o dielo 1025,00 21.11.2023-30.11.2023 24.11.2023 28.11.2023
83231/2023 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve KZ 2022-08-12 Kruh súčasného umenia Profil 31794271 Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava zníženie predajnej ceny kníh - 29.11.2023 29.11.2023 30.11.2023
84242/2023 Zmluva o dielo Mgr. Art. Pavlína Flichta Čierna - - vizuálna identita výstavy 325,00 8.12.2023-11.12.2023 7.12.2023 12.12.2023
85245/2023 Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024 MH Teplárenský holding., a.s. 36211541 Turbínova 3, 831 04 Bratislava dohoda o mesačných preddavkových platbách podľa rozpisu 1.1.2024-31.12.2024 19.12.2023 21.12.2023
86252/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-532-04626 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava -Staré Mesto akvizícia PGU Ján Gašparovič: Biely šum 5300,00 27.11.2023-30.6.2024 27.11.2023 28.12.2023
87253/2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-532-04638 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava -Staré Mesto akvizícia PGU Peter Rónai: Neodiogenetika 6000,00 27.11.2023-30.6.2024 27.11.2023 28.12.2023

Faktúry 2023

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2023 predaj Profilov z Komisionálneho predaja 3,50 KZ zo dňa 24.6.2016 v znení dodatkov č.1., 2 2.1.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 13.1.2023 31.1.2023
2/2023 elektronické stravovacie poukážky 1.232,92 RD č.549/2015/OPaVO 2.1.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 23.1.2023 31.1.2023
3/2023 ochrana objektu PGU( výjazd 1X) 19,92 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 15.1.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 23.1.2023 31.1.2023
4/2023 predaj časopisu FLASHART č.64 z Komisionálneho predaja 4,50 KZ č.2021-01-01,Dodatok č.1 19.1.2023 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 25.1.2023 31.1.2023
5/2023 predaj časopisu FLASHART č.66 z Komisionálneho predaja 4,50 KZ č.2021-01-01,Dodatok č.1 19.1.2023 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 25.1.2023 31.1.2023
6/2023 verejná správa-ročný prístup (12.3.2023-31.12.2023, 1.1.2024-31.3.2024) 204,00 e-mail. obj. 26.1.2023 31592503: Poradca podnikateľa spol. s. r. o., Martina Rázusa 833/6, 010 01 Žilina 27.1.2023 31.1.2023
7/2023 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 31.1.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 6.2.2023 24.2.2023
8/2023 elektronické stravovacie poukážky 971,54 RD č.549/2015/OPaVO 31.1.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 6.2.2023 24.2.2023
9/2023 obyčajný certifikát SSI( pgu.sk) od 3.2.-31.12.2023 a 1.1.2024- 3.2.2024 46,80 obj. 7/2023 3.2.2023 36421928: Websupport, s .r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 13.2.2023 24.2.2023
11/2023 nákup PHM 106,56 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 6.2.2023 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 13.2.2023 24.2.2023
12/2023 služby pevnej siete za 1/2023 38,58 Zmluva 129/2004 8.2.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.2.2023 24.2.2023
14/2023 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 10.2.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 13.2.2023 24.2.2023
13/2023 semináre na rok 2023, 30 €/1 osoba 60,00€/ 2 osoby obj. 2/2023 10.2.2023 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice 13.2.2023 24.2.2023
10/2023 predaj knihy Ladislav Čarný z KP 54,00 KZ 2022-08-12 zo dňa 8.12.2022 6.2.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 15.2.2023 24.2.2023
15/2023 čerpadlo ponorné kalové 65,90 obj. 4/2023 10.2.2023 36827011: Tabačik Priemto, s. r. o., Národná 15, 010 01 Žilina 16.2.2023 24.2.2023
16/2023 predaj časopisu PROFIL z KZ 1,75 KZ zo dňa 27.6.2016, Dodatky č.1, č.2 14.2.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 21.2.2023 24.2.2023
2023/1 preddavková platba 1/2023 5330,00 OZ č.470408 10.1.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 4.1.2023 31.1.2023
2023/2 preddavková platba 2/2023 4280,00 OZ č.470408 10.2.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 6.2.2023 24.2.2023
2023/3 preddavková platba 1.polrok 2023( VP prízemie PGU) 285,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.2.1992 10.2.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 13.2.2023 24.2.2023
2023/4 preddavková platba 1.polrok 2023( ubytovňa PGU) 284,00 Zmluva č.72174291 zo dňa 16.11.1991 10.2.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 13.2.2023 24.2.2023
2023/5 preddavková platba 1.polrok 2023( NADÁCIA ŽSK) 959,00 Zmluva č.72181872 zo dňa 30.1.1996 10.2.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 13.2.2023 24.2.2023
2023/6 preddavková platba 1.polrok 2023( EMÓCIA PGU) 2262,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 10.2.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 13.2.2023 24.2.2023
2023/7 preddavková platba 1.polrok 2023( VP 1.poschodie PGU) 5153,00 Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1996 10.2.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 13.2.2023 24.2.2023
1/2023 vyúčtovanie fa za rok 2022 -139,88 Zmluva o výpožičke zo dňa 15.3.2022 1.2.2023-vyšlá fa 51844508: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Republiky 1, 010 01 Žilina 16.2.2023 24.2.2023
3/2023 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 1,50 KZ 9/2022 zo dňa 12.10.2022 1.2.2023-vyšlá fa 31297820: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice 20.2.2023 24.2.2023
4/2023 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 10,91 KZ zo dňa 19.4.2022, Príloha 1,Príloha 2 k KZ 1.2.2023-vyšlá fa 1733789: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie Slobody 17, 811 06 Bratislava 22.02.2023 24.2.2023
2/2023 vyúčtovanie fa za rok 2022 -1.027,15 Dodatok č.1/2020 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 1.2.2023-vyšlá fa 37093797: Ing. Alena Voštenáková, A. Bernoláka 2201/24.010 01 Žilina 28.2.2023 03.03.2023
17/2023 parný ventil 1ks+ demontáž a montáž 511,50 obj.1/2023 16.2.2023 53068378: Termel,s .r. o., Železničná 1392/41, 013 01 Teplička nad Váhom 27.2.2023 03.03.2023
18/2023 para1/2023 (PGU+Ciachovňa) 955,54 OZ č.470408 17.2.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 27.2.2023 03.03.2023
19/2023 webinár-"Aktuality v mzdovej učtárni na rok2023" 50,00/osoba obj. 3/2023 24.2.2023 36663484: Educo Consult, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 27.2.2023 03.03.2023
20/2023 priemyselná žiarovka Halogen 41,80 obj. 6/2023 28.2.2023 47539569: Donoci s. r. o., Pražská 2532/4, 67801 Blansko 27.2.2023 03.03.2023
21/2023 elektronické stravovacie poukážky 1311,83 RD č.549/2015/OPaVO 28.2.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 8.3.2023 20.3.2023
22/2023 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.3.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 14.3.2023 20.3.2023
23/2023 predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja 12,80 KZ č.2/2022 zo dňa 18.5.2022 2.3.2023 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 13.3.2023 20.3.2023
24/2023 BOZP, PO, kontrola objektu PGU 160,00 IZ zo dňa 9.12.2005 2.3.2023 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 8.3.2023 20.3.2023
26/2023 predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja 3,30 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 28.2.2023 00587257: QEX, a. s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín 8.3.2023 20.3.2023
27/2023 služby pevnej siete za 2/2023 39,34 Zmluva 129/2004 8.3.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.3.2023 20.3.2023
2023/8 fotodokumentácia výstavy Ladislav Čarný 400,00 Dodatok č.1 zo dňa 17.2.2023 ku Zmluve o dielo zo dňa 1.2.2023 28.2.2023 Ing. Marek Jančúch, Žilina 7.3.2023 20.3.2023
2023/9 preddavková platba 3/2023 3130,00 OZ č.470408 10.3.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 6.3.2023 20.3.2023
25/2023 predaj knihy Ladislav Čarný z KP 216,00 KZ 2022-08-12 zo dňa 8.12.2022 6.3.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 29.3.2023 31.3.2023
28/2023 para2/2023 (PGU+Ciachovňa) 1.735,67 OZ č.470408 10.3.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 20.3.2023 31.3.2023
29/2023 služby mobilnej siete O2 37,22 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 16.3.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 20.3.2023 31.3.2023
5/2023 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 17,73 KZ zo dňa 19.4.2022, Príloha 1,Príloha 2 k KZ 16.3.2023-vyšlá fa 1733789: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie Slobody 17, 811 06 Bratislava 30.3.2023 31.3.2023
30/2023 tlač obrazového mat., zraková rozcvička, vzdelávací program PGU kids 212,00 obj. 8/2023 21.3.2023 47990414: AMD plus, s. r. o., Pod Sadom 703/9, 010 04 Žilina 29.3.2023 31.3.2023
2023/10 realizácia výstavy: Martina Chudá-Prespanka 100,00 ZoD zo dňa 8.3.2023 14.3.2023 Mgr. Martina Chudá, Trnava 29.3.2023 31.3.2023
2023/11 grafická úprava materiálu, vzdelávací program PGU kids 2022 60,00 Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 16.3.2023 17.3.2023 Peter Požóni, Žilina 29.3.2023 31.3.2023
2023/12 preddavková platba 4/2023 2.520,00 OZ č.470408 1.4.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 4.4.2023 27.4.2023
31/2023 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 31.3.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 4.4.2023 27.4.2023
32/2023 elektronické stravovacie poukážky 1.015,93 RD č.549/2015/OPaVO 31.3.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 11.4.2023 27.4.2023
33/2023 predaj časopisu PROFIL z KZ 5,25 KZ zo dňa 24.6.2014 v znení ďalších dodatkov č.1, č.2 3.4.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 11.4.2023 27.4.2023
34/2023 nákup PHM 72,80 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 4.4.2023 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 12.4.2023 27.4.2023
35/2023 služby pevnej siete za 3/2023 39,42 Zmluva 129/2004 5.4.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12.4.2023 27.4.2023
36/2023 vodné -stočné za 1.Q 2023 608,68 č.Zmluvy201104292 zo dňa 7.10.2011 31.3.2023 36672297: Sevak, a. s., Bôrická cesta 57, 0140 01 Žilina 17.4.2023 27.4.2023
37/2023 tonery 7 ks 97,44 obj. 9/2023 12.4.2023 47864249: Damedis, s r. o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen 17.4.2023 27.4.2023
38/2023 para za 3/2023 1.453,08 OZ č.470408 13.4.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 25.4.2023 27.4.2023
39/2023 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 14.4.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 17.4.2023 27.4.2023
40/2023 konštrukčné drevo smrek , výstava "Slippery Mnemosyne" 132,19 obj. 11/2023 12.4.2023 35718986: Jaf Holz Slovakia, s.r.o., Kamenná 1, 010 01 Žilina 25.4.2023 27.4.2023
41/2023 registrácia domény a hosting www.muzeumintermedii od 6.5.2023 do 6.5.2024 70,00 obj. 12/2023 18.4.2023 46177264: Eva Štípalová- Leafnet, Údolná 151, 010 03 Žilina 25.4.2023 27.4.2023
42/2023 vyhotovenie prerozdelenia rozpočtu k stavbe PGU v Žiline v zmysle PD 450,00 obj. 5/2023 2.5.2023 45354618: Hlina, s. r. o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš 12.5.2023 29.5.2023
43/2023 nákup PHM 70,33 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 19.4.2023 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2.5.2023 29.5.2023
44/2023 tlač propagačných materiálov k výstave "Slippery Mnemosyne" 136,80 obj. 15/2023 21.4.2023 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 2.5.2023 29.5.2023
45/2023 tlač bannera k výstave " Slippery Mnemosyne" 90,00 obj. 13/2023 25.4.2023 46411160: ELF media s. r. o., Stránske 67, 013 13 Stránske 12.5.2023 29.5.2023
46/2023 inštalačný materiál k výstave "Slippery Mnemosyne" 22,74 obj. 18/2023 26.4.2023 36827011: Tabačik Priemto, s. r. o., Národná 15, 010 01 Žilina 11.5.2023 29.5.2023
47/2023 tlač propagačných mat. k výstave "Slippery Mnemosyne" 62,00 obj. 16/2023 27.4.2023 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 11.5.2023 29.5.2023
48/2023 elektronické stravovacie poukážky 1.139,22 RD č.549/2015/OPaVO 28.4.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 11.5.2023 29.5.2023
49/2023 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 4.5.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 11.5.2023 29.5.2023
50/2023 predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja 10,00 KZ č.3/2022 zo dňa 12.4.2022 19.4.2023 36145238: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 11.5.2023 29.5.2023
6/2023 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 1,50 KZ 9/2022 zo dňa 12.10.2022 9.5.2023-vyšlá fa 31297820: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice 30.5.2023 30.5.2023
51/2023 predaj knihy Ladislav Čarný z KP 27,95 KZ 2022-08-12 zo dňa 8.12.2022 5.5.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 15.5.2023 30.5.2023
52/2023 služby pevnej siete za 4/2023 37,90 Zmluva 129/2004 9.5.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.5.2023 30.5.2023
53/2023 nákup cenín k pripravovaným výstavám 255,00 obj. 19/2023 9.5.2023 36631124: Slovenka pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 2.5.2023 30.5.2023
54/2023 para za 3/2023 749,28 OZ č.470408 30.4.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 15.5.2023 30.5.2023
55/2023 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 12.5.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 15.5.2023 30.5.2023
56/202 predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja 28,80 KZ č.2/2022 zo dňa 18.5.2022 16.5.2023 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 24.5.2023 30.5.2023
57/2023 tlač propagačných mat. k výstave " Paolo Masi" 140,45 obj. 20/2023 16.5.2023 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 24.5.2023 30.5.2023
58/2023 matariál k inštalácií výstavy " Slippery Mnemosyne" 345,07 obj.17/2023 18.5.2023 47990414: AMD plus, s. r. o., Pod Sadom 703/9, 010 04 Žilina 24.5.2023 30.5.2023
59/2023 držiak, unášač noža na kosačku PGU 9,80 obj. 21/2023 19.5.2023 36556611: Propart, s. r. o., Nádražná 35, 946 55 Pribeta 22.5.2023 30.5.2023
60/2023 oprava strechy ( havarijny stav) 917,11 obj. 24/2023 23.5.2023 51665301: pluma s. r. o. , Prečín 490, 018 15 01.06.2023 01.06.2023
61/2023 fotografovanie výstavy " Slippery Mnemosyne" 201,20 obj. 22/2023 24.5.2023 Ing. Marek Jančúch, Žilina 29.05.2023 30.5.2023
63/2023 BOZP, PO, kontrola objektu PGU 80,00 IZ zo dňa 9.12.2005 24.5.2023 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 7.6.2023 9.6.2023
64/2023 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 1.6.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 7.6.2023 9.6.2023
2023/13 honorár- uvedenie a krst monografie Ladislava Čarného 100,00 ZoD zo dňa 15.2.2023, Dodatok č.1k ZoD 4.4.2023 Mgr. Jana Geržová, Bratislava 24.5.2023 30.5.2023
2023/14 preddavková platba 5/2023 400,00 OZ č.470408 1.5.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 2.5.2023 30.5.2023
2023/16 honorár- návrh plagátov dvoch výstav( Chudá, I. Németh, Satelit PMI III.) 100,00 ZoD zo dňa 20.3.2023 3.4.2023 Mgr. art. Viktória Jehlárová, Banská Bystrica 24.5.2023 30.5.2023
2023/19 honorár-autorská účasť na výstave "Slippery Mnemosyne" 400,00 ZoD zo dňa 19.4.2023 19.4.2023 Alexandra Selmeciová, Rožňava 22.5.2023 30.5.2023
2023/20 honorár-autorská účasť na výstave "Slippery Mnemosyne" 400,00 ZoD zo dňa 19.4.2023 19.4.2023 Tomáš Jusko, Košice 22.5.2023 30.5.2023
2023/21 realizácia inštalácie výstavy " Slippery Mnemosyne" 259,00 ZoD zo dňa 19.4.2023 19.4.2023 Tomáš Jusko, Košice 22.5.2023 30.5.2023
2023/22 honorár-autorská účasť na výstave "Slippery Mnemosyne" 400,00 ZoD zo dňa 28.4.2023 28.4.2023 MgA. Milan Mazúr, Svederník 22.5.2023 30.5.2023
2023/23 realizácia inštalácie výstavy " Slippery Mnemosyne" 341,00 ZoD zo dňa 28.4.2023 28.4.2023 MgA. Milan Mazúr, Svederník 22.5.2023 30.5.2023
2023/25 honorár- koncepcia a kurátorsky text k výstave " Slippery Mnemosyne" 262,80 ZoD zo dňa 24.4.2023 4.5.2023 Mgr. Viktor Čech, Ph. D, Praha 5 29.5.2023 30.5.2023
2023/26 honorár-autorská účasť na výstave "Slippery Mnemosyne" 400,00 ZoD zo dňa 24.4.2023 4.5.2023 Olga Krykun, Praha 5 29.5.2023 30.5.2023
62/2023 postprodukcia fotografií výstavy " Slippery Mnemosyne" 50,00 obj. 23/2023 24.5.2023 Ing. Marek Jančúch, Žilina 1.6.2023 9.6.2023
65/2023 STK, EK služobného vozidla Peugeot Boxer ZA 908GH 77,00 obj. 26/2023 7.6.2023 36391450: Genezis spol. s. r. o., Hričovská 191/8, 010 01 Žilina 12.6.2023 16.6.2023
67/2023 služby pevnej siete za 5/2023 39,05 Zmluva 129/2004 7.6.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12.6.2023 16.6.2023
68/2023 elektronické stravovacie poukážky 1.277,39 RD č.294/2023/KRU zo dňa 29.5.2023, účinnosť 1.6.2023 7.6.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 12.6.2023 16.6.2023
69/2023 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 12.6.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 15.6.2023 16.6.2023
70/2023 para za 5/2023 631,01 OZ č.470408 12.6.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 15.6.2023 16.6.2023
71/2023 služby-výmena oleja, filtrov, prezutie pneumatík- služobné vozidlo PEUGEOT BEXER ZA-908-GH 141,95 obj. 25/2023 13.6.2023 50310801: Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina 15.6.2023 16.6.2023
72/2023 diaľničná známka 365 dňová 60,00 obj. 27/2023 13.6.2023 35919001: Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava 12.6.2023 16.6.2023
73/2023 webinár -mzdy, príplatky, stravovanie 84,00 obj. 29/2023 14.6.2023 30842654: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 15.6.2023 16.6.2023
74/2023 revízie el. spotrebičov, ručného el. náradia, odborné skúšky 257,04 obj. 10/2023 19.6.2023 51433648: OB Elektro s. r. o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 13.7.2023 28.7.2023
75/2023 nákup PHM 59,81 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 20.6.2023 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 6.7.2023 28.7.2023
76/2023 maliarsky materiál k výstave J. Jákoby 220,06 obj. 30/2023 28.6.2023 47574291: Painthouse, s. r. o., Turie 539, 013 12 7.7.2023 28.7.2023
77/2023 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 3.7.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 7.7.2023 28.7.2023
78/2023 elektronické stravovacie poukážky 1.152,86 RD č.294/2023/KRU zo dňa 29.5.2023, účinnosť 1.6.2023 3.7.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 7.7.2023 28.7.2023
79/2023 nákup PHM 151,17 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 6.7.2023 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 13.7.2023 28.7.2023
7/2023 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 8,18 KZ zo dňa 19.4.2022, Príloha 1,Príloha 2 k KZ 4.7.2023-vyšlá fa 1733789: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie Slobody 17, 811 06 Bratislava 26.7.2023 28.7.2023
80/2023 diaľničná známka 10 dńová CZ 13,22 obj. 28/2023 19.6.2023 70856508: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, ČR 13.6.2023 30.6.2023
81/2023 vodné, stočné 634,64 č. Zmluvy 201104292 zo dňa 7.10.2011 30.6.2023 36672297: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Bôrická cesta 57, 010 01 Žilina 13.7.2023 28.7.2023
82/2023 služby pevnej siete za 6/2023 39,70 Zmluva 129/2004 6.7.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.7.2023 28.7.2023
83/2023 vyhotovenie fotodokumentácie výstavy J. Jakoby 200,00 obj. 32/2023 6.7.2023 Ing. Marek Jančúch, Žilina 28.7.2023 28.7.2023
84/2023 predaj časopisu PROFIL z KZ 3,50 KZ zo dňa 24.6.2014 v znení ďalších dodatkov č.1, č.2 11.7.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 13.7.2023 28.7.2023
85/2023 para za 6/2023 872,40 OZ č.470408 30.6.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 14.7.2023 28.7.2023
86/2023 úvodný text, popisky, tlač na fóliu k výstave J. Jakoby/ P.Rónai 111,00 obj. 33/2023 11.7.2023 47990414: AMD plus, s. r. o., Pod Sadom 703/9, 010 04 Žilina 24.7.2023 28.7.2023
87/2023 online seminár ekonómky- "odmeńovanie zamestnancov, aplikačná prax, novela 1.1.2023" 89,00 obj. 34/2023 11.7.2023 35900831: Proeko, s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 13.7.2023 28.7.2023
88/2023 tlač 2 ks bannerov k výstave J. Jakoby/ Peter Rónai 115,20 obj. 31/2023 11.7.2023 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 24.7.2023 28.7.2023
89/2023 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 13.7.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.7.2023 28.7.2023
2023/27 honorár- kurátorske práce spojené s výstavou J. Jakoby 400,00 ZoD zo dňa 7.6.2023 3.7.2023 Mgr. Michal Štofa, Košice 31.7.2023 31.7.2023
2023/28 nákup umeleckého diela s názvom Mgr. Art. Ivana Šateková :" Hejt Slováci" 3.500,00 Kúpna zmluva č.1/2023 11.7.2023 50530461: ArtRent s. r. o, Jakubkovo námestie 2556/3, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 31.7.2023 31.7.2023
2023/29 nákup umeleckého diela s názvom Mgr. Art. Jaroslav Kyša :" All the Weight of the World" 1.400,00 Kúpna zmluva č.2/2023 11.7.2023 46218751: ZAHORIAN & VAN ESPEN s. r. o, Mierová 7, 821 05 Bratislava 31.7.2023 31.7.2023
2023/30 nákup umeleckého diela s názvom Mgr. Art. Jaroslav Kyša :" Bust" 4.760,00 Kúpna zmluva č.3/2023 11.7.2023 46218751: ZAHORIAN & VAN ESPEN s. r. o, Mierová 7, 821 05 Bratislava 31.7.2023 31.7.2023
2023/31 nákup umeleckého diela s názvom Mgr. Art. Emoke Vargová :" Padla" 5.000,00 Kúpna zmluva č.4/2023 11.7.2023 doc. Mgr. Emoke Vargová, Bratislava 31.7.2023 31.7.2023
90/2023 predaj časopisu FLASHART č.67 z Komisionálneho predaja 4,50 KZ č.2021-01-01,Dodatok č.1 26.7.2023 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 1.8.2023 9.8.2023
91/2023 predaj časopisu FLASHART č.63 z Komisionálneho predaja 2,50 KZ č.2021-01-01,Dodatok č.1 26.7.2023 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 1.8.2023 9.8.2023
92/2023 predaj časopisu PROFIL z KZ 1,75 KZ zo dňa 24.6.2014 v znení ďalších dodatkov č.1, č.2 27.7.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 1.8.2023 9.8.2023
93/2023 elektronické stravovacie poukážky 1.198,74 RD č.294/2023/KRU zo dňa 29.5.2023, účinnosť 1.6.2023 1.8.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 7.8.2023 9.8.2023
94/2023 ochrana objektu PGU 7/2023 115,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 1.8.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 7.8.2023 9.8.2023
2023/36 preddavková platba 2.polrok 2023( VP prízemie PGU) 203,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.2.1992 1.8.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 3.8.2023 9.8.2023
2023/37 preddavková platba 2.polrok 2023( VP 1.poschodie PGU) 2.865,00 Zmluva č.72174311 zo dňa 16.11.1996 1.8.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 3.8.2023 9.8.2023
2023/38 preddavková platba 2.polrok 2023( ubytovňa PGU) 219,00 Zmluva č.72174291 zo dňa 16.11.1991 1.8.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 3.8.2023 9.8.2023
2023/39 preddavková platba 2.polrok 2023( EMÓCIA PGU) 1.220,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 1.8.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 3.8.2023 9.8.2023
2023/40 preddavková platba .polrok 2023( NADÁCIA ŽSK) 549,00 Zmluva č.72181872 zo dňa 30.1.1996 1.8.2023 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 3.8.2023 9.8.2023
95/2023 služby pevnej siete za 7/2023 37,21 Zmluva 129/2004 7.8.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.8.2023 15.8.2023
96/2023 para za 7/2023 872,40 OZ č.470408 8.8.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 16.8.2023 31.8.2023
97/2023 služby mobilnej siete O2 59,65 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 10.8.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.8.2023 31.8.2023
98/2023 čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky 280,68 obj. 38/2023 18.8.2023 44229950: Slovpap SK s. r. o., Kamenná 3, 010 88 Žilina 22.8.2023 31.8.2023
99/2023 nákup PHM 60,58 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 18.8.2023 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 22.8.2023 31.8.2023
100/2023 materiál k inštalácií výstavy P. Čierna/D. Krajčová 150,00 obj. 37/2023 22.8.2023 36585271: Metrový textil Anjel, Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice 28.8.2023 31.8.2023
2023/32 nákup umeleckého diela s názvom akad. mal. Miroslav Nicz :" Camera Slovaka" 1.000,00 Kúpna zmluva č.5/2023 11.7.2023 akad. mal. Miroslav Nicz, Bratislava 15.8.2023 31.8.2023
2023/33 nákup umeleckého diela s názvom akad. mal. Peter Pisár :" Camera Slovaka" 1.000,00 Kúpna zmluva č.6/2023 11.7.2023 akad. mal. Peter Pisár, Žilina 15.8.2023 31.8.2023
2023/34 nákup umeleckého diela s názvom akad. mal. Peter Rónai :" Camera Slovaka" 1.000,00 Kúpna zmluva č.7/2023 11.7.2023 akad. mal. Peter Rónai, Bratislava 15.8.2023 31.8.2023
2023/35 nákup umeleckého diela s názvom akad. mal. Roman Galovský :" Camera Slovaka" 1.000,00 Kúpna zmluva č.8/2023 3.8.2023 akad. mal. Roman Galovský, Žilina 15.8.2023 31.8.2023
8/2023 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 15,45 KZ zo dňa 19.4.2022, Príloha 1,Príloha 2 k KZ 14.8.2023-vyšlá fa 1733789: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie Slobody 17, 811 06 Bratislava 31.8.2023 31.8.2023
2023/43 realizácia inštalácie diela Fragile do výstavy Prvé múzeum intermédií III. Nežná sila, Satelit, Krehkosť 300,00 ZoD zo dňa 21.8.2023 30.8.2023 Kristián Németh, Bratislava 12.9.2023 13.9.2023
101/2023 lektorovanie wokshopu "Leto s Galériou 2023" ( 5 dńový denný tábor) 760,00 obj. 36/2023 21.8.2023 52933822: Jupiter film s. r. o., Jána Milca 771/15, 010 01 Žilina 12.9.2023 13.9.2023
102/2023 ochrana objektu PGU 8/2023 115,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 4.9.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 13.9.2023 13.9.2023
103/2023 elektronické stravovacie poukážky 1.020,94 RD č.294/2023/KRU zo dňa 29.5.2023, účinnosť 1.6.2023 4.9.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 13.9.2023 13.9.2023
104/2023 služby pevnej siete 36,77 Zmluva 129/2004 6.9.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.9.2023 13.9.2023
106/2023 tlač propagačných mat. k výstave K. Németh /Krehkosť 14,50 obj. 39/2023 6.9.2023 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 13.9.2023 13.9.2023
105/2023 fotodokumentácia umeleckých diel- " Súpis sôch v Žiline" 600,00 obj.40/2023 6.9.2023 Ing. Marek Jančúch, Žilina 21.9.2023 25.9.2023
107/2023 predaj časopisu PROFIL z KZ 3,50 KZ zo dňa 24.6.2014 v znení ďalších dodatkov č.1, č.2 11.9.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 19.9.2023 25.9.2023
108/2023 predaj časopisov FLASHART 2 ks z Komisionálneho predaja 5,00 KZ č.2021-01-01,Dodatok č.1 12.9.2023 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 19.9.2023 25.9.2023
109/2023 para za 8/2023 872,40 OZ č.470408 11.9.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 20.9.2023 25.9.2023
110/2023 tlač propagačných mat.(plagátov) k "Súpis sôch, Revízia, Monumentálna Jazda" 300,00 obj.41/2023 12.9.2023 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 26.9.2023 29.9.2023
111/2023 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 13.9.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.9.2023 29.9.2023
112/2023 oprava služobného vozidla PEUGEOT BOXER 1.061,53 obj.44/2023 13.9.2023 31432484: Final CD spol. s r. o. , Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, pobočka Prielohy 5, 010 07 Žilina 20.9.2023 29.9.2023
113/2023 kampaň, výlep plagátov "Monumentálna Jazda, Súpis sôch, Revízia v Žiline" 96,77 obj.42/2023 18.9.2023 35877979: Rengl s. r. o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica 26.9.2023 29.9.2023
114/2023 digitálny fotorámik do expozície 100,99 obj.43/2023 18.9.2023 35739487: NAY Elektrodom, Vysokoškolákov 39, 010 08 Žilina 14.9.2023 29.9.2023
115/2023 predaj knižných publikácií z KP 80,00 KZ č.2023-5-7 zo dňa 26.7.2023 28.9.2023 31297820: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice 29.9.2023 29.9.2023
116/2023 videoseminár"mzdová legislatíva 4Q./2023" EÚ 30/osoba obj.2/2023 28.9.2023 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o., Družstevná 232/2, 040 01 Košic 29.9.2023 29.9.2023
2023/42 honorár, grafický dizajn propagačných mat. "Súpis sôch v Žiline" 500,00 ZoD zo dňa 31.7.2023 7.8.2023 Mgr. art. Marek Mati, Mojš 25.9.2023 29.9.2023
2023/44 fotodokumentácia umeleckých diel "Súpis sôch v Žiline" 1.100,00 ZoD zo dňa 20.8.2023 4.9.2023 Martin Kochan, Trnava 25.9.2023 29.9.2023
2023/45 preddavková platba 10/2023 2.090,00 OZ č.470408 28.9.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 29.9.2023 29.9.2023
8/2023 vystavenie fa za predaj publikácií z PGU 6,36 KZ zo dňa 19.4.2022, Príloha 1,Príloha 2 k KZ 8.9.2023-vyšlá fa 1733789: Partner Technic, spol. s. r. o., Námestie Slobody 17, 811 06 Bratislava 26.9.2023 29.9.2023
117/2023 tlač propagačných materiálov k výstave EKOPLAGÁT 23 252,10 obj. 45/2023 29.9.2023 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 12.10.2023 25.10.2023
118/2023 ochrana objektu PGU 9/2023 115,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 2.10.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 5.10.2023 25.10.2023
119/2023 ochrana objektu PGU , 1x výjazd 24,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 2.10.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 12.10.2023 25.10.2023
120/2023 elektronické stravovacie poukážky 1.424,02 RD č.294/2023/KRU zo dňa 29.5.2023, účinnosť 1.6.2023 2.10.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 5.10.2023 25.10.2023
123/2023 predaj časopisov FLASHART 2 ks z Komisionálneho predaja 7,00 KZ č.2021-01-01,Dodatok č.1 3.10.2023 42265959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 11.10.2023 25.10.2023
121/2023 refakturované poistné (majetok, zodpovednosť,PZP,KASKO1.113-31.12.23) 2.262,89 Zmluvy VUC Žilina 3.10.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 11.10.2023 25.10.2023
122/2023 predaj knihy z Komosionálneho predaja 40,00 KZ č.2023-5-7 zo dňa 26.7.2023 3.10.2023 31297820: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice 11.10.2023 25.10.2023
124/2023 nákup PHM 133,24 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 4.10.2023 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 11.10.2023 25.10.2023
125/2023 predaj Profilov z Komisionálneho predaja v hotovosti za 3.Q/2023 3,50 KZ zo dňa 24.6.2016 v znení dodatkov č.1., 2 4.10.2023 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 11.10.2023 25.10.2023
126/2023 služby pevnej siete 37,16 Zmluva 129/2004 5.10.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.10.2023 25.10.2023
127/2023 BOZP,PO kontrola objektu PGU 195,00 IZ zo dňa 9.12.2005 6.10.2023 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 16.10.2023 25.10.2023
128/2023 fotodokumentácia "Súpis sôch a umeleckých diel v Žiline" 600,00 obj. 40/2023 Ing. Marek Jančúch, Žilina 19.10.2023 25.10.2023
129/2023 para za 9/2023 872,40 OZ č.470408 11.10.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 16.10.2023 25.10.2023
130/2023 PO školenie zamestnancov PGU 132,00 IZ zo dňa 9.12.2005 11.10.2023 17887208: Stanislava Belohorcová- BEZPO, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 16.10.2023 25.10.2023
131/2023 školenie vodiča služobné vozidlo 18,00 obj. 49/2023 13.10.2023 16480382: POINT EXTRA Ďungelová Eva, M. R. Štefánika 197, 010 01 Žilina 19.10.2023 25.10.2023
132/2023 vodné, stočné 686,58 č. Zmluvy 201104292 zo dňa 7.10.2011 16.10.2023 36672297: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Bôrická cesta 57, 010 01 Žilina 20.10.2023 25.10.2023
133/2023 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 16.10.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 17.10.2023 25.10.2023
134/2023 prístup "obsah"do 31.12.2024 96,00 e-mailová? 16.10.2023 31369308: Relia spol. s r. o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava 16.10.2023 25.10.2023
135/2023 kontrola, revízia hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov v objekte PGU 194,60 obj. 46/2023 18.10.2023 17885469: Radoslav Polónyi, Hlinská 27, 010 01 Žilina 26.10.2023 31.10.2023
136/2023 The Hosting 21.11.23-31.12.23 a 1.1.2024 -20.11.2024 72,43 obj. 52/2023 24.10.2023 36421928: Websupport, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 26.10.2023 31.10.2023
137/2023 Ročná kontrola, revízia systému EPS , rok 2023 180,00 obj. 48/2023 25.10.2023 35966289: Engie services. a. s., pobočka Kragujevská 1, 010 01 Žilina 31.10.2023 31.10.2023
138/2023 predplatné časopisu, tlačená, online verzia " Účto. Ropo a Obcí" na rok 2024 165,00 e-mailová obj. 25.10.2023 31348262: Wolters Kluwer SR, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 26.10.2023 31.10.2023
139/2023 reviziaumenia.sk (doména) 25.10.-31.12.2023 a 1.1.2024-24.10.2024 11,88 obj. 54/2023 26.10.2023 36421928: Websupport, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 31.10.2023 31.10.2023
140/2023 elektronické stravovacie poukážky 1.311,28 RD č.294/2023/KRU zo dňa 29.5.2023, účinnosť 1.6.2023 31.10.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 7.11.2023 17.11.2023
141/2023 ochrana objektu PGU 10/2023 115,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 6.11.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 9.11.2023 17.11.2023
142/2023 služby pevnej siete za 10/2023 38,82 Zmluva 129/2004 8.11.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 9.11.2023 17.11.2023
143/2023 predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja 3,30 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 8.11.2023 00587257: QEX, a. s., Brnianska 2525, 911 05 Trenčín 9.11.2023 17.11.2023
144/2023 prezutie pneumatík na služobnom vozidle PEUGEOT BOXER ZA- 908GH 35,00 obj. 55/2023 9.11.2023 50310801: Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina 10.11.2023 17.11.2023
145/2023 para za 10/2023 (PGU, Ciachovňa) 2.061,14 OZ č.470408 10.11.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 16.11.2023 17.11.2023
146/2023 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 13.11.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 14.11.2023 17.11.2023
147/2023 programovanie stránky revíziaumenia.sk "Revízia, súpis diel v Žiline" 1.600,00 obj. 53/2023 13.11.2023 Mgr. art. Marek Mati, Mojš 24.11.2023 30.11.2023
148/2023 predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja 6,40 KZ č.2/2022 zo dňa 18.5.2022 13.11.2023 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 22.11.2023 30.11.2023
149/2023 video seminár- "správa registratúry a archívnych dokumentov" 35,00 obj. 51/2023 13.11.2023 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice 16.11.2023 30.11.2023
150/2023 predplatné publikácie na ek. úsek 238,75 e-mailová obj. 22.11.2023 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 23.11.2023 30.11.2023
151/2023 úprava fotodokumentácié " Súpis sôch a um. diel v Žiline, Revízia" 123,12 obj. 56/2023 20.11.2023 Ing. Marek Jančúch, Žilina 30.11.2023 30.11.2023
152/2023 materiál k výstave "Spolubytie" 116,40 obj. 58/2023 20.11.2023 47990414: AMD plus, s. r. o., Pod Sadom 703/9, 010 04 Žilina 30.11.2023 30.11.2023
153/2023 grafický návrh promo- mat. na tlač pre projekt " Revízia súpis diel v Žiline" 300,00 obj. 59/2023 23.11.2023 Mgr. art. Marek Mati, Mojš 7.12.2023 7.12.2023
154/2023 spustenie a spravovanie webstránky reviziaumenia.sk pre projekt " Revízia súpis diel v Žiline" 200,00 obj. 57/2023 28.11.2023 Mgr. art. Marek Mati, Mojš 5.12.2023 7.12.2023
155/2023 tesco poukážky zamestnancom PGU 560,00 obj. 62/2023 28.11.2023 31321828: Tesco tores Sk, a. s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava 30.11.2023 7.12.2023
156/2023 odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení, revízie PGU, Ciachovňa 430,00 obj. 47/2023 30.11.2023 3335568: Vlastimil Benedikovič, Fatranská 3100/6, 010 08 Žilina 5.12.2023 7.12.2023
157/2023 ochrana objektu PGU 11 /2023 115,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 30.11.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 5.12.2023 7.12.2023
158/2023 ochrana objektu PGU , 2x výjazd 48,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 30.11.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 5.12.2023 7.12.2023
159/2023 nákup spotrebného materiálu 91,20 obj. 60/2023 1.12.2023 44229950: Slovpap SK s. r. o., Kamenná 3, 010 88 Žilina 5.12.2023 7.12.2023
160/2023 členský príspevok za členstvo v Rade galérií Slovenska za rok 2023 200,00 súhlas ŽSK, riaditeľa odboru kultúry zo dňa 14.12.2023 4.12.2023 30853231: Rada galérií Slovenska, SNG, Riečna 1, Bratislava- mestská časť staré mesto, 815 13 19.12.2023 19.12.2023
161/2023 služby pevnej siete za 11/2023 37,21 Zmluva 129/2004 5.12.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 7.12.2023 19.12.2023
162/2023 nákup PHM 80,48 Zmluva 0541708/00 CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 5.12.2023 313228332: Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 7.12.2023 19.12.2023
163/2023 elektronické stravovacie poukážky 830,68 RD č.294/2023/KRU zo dňa 29.5.2023, účinnosť 1.6.2023 6.12.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 11.12.2023 19.12.2023
164/2023 para za 11/2023 (PGU, Ciachovňa) 635,82 OZ č.470408 7.12.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 12.12.2023 19.12.2023
165/2023 kancelársky materiál zamestnancom PGU 492,31 obj. 61/2023 7.12.2023 32627211: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec 19.12.2023 19.12.2023
166/2023 kampaň "Súpis sôch, Revízia v Žiline", výlep plagátov 199,58 obj. 66/2023 11.12.2023 35877979: Rengl s. r. o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica 28.12.2023 28.12.2023
167/2023 služby mobilnej siete O2 37,59 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 12.12.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 12.12.2023 28.12.2023
168/2023 inštalačný materiál k výstave "Spolubytie" 233,60 obj. 64/2023 12.12.2023 36827011: Tabačik Priemto, s. r. o., Národná 15, 010 01 Žilina 19.12.2023 28.12.2023
169/2023 predaj knižnej publikácie z Komisionálneho predaja 27,20 KZ č.2/2022 zo dňa 18.5.2022 15.12.2023 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina 19.12.2023 28.12.2023
170/2023 tlač propagačných materiálov Revízia 203,65 obj. 63/2023 22.12.2023 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 28.12.2023 28.12.2023
171/2023 oprava strešných vpustí 774,23 obj. 65/2023 22.12.2023 51665301: pluma s. r. o. , Prečín 490, 018 15 28.12.2023 28.12.2023
172/2023 pgu.sk( sk doména)21.1.2024-31.12.2024, 1.1.2025- 21.1.2025 17,88 obj. 67/2023 27.12.2023 36421928: Websupport, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 28.12.2023 28.12.2023
173/2023 elektronické stravovacie poukážky 59,33 RD č.294/2023/KRU zo dňa 29.5.2023, účinnosť 1.6.2023 28.12.2023 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 29.12.2023 29.12.2023
178/2023 dobropis poistného rok 2023 -2.262,89 Zmluvy VUC Žilina 28.12.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 28.12.2023 29.12.2023
2023/41 honorár, realizácia archívneho a terénneho výskumu "Súpis sôch v Žiline 2.500,00 ZoD zo dňa 2.8.2023 3.8.2023 Mgr. Michal Chudík, Žilina 12.12.2023 29.12.2023
176/2023 para za 12/2023 (PGU, Ciachovňa) 574,26 OZ č.470408 31.12.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 12.1.2024 24.1.2024
177/2023 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 31.12.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 12.1.2024 24.1.2024
2023/46 preddavková platba 11/2023 3.720,00 OZ č.470408 1.11.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 2.11.2023 30.11.2023
2023/47 honorár, realizácia terénneho výskumu v rámci projektu "Súpis sôch" 300,00 ZoD zo dňa 6.11.2023 20.11.2023 Mgr. Michal Chudík, Žilina 12.12.2023 29.12.2023
2023/48 realizácia prípravy výstavy "Spolubytie" 1.025,00 ZoD zo dňa 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Art. Daniela Krajčová, ArtD., Rakové, Žilina 21.12.2023 29.12.2023
2023/49 realizácia prípravy výstavy "Spolubytie" 1.025,00 ZoD zo dňa 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. art, Pavlína Fichta Čierna, ArtD., Rosina, Žilina 21.12.2023 29.12.2023
2023/50 preddavková platba 12/2023 5.660,00 OZ č.470408 28.11.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 1.12.2023 29.12.2023
2023/51 vizuálna identita výstavy "Spolubytie" 325,00 ZoD zo dňa 7.12.2023 12.12.2023 Mgr. art, Pavlína Fichta Čierna, ArtD., Rosina, Žilina 28.12.2023 29.12.2023
174/2023 ochrana objektu PGU 12 /2023 115,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2, od 1.7.2023 Dodatok č.3 31.12.2023 3608869: Cerberos, s. r. o., Kysucká 3, 010 01 Žilina 10.1.2024 19.1.2024
175/2023 služby pevnej siete za 11/2023 37,97 Zmluva 129/2004 31.12.2023 35763469: Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 10.1.2024 19.1.2024
176/2023 para za 11/2023 (PGU, Ciachovňa) 574,26 OZ č.470408 31.12.2023 36211541: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínska 3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto 12.1.2024 19.1.2024
177/2023 služby mobilnej siete O2 37,20 Dohoda o pristúpení k RD č.468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 31.12.2023 37808427: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 12.1.2024 19.1.2024

Objednávky 2023

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2023 oprava parného ventilu 511,50 13.1.2022 Termel,s .r.o., Železničná 1392/41, 013 01 Teplička nad Váhom Mgr. Miroslava Sikorová 1/2023 oprava parného ventilu 16.1.2023
2/2023 semináre na rok 2023 30,00/os 26.1.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice Mgr. Miroslava Sikorová 2/2023 semináre na rok 2023 26.1.2023
3/20223 semináre na rok 2023 do 70,00 9.2.2023 Educo Consult, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 3/20223 semináre na rok 2023 9.2.2023
4/2023 ponorné kalové čerpadlo 1000W do 70,00 9.2.2023 Tabačik Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 4/2023 ponorné kalové čerpadlo 1000W 9.2.2023
5/2023 prerozdelenie rozpočtu projektovej dokumentácie rekonštrukcie a prestavby PGU 450,00 10.2.2023 Hlina, s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš Mgr. Miroslava Sikorová 5/2023 prerozdelenie rozpočtu projektovej dokumentácie rekonštrukcie a prestavby PGU 10.2.2023
6/2023 sada priemyselné žiarovky 41,80 10.2.2023 Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 67801 Blansko Mgr. Miroslava Sikorová 6/2023 sada priemyselné žiarovky 10.2.2023
7/2023 obyčajný certifikát SSl (pgu.sk) od 3.2.2023 do 3.2.2024 46,80 10.2.2023 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 7/2023 obyčajný certifikát SSl (pgu.sk) od 3.2.2023 do 3.2.2024 10.2.2023
8/2023 tlač obrazového materiálu v vzdelávacím aktivitám 212,00 16.3.2023 AMD plus, s.r.o., Pod Sadom 703/9, 010 04 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 8/2023 tlač obrazového materiálu v vzdelávacím aktivitám 20.3.2023
9/2023 toner do tlačiarne administratívne účely do 100,00 22.3.2023 Damedis, s r.o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen Mgr. Miroslava Sikorová 9/2023 toner do tlačiarne administratívne účely 23.3.2023
10/2023 revízie elektrických spotrebičov a náradia do 220,00 5.4.2023 OB Elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 10/2023 revízie elektrických spotrebičov a náradia 7.4.2023
11/2023 konštrukčné hranoly k výstave "Slippery mnemosyne" do 140,00 5.4.2023 Jaf Holz Slovakia, s.r.o., Kamenná 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 11/2023 konštrukčné hranoly k výstave "Slippery mnemosyne" 7.4.2023
12/2023 registrácia domény a hosting www.muzeumintermedii od 6.5.2023 do 6.5.2024 70,00 11.4.2023 Eva Štípalová-Leafnet, Údolná 151, 010 03 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 12/2023 registrácia domény a hosting www.muzeumintermedii od 6.5.2023 do 6.5.2024 11.4.2023
13/2023 tlač brožúry k výstave "Slippery mnemosyne" 90,00 14.4.2023 ELF media s.r.o., Stránske 67, 013 13 Stránske Mgr. Miroslava Sikorová 13/2023 tlač brožúry k výstave "Slippery mnemosyne" 17.4.2023
14/2023 návrh vizuálnej identity výstavného projektu "Slippery mnemosyne" 400,00 18.4.2023 MgA. Tereza Boturová, Menšíkovská 1241/14, 16000 Praha 56, ČR Mgr. Miroslava Sikorová 14/2023 návrh vizuálnej identity výstavného projektu "Slippery mnemosyne" 18.4.2023
15/2023 tlač pozvánok, plagátu k výstave "Slippery mnemosyne" 200,00 18.4.2023 Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 15/2023 tlač pozvánok, plagátu k výstave "Slippery mnemosyne" 18.4.2023
16/2023 tlač propagačných materiálov k výstave "Slippery mnemosyne" 62,00 19.4.2023 Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 16/2023 tlač propagačných materiálov k výstave "Slippery mnemosyne" 19.4.2023
17/2023 materiál k výstave "Slippery mnemosyne" 345,07 26.4.2023 AMD plus, s.r.o., Pod Sadom 703/9, 010 04 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 17/2023 materiál k výstave "Slippery mnemosyne" 26.4.2023
18/2023 inštalačný materiál k výstave "Slippery mnemosyne" 23,22 26.4.2023 Tabačik Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 18/2023 inštalačný materiál k výstave "Slippery mnemosyne" 26.4.2023
19/2023 poštové známky 255,00 26.4.2023 Slovenka pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica Mgr. Miroslava Sikorová 19/2023 poštové známky 26.4.2023
20/2023 tlač plagátu, baneru a pozvánok k výstave Paolo Masi 140,45 11.5.2023 Výtvarná agentúra A1, Republiky 17, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 20/2023 tlač plagátu, baneru a pozvánok k výstave Paolo Masi 12.5.2023
21/2023 držiak noža na kosačku PGU 9,80 19.5.2023 Propart, s.r.o., Nádražná 35, 946 55 Pribeta Mgr. Miroslava Sikorová 21/2023 držiak noža na kosačku PGU 19.5.2023
22/2023 fotodokumentácia k výstave "Slippery mnemosyne" 201,20 19.5.2023 Ing. Marek Jančúch, Hollého 410/60, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 22/2023 fotodokumentácia k výstave "Slippery mnemosyne" 19.5.2023
23/2023 postroprodukcia fotografií k výstave "Slippery mnemosyne" 50,00 19.5.2023 Ing. Marek Jančúch, Hollého 410/60, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 23/2023 postroprodukcia fotografií k výstave "Slippery mnemosyne" 19.5.2023
24/2023 oprava havarijného stavu strechy 917,11 19.5.2023 pluma s.r.o. , Prečín 490, 018 15 Mgr. Miroslava Sikorová 24/2023 oprava havarijného stavu strechy 22.5.2023
25/2023 prezutie vozidla ZA 908 GH, výmena oleja a filtrov 142,00 24.5.2023 Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 25/2023 prezutie vozidla ZA 908 GH, výmena oleja a filtrov 31.5.2023
26/2023 technická a emisná kontrola vozidla ZA 908GH do 80,00 25.5.2023 Genezis spol. s.r.o., Hričovská 191/8, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 26/2023 technická a emisná kontrola vozidla ZA 908GH 31.5.2023
27/2023 diaľničná známka 365 dňová Slovensko na vozidlo ZA 908 GH 60,00 9.6.2023 Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 27/2023 diaľničná známka 365 dňová na vozidlo ZA 908 GH 12.6.2023
28/2023 diaľničná známka 10 dňová Česko na vozidlo ZA 908 GH do 15,00 9.6.2023 Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9, ČR Mgr. Miroslava Sikorová 28/2023 diaľničná známka 10 dňová Česko na vozidlo ZA 908 GH 12.6.2023
29/2023 webinár: mzda, príplatky a stravovanie, príspevky na rekreáciu a ďalšie benefity 84,00 12.6.2023 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 29/2023 webinár: mzda, príplatky a stravovanie, príspevky na rekreáciu a ďalšie benefity 12.6.2023
30/2023 maliarsky materiál podľa výberu do 230,00 16.6.2023 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Mgr. Miroslava Sikorová 30/2023 maliarsky materiál podľa výberu 16.6.2023
31/2023 tlač bannerov k výstave Július Jakoby/ Peter Rónai 115,20 28.6.2023 Výtvarná Agentúra, Republiky 17, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 31/2023 tlač bannerov k výstave Július Jakoby/ Peter Rónai 28.6.2023
32/2023 fotodokumentácia výstav k výstave Július Jakoby / Peter Rónai 200,00 29.6.2023 Ing. Marek Jančúch, Hollého 410/60, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 32/2023 fotodokumentácia výstav k výstave Július Jakoby / Peter Rónai 29.6.2023
33/2023 tlač popisiek + texty k výstave Július Jákoby/ Peter Rónai 111,00 29.6.2023 AMD plus, s.r.o., Pod Sadom 703/9, 010 04 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 33/2023 tlač popisiek + texty k výstave Július Jákoby/ Peter Rónai 29.6.2023
34/2023 odborný seminár 89,00 10.7.2023 Proeko, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 34/2023 odborný seminár 13.7.2023
35/2023 fotodokumentácia umeleckých diel vo verejnom priestore v rámci projektu "Súpis sôch" 600,00 27.7.2023 Ing. Marek Jančúch, Hollého 410/60, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 35/2023 fotodokumentácia umeleckých diel vo verejnom priestore v rámci projektu "Súpis sôch" 28.7.2023
36/2023 lektorovanie workshopu v rámci denného tábora "Leto s galériou 2023" 760,00 11.8.2023 Jupiter film s.r.o., Jána Milca 771/15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 36/2023 lektorovanie workshopu v rámci denného tábora "Leto s galériou 2023" 16.8.2023
37/2023 materiál na výstavu P-F- Čierna a D. Krajčová 150,00 15.8.2023 Metrový textil Anjel, Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice Mgr. Miroslava Sikorová 37/2023 materiál na výstavu P. F. Čierna a D. Krajčová 16.8.2023
38/2023 hygienické potreby podľa výberu do 300,00 16.8.2023 Slovpap SK s.r.o., Kamenná 3, 010 88 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 38/2023 hygienické potreby podľa výberu 16.8.2023
39/2023 vtlač plagátu k výstave " Kristián Németh: Krehkosť do 17,00 23.6.2023 Výtvarná Agentúra, Republiky 17, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 39/2023 vtlač plagátu k výstave " Kristián Németh: Krehkosť 23.6.2023
40/2023 fotodokumentácia umeleckých diel vo verejnom priestore v rámci projektu "Revízia". Súpis umeleckých diel v arch. a vo verejnom priestore mesta Žilina 600,00 5.9.2023 Ing. Marek Jančúch, Hollého 410/60, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 40/2023 fotodokumentácia umeleckých diel vo verejnom priestore v rámci projektu "Súpis sôch" 6.9.2023
41/2023 tlač plagátov k akcií monumentálna jazda v rámci výskumného projektu PGU Revízia 300,00 7.9.2023 Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 41/2023 tlač plagátov k akcií monumentálna jazda v rámci výskumného projektu PGU Revízia 11.9.2023
42/2023 výlep plagátov k monumentálnej jazde v rámci projektu PGU Revízia 96,00 8.9.2023 Rengl s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica Mgr. Miroslava Sikorová 42/2023 výlep plagátov k monumentálnej jazde v rámci projektu PGU Revízia 11.9.2023
43/2023 Sencor SDF 1271 do stálej expozície I. múzeum intermédií III. 100,99 11.9.2023 Nay, Vysokoškolákov 39, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 43/2023 Sencor SDF 1271 do stálej expozície I. múzeum intermédií III. 14.9.2023
44/2023 výmena čelného skla na vozidle ZA 908 GH, spoluúčasť na havarijnom poistení 30,00 11.9.2023 Final CD spol s r. o. , Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, pobočka Prielohy 5, 010 07 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 44/2023 spoluúčasť na havarijnom poistení 14.9.2023
45/2023 tlač pozvánok a plagátov a baneru k výstave "Europlagát 2023" 252,10 19.9.2023 Výtvarná Agentúra, Republiky 17, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 45/2023 tlač pozvánok a plagátov a baneru k výstave "Europlagát 2023" 20.9.2023
46/2023 revízia hasiacich prístrojov, hydrantu a oprava hasiacich prístrojov do 200,00 3.10.2023 Radoslav Polónyi, Hlinská 27, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 46/2023 revízia 3.10.2023
47/2023 odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení PGU a Ciachovne 430,00 3.10.2023 Vlastimil Benedikovič, Fatranská 3100/6, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 47/2023 odborné prehliadky 3.10.2023
48/2023 ročná revízia EPS 180,00 3.10.2023 Engie services. a. s., pobočka Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 48/2023 revízia 3.10.2023
49/2023 školenie a skúšky pre vodiča 18,00 10.10.2023 POINT EXTRA Ďungelová Eva, M. R. Štefánika 197, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 49/2023 školenie a skúšky pre vodiča 10.10.2023
50/2023 likvidácia odpadu do 50,00 16.10.2021 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 50/2023 likvidácia odpadu 16.10.2021
51/2023 video seminár "Správa registratúry archívnych dokumentov" 35,00 20.10.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice Mgr. Miroslava Sikorová 51/2023 video seminár "Správa registratúry archívnych dokumentov" 24.10.2023
52/2023 the hosting pgu 21.11.2023-21.11.2024 72,43 23.10.2023 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 52/2023 the hosting pgu 21.11.2023-21.11.2024 24.10.2023
53/2023 naprogramovanie stránky v rámci projektu Revízia- Súpis umeleckých diel v arch. a vo verejnom priestore mesta Žilina 1600,00 25.10.2023 Mgr. art. Marek Mati, Mojš 91, 010 01 Mojš Mgr. Miroslava Sikorová 53/2023 25.10.2023 26.10.2023
54/2023 doména od 25.10.2023-24.10.2024 k projektu Revízia- Súpis umeleckých diel v arch. a vo verejnom priestore mesta Žilina 11,88 25.10.2023 Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 54/2023 25.10.2023 26.10.2023
55/2023 prezutie vozidla ZA 908 GH 35,00 27.10.2023 Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753. 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 55/2023 prezutie vozidla ZA 908 GH 27.10.2023
56/2023 úprava fotodokumentácie umeleckých diel vo verejnom priestore v rámci projektu "Revízia". Súpis umeleckých diel v arch. a vo verejnom priestore mesta Žilina 123,12 10.11.2023 Ing. Marek Jančúch, Hollého 410/60, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 56/2023 úprava fotodokumentácie umeleckých diel vo verejnom priestore v rámci projektu "Revízia". Súpis umeleckých diel v arch. a vo verejnom priestore mesta Žilina 10.11.2023
57/2023 spustenie a spravovanie webstránky reviziaumenia.sk pre projekt "Revízia" 200,00 16.11.2023 Mgr. art. Marek Mati, Mojš 91, 010 01 Mojš Mgr. Miroslava Sikorová 57/2023 spustenie a spravovanie webstránky reviziaumenia.sk pre projekt "Revízia" 16.11.2023
58/2023 deky na realizáciu výstavy "Spolubytie" 116,40 18.11.2023 AMD plus, s.r.o., Pod Sadom 703/9, 010 04 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 58/2023 deky na realizáciu výstavy "Spolubytie" 18.11.2023
59/2023 grafický návrh promo materiálu na tlač pre projekt "Revízia" 300,00 23.11.2023 Mgr. art. Marek Mati, Mojš 91, 010 01 Mojš Mgr. Miroslava Sikorová 59/2023 grafický návrh promo materiálu na tlač pre projekt "Revízia" 23.11.2023
60/2023 bublinková fólia na balenie výstav, papierové utierky do 96,00 23.11.2023 Slovpap SK s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 60/2023 bublinková fólia na balenie výstav, papierové utierky 23.11.2023
61/2023 kancelárske potreby podľa výberu do 500,00 23.11.2023 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec Mgr. Miroslava Sikorová 61/2023 kancelárske potreby podľa výberu 23.11.2023
62/2023 tesco poukážky 560,00 24.11.2023 Tesco tores Sk, a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 62/2023 tesco poukážky 28.11.2023
63/2023 tlač propagačných materiálov k projektu "Revízia" 208,00 29.11.2023 Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 63/2023 tlač propagačných materiálov k projektu "Revízia" 30.11.2023
64/2023 materiál podľa výberu na výstavu "Spolubytie" do 233,00 6.12.2023 Tabačik Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 64/2023 materiál podľa výberu na výstavu "Spolubytie" 7.12.2023
65/2023 oprava strešných vpustov do 1000,00 6.12.2023 pluma s.r.o. , Prečín 490, 018 15 Mgr. Miroslava Sikorová 65/2023 oprava strešných vpustov 7.12.2023
66/2023 výlep plagátov k projektu Revízia" od 10.12.2023-31.12.2023 199,58 7.12.2023 Rengl Slovensko, s.r.o., Medený Hámor 6541, 974 01 Banská Bystrica Mgr. Miroslava Sikorová 66/2023 výlep plagátov k projektu Revízia" od 10.12.2023-31.12.2023 7.12.2023
67/2023 doména pgu.sk, od 21.1.2024 do 21.1.2025 17,88 27.12.2023 Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 67/2023 doména pgu.sk, od 21.1.2024 do 21.1.2025 28.12.2023