Komentovaná prehliadka výstav JÚLIUS JAKOBY Poznámky z každodennosti a PETER RÓNAI Obraz v obraze

Považská galéria umenia v Žiline Vás srdečne pozýva na komentovanú prehliadku výstavy JÚLIUS JAKOBY Poznámky z každodennosti vo štvrtok 27. júla o 17 h vo výstavných priestoroch na 1. poschodí so sprievodným slovom kurátora Michala Štofu.

Výstava Poznámky z každodennosti je krátkym nahliadnutím na rozsiahlu a rôznorodú tvorbu jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov 20. storočia, no najmä jedného z najvýraznejších predstaviteľov košickej moderny či dejín výtvarného umenia Košíc. Július Jakoby (1903 Košice – 1985 Košice) je dnes pre väčšinu Košičanov známy predovšetkým svojim zanietením v zaznamenávaní pulzujúceho života mesta Košice a portrétista jeho obyvateľov. Charakteristická a všadeprítomná rozochvená kresebná línia, dominovala naprieč vyvíjajúcim sa výtvarným jazykom autora. Kolekciu diel Júliusa Jakobyho budú tiež sprevádzať diela autorov ako Elemír Halász-Hradil, Anton Jasusch či Konštantín Kövári-Kačmarik.
Výstava Júliusa Jakobyho v Považskej galérii umenia v Žiline sa uskutočňuje v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach.

Pripájame komentovanú prehliadku výstavy Obraz v obraze v prítomnosti autora Petra Rónaia a kurátorky Miry Sikorovej-Putišovej! Predstavíme Vám tak dve výstavy súčasne! Srdečne pozývame!
Hoci názov výstavy avizuje obraz, ide o „tekutý“ - analógový a digitálny obraz. Výstava pripomína tvorbu Petra Rónaia (*1953), zakladateľa videoumenia na Slovensku v jeho typických formách, kde videoobraz je súčasťou priestorových médií – inštalácie a objektu. Kolekcia vyše dvadsať diel je sčasti rekonštrukciami videodiel, no tiež ukazuje, ako ich autor v priebehu posledných tridsiatich rokov inovoval a technologicky „apdejtoval“. Tvorba umelca je ojedinelým sprístupnením videoumenia z poslednej dekády predošlého milénia – obdobia, keď sa v našich podmienkach formovala tvár súčasného umenia.
Ďakujeme za Vašu návštevu! 🙂