Nové akvizície PGU v Žiline v roku 2019 podporené dotáciou z FPU

Jana Kapelová: Nylonové súvislosti (2017) autonómne video, 18´19´´, farba, zvuk Video – záznam z kolektívnej performancie sa dotýka témy prekarizácie, skúma stav ekonomickej a spoločenskej neistoty a frustrácie plynúcej z nestabilnej a nedostatočne finančne ohodnotenej práce. Jana Kapelová oslovila umelkyne, historičky umenia a kurátorky, aby sprostredkovali svoje pracovné skúsenosti a

Čítať viac