FLASH ART Czech & Slovak Edition / Najnovšie číslo

5,50 €

Česká a slovenská edícia časopisu FLASH ART sa zaoberá aktuálnymi tendenciami a osobnosťami súčasného umenia. Prekladaná časť oboznamuje čitateľov s dianím na medzinárodnej scéne, české a slovenské články sa sústreďujú na domácich umelcov. Čísla obsahujú tematickú líniu, ktorá je doplnená o stále rubriky.

Rozsah časopisu je 64 strán (v prípade dvojčísla 72 strán).

ISSN: 1336-9644