FLASH ART Czech & Slovak Edition / Staršie čísla

5,50 € 3,50 €

Česká a slovenská edícia časopisu FLASH ART sa zaoberá aktuálnymi tendenciami a osobnosťami súčasného umenia. Prekladaná časť oboznamuje čitateľov s dianím na medzinárodnej scéne, české a slovenské články sa sústreďujú na domácich umelcov. Čísla obsahujú tematickú líniu, ktorá je doplnená o stále rubriky.

Rozsah časopisu je 64 strán (v prípade dvojčísla 72 strán).

ISSN: 1336-9644

Flash Art Czech & Slovak Edition z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (časopis reprezentuje výlučne názory autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie), ktorý je hlavným partnerom časopisu, Ministerstvo kultury České republiky a Státní fond kultury České republiky.

Na predaj sú k dispozícii tieto čísla:
51, 52, 53, 54, 55, 56