Zmluvy 2021

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1/202110/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 192/I.polrok, 192/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
2/202111/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 174/I.polrok, 174/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
3/202112/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 159/I.polrok, 159/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
4/202113/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1529/I.polrok, 1529/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
5/202114/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 852/I.polrok, 852/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
6/202124/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01962 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-zmena termínu vyúčtovania - 1.1.2020-30.9.2021 24.11.2020 21.1.2021
7/202125/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01983 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-zmena termínu vyúčtovania - 1.1.2020-30.9.2021 24.11.2020 21.1.2021
8/202130/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 1/2021 Východoslovenská galéria 31297820 Hlavná 27, 040 01 Košice výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 8.2.2021-11.6.2021 3.2.2021 4.2.2021
9/202132/2021 Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 4/2020 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.11.2020-30.4.2021 5.2.2021 10.2.2021
10/202149/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 2/2021 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 6.4.2021-30.6.2021 19.2.2021 24.2.2021
11/202161/2021 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0904926949 T COM 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava dodatok k zmluve 9,00 3.7.2019-neurčito 3.7.2019 25.2.2021
12/202162/2021 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0903510467 T COM 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava dodatok k zmluve 9,00 3.7.2019-neurčito 3.7.2019 25.2.2021
13/202163/2021 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0903510788 T COM 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava dodatok k zmluve 9,00 3.7.2019-neurčito 20.9.2019 25.2.2021
14/202164/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí FP č. 20-531-01962 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-online prezentácia - 4.2.2021-30.9.2021 4.2.2021 25.2.2021
15/202158/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 3/2021 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 36145050 Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 11.3.-16.7.2021 26.2.2021 2.3.2021
16/202176/2021 Zmluva o výpožičke Nadácia ŽSK pre podporu rodiny 51844508 Komenského 48, 011 09 Žilina výpožička nebytových priestorov zálohové platby podľa rozpisu 1.1.2021-31.12.2021 15.3.32021 16.3.32021
17/202181/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji palív a iných tovarov a služieb Slovnaft, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava dodatok č. 1 k zmluve - 20.5.2014 20.5.2014 17.3.2021
18/202185/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov 04/2021 OK ŽSK Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina výpožička zbierk. predmetov za účelom vystavenia v kancelárskych priestoroch Úradu ŽSK bezodplatne 22.03.2021 - 21.03.2023 19.3.2021 24.3.2021
19/202178/2021 Dodatok č. 2 ku Zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 4/2020 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.11.2020 - 30.6.2021 23.3.2021 26.3.2021
20/202194/2021 Zaradenie do poistenia k súbornej poistnej zmluve č.: 1009900840 Kooperativa poisťovňa 00585441 Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava zaradenie do poistenia - poistenie prepravy diel na výstavu Generácia 909 1568,60 13.4.2021-10.10.2021 31.3.2021 9.4.2021
21/202195/2021 Zaradenie do poistenia k súbornej poistnej zmluve č.: 1009900840-1 Kooperativa poisťovňa 00585441 Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava zaradenie do poistenia - poistenie diel na výstave Generácia 909 - živel 318,86 13.4.2021-10.10.2021 31.3.2021 9.4.2021
22/2021102/2021 Komisionárska zmluva Slovenská národná galéria 00164712 Riečna 1, 815 13 Bratislava predaj publikácie Generácia 909,76.Výstava, pojem, interpretácia podľa predaja publikácie 2,89/ks 12.4.2021-11.4.2022 12.4.2021 14.4.2021
23/2021108/2021 Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 7/2020 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zelený kríčok 3, 917 01 Trnava predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 3.12.2020-30.5.2021 21.4.2021 23.4.2021
24/2021110/2021 Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve Kruh súčasného umenia Profil 31794271 Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava dodatok č. 1 od č. 1/2021-2,50/ks+rabat 0,75/ks, od 1/2016-1,90/ks+rabat 0,38/ks, staršie čísla pre r. 2016-1,60/ks+rabat 0,16 eur/ks 21.4.2021 21.4.2021 24.4.2021
25/2021122/2021 Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 3/2020 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 36145050 Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 11.3.-3.9.2021 7.5.2021 11.5.2021
26/2021140/2021 Poistná zmluva-hromadné úrazové poistenie dobrovoľníkov Union poisťovňa, a.s., 31322051 Karadžičova 10, 813 60 Bratislava Poistná zmluva-hromadné úrazové poistenie dobrovoľníkov 12,60 25.5.2021-31.12.2021 25.5.2021 4.6.2021
27/2021141/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01983 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-zmena termínu realizácie projektu - 1.1.2020-30.9.2021 24.11.2020 4.6.2021
28/2021133/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 4/2021 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 34059202 Palackého ul. 27, 911 01 Trenčín výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 14.6.2021-22.10.2021 3.6.2021 9.6.2021
29/2021136/2021 Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 2/2020 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zelený kríčok 3, 917 01 Trnava predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 6.4.2020-15.2.2021 7.6.2021 11.6.2021
30/2021158/2021 Zmluva o dielo Mgr. art. Barbora Peuch. ArtD. - - výroba 20 ks zamatu pre interiér PMI III. 1968,00 14.6.2021-21.6.2021 11.6.2021 17.6.2021
31/2021163/2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-02011 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-02011 9000,00 27.5.2021-31.12.2021 4.6.2021 25.6.2021
32/2021164/2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-02012 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-02012 5500,00 27.5.2021-31.12.2021 4.6.2021 25.6.2021
33/2021165/2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-02013 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-02013 6200,00 27.5.2021-31.12.2021 4.6.2021 25.6.2021
34/2021166/2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-02149 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-02149 2000,00 27.5.2021-31.12.2021 4.6.2021 25.6.2021
35/2021173/2021 Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve č. 2020-11-02 akad. mal. Alex Mlynarčík - - Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve č. 2020-11-02 podľa predaja kníh 29.6.2021-neurčito 29.6.2021 8.7.2021
36/2021174/2021 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 2020-12-01 Výtvarná agentúra A1 14251833 Republiky 17, 010 01 Žilina Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 2020-12-01 podľa predaja kníh 29.6.2021-31.12.2021 29.6.2021 8.7.2021
37/2021176/2021 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 2021-01-01 Pilot 422655959 Adámiho 2, 841 05 Bratislava Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 2021-01-01 podľa predaja kníh 29.6.2021-neurčito 29.6.2021 8.7.2021
38/2021177/2021 Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 40/2021-OŠKŠCRMR/2021 Mesto Žilina 00321796 Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 40/2021-OŠKŠCRMR/2021 900,00 1.7.201-15.11.2021 1.7.2021 1.7.2021
39/2021188/2021 Zmluva o dielo Ján Kostolanský - - výroba modelu VP pre vzdelávací program PGU Kids 500,00 9.7.2021-23.7.2021 8.7.2021 8.7.2021
40/2021189/2021 Zmluva o dielo Zoltán Agós - - vytvorenie zadaní pre pracovný zošit k výstave "Generácia 909,76" 100,00 9.7.2021-23.7.2021 8.7.2021 8.7.2021
41/2021190/2021 Zmluva o dielo Dominika Koššová - - vytvorenie vizuálnej identity vzdelávacieho programu PGU Kids 400,00 9.7.2021-23.7.2021 8.7.2021 8.7.2021
42/2021187/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 6/2021 Nadácia - Centrum súčasného umenia 30845165 Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 22.7.2021-5.11.2021 20.7.2021 26.7.2021
43/2021178/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 5/2021 Mgr. Štefan Kocka 44408854 - výpožička zbierk. predmetu za účelom výskumu a reštaurovania - 4.8.2021-20.6.2022 23.7.2021 28.7.2021
44/2021197/2021 Komisionárska zmluva č. 2021-08-02 Lucia Faltinová - Mateja Bela 2, 811 06 Bratislava komisionárska zmluva podľa predaja kníh 2.8.2021- po dobu posledného kusa predaja kníh 2.8.2021 2.8.2021
45/2021199/2021 Dodatok č. 2 ku komisionárskej zmluve Kruh súčasného umenia Profil 31794271 Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava dodatok č. 2 - 24.6.2016-v znení dodatkov č. 1,2 26.7.2021 3.8.2021
46/2021193/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 7/2021 Galéria mesta Bratislavy 179752 Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 81535 Bratislava výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 1.10.2021-15.3.2022 30.7.2021 4.8.2021
47/2021210/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20/25/010/107 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536 J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina dodatok k zmluve bezodplatne 6.8.2021 6.8.2021 9.8.2021
48/2021200/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 8/2021 Tatranská galéria Poprad 37781481 Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 4.10.2021-21.1.2022 9.8.2021 12.8.2021
49/2021227/2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-05592 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-05592 5500,00 1.7.2021-30.9.2022 16.7.2021 17.8.2021
50/2021233/2021 Zmluva o dielo Mgr. art. Andrej Mazúr - - Zmluva o dielo 100,00 9.8.2021-13.8.2021 6.8.2021 18.8.2021
51/2021234/2021 Zmluva o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO a k Zmluve o poskytnutí verejných služieb zo dňa 17.7.2020 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o pristúpení podľa fakturácie 9.8.2021-8.8.2022 9.8.2021 19.8.2021
52/2021236/2021 Diagramy trvania potreby odberu tepelnej energie na rok 2022 pre budovu PGU a Ciachovňu Žilinská teplárenská, a. s, 36403032 Košická 11, 011 87 Žilina Diagramy trvania potreby odberu tepelnej energie na rok 2022 pre budovu PGU a Ciachovňu podľa rozpisu 1.1.2021-31.12.2022 19.8.2021 1.1.2022 19.8.2021
53/2021243/2021 Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovni požiarov Ing. Alena Voštenáková- Emócia 37093797 Antona Bernoláka 2201/24, 010 01 Žilina Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovni požiarov - 19.7.2021-do trvania nájomnej zmluvy 19.7.2021 24.8.2021
54/2021244/2021 Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovni požiarov Nadácia ŽSK 51844508 Republiky 1, 010 01 Žilina Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovni požiarov - 19.7.2021-do trvania nájomnej zmluvy 19.7.2021 24.8.2021
55/2021224/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 9/2021 Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 34059202 Palackého ul. 27, 911 01 Trenčín výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 10.9.-20.12.2021 12.8.2021 30.8.2021
56/2021248/2021 Zmluva o dielo Bajcurová č. 1/2021 PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. - - Zmluva o dielo Bajcurová č. 1/2021 150,00 20.8.2021-12.9.2021 20.8.2021 27.8.2021
57/2021250/2021 Zmluva o dielo Bajcurová č. 2/2021 PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. - - Zmluva o dielo Bajcurová č. 2/2021 150,00 24.8.2021-12.9.2021 24.8.2021 27.8.2021
58/2021256/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 10/2021 Šarišská galéria v Prešove 37781286 Hlavná 51, 080 01 Prešov výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 11.10.2021-18.3.2022 10.9.2021 17.9.2021
59/2021266/2021 Zmluva o dielo Katarína Bičanová - - Zmluva o dielo 300,00 9.9.2021-24.9.2021 8.9.2021 20.9.2021
60/2021224/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 9/2021 Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 34059202 Palackého ul. 27, 911 01 Trenčín výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 27.9.-2012.2021 23.9.2021 24.9.2021
61/2021274/2021 Zmluva o dielo Mgr. Filip Krutek - - kurátorské práce spojené s prípravou a realizáciou výstavy Julián Filo 200,00 7.10.2021-6.11.2021 27.9.2021 5.10.2021
62/2021280/2021 Zaradenie do poistenia k súborovej zmluve č. 1009900840 KU 12 NV3 Kooperativa poisťovňa a. s., VIG 00585441 Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava zaradenie do poistenia - poistenie prepravy diel z výstavy Generácia 909 (Žilina-Zvolen) podľa rozpisu 12.10.2021-31.12.2021 7.10.2021 11.10.2021
63/2021281/2021 Zaradenie do poistenia k súborovej zmluve č. 1009900840 KU 12 NV4 Kooperativa poisťovňa a. s., VIG 00585441 Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava zaradenie do poistenia - poistenie prepravy diel z výstavy Generácia 909 (Žilina-Bratislava) podľa rozpisu 14.10.2021-31.12.2021 7.10.2021 12.10.2021
64/2021282/2021 Zaradenie do poistenia k súborovej zmluve č. 1009900840 KU 12 NV5 Kooperativa poisťovňa a. s., VIG 00585441 Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava zaradenie do poistenia - poistenie prepravy (pôvodný rozsah poistenia) podľa rozpisu 15.10.2021-31.12.2021 7.10.2021 12.10.2021
65/2021218/2021 Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 8/2020 Slovenská národná galéria 164712 Riečna 1, 815 13 Bratislava predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 11.1.2021-19.11.2021 10.9.2021 26.10.2021
66/2021300/2021 Dohoda č. 21/25/010/49 uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.5 b), ods.11, § 26 ods.2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536 J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina dohoda bezodplatne 1.1.2022-31.12.2022 27.10.2021 1.1.2022 27.10.2021
67/2021303/2021 Zmluva o dielo Dominika Koššová - - zmluva o dielo 300,00 20.10.2021-24.10.2021 19.10.2021 28.10.2021
68/2021300/2021 Zmluva o reštaurovaní č. 1/2021 Mgr. art. Štefan Kocka s.r.o. 51539411 Skubínska cesta 94, 97409 Banská Bystrica reštaurovanie zbierk. predmetu V. Hložník, Moja apokalypsa I. 6880,00 29.10.2021-31.5.2022 28.10.2021 28.10.2021
69/2021307/2021 Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí grantovej dotácie číslo 40/2021-OŠKŠCRMR/2021 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina zmena termínu vyúčtovania - do 20.12.2021 5.11.2021 5.11.2021
70/2021317/2021 Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 8/2021 Tatranská galéria Poprad 37781481 Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad dodatok č. 1 bezodplatne 4.10.2021-25.2.2022 23.11.2021 24.11.2021
71/2021319/2021 Zmluva o dielo Peter Klima - - zmluva o dielo 120,00 24.11. 2021- 24.11.2021 24.11.2021 24.11.2021
72/2021320/2021 Zmluva o dielo Vladimíra Büngerová - - zmluva o dielo 300,00 26.11.2021- 10.12.2021 26.11.2021 26.11.2021
73/2021321/2021 Zmluva o dielo Katarína Bičanová - - zmluva o dielo 110,00 26.11.2021- 10.12.2021 26.11.2021 26.11.2021
74/2021322/2021 Zmluva o dielo Katarína Bičanová - - zmluva o dielo 300,00 26.11.2021- 10.12.2021 26.11.2021 26.11.2021
75/2021325/2021 Zmluva o dielo Mgr. Nina Vrbanová, PhD. - - zmluva o dielo 900,00 3.12.2021-12.12.2021 3.12.2021 3.12.2021
76/2021329/2021 Zmluva o dielo Dominika Koššová - - zmluva o dielo 300,00 14.12.2021-25.12.2021 15.12.2021 15.12.2021
77/2021334/2021 Zmluva o dielo John Minahane - - zmluva o dielo 650,00 13.12.2021-31.12.2021 15.12.2021 15.12.2021
78/2021338/2021 Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-02149 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-02149 - 27.5.2021-31.12.2021 24.11.2021 27.12.2021
79/2021339/2021 Zmluva o zaslaní finančných prostriedkov č. 21-532-07028 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o zaslaní finančných prostriedkov č. 21-532-07028 1000,00 1.3.2021-30.6.2021 24.11.2021 27.12.2021
80/2021340/2021 Zmluva o zaslaní finančných prostriedkov č. 21-532-07020 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o zaslaní finančných prostriedkov č. 21-532-07020 4500,00 1.3.2021-30.6.2021 24.11.2021 27.12.2021
81/2021341/2021 Zmluva o zaslaní finančných prostriedkov č. 21-532-07021 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o zaslaní finančných prostriedkov č. 21-532-07021 3000,00 1.3.2021-30.6.2021 24.11.2021 27.12.2021
82/2021342/2021 Zmluva o zaslaní finančných prostriedkov č. 21-532-07027 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o zaslaní finančných prostriedkov č. 21-532-07027 3000,00 1.3.2021-30.6.2021 24.11.2021 27.12.2021
83/2021343/2021 Zmluva o zaslaní finančných prostriedkov č. 21-532-07026 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o zaslaní finančných prostriedkov č. 21-532-07026 5500,00 1.3.2021-30.6.2021 24.11.2021 27.12.2021

Faktúry 2021

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2021 pgu.sk ( sk doména) 15,00 č. obj. 1/2021 07.01.2021 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 11.01.2021 29.01.2021
2/2021 telekomunikačné poplatky- mobilná sieť 100,01 18.01.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava 21.01.2021 29.01.2021
4/2021 úprava parametrov The Hosting 18,88 č. obj. 1/2021 18.01.2021 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 25.01.2021 29.01.2021
5/2021 verejná správa SR (ročný prístup) 165,00 elektronická objednávka 25.01.2021 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 26.01.2021 29.01.2021
9/2021 elektronické stravovacie poukážky 649,82 RD č.549/2015/OP a VO 29.01.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 26.01.2021 29.01.2021
6/2021 nákup toneru 19,08 č. obj. 2/2021 28.01.2021 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 08.02.2021 26.02.2021
3/2021 dodávka elektriny r. 2020 Nadácia ŽSK 51,06 Zmluva č. 72181872 zo dňa 30.01.1996 18.01.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 02.02.2021 26.02.2021
7/2021 fotografická dokumentácia výstavy a virtuálna prehliadka výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 673,60 č. obj. 3/2021 28.01.2021 Mgr. art. Juraj Poliak, Žilina 23.02.2021 26.02.2021
8/2021 realizácia a inštalovanie výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 1.000,00 č. obj. 4/2021 28.01.2021 Mgr. art. Juraj Poliak, Žilina 10.02.2021 26.02.2021
10/2021 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 01.02.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 08.03.2021 08.03.2021
11/2021 stojanový monitor "7" MON-005 k cúvacej kamere na vozidlo PEUGEOT BOXER ZA908 GH 57,00 č. obj. 5/2021 01.02.2021 51400316: Kalis s.r.o., Rapatská 911, 951 35 Veľké Zálužie 08.02.2021 26.02.2021
12/2021 ochrana objektu PGU (výjazd 1/2021) 19,92 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 02.02.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 05.02.2021 26.02.2021
13/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 02.02.2021 51031884: POSCOM s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra 26.02.2021
14/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 42,60 Zmluva 129/2004 08.02.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 16.02.2021 26.02.2021
15/2021 telekomunikačné poplatky-mobilná sieť 100,01 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k t. č. 0904926949 ,t .č. 0903510467 zo dňa 03.07.2019 a k t. č. 0903 510788 zo dňa 20.09.2019 08.02.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 16.02.2021 26.02.2021
17/2021 elektronické stravovacie poukážky 533,78 RD č.549/2015/OP a VO 12.02.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 23.02.2021 26.02.2021
18/2021 para (PGU, Ciachovňa) 1.046,52 OZ č.470408 11.02.2021 36403032: Žilinská teplárenská a. s., Košická 11, 010 87 Žilina 23.02.2021 26.02.2021
19/2021 členský príspevok za rok 2021 200,00 ŽSK- odbor kultúry súhlas so zaplatením členského príspevku zo dňa 10.03.2021 17.02.2021 Rada galérii Slovenska: Mgr. Renáta Niczová-predsedníčka RGS, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 11 Nitra 12.03.2021 18.03.2021
20/2021 jednorazové hygienické utierky na ruky- papierové (prevencia COVID 19) 87,78 č. obj. 7/2021 17.02.2021 44229950: Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina 24.02.2021 26.02.2021
21/2021 montáž cúvacej kamery na vozidlo PEUGEOT BOXER ZA908 GH 54,00 č. obj. 8/2021 19.02.2021 31432484: Final-CD, Prielohy 5, 010 07 Žilina 24.02.2021 26.02.2021
22/2021 stabilizátor- stojan na mobilný telefón 101,90 č. obj. 9/2021 23.02.2021 35765038: Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 24.02.2021 26.02.2021
2021/1 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU, VP prízemie) 159,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72174301 zo dňa 20.02.1992 18.01.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 08.02.2021 26.02.2021
2021/2 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU ,VP. 1.posch.) 1.529,00 Zmluva o združenej dodávke elektrinyč.72174311 zo dňa 16.11.1991 18.01.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 08.02.2021 26.02.2021
2021/3 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU, Ubytovňa) 174,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72174291 zo dňa 16.11.1991 18.01.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 08.02.2021 26.02.2021
2021/4 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU, EMÓCIA) 852,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72163891 zo dňa 30.11.1991 18.01.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 08.02.2021 26.02.2021
2021/5 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU, Nadácia ŽSK) 192,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72181872 zo dňa 30.01.1996 18.01.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 08.02.2021 26.02.2021
2021/6 preddavková platba 1.910,00 OZ č.470408 12.02.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 02.02.2021 26.02.2021
23/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 03.03.2021 51031884: POSCOM s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra 18.03.2021
16/2021 365 dňová diaľničná známka, rok 2021 50,00 č. obj. 6/2021 12.02.2021 35919001: Národná diaľničná spoločnosť,a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 02.02.2021 26.02.2021
24/2021 ochrana objektu PGU 100,00 Zo D 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018, Dodatok č. 2 03.03.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 08.03.2021 31.03.2021
25/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 43,97 Zmluva 129/2004 03.03.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 16.03.2021 31.03.2021
26/2021 telekomunikačné poplatky-mobilná sieť 100,01 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k t. č. 0904926949 ,t .č. 0903510467 zo dňa 03.07.2019 a k t. č. 0903 510788 zo dňa 20.09.2019 04.03.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 18.03.2021 31.03.2021
27/2021 para (PGU, Ciachovňa) 1.297,16 OZ č.470408 08.03.2021 36403032: Žilinská teplárenská a. s., Košická 11, 010 87 Žilina 22.03.2021 31.03.2021
28/2021 tonery 2 ks 43,92 č.ob.10/2021-1 11.03.2021 47864249: Damedis, s .r. o., Kukučínova 6571, 96001 Zvolen 12.03.2021 31.03.2021
29/2021 elektronické stravovacie poukážky 584,07 RD č.549/2015/OP a VO 19.03.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 26.03.2021 31.03.2021
2021/7 preddavková platba 1.650,00 OZ č.470408 11.03.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 02.03.2021 31.03.2021
16/2021 diaľničná známka 365 dňová ,rok 2021 50,00 č. obj. 6/2021 12.02.2021 35919001: Národná diaľničná spoločnosť,a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 02.02.2021 26.02.2021
24/2021 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 03.03.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 08.03.2021 31.03.2021
30/2021 certifikát SSL od 25.3.2021-25.3.2022 46,80 č. obj. 11/2021 26.03.2021 36421928: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 087 Bratislava 30.03.2021 20.04.2021
31/2021 servis klimatizácie, vzduchotechniky v PGU 772,20 č. obj. 10/2021 31.03.2021 47644273: Horvát servis, s.r.o., Bánovská cesta 11, 010 01Žilina 07.04.2021 20.04.2021
33/2021 telekomunikačné poplatky-mobilná sieť 100,01 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k t. č. 0904926949 ,t .č. 0903510467 zo dňa 03.07.2019 a k t. č. 0903 510788 zo dňa 20.09.2019 06.04.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 14.04.2021 20.04.2021
34/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 40,74 Zmluva 129/2004 06.04.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 14.04.2021 20.04.2021
35/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 06.04.2021 51031884: POSCOM s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra 20.04.2021
36/2021 vodné, stočné 506,54 Zmluva č. 201104292 zo dňa 7.10.2011 31.03.2021 SEVAK,a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 15.04.2021 20.04.2021
37/2021 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 13.04.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 15.04.2021 20.04.2021
39/2021 kondenzačné čerpadlo, montážny mat., montážne práce 361,44 č. obj. 12/2021 14.04.2021 47644273: Horvát servis, s.r.o., Bánovská cesta 11, 010 01Žilina 23.04.2021 30.04.2021
2021/8 preddavková platba 540,00 OZ č.470408 06.04.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 07.04.2021 30.04.2021
32/2021 para (PGU, Ciachovňa) 1.242,41 OZ č.470408 13.04.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 26.04.2021 31.04.2021
38/2021 elektronické stravovacie poukážky 475,76 RD č.549/2015/OP a VO 13.04.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 26.04.2021 31.04.2021
40/2021 PHM+ poplatok za novú palivovú kartu 74.96 č. Zmluvy 0541708/00CRZ, Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 19.4.2021 322832: Slovnaft, a. s. ,Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 06.05.2021 26.05.2021
41/2021 elektronické stravovacie poukážky 166,32 RD č.549/2015/OP a VO 22.04.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 07.04.2021 31.04.2021
42/2021 oprava služobného vozidla PEUGEOT BOXER 97,35 č. obj. 14/2021 23.04.2021 31432484: Final-CD spol s r.o., Prielohy 5, 010 07 Žilina 06.05.2021 26.05.2021
43/2021 publikácie na rok 2022-ekonomický úsek 189,79 elek. obj. 28.04.2021 31592503: Poradca podnikateľa spol. s. r .o, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 06.05.2021 26.05.2021
44/2021 mal. mat. k výstave GENERÁCIA 909,76 18,68 č. obj. 16/2021 28.04.2021 47574291: Painthouse, s.r.o. Na Stanicu 16, 010 09 Žilina 07.04.2021 31.04.2021
45/2021 občerstvenie -vernisáž výstavy GENERÁCIA 909,76 45,00 č. obj. 18/2021 28.04.2021 45615934: Mgr. Nikoleta Kačmárová, Radová 397/33, 010 03 Žilina-Budatín 06.05.2021 26.05.2021
46/2021 kancel. potreby-zamestnancom PGU 7,20 č. obj. 15/2021 29.04.2021 326272211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 07.04.2021 31.04.2021
48/2021 kancel. potreby-zamestnancom PGU 491,92 č. obj. 15/2021 26.04.2021 326272211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 07.04.2021 31.04.2021
49/2021 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 04.05.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 06.05.2021 26.05.2021
50/2021 ochrana objektu PGU 2 x (výjazd 4/2021) 39,84 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 04.05.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 06.05.2021 26.05.2021
51/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 04.05.2021 51031884: POSCOM s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra 26.05.2021
47/2021 rámovanie zb. predmetov-diel na výstavu GENERÁCIA 909,76 617,47 č.obj.13/2021 30.04.2021 36423742: Smolka.sk, Nemocničná 1945/26-116, 026 01 Dolný Kubín 11.05.2021 31.05.2021
52/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 44,75 Zmluva 129/2004 04.05.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.05.2021 31.05.2021
53/2021 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k t. č. 0904926949 ,t .č. 0903510467 zo dňa 03.07.2019 a k t. č. 0903 510788 zo dňa 20.09.2019 04.05.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.05.2021 31.05.2021
54/2021 tlač propagačných mat. k výstave GENERÁCIA 909,76 138,98 č. obj. 20/2021 05.05.2021 00363999841: Racional SK s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina 14.05.2021 31.05.2021
55/2021 obrazové očká na vešanie obrazov k výstave GENERÁCIA 909,76 32,58 č. obj. 22/2021 05.05.2021 36827011: Tabačik-Priemto s.r.o., Hviezdoslavova 3496/60, 010 01 Žilina 14.05.2021 31.05.2021
56/2021 cylindrická vložka do dverí- výmena v Ciachovni 8,40 č. obj. 23/2021 7.05.2021 36827011: Tabačik-Priemto s.r.o., Hviezdoslavova 3496/60, 010 01 Žilina 11.05.2021 31.05.2021
57/2021 nerezová interiérová kľučka-výmena( kan.2. posch.) 13,08 č. obj. 24/2021 7.05.2021 31646751: Hasta, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Považský Chlmec 11.05.2021 31.05.2021
58/2021 para (PGU, Ciachovňa) 1.952,62 OZ č.470408 10.05.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 20.05.2021 31.05.2021
59/2021 výmena motorového oleja, palivového filtra, prezutie a vyváženie pneumatík-služobné vozidlo PEUGEOT BOXER 143,18 č. obj. 25/2021 13.05.2021 50310801: Autoservis Štefanko, Gerlachovská 3104/1, 010 08 Žilina 14.05.2021 31.05.2021
60/2021 elektronické stravovacie poukážky 1.028,89 RD č.549/2015/OP a VO 13.05.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 20.05.2021 31.05.2021
2021/9 preddavková platba 860,00 OZ č.470408 10.05.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 06.05.2021 31.05.2021
61/2021 tlač propagačných mat. k výstave Corrado Cagli 106,62 č. obj. 27/2021 19.05.2021 00363999841: Racional SK s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina 31.05.2021 31.05.2021
62/2021 revízia ročná- el .zariadení, el. spotrebičov-odborná správa 488,38 č. obj. 26/2021 28.05.2021 33648: OB Elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 03.06.2021 09.06.2021
63/2021 výroba a inštalácia textov a popisiek k dielam k výstave GENERÁCIA 909,76 450,00 č. obj. 21/2021 31.05.2021 41174216: Ľuboš Škulec, Clementisova 1350/78, 024 01 Kysucké Nové Mesto 03.06.2021 09.06.2021
65/2021 komponenty na kapa dosky k výstave "Generácia 909,76" 648,00 č. obj. 17/2021 01.06.2021 00688070: i+i print spol. s.r.o., Mlynské luhy 27, 821 05 Bratislava 03.06.2021 09.06.2021
70/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 02.06.2021 51031884: POSCOM s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra 09.06.2021
66/2021 BOZP aPO školenie zamestnancov PGU 385,00 IZ zo dňa 9.12.2005 02.06.2021 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11,010 01 Žilina 08.06.2021 30.06.2021
67/2021 BOZP a PO kontrola objektov PGU a Ciachovne 260,00 IZ zo dňa 9.12.2005 02.06.2021 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11,010 01 Žilina 08.06.2021 30.06.2021
68/2021 hygienické a dezinfekčné prostriedky (prevencia COVID 19) 45,60 č.obj.29/2021 02.06.2021 44229950: Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 08.06.2021 30.06.2021
69/2021 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 02.06.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 03.06.2021 30.06.2021
71/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 39,91 Zmluva 129/2004 04.06.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.06.2021 30.06.2021
72/2021 elektronické, optické prístroje k výstave PMI III.-VP prízemie PGU 1.849,20 č. obj. 3/2021 04.06.2021 31726607: Opal Multimédia spol. s.r.o., Družstevná 40, 080 Prešov 10.06.2021 30.06.2021
73/2021 telekomunikačné poplatky-mobilná sieť 100,01 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k t. č. 0904926949 ,t .č. 0903510467 zo dňa 03.07.2019 a k t. č. 0903 510788 zo dňa 20.09.2019 04.06.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.06.2021 30.06.2021
74/2021 laserový diaľkomer MAKITA 77,93 č. obj. 34/2021 07.06.2021 36827011: Tabačik-Priemto s.r.o., Hviezdoslavova 3496/60, 010 01 Žilina 11.06.2021 30.06.2021
75/2021 revízie el. zariadení, el. spotrebičov, elektroinštalačné práce 344,57 č. obj. 30/2021 08.06.2021 33648: OB Elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 17.06.2021 30.06.2021
76/2021 LED TV SENCOR k výstave PMI III.-Nežná sila-VP prízemie PGU 209,00 č. obj. 35/2021 09.06.2021 35712783: Planeo Elektro, Nám. A. Hlinku 7B, 010 01 Žilina 08.06.2021 30.06.2021
77/2021 mal. materiál -farba k výstave PMI III- Nežná sila- VP prízemie PGU 56,98 č. obj. 38/2021 09.06.2021 47574291: Painthouse, s.r.o. Na Stanicu 16, 010 09 Žilina 17.06.2021 30.06.2021
78/2021 para (PGU, Ciachovňa) 298,83 OZ č.470408 10.05.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 15.06.2021 30.06.2021
79/2021 elektronické stravovacie poukážky 804,54 RD č.549/2015/OP a VO 14.05.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.06.2021 30.06.2021
80/2021 výroba, montáž deliacej steny k výstave PMI III.-Nežná sila VP prízemie PGU 600,00 č. obj. 36/2021 17.06.2021 45937575: Juraj Mrázik, Kukučínova 10, 010 01 Žilina 22.06.2021 30.06.2021
81/2021 výroba, montáž sokla k výstave PMI III. -Nežná sila VP prízemie 300,00 č. obj. 45/2021 22.06.2021 45937575: Juraj Mrázik, Kukučínova 10, 010 01 Žilina 23.06.2021 30.06.2021
82/2021 Webinár -práca na dohodu- ek. oddelenie, ekonómka 84,00/osoba č. obj. 33/2021 21.06.2021 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 22.06.2021 30.06.2021
83/2021 Webinár -personalistika-ek. oddelenie, ekonómka 84,00/osoba č. obj. 33/2021 21.06.2021 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 22.06.2021 30.06.2021
85/2021 nosník, háčik otočný k výstave PMI III.-Nežná sila VP prízemie 68,81 č. obj. 43/2021 22.06.2021 36407151: Kreo, s.r.o., Veľká Okružná 61, 010 01 Žilina 23.06.2021 30.06.2021
01/2021 vyúčtovanie fa za rok 2020 733,14 Zmluva č.1/2019 na rok 2020 31.01.2021-vyšlá fa 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 220,010 01 Žilina 11.05.2021 11.06.2021
02/2021 vyúčtovanie fa za rok 2020 -387,24 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov na rok 2020 zo dńa 7.1.2020 31.01.2021-vyšlá fa 51844508: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Republiky 1, 010 01 Žilina 30.04.2021 31.05.2021
84/2021 inštalácia veľkoplošných projekcií k výstave PMI III.- Nežná sila VP prízemie 200,00 č. obj. 46/2021 22.06.2021 Mgr. Dušan Dobiáš, Žilina 29.06.2021 30.06.2021
86/2021 maliarsky mat. k výstave PMI III.-Nežná sila VP prízemie 53,92 č. obj. 37/2021 23.06.2021 47574291: Painthouse, s.r.o. Na Stanicu 16, 010 09 Žilina 29.06.2021 30.06.2021
87/2021 diaľkový ovládač do klimatizácií 52,20 č. obj. 42/2021 25.06.2021 47644273: Horvát servis, s. r. o., Bánovská cesta 11, 010 01Žilina 30.06.2021 01.07.2021
88/2021 STK+ emisná kontrola na služobnom vozidle PEUGEOT BOXER ZA 908GH 77,00 č. obj. 39/2021 18.06.2021 36391450: Genezic trade, spol.s r.o., Hričovská 191/8, 010 01 Žilina 02.07.2021 27.07.2021
89/2021 tlač propagačného materiálu k výstave PMI III.- Nežná sila VP prízemie 55,00 č. obj. 47/2021 24.06.2021 00363999841: Racional SK s. r. o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina 01.07.2021 27.07.2021
90/2021 inštalačný materiál k výstave PMI III.-Nežná sila VP prízemie 10,97 č. obj. 52/2021 25.06.2021 36827011: Tabačik-Priemto s. r. o., Hviezdoslavova 3496/60, 010 01 Žilina 01.07.2021 27.07.2021
92/2021 realizácia novej expozície, osadenie interiérových prvkov k výstave PMI III.-Nežná sila VP prízemie 1.667,20 č. obj. 50/2021 28.06.2021 47504889: dr. Benčík, s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 07.07.2021 27.07.2021
93/2021 5 ks tonerov pre zamestnancov PGU 68,52 č. obj. 53/2021 29.06.2021 47864249: Damedis, s. r. o., Kukučínova 6571, 96001 Zvolen 02.07.2021 27.07.2021
94/2021 ochrana objektu PGU 1 x (výjazd 6/2021) 19,92 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 30.06.2021 36008869 : Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 02.07.2021 27.07.2021
95/2021 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 30.06.2021 36008869 : Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 02.07.2021 27.07.2021
96/2021 výroba plexi dekla k výstave PMI III.-Nežná sila VP prízemie 157,00 č. obj. 44/2021 01.07.2021 31341781: IS s.r.o., Wattová 22, 821 04 Bratislava 06.07.2021 27.07.2021
97/2021 výroba plexi skiel vrátane úchytov k výstave PMI III.-Nežná sila VP prízemie 453,00 č. obj. 40/2021 01.07.2021 31341781: IS s. r. o., Wattová 22, 821 04 Bratislava 06.07.2021 27.07.2021
100/2021 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k t. č. 0904926949 ,t .č. 0903510467 zo dňa 03.07.2019 a k t. č. 0903 510788 zo dňa 20.09.2019 06.07.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12.07.2021 27.07.2021
99/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 6.07.2021 51031884: POSCOM s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 27.07.2021
101/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 40,66 Zmluva 129/2004 6.07.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 12.07.2021 27.07.2021
102/2021 predaj publikácie z KP 9,76 KZ medzi SNG a PGU zo dňa 12.4.2021 6.07.2021 00164712: Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 08.07.2021 27.07.2021
103/2021 PHM 49,64 č. Zmluvy0541708/00CRZ, Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 6.07.2021 322832: Slovnaft, a. s. ,Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 12.07.2021 27.07.2021
104/2021 úprava formátov videí autoriek (J. Želibská, D. Sadovská) k výstave PMI III.-Nežná sila VP prízemie 150,00 č. obj. 48/2021 6.07.2021 52933822: Jupiter film, s. r. o., J. Milca 771/15, 010 01 Žilina 12.07.2021 27.07.2021
105/2021 vodné, stočné 644,88 Zmluva č. 201104292 zo dňa 7.10.2011 30.06.2021 SEVAK,a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 13.07.2021 27.07.2021
106/2021 dodávka a výmena batérií (EPS, kontrola systému) 137,98 č. obj. 41/2021 08.07.2021 35966289: Engie Services, a. s., Pobočka Kragujevská 1, 010 01 Žilina 20.07.2021 27.07.2021
107/2021 čistiace a dezinfekčné prostriedky 199,97 č. obj. 58/2021 08.07.2021 36440884: Valin. s. r. o., Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina 13.07.2021 27.07.2021
108/2021 hygienické prostriedky 97,51 č. obj. 55/2021 08.07.2021 36440884: Valin. s. r. o., Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina 13.07.2021 27.07.2021
109/2021 para 941,00 OZ č.470408 08.07.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 13.07.2021 27.07.2021
110/2021 elektronické stravovacie poukážky 719,45 RD č.549/2015/OP a VO 14.05.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 20.07.2021 27.07.2021
2021/10 výroba 20 ks závesov k výstave PMI III.-Nežná sila VP prízemie 1.968,00 ZoD zo dňa 11.6.2021 17.06.2021 Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD., Bratislava 12.07.2021 27.07.2021
111/2021 tlač propagačných mat.,detský sprievodca, skladačka Generácia 909,76 214,20 č. obj. 54/2021 15.07.2021 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 20.07.2021 27.07.2021
91/2021 vytvorenie a aplikácia graf. dizajnu expozície PMI III. VP prízemie 859,92 č. obj. 51/2021 25.06.2021 47504889: dr. Benčík, s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 03.08.2021 23.08.2021
98/2021 tlač popisiek, postrov k výstave PMI III., VP prízemie 396,00 č. obj. 49/2021 01.07.2021 00688070: i+i print, spol. s. r. o., Mlynské luhy 27, 821 05 Bratislava 03.08.2021 23.08.2021
112/2021 samozatvárač s ramenom,prízemie PGU 125,42 č. obj. 59/2021 27.07.2021 31646751:Hasta, s. r. o., Bytčianska 814/131, 010 03 Považský Chlmec 05.08.2021 23.08.2021
113/2021 predaj knižnej publikácie z KP 14,40 Dodatok č.1 ku KZ č.2020-12-01 zo dńa 1.12.2020 30.07.2021 14251833: Výtvarná Agentúra A1,Republiky 17, 010 01 Žilina 13.08.2021 23.08.2021
114/2021 umyvadlová vodovodná batéria, WC 2.posch. 24,60 č. obj. 60/2021 02.08.2021 36827011: Tabačik-Priemto s. r. o., Hviezdoslavova 3496/60, 010 01 Žilina 13.08.2021 23.08.2021
115/2021 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 03.08.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 05.08.2021 23.08.2021
116/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 03.08.2021 51031884: POSCOM s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 23.08.2021
117/2021 telekomunikačné poplatky- pevná sieť 40,66 Zmluva 129/2004 04.08.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.08.2021 23.08.2021
118/2021 telekomunikačné poplatky-mobilná sieť 100,01 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k t. č. 0904926949 ,t .č. 0903510467 zo dňa 03.07.2019 a k t. č. 0903 510788 zo dňa 20.09.2019 04.08.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.08.2021 23.08.2021
121/2021 predaj knižnej publikácie z KP 9,00 Dodatok č.1 ku KZ č. 2021-01-01 zo dňa 28.12.2020 10.08.2021 422655959: Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 13.08.2021 23.08.2021
122/2021 ochrana objektu PGU 1 x (výjazd 7/2021) 19,92 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 10.08.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 11.08.2021 23.08.2021
123/2021 predaj knižnej publikácie z KP 9,76 KZ zo dňa 12.4.2021 10.08.2021 00164712: SNG, Riečna 1, 815 13 Bratislava 13.08.2021 23.08.2021
2021/14 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU, VP prízemie) 159,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72174301 zo dňa 20.02.1992 01.08.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.08.2021 23.08.2021
2021/15 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU ,VP. 1.posch.) 1.529,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72174311 zo dňa 16.11.1991 01.08.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.08.2021 23.08.2021
2021/16 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU, Ubytovňa) 174,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72174291 zo dňa 16.11.1991 01.08.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.08.2021 23.08.2021
2021/17 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU, EMÓCIA) 852,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72163891 zo dňa 30.11.1991 01.08.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.08.2021 23.08.2021
2021/18 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU, Nadácia ŽSK) 192,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72181872 zo dňa 30.01.1996 01.08.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.08.2021 23.08.2021
119/2021 para 7/2021 941,00 OZ č.470408 06.08.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 20.08.2021 23.08.2021
125/2021 predaj Profilov z KP 5,00 Dodatok č.2 ku KZ zo dňa 2016-06-27 16.08.2021 31794271: Kruh súčasného umenia PROFIL, Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava 20.08.2021 23.08.2021
120/2021 diagnostika IT zariadení 42,00 č. obj. 61/2021 06.08.2021 44662173: Roman Dolinajec-Hacom, Bytčianska 56/20, 010 03 Žilina 17.08.2021 23.08.2021
126/2021 2 dňové online školenie(účtovníctvo, majetok, logistika, banka, pokladňa) 135,43 č. obj. 57/2021 16.08.2021 00602311: Asseco solutions, a. s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 20.08.2021 23.08.2021
128/2021 stravné jednotky ( vzdelávací týždenný program PGU Kids 96,00 č. obj. 62/2021 16.08.2021 50818406: ABreal, s. r. o., Národná 813/6, 010 01 Žilina 17.08.2021 23.08.2021
2021/12 výroba modelu výstavných priestorov pre vzdelávací program PGU Kids 500,00 ZoD zo dňa 8.7.2021 10.08.2021 Ján Kostolanský, Trenčín 20.08.2021 23.08.2021
2021/13 vytvorenie e pracovných zadaní pre pracovný zošit k výstave Generácia909,76 v rámci vzdelávacieho programu PGU Kids 100,00 Zo D zo dňa 8.7.2021 10.08.2021 Mgr. art. Zoltán Agócs, Žilina 20.08.2021 23.08.2021
124/2021 predaj knižnej publikácie z KP 14,40 Dodatok č,.1 ku KZ č.2020-12-01 16.08.2021 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 01001 Žilina 23.08.2021 31.08.2021
129/2021 pohybový workshop-vzdelávací denný tábor v PGU 80,00 č. obj. 63/2021 13.08.2021 Mgr. art. Zuzana Burianová, Žilina 23.08.2021 31.08.2021
127/2021 predaj knižnej publikácie z KP 40,50 KZ č.2021-08-02 zo dňa 2.8.2021 16.08.2021 31739172: Lucia Faltinová, MA,, Mateja Bela2, 811 06 Bratislava 23.08.2021 31.08.2021
130/2021 elektronické stravovacie poukážky 642,09 RD č.549/2015/OP a VO 18.08.2021 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 24.08.2021 31.08.2021
131/2021 elektronické stravovacie poukážky 27,08 RD č.549/2015/OP a VO 18.08.2021 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 24.08.2021 31.08.2021
132/2021 dodávka a montáž hlásiča( EPS kontrola systému) 140,32 č. obj. 41/2021 18.08.2021 35966289: Engie Services, a.s., Pobočka Kragujevská 1, 010 01 Žilina 03.09.2021 10.09.2021
133/2021 PHM 63,76 č.Zmluvy0541708/00CRZ,Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 18.08.2021 322832: Slovnaft, a. s. ,Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 24.08.2021 10.09.2021
134/2021 hygienické, dezinfekčné prostriedky (COVID 19)) 33,23 č. obj. 64/2021 20.08.2021 44229950: Slovpap Sk, s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 24.08.2021 10.09.2021
135/2021 hygienické parierové utierky (COVID 19) 87,78 č. obj. 66/2021 02.09.2021 44229950: Slovpap Sk, s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 03.09.2021 10.09.2021
136/2021 tlač propagačných mat. k výstave GENERÁCIA 909,76 15,00 č. obj. 67/2021 02.09.2021 44229950: Slovpap Sk, s. r. o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina 03.09.2021 10.09.2021
137/2021 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 02.09.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 03.09.2021 10.09.2021
138/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 02.09.2021 51031884: POSCOM s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 10.09.2021
140/2021 PO,kontrola pož. uzáverov, kontrola objektu PGU 100,00 IZ zo dňa 9.12.2005 28.12.2021 28.12.2021 17887208: Stanislava Belohorcová, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 14.09.2021 30.09.2021
141/2021 elektronické stravovacie poukážky 703,98 RD č.549/2015/OP a VO 02.09.2021 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.09.2021 30.09.2021
142/2021 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 03.09.2021 36008869 : Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 10.09.2021 30.09.2021
143/2021 občerstenie-NK na tvorbu zb. v PGU 28,80 č. obj. 68/2021 03.09.2021 31628036: FIN, spol. s r. o. Námestie Andreja Hlinku 5, 010 01 Žilina 14.09.2021 30.09.2021
144/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 41,00 Zmluva 129/2004 06.09.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 16.09.2021 30.09.2021
145/2021 telekomunikačné poplatky-mobilná sieť 64,06 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb t .č. 0903510467 zo dňa 03.07.2019 a k t. č. 0903 510788 zo dňa 20.09.2019 06.09.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 16.09.2021 30.09.2021
146/2021 para 8/2021 941,00 OZ č. 470408 09.09.2021 36403032: Žilinská teplárenská a. s., Košická 11, 010 87 Žilina 17.09.2021 30.09.2021
147/2021 poplatky-mobilná sieť O2 16,94 dohoda o pristúpení k RD č. 468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 10.09.2021 37808427: Úrad ŽSK, Komenského 48, 010 01 Žilina 14.09.2021 30.09.2021
148/2021 predaj knižnej publikácie z KP 29,27 KZ zo dňa 12.4.2021 10.09.2021 00164712: SNG, Riečna 1, 815 13 Bratislava 16.09.2021 30.09.2021
149/2021 tlačiareň HP Laserjet Pro M28 198,90 č. obj.72/2021 13.09.2021 35739487: NAY a.s., Tuhovská 15, P. O. Box 10, 830 06 Bratislava 09.09.2021 30.09.2021
150/2021 predaj knižnej publikácie z KP 55,00 Dodatok č.1 k Zmluve č. 20215-10-06-01 20.09.2021 00587257: QEX, a. s., Brnianska1, 911 05 Trenčín 21.09.2021 30.09.2021
151/2021 videoseminár-ekonómky 30/osoba č. obj. 32/2021 20.09.2021 51424266:Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, s.r.o., Družstevná 232/2, 040 01 21.09.2021 30.09.2021
152/2021 likvidácia objemového odpadu 22,44 č. obj.71/2021 20.09.2021 36400491: T+T., A. Kmeťa, Žilina, prevádzka Centrum zhodnotenia odpadov Hričov, 013 41 Dolný Hričov 21.09.2021 30.09.2021
153/2021 predaj knižnej publikácie z KP 19,20 Dodatok č,.1 ku KZ č.2020-12-01 22.09.2021 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 01001 Žilina 01.10.2021 07.10.2021
154/2021 overovacia štúdia( pre súťaž návrhov, objekt a nádvorie PGU) 1.750,00 č. obj. 70/2021 17.09.2021 Ing. arch. Adam Lukačovič, Hlohovec 20.09.2021 07.10.2021
155/2021 oprava dažďových vtokov( montáž, demontáž,doprava) 144,00 č. obj. 73/2021 22.09.2021 41098676: Martin Kolembus, Zakvášov 1520/38-10, 017 01 Považská Bystrica 01.10.2021 07.10.2021
156/2021 ochrana objektu PGU 100,00 Zo D 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 30.09.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.10.2021 07.10.2021
157/2021 tmel na opravu stien 24,08 č. obj. 79/2021 01.10.2021 47574291:Painthouse, s. r. o. Na Stanicu 16, 010 09 Žilina 07.10.2021 07.10.2021
158/2021 elektronické stravovacie poukážky 742,66 RD č.549/2015/OP a VO 01.10.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 19.10.2021 19.10.2021
159/2021 ochrana objektu PGU 1 x (výjazd 9/2021) 19,92 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 02.10.2021 36008869: Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.10.2021 19.10.2021
160/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 04.10.2021 51031884: POSCOM s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 19.10.2021
161/2021 tonery do tlačianí-zamestnancom PGU 111,24 č. obj. 74/2021 04.10.2021 47864249: Damedis, s.r.o., Kukučínova 6571, 96001 Zvolen 14.10.2021 19.10.2021
162/2021 tlač prop.mat. k výstave J. Filo 109,19 č. obj. 81/2021 04.10.2021 0036399841:Racional SK s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina 14.10.2021 19.10.2021
165/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 39,16 Zmluva 129/2004 05.10.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.10.2021 19.10.2021
166/2021 služby mobilnej siete slovak telekom 55,99 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k t. č. 0903 510 788 zo dňa 20.09.2019 05.10.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 13.10.2021 19.10.2021
167/2021 oprava zvodu a žľabou(montáž, demontáž, tmelenie) 600,00 č. obj. 69/2021 22.09.2021 41098676: Martin Kolembus, Zakvášov 1520/38-10, 017 01 Považská Bystrica 08.10.2021. 19.10.2021
168/2021 nákup poštových známok k výstave J. Filo 55,00 súhlas na nákup poštových známok bezhotovostým spôsobom zo dňa 13.1.20215 č. obj. 80/2021 07.10.2021 36631124: Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 04.10.2021 19.10.2021
169/2021 poplatky-mobilná sieť O2 21,05 dohoda o pristúpení k RD č. 468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 07.10.2021 37808427: Úrad ŽSK, Komenského 48, 010 01 Žilina 11.10.2021 19.10.2021
170/2021 poplatok za uloženie objemového odpadu zo dňa 09.09.2021 6,12 č. obj.71/2021 07.10.2021 36400491: T+T., A. Kmeťa, Žilina, prevádzka Centrum zhodnotenia odpadov Hričov, 013 41 Dolný Hričov 13.10.2021 19.10.2021
171/2021 para 9/2021 979,74 OZ č.470408 08.10.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 19.10.2021 19.10.2021
172/2021 predaj knižnej publikácie z KP 19,51 KZ zo dňa 12.4.2021 11,10.2021 00164712: SNG, Riečna 1, 815 13 Bratislava 13.10.2021 19.10.2021
2021/19 vytvorenie vizuálnej identity vzdelávací program PGU Kids, denný tábor 400,00 ZoD zo dňa 8.7.2021 18.08.2021 Dominika Koššová,Žilina 09.09.2021 30.09.2021
2021/20 realizácia výtvarného wokshopu PGU Kids 100,00 ZoD zo dňa 6.8.2021 18.08.2021 Mgr. art. Andrej Mazúr, Žilina 03.09.2021 30.09.2021
2021/22 vypracovanie znaleckého posudku diela P.Meluzina "Scarabeus" 150,00 ZoD č.1/2021 zo dňa 20.8.2021 27.8.2021 PhDr. Katarína Bajcúrová, CSc., Bratislava 20.09.2021 30.09.2021
2021/23 vypracovanie znaleckého posudku diela P.Meluzina "Afterparty" 150,00 ZoD č.1/2021 zo dňa 24.8.2021 27.8.2021 PhDr. Katarína Bajcúrová, CSc., Bratislava 20.09.2021 30.09.2021
2021/27 para 10/2021 750,00 OZ č.470408 01.10.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 01.10.2021 19.10.2021
3/2021 fa za predaj katalógov z PGU 15,10 e-mailová obj. 15.07.2021-vyšlá fa 31346359: SLOVART G.T.G, spol. s. r. o., Krupinská 4, 852 89 Bratislava 02.08.2021 30.08.2021
4/2021 fa za predaj katalógov z PGU 33,50 telefonická obj. 06.09.2021-vyšlá fa Barbara Neumanová, Bratislava 21.09.2021 19.10.2021
173/2021 predaj knižnej publikácie z KP 9,76 KZ zo dňa 12.4.2021 11.10.2021 00164712: SNG, Riečna 1, 815 13 Bratislava 19.10.2021 19.10.2021
174/2021 predaj knižnej publikácie z KP 32,00 Dodatok č,.1 ku KZ č.2020-12-01 12.10.2021 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 01001 Žilina 21.10.2021 29.10.2021
175/2021 nafotenie expozície PMI III. pre katalóg PMI III. 348,00 č. obj. 78/2021 12.10.2021 36423092: Richard Kohler, s. r. o., Bytčiančinova 323/14, 013 11 Lietavská Lúčka 19.10.2021 29.10.2021
176/2021 predaj knižnej publikácie z KP 6,60 Dodatok č.1 k Zmluve č.20215-10-06-01 12.10.2021 00587257:QEX,a. s., Brnianska1, 911 05 Trenčín 21.10.2021 29.10.2021
177/2021 pracovné kalendáre pre zamestnancov PGU na r. 2022 22,85 RD č.15/2015/VS 14.10.2021 32627211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 22.10.2021 29.10.2021
178/2021 programovanie kódov( EZS, el .prístupové práva) 32,28 č. obj. 82/2021 19.10.2021 30601550: Teco- Ing. Ján Králik, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 22.10.2021 29.10.2021
179/2021 refakturované poistné 01.01.2021-31.12.2021 1.903,15 19.10.2021 37808427: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina 27.10.2021 29.10.2021
180/2021 tlač vstupeniek -120ks blok/6000 ks 144,72 č. obj. 77/2021 19.10.2021 14219671: Ing. Vladimír Pápeš, K cintorínu 36, 010 04 Žilina 22.10.2021 29.10.2021
181/2021 PHM 60,91 č. Zmluvy 0541708/00CRZ, Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 19.10.2021 322832: Slovnaft, a. s. ,Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 22.10.2021 29.10.2021
182/2021 maliarsky mat.-výstava S.Masár-Ako čítať skutočnosť? 142,13 č. obj. 84/2021 19.10.2021 47574291:Painthouse, s.r.o. Na Stanicu 16, 010 09 Žilina 28.10.2021 29.10.2021
183/2021 vodné, stočné 763,62 Zmluva č. 201104292 zo dňa 7.10.2011 22.10.2021 SEVAK,a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 27.10.2021 29.10.2021
184/2021 tlač interaktívneho sprievodcu k výstave J. Filo v rámci vzdelávacieho programu v PGU 214,20 č. obj. 88/2021 27.10.2021 367181114: Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 02.11.2021 22.11.2021
185/2021 prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom vozidle PEUGEOT BOXER ZA-908GH 30,00 č. obj. 93/2021 29.10.2021 50310801: Autoservis Štefanko, Gerlachovská 3104/1, 010 08 Žilina 03.11.2021 22.11.2021
186/2021 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 02.11.2021 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 05.11.2021 22.11.2021
187/2021 pgu-1the hosping od 21.11.2021-21.11.2022 63,10 č. obj. 95/2021 02.11.2021 36421928: WebSupport, s r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 05.11.2021 22.11.2021
188/2021 výmena vodovodného potrubia v suteréne PGU ( havarijny stav) 994,72 č. obj. 96/2021 02.11.2021 51305500: S. T. I. Tajovského 2039/4, 010 01 Žilina 08.11.2021 22.11.2021
189/2021 výmena kanalizácie v prízemí PGU ( havarijny stav) 495,60 č. obj. 91/2021 02.11.2021 51305500: S.T.I. Tajovského 2039/4, 010 01 Žilina 08.11.2021 22.11.2021
190/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 02.11.2021 51031884: POSCOM s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 22.11.2021
191/2021 služby mobilnej siete slovak telekom 55,99 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k t. č. 0903 510 788 zo dňa 20.09.2019 04.11.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.11.2021 22.11.2021
192/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 38,92 Zmluva 129/2004 04.11.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 11.11.2021 22.11.2021
193/2021 kontrola,revízia hasiacich prístrojov, hydrantov v objekte PGU 197,30 č. obj. 87/2021 04.11.2021 17885469: Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 Žilina 11.11.2021 22.11.2021
195/2021 predplatné časopisu online verzia- Účt. Ropo a obcí (1.1.2022-31.12.2022) 135,00 e-mailová obj. 08.11.2021 31348262: Wolters Kluwer SR, s. r. o., Mlynské nivy 4959, 821 09 Bratislava 03.11.2021 22.11.2021
2021/26 preklad textov SJ /AJ do katalógu PMI III. 243,00 ZoD zo dňa 8.9.2021 20.09.2021 Katarína Bičanová,Bratislava 22.10.2021 22.11.2021
2021/34 grafické spracovanie interaktívneho sprievodcu k výstave J.Filo 300,00 ZoD zo dňa 19.10.2021 04.10.2021 Dominika Koššová, Žilina 12.11.2021 22.11.2021
2021/30 kurátorské práce, výstava Julián Filo- Filozofia gesta 200,00 ZoD zo dňa 27.9.2021 05.10.2021 Mgr. Filip Krutek, Trnava 28.10.2021 22.11.2021
2021/31 preddavková platba 11/2021 1.430,00 OZ č.470408 03.11.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 03.11.2021 22.11.2021
196/2021 prenájom reklamných plôch v meste Žilina 01.11.2021-15.12.2021 900,00 č. obj. 90/2021 08.11.2021 36397563: ARDSYSTÉM, s. r. o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina 16.11.2021 22.11.2021
197/2021 PHM 125,02 č. Zmluvy 0541708/00CRZ, Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 05.11.2021 322832: Slovnaft, a. s. ,Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 15.11.2021 22.11.2021
194/2021 elektronické stravovacie poukážky 769,73 RD č.549/2015/OP a VO 04.11.2021 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 23.11.2021 30.11.2021
198/2021 para 10/2021 1.333,33 OZ č.470408 10.11.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 23.11.2021 30.11.2021
199/2021 zakúpenie radiátora-VP 1. poschodie 149,29 č. obj.96/2021 10.11.2021 31563945: C.B.K. spol. s r.o., Štrková 27/606, 010 08 Žilina 19.11.2021 30.11.2021
200/2021 výroba a aplikácia polepov k výstave S. Masár Ako čítať skutočnosť? č. obj. 94/2021 11.11.2021 41174216: Ľuboš Škulec, Clementisova 1350/78, 024 01 Kysucké Nové Mesto 16.11.2021 30.11.2021
201/2021 výroba popisiek k 24 ks diel umiestnených na úrade ŽSK 42,00 č. obj. 92/2021 11.11.2021 41174216: Ľuboš Škulec, Clementisova 1350/78, 024 01 Kysucké Nové Mesto 16.11.2021 30.11.2021
202/2021 tonery 4 ks pre zamestnancov PGU 97,14 č. obj. 100/2021 11.11.2021 47864249: Damedis, s r. o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen 19.11.2021 30.11.2021
203/2021 odborné prehliadky a skúšky tlakových zar. 320,00 č. obj. 87/2021 12.11.2021 33355568: Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 Žilina 19.11.2021 30.11.2021
204/2021 ročná kontrola EPS 180,00 č. obj. 89/2021 18.11.2021 35966289: Engie Sevices a. s., Reg. pracovisko Žilina, Kragujevská 1, 010 01 Žilina 30.11.2021 30.11.2021
205/2021 tlač propagačných mat. k výstave S. Masár- Ako čítať skutočnosť? 113,48 č. obj. 104/2021 19.11.2021 00363999841: Racional SK s. r. o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina 30.11.2021 30.11.2021
206/2021 ochranné pracovné prostriedky zamestnancom PGU 30,60 č. obj. 101/2021 22.11.2021 22604146: Ing. Dušan Filimonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina 30.11.2021 30.11.2021
207/2021 montáž a demontáž radiátora VP 1. poschodie 50,00 č. obj. 97/2021 22.11.2021 52238008: MM Corporate s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava 30.11.2021 30.11.2021
208/2021 poplatky-mobilná sieť O2 21,00 dohoda o pristúpení k RD č. 468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 22.11.2021 37808427: Úrad ŽSK, Komenského 48, 010 01 Žilina 22.11.2021 30.11.2021
209/2021 inštalačný mat. k výstave S. Masár- Ako čítať skutočnosť? 81,17 č. obj. 109/2021 24.11.2021 36827011: Tabačik-Priemto s. r. o., Hviezdoslavova 3496/60, 010 01 Žilina 30.11.2021 30.11.2021
210/2021 nákup poštových známok k výstave S. Masár 36,30 súhlas na nákup poštových známok bezhotovostým spôsobom zo dňa 13.1.20215 č. obj. 105/2021 25.11.2021 36631124: Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 22.11.2021 30.11.2021
211/2021 MDF doska + formátovanie dosky k výstave S .Masár- Ako čítať skutočnosť? 64,67 č. obj. 102/2021 25.11.2021 35718986: JAF HOLZ Slovakia, s. r. o., Kamenná 1, 010 01 Žilina 30.11.2021 30.11.2021
212/2021 maliarsky mat. k výstave S. Masár -Ako čítať skutočnosť? 48,47 č. obj. 110/2021 29.11.2021 47574291 :Painthouse, s.r.o. Na Stanicu 16, 010 09 Žilina 08.12.2021 21.12.2021
213/2021 stavebný mat. k výstave S. Masár- Ako čítať skutočnosť? 150,00 č. obj. 111/2021 01.12.2021 45969388: Stavebniny HRNKO, s. r. o., Bratislavská 28, 010 01 Žilina 09.12.2021 21.12.2021
214/2021 materiál potrebný do galérie k drobným opravám 147,24 č. obj. 116/2021 30.11.2021 36827011: Tabačik-Priemto s. r. o., Hviezdoslavova 3496/60, 010 01 Žilina 09.12.2021 21.12.2021
215/2021 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 01.12.2021 36008869 : Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 06.12.2021 21.12.2021
216/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 01.12.2021 51031884: POSCOM s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 21.12.2021
217/2021 výroba textov k výstave S. Masár- Ako čítať skutočnosť? 56,91 č. obj. 113/2021 01.12.2021 41174216: Ľuboš Škulec, Clementisova 1350/78, 024 01 Kysucké Nové Mesto 20.12.2021 21.12.2021
218/2021 nalepenie fólie na panel pred vstupom do PGU k výstave S. Masár Ako čítať skutočnosť? 40,09 č. obj. 114/2021 01.12.2021 41174216: Ľuboš Škulec, Clementisova 1350/78, 024 01 Kysucké Nové Mesto 14.12.2021 21.12.2021
219/2021 zhotovenie vlajky EHMK 57,96 č. obj. 103/2021 03.12.2021 47022817: Arian Servis, s. r. o, Jánošíková 264, 010 01 Žilina 09.12.2021 21.12.2021
220/2021 on line webinár- ekonómky PGU- legislatívne zmeny vo mzd. učtárni v roku 2022 84,00 č. obj. 106/2021 03.12.2021 31369308: Relia, s. r. o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava 29.11.2021 21.12.2021
221/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 48,30 Zmluva 129/2004 06.12.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15.12.2021 21.12.2021
222/2021 služby mobilnej siete slovak telekom 5,60 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k t. č. 0903 510 788 zo dňa 20.09.2019 06.12.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15.12.2021 21.12.2021
223/2021 PHM 60,12 č. Zmluvy 0541708/00CRZ, Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 06.12.2021 322832: Slovnaft, a. s. ,Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 14.12.2021 21.12.2021
224/2021 predaj knižnej publikácie z KP 28,80 Dodatok č,.1 ku KZ č.2020-12-01 06.12.2021 14251833: Výtvarná Agentúra A1, Republiky 17, 01001 Žilina 15.12.2021 21.12.2021
225/2021 výroba plexi krytu( deklu) k výstave S. Masár - Ako čítať skutočnosť? 108,00 č. obj. 107/2021 07.12.2021 31341781: I S, s.r.o., Wattova 22, 821 04 Bratislava 09.12.2021 21.12.2021
226/2021 výroba popisiek a textov k výstave S. Masár - Ako čítať skutočnosť? 64,38 č. obj. 112/2021 07.12.2021 31384641: Double P, s. r. o, Pestovateľská 3, 821 04 Bratislava 09.12.2021 21.12.2021
227/2021 poplatky-mobilná sieť O2 21,00 dohoda o pristúpení k RD č. 468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 8.12.2021 37808427: Úrad ŽSK, Komenského 48, 010 01 Žilina 13.12.2021 21.12.2021
228/2021 on line seminár pracovníčok PGU- správa registratúry 79,00 č. obj. 99/2021 8.12.2021 35900831: Proeko s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 15.12.2021 21.12.2021
229/2021 para 11/2021 1.698,33 OZ č.470408 8.12.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 15.12.2021 21.12.2021
231/2021 elektronické stravovacie poukážky 367,46 RD č.549/2015/OP a VO 09.12.2021 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.12.2021 21.12.2021
232/2021 on line kniha účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obcí a VÚC + prístup do archívu pre ekonómku PGU 178,14 č. obj. 120/2021 13.12.2021 35730129: Verlag Dashofer,vydavateľstvo s. r. o., Železničiarska 13, 8144 99 Bratislava 10.12.2021 21.12.2021
233/2021 obalový mat. k výstavám v roku 2022 99,96 č. obj. 130/2021 14.12.2021 44229950: SLOVPAP SK s.r.o., Pittsburgská 5, 010 08 Žilina 20.12.2021 21.12.2021
234/2021 prenájom reklamných plôch v meste Žilina 16.12.2021-20.12.2021 270,00 č. obj.117/2021 16.12.2021 36397563: ARDSYSTÉM, s. r. o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina 17.12.2021 21.12.2021
238/2021 hasiaci práškový prístroj do depozit- prízemie 36,00 č. obj. 128/2021 16.12.2021 33355568: Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 Žilina 20.12.2021 21.12.2021
239/2021 stavebný mat. k výstave S. Masár- Ako čítať skutočnosť? 25,00 č. obj. 129/2021 16.12.2021 45969388: Stavebniny HRNKO, s. r. o., Bratislavská 28, 010 01 Žilina 20.12.2021 21.12.2021
240/2021 on line seminár pracovníčok PGU- správa registratúry a archivovanie dokumentov -povinnosti verejnej správy 79,00 č. obj. 98/2021 16.12.2021 35900831: Proeko s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 20.12.2021 21.12.2021
241/2021 BOZP a PO, školenie, kontrola objektu PGU a Ciachovne 272,00 IZ zo dňa 9.12.2005 16.12.2021 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 11,010 01 Žilina 20.12.2021 21.12.2021
2021/35 preddavková platba 12/2021 1.640,00 OZ č.470408 03.12.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 09.12.2021 21.12.2021
236/2021 digitálna úprava fotografií pre tlač publikácie S.Masár 151,00 č. obj. 121/2021 16.12.2021 52933822: Jupiter film s. r. o., J. Milca 771/15, 010 01 Žilina 22.12.2021 28.12.2021
238/2021 hasiaci prístroj práškový 36,00 č. obj. 128/2021 16.12.2021 33355568: Radoslav Polónyi, Hlinská 37, 010 01 Žilina 20.12.2021 28.12.2021
239/2021 stavebný mat. k výstave S. Masár- Ako čítať skutočnosť? 25,00 č. obj. 129/2021 16.12.2021 45969388: Stavebniny HRNKO, s. r. o., Bratislavská 28, 010 01 Žilina 22.12.2021 28.12.2021
240/2021 online seminár 2 zamestnankýň PGU "Správa registratúry a archivovanie dokumentov" 79,00 č. obj. 99/2021 16.12.2021 35900831: Proeko s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 20.12.2021 28.12.2021
241/2021 kontrola objektu PGU, kontrola Ciachovne, školenie pracovníkov 272,00 IZ zo dňa 9.12.2005 17887208: Stanislava Belohorcová, Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 20.12.2021 28.12.2021
242/2021 elektronické zariadenia k výstavám 3.981,60 č. obj. 133/2021 17.12.2021 31726607: Opal Multimédia spol. s.r.o., Družstevná 40, 080 Prešov 22.12.2021 28.12.2021
243/2021 PC s príslušenstvom+ Mnt. 4.995,50 č. obj. 131/2021 17.12.2021 36408379: OK Comp, s. r. o., Na priekope 41, 010 01 Žilina 22.12.2021 28.12.2021
244/2021 webinár ekonómky PGU " obojsmerná komunikácia so správcom dane, novela daňového poriadku na r.2022" 54,00 č. obj. 132/2021 17.12.2021 36663484: Educo consult, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 20.12.2021 28.12.2021
245/2021 inštalačný materiál k inštaláciám výstav a k drobným opravám v objekte PGU 296,51 č. obj. 135/2021 17.12.2021 36827011: Tabačik-Priemto s. r. o., Hviezdoslavova 3496/60, 010 01 Žilina 23.12.2021 28.12.2021
246/2021 predplatné časopisu VLNA 16,00 č. obj. 118/2021 17.12.2021 36067148: Občianske združenie Vlna, Vlčkova 18, 811 06 Bratislava 23.12.2021 28.12.2021
247/2021 oprava dažďových vtokov pod strechov PGU, tmelenie strechy 802,80 č. obj. 141/2021 20.12.2021 41098676: Martin Kolembus, Zakvášov 1520/38, 017 01 Považská Bystrica 29.12.2021 31.12.2021
248/2021 kancelárske potreby pre zamestnancov PGU 263,76 č. obj. 136/2021 20.12.2021 32627211: TSV Papier Group, s. r. o., Vajanského 9, 984 01 Lučenec 23.12.2021 31.12.2021
249/2021 chladnička ,mikrovlnná rúra 358,80 č. obj. 143/2021 20.12.2021 35712783: Planeo Elektro, Nám. A. Hlinku 78, 010 01 Žilina 21.12.2021 31.12.2021
250/2021 oprava kamerového systému VP prízemie PGU 960,00 č. obj. 127/2021 17.12.2021 30601550: Teco, Ing. Ján králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 29.12.2021 31.12.2021
251/2021 Karcher- tepovač, vysávač, čistič okien + príslušenstvo 1.094,21 č. obj. 137/2021 17.12.2021 43967663: Kärcher Slovakia, s. r. o , Bratislavská 31, 949 01 Nitra 20.12.2021 31.12.2021
252/2021 Karcher- čistiaca technika 46,00 č. obj. 140/2021 17.12.2021 43967663: Kärcher Slovakia, s. r. o , Bratislavská 31, 949 01 Nitra 20.12.2021 31.12.2021
253/2021 tlač pohľadníc na predaj k výstave S. Masár -Ako čítať skutočnosť? 86,40 č. obj. 138/2021 21.12.2021 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 29.12.2021 31.12.2021
254/2021 ušitie 16 ks tašiek z banerov PGU na predaj 220,00 č. obj. 139/2021 21.12.2021 52972178: Dorka Bags, n. o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice 31.12.2021 31.12.2021
255/2021 korektúra textov do publikácie S. Masár 156,00 č. obj. 122/2021 21.12.2021 Mgr. Miroslava Kuracinová-Valová, Trnava 23.12.2021 31.12.2021
256/2021 predaj časopisu PROFIL z KZ 3,50 KZ zo dňa 2016-06-27, Dodatky č.1, č.2 21.12.2021 31794271: Kruh súčasného umenia Profil, Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 23.12.2021 31.12.2021
257/2021 Layout katalógu PMI III. 700,00 č. obj. 124/2021 21.12.2021 47504889: dr. Benčík, s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 31.12.2021 31.12.2021
258/2021 inštalácia a výroba expozície S. Masár- Ako čítať skutočnosť? 3.940,61 č. obj. 108/2021 22.12.2021 52651550: Mgr. art. Jozef Vančo, GUTENART., Revová 4346/16,811 02 Bratislava 31.12.2021 31.12.2021
259/2021 elektronické stravovacie poukážky 19,34 RD č.549/2015/OP a VO 22.12.2021 47079690: GGFS, s. r. o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 23.12.2021 31.12.2021
260/2021 vodné, stočné 417,62 Zmluva č. 201104292 zo dňa 7.10.2011 27.12.2021 SEVAK,a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 29.12.2021 31.12.2021
261/2021 biela stolná lampa na ek.úsek 39,90 č. obj. 142/2021 28.12.2021 35765038: Elektrosped, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 23.12.2021 31.12.2021
262/2021 multifunkčná tlačiareň EPSON 1.350,00 č. obj. 145/2021 28.12.2021 52933822: Jupiter film s. r. o., J. Milca 771/15, 010 01 Žilina 30.12.2021 31.12.2021
267/2021 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 31.12.2021 36008869 : Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 31.12.2021 31.12.2021
268/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 31.12.2021 51031884: POSCOM s. r. o., Golianova 93, 949 01 Nitra 31.12.2021
2021/37 inštalácia diel k výstave S. Masár -Ako čítať skutočnosť? 120,00 ZoD zo dňa 24.11.2021 17.12.2021 Peter Klima, Žilina 30.12.2021 31.12.2021
2021/38 vytvorenie textu do publikácie PMI III. 300,00 ZoD zo dňa 26.11.2021 17.12.2021 Vladimíra Bungerová, Bratilsva 30.12.2021 31.12.2021
2021/39 vytvorenie textu do publikácie S. Masár 900,00 ZoD zo dňa 3.12.2021 17.12.2021 Mgr. Nina Vrbanová, PhD., Bratislava 30.12.2021 31.12.2021
2021/40 vizuálna identita vzdelávacieho programu, grafický dizajn interaktívneho sprievodcu výstavou S. Masár 300,00 ZoD zo dňa 13.12.2021 17.12.2021 Dominika Koššová, Žilina 30.12.2021 31.12.2021
2021/41 preddavková platba 1.640,00 OZ č.470408 21.12.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 30.12.2021 31.12.2021
2021/42 preddavková platba na mesiac 1/2022 2.840,00 OZ č.470408 31.12.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 31.12.2021 31.12.2021
263/2021 fotografie diel do publikácie Sana Masára 300,00 obj. 125/2021 28.12.2021 Ing. Marek Jančúch, Žilina 14.1.2022 28.01.2022
269/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 45,68 Zmluva 129/2004 31.12.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 14.1.2022 28.01.2022
270/2021 poplatky-mobilná sieť O2 21,00 dohoda o pristúpení k RD č. 468/2020/OVO zo dňa 17.7.2020 31.12.2021 37808427: Úrad ŽSK, Komenského 48, 010 01 Žilina 12.1.2022 28.01.2022
271/2021 PHM 60,12 č. Zmluvy 0541708/00CRZ, Dodatok č.1 o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 31.12.2021 322832: Slovnaft, a. s. ,Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 14.1.2022 28.01.2022
272/2021 ochrana objektu PGU + výjazd 19,92 ZoD 02011999, Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č. 2 31.12.2021 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 7.2.2022 18.2.2022
273/2021 oprava UPS (výmena akumulátorov) 206,40 obj. 119/2021 31.12.2021 35966289: Engie services s. r. o , Jarošova 1, 831 03 Bratislava 26.01.2021 28.01.2022
2021/45 preklad textov SJ /AJ do katalógu PMI III. a sprievodcu 300,00 ZoD zo dňa 26.11.2021 31.12.2021 Katarína Bičanová 26.01.2021 28.01.2022
2021/46 preklad textov SJ /AJ do katalógu Stano Masár 110,00 ZoD zo dňa 26.11.2021 31.12.2021 Katarína Bičanová 26.01.2021 28.01.2022
2021/47 preklad textov SJ/AJ + korektúry textov do publikácie Stano Masár 650,00 ZoD zo dňa 13.12.2021 31.12.2021 John Minahane 26.01.2021 28.01.2022
237/2021 tlač interaktívneho sprievodcu výstavou Stana Masára - vzdelávací program PGU kids 214,20 obj. 126/2021 16.12.2021 36718114: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina 28.01.2021 28.01.2022
235/2021 výroba video dokumentácie k výstave S .Masár- Ako čítať skutočnosť? 940,10 obj. 115/2021 16.12.2021 52933822: Jupiter film s. r. o., J. Milca 771/15, 010 01 Žilina 18.02.2022 18.02.2022
264/2021 tlač katalógu PMI III.- Nežná sila 2.689,50 obj. 144/2021 28.12.2021 45280673: DEVIN Printing House, Eisnerova 35, 841 07, Devínska Nová Ves 30.03.2022 04.04.2022
265/2021 tlač katalógu PMI III- Nežná sila 500,00 31.12.2021 doc. Mgr. art. M. Benčík, s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 25.5.2022 31.5.2022
266/2021 grafické spracovanie katalógu PMI III- Nežná sila 1.252,00 31.12.2021 doc. Mgr. art. M. Benčík, s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava 10.5.2022 31.5.2022
5/2021 vyúčtovanie fa -202,24 Zmluva č.1/2019 na rok 2020 31.12.2021-vyšlá fa 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 220,010 01 Žilina 31.12.2021 31.12.2021

Objednávky 2021

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2021 úprava parametrov thehosting 18,88 20.1.2021 WebSsuport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 1/2021 úprava parametrov thehosting 21.1.2021
2/2021 nákup toner repas 1ks, HP CF 230X do 20,00 20.1.2021 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Miroslava Sikorová 2/2021 nákup toner repas 1ks, HP CF 230X 21.1.2021
3/2021 fotografická dokumentácia výstavy a jej virtuálnej prehliadky výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 673,60 20.1.2021 Juraj Poliak, Letná 6, 010 03 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 3/2021 fotografická dokumentácia výstavy a jej virtuálnej prehliadky výstavy Juraj Poliak "Pavilón des Cédres" 25.1.2021
4/2021 realizácia výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 1000,00 20.1.2021 Juraj Poliak, Letná 6, 010 03 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 4/2021 realizácia výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 25.1.2021
5/2021 stojanový monitor "7" MON-005 k cúvacej kamere na vozidlo Peugeot ZA908 GH 57,00 29.1.2021 Kalis s.r.o., Rapatska 911, 951 35 Veľké Zálužie Mgr. Miroslava Sikorová 5/2021 stojanový monitor "7" MON-005 k cúvacej kamere na vozidlo Peugeot ZA908 GH 3.2.2021
6/2021 diaľničná známka na vozidlo Peugeot Boxer Za 908 GH 50,00 1.2.2021 Národná diaľničná spoločnosť,a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 6/2021 diaľničná známka na vozidlo Peugeot Boxer Za 908 GH 3.2.2021
7/2021 utierky na ruky ZZ 2 vr, RC 40000 ks, Harmony comfort 5 krab., "Prevencia Covid 19" do 90,00 17.2.2021 Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 7/2021 utierky na ruky ZZ 2 vr, RC 40000 ks, Harmony comfort 5 krab., "Prevencia Covid 19" 17.2.2021
8/2021 montáž cúvacej kamery na vozidlo ZA 908 GH 54,00 19.2.2021 Final-CD, Prielohy 5, 010 07 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 8/2021 montáž cúvacej kamery na vozidlo ZA 908 GH 19.2.2021
9/2021 stabilizátor Zhiyun Smooth 4 čierny-1-R11-4C 101,90 23.2.2021 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 9/2021 stabilizátor Zhiyun Smooth 4 čierny-1-R11-4C 23.2.2021
10/2021 servis klimatizácií 772,50 18.3.2021 Horvát servis, s.r.o., Bánovská cesta 11, 010 01ŤŽilina Mgr. Miroslava Sikorová 10/2021 servis klimatizácií 22.3.2021
10/2021-1 toner CF 230X, 283A 43,92 26.2.2021 Damedis, s.r.o., Kukučínova 6571, 96001 Zvolen Mgr. Miroslava Sikorová 10/2021-1 toner CF 230X, 283A 26.2.2021
11/2021 certifikát SSL od 25.3.2021-25.3.2022 46,80 25.3.2021 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 087 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 11/2021 certifikát SSL od 25.3.2021-25.3.2022 25.3.2021
12/2021 výmena čerpadiel do klimatizácií do 530,16 25.3.2021 Horvát servis, s.r.o., Bánovská cesta 11, 010 01ŤŽilina Mgr. Miroslava Sikorová 12/2021 výmena čerpadiel do klimatizácií 25.3.2021
13/2021 rámovanie zbierkových predmetov 15 ks a odrezanie 1 ks skla na výstavu "Generácia 909,76" do 650,00 21.4.2021 Smolka.sk, Nemocničná 1945/26-116, 026 01 Dolný Kubín Mgr. Miroslava Sikorová 13/2021 rámovanie zbierkových predmetov 15 ks a odrezanie 1 skla na výstavu "Generácia909" 21.4.2021
14/2021 oprava vozidla ZA908FH do 100,00 21.4.2021 Final-CD spol s r.o., Prielohy 5, 010 07 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 14/2021 oprava vozidla ZA908FH 23.4.2021
15/2021 kancelársky papier a kancelárske potreby pre zamestnancov do 500,00 21.4.2021 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Miroslava Sikorová 15/2021 kancelársky papier a kancelárske potreby pre zamestnancov 23.4.2021
16/2021 farba na stenu k výstave "Generácia 909,76" do 20,00 27.4.2021 Painthouse, s.r.o. Na Stanicu 16, 010 09 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 16/2021 farba na stenu k výstave "Generácia 909,76" 26.4.2021
17/2021 komponenty na kapa dosky k výstave "Generácia 909,76" 648,00 27.4.2021 i+i print spol. s.r.o., Mlynské luhy 27, 821 05 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 17/2021 komponenty na kapa dosky k výstave "Generácia 909,76" 27.4.2021
18/2021 10 ks muštov k výstave "Generácia 909,76" 45,00 28.4.2021 Mgr. Nikoleta Kačmárová, Radová 397/33, 010 03 Žilina-Budatín Mgr. Miroslava Sikorová 18/2021 10 ks muštov k výstave "Generácia 909,76" 28.4.2021
19/2021 odkladacie mapy na admin. účely 7,20 28.4.2021 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Miroslava Sikorová 19/2021 odkladacia mapa na admin. účely 28.4.2021
20/2021 tlač propagačných materiálov k výstave "Generácia 909,76" 138,98 29.4.2021 Racional SK s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 20/2021 tlač propagačných materiálov 29.4.2021
21/2021 výroba a inštalácia sprievodných textov a popisiek k dielam k výstave "Generácia 909,76" 450,00 29.4.2021 Ľuboš Škulec, Clementisova 1350/78, 024 01 Kysucké Nové Mesto Mgr. Miroslava Sikorová 21/2021 výroba a inštalácia sprievodných textov a popisiek k dielam k výstave "Generácia 909,76" 29.4.2021
22/2021 obrazové očká na vešanie obrazov k výstave "Generácia 909,76" do 35,00 30.4.2021 Tabačik-Priemto s.r.o., Hviezdoslavova 3496/60, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 22/2021 obrazové očká na vešanie obrazov k výstave "Generácia 909,76" v 30.4.2021
23/2021 cylindrická vložka do dverí (budova Ciachovňe) 8,40 30.4.2021 Tabačik-Priemto s.r.o., Hviezdoslavova 3496/60, prev. Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 23/2021 cylindrická vložka do dverí (Ciachovňa) 30.4.2021
24/2021 interiérová kľučka administratíva 13,08 7.5.2021 Hasta, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Považský Chlmec Mgr. Miroslava Sikorová 24/2021 interiérová kľučka administratíva 7.5.2021
25/2021 výmena filtra a oleja na vozidle ZA 908GH, prezutie pneumatík 143,18 7.5.2021 Autoservis Štefanko, Gerlachovská 3104/1, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 25/2021 výmena filtra a oleja na vozidle ZA 908GH, prezutie pneumatík 7.5.2021
26/2021 ročné revízie elektrických zariadení, spotrebičov a ručného náradia 488,38 13.5.2021 OB Elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 26/2021 ročné revízie elektrických zariadení, spotrebičov a ručného náradia 13.5.2021
27/2021 tlač propagačných materiálov k výstave "Corago Cabli" 106,62 17.5.2021 Racional SK s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 27/2021 tlač propagačných materiálov k výstave "Corago Cabli" 17.5.2021
28/2021 bezpečnostná vložka s kľúčami do administratívy do 40,00 28.5.2021 Tabačik-Priemto s.r.o., Hviezdoslavova 3496/60, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 28/2021 bezpečnostná vložka s kľúčami do administratívy 28.5.2021
29/2021 dezinfekcia na ruky a povrchov "Covid 19" do 50,00 1.6.2021 Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 29/2021 dezinfekcia na ruky a povrchov "Covid 19" 1.6.2021
30/2021 vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodu a odstránenie nedostatkov OP a OS 344,57 2.6.2021 OB Elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 30/2021 vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodu a odstránenie nedostatkov OP a OS 2.6.2021
31/2021 elektrotechnika do výstavných priestorov k projektu Prvé múzeum intermédií III. 1849,20 2.6.2021 Opal multimedia spol. s. r. o., Družstevná 40, 080 09 Prešov Mgr. Miroslava Sikorová 31/2021 elektrotechnika do výstavných priestorov k projektu Prvé múzeum intermédií III. 2.6.2021
32/2021 semináre podľa výberu 30/osoba 3.6.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, s.r.o., Družstevná 232/2, 040 01 Mgr. Miroslava Sikorová 32/2021 semináre podľa výberu 7.6.2021
33/2021 semináre podľa výberu 84/osoba 3.6.2021 Poradca podnikateľa, spol s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 33/2021 semináre podľa výberu 7.6.2021
34/2021 diaľkomer laserový Makita LD 050 P 77,93 3.6.2021 Tabačik-Priemto s.r.o., Hviezdoslavova 3496/60, prev. Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 34/2021 diaľkomer laserový Makita LD 050 P 7.6.2021
35/2021 televízor Senkor SLE 40F16 TCS do výstavných priestorov k projektu Prvé múzeum intermédií III. 209,00 4.6.2021 Planeo Elektro, Nám. A. Hlinku 7B, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 35/2021 televízor Senkor SLE 40F16 TCS do výstavných priestorov k projektu Prvé múzeum intermédií III. 7.6.2021
36/2021 výroba deliacej steny do expozície Prvé múzeum intermédií III. do 600,00 7.6.2021 Juraj Mrázik, Kukučínova 10, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 36/2021 výroba deliacej steny do expozície Prvé múzeum intermédií III. 7.6.2021
37/2021 maliarska farba + maliarske potreby k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 56,98 9.6.2021 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Mgr. Miroslava Sikorová 37/2021 maliarska farba + maliarske potreby k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 9.6.2021
38/2021 maliarska farba do expozícií Prvé múzeum intermédií III. 53,92 14.6.2021 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Mgr. Miroslava Sikorová 38/2021 maliarska farba do expozícií Prvé múzeum intermédií III. 18.6.2021
39/2021 stk+emisná kontrola na vozidle Za 908 GH do 77,0 14.6.2021 Genezic trade, spol.s r.o., Hričovská 191/8, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 39/2021 stk+emisná kontrola na vozidle Za 908 GH 18.6.2021
40/2021 výroba plexi skien vrátane úchytov k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 453,00 16.6.2021 IS s.r.o., Wattová 22, 821 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 40/2021 výroba plexi skien vrátane úchytov k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 18.6.2021
41/2021 dodanie a výmena batérií do zariadenia EPS+kontrola 137,98 16.6.2021 Engie Services, a.s., Pobočka Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 41/2021 dodanie a výmena batérií do zariadenia EPS+kontrola 18.6.2021
42/2021 diaľkový ovládač na klimatizáciu do kancelárskeho priestoru 52,20 16.6.2021 Horvát servis, s.r.o., Bánovská cesta 11, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 42/2021 diaľkový ovládač na klimatizáciu do kancelárskeho priestoru 18.6.2021
43/2021 nosník a háčik klixi k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 68,81 16.6.2021 Kreo, s.r.o., Veľká Okružná 61, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 43/2021 nosník a háčik klixi k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 18.6.2021
44/2021 výroba dekla 5 strán k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 157,00 16.6.2021 IS s.r.o., Wattová 22, 821 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 44/2021 výroba dekla 5 strán k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 18.6.2021
45/2021 výroba dekla biely k expozícií Prvé múzeum intermédií III. do 300,00 21.6.2021 Juraj Mrázik, Kukučínova 10, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 45/2021 výroba dekla biely k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 22.6.2021
46/2021 zameranie a inštalácia veľkoplošných projekcií k expozícií Prvé múzeum intermédií III. do 200,00 21.6.2021 Dušan Dobiáš, Bernoláka 2168/33, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 46/2021 zameranie a inštalácia veľkoplošných projekcií k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 22.6.2021
47/2021 tlač propagačného materiálu k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 55,00 22.6.2021 Racional SK s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 47/2021 tlač propagačného materiálu k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 22.6.2021
48/2021 úprava formátov videí autoriek J.Želibskej a D.Sadovskej v expozícií Prvé múzeum intermédií III. 150,00 22.6.2021 Jupiter film, s.r.o., J.Milca 771/15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 48/2021 úprava formátov videí autoriek J.Želibskej a D.Sadovskej v expozícií Prvé múzeum intermédií III. 22.6.2021
49/2021 Výroba popisiek k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 396,00 22.6.2021 i+i print, spol. s.r.o., Mlynské luhy 27, 821 05 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 49/2021 výroba popisiek k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 22.6.2021
50/2021 Realizácia expozície-architektúra osadenie interiérových prvkov v expozícií Prvé múzeum intermédií III. 1667,20 22.6.2021 dr.Benčík, s.r.o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 50/2021 realizácia expozície-architektúra osadenie interiérových prvkov v expozícií Prvé múzeum intermédií III. 22.6.2021
51/2021 Vytvorenie a aplikácia grafického dizajnu expozície Prvé múzeum intermédií III. do 1193,94 22.6.2021 dr.Benčík, s.r.o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 51/2021 vytvorenie a aplikácia grafického dizajnu expozície Prvé múzeum intermédií III. 22.6.2021
52/2021 inštalačný materiál k expozícií Prvé múzeum intermédií III. do 12,00 22.6.2021 Tabačik-Priemto s.r.o., Hviezdoslavova 3496/60, prev. Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 52/2021 inštalačný materiál k expozícií Prvé múzeum intermédií III. 22.6.2021
53/2021 tonery CF 283A pre administratívne účely 68,52 25.6.2021 Damedis, s.r.o., Kukučínova 6571, 96001 Zvolen Mgr. Miroslava Sikorová 53/2021 tonery CF 283A 25.6.2021
54/2021 tlač interaktívneho sprievodcu k výstave "Generácia 909,76" 150 ks 214,20 1.7.2021 Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 54/2021 tlač interaktívneho sprievodcu k výstave "Generácia 909,76" 150 ks 1.7.2021
55/2021 toaletný papier 100,00 1.7.2021 Valin. s.r.o., Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 55/2021 toaletný papier 1.7.2021
56/2021 dodanie, montáž, výmena tlačidlového hlásiča a kontrola systému 140,32 14.7.2021 Engie Services, a.s., Pobočka Kragujevská 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 56/2021 dodanie, montáž, výmena tlačidlového hlásiča a kontrola systému 14.7.2021
57/2021 školenie-majetok, účtovníctvo, banka, pokladňa 67,72 /školenie 19.7.2021 Asseco solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 57/2021 školenie 19.7.2021
58/2021 čistiace prostriedky podľa výberu do 200,00 1.7.2021 Valin. s.r.o., Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 58/2021 čistiace prostriedky podľa výberu 1.7.2021
59/2021 samozatvárač s ramienkom na dvere do 126,00 23.7.2021 Hasta, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 59/2021 samozatvárač s ramienkom na dvere 23.7.2021
60/2021 umývadlová batéria do 25,00 2.8.2021 Tabačik-Priemto s.r.o., Hviezdoslavova 3496/60, prev. Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 60/2021 umývadlová batéria 2.8.2021
61/2021 diagnostika elektrozariadení 42,00 2.8.2021 Roman Dolinajec-Hacom, Bytčianska 56/20, 010 03 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 61/2021 diagnostika elektrozariadení 2.8.2021
62/2021 stravné jednotky -32 ks pre letný tábor 96,00 9.8.2021 ABreal, s.r.o., Národná 813/6, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 62/2021 stravné jednotky -32 ks pre letný tábor 9.8.2021
63/2021 worshop pre letný tábor 80,00 9.8.2021 Mgr. art. Zuzana Burianová, Radlinského 18, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 63/2021 worshop pre letný tábor 9.8.2021
64/2021 hygienické potreby podľa výberu 33,23 20.8.2021 Slovpap SK s.r.o., Pittsburgská 5, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 64/2021 hygienické potreby podľa výberu 20.8.2021
65/2021 seminár Správa registratúry -online 79,00 23.8.2021 Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 3, ČR Mgr. Miroslava Sikorová 65/2021 seminár Správa registratúry -online 23.8.2021