Výsledok hlasovania verejnosti O najlepší plagát – EKOPLAGÁT `20

Všetky postupujúce plagáty, vystavené v Považskej galérii umenia v Žiline v rámci výstavy EKOPLAGÁT `20. Víťazom v očiach verejnosti sa stal plagát s názvom Drop of life (Kvapka života) od autora Borbollu Gonzaleza Javiera z Kuby. Viac o priebehu hlasovania O najlepší plagát v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline ste

Čítať viac
Tomáš Rafa: Protest ĽSNS a VZDORU Kysuce proti utečencom a diktátu Bruselu (2015)

ARTBASE / Tomáš Rafa

V projekte Artbase z produkcie Kunsthalle Bratislava sú zastúpení až dvaja autori, pochádzjúci zo Žiliny, ktorí výrazne prispeli a stále prispievajú do formovania jej kultúrneho priestoru. Okrem Jara Kyšu je to aj Tomáš Rafa. Aktivity výtvarníka predstavuje a komentuje Mira Sikorová-Putišová, riaditeľka PGU v Žiline. https://www.youtube.com/watch?v=9R9S6vr5LrA

Čítať viac

ARTBASE / Jaroslav Kyša

Projekt Artbase predstavuje až dvoch výtvarníkov, ktorí pochádzajú zo Žiliny a prispievajú do formovania jej kultúrneho priestoru. Jeden z nich je Jaro Kyša. Nech sa páči, pozrite si jeho videoprofil.

Čítať viac
papier baliaci, pastel suchý, 56 x 90 cm

Zreštaurované zbierkové predmety zo zbierok v správe PGU v Žiline v roku 2020 podporené z FPU

Považská galéria umenia v Žiline vďaka príspevku Fondu na podporu umenia v roku 2020 dala zreštaurovať tri zbierkové predmety zo svojich zbierok. Zbierkové predmety sa nachádzajú v Stálej expozícii diel Vincenta Hložníka v Považskej galérii umenia v Žiline. Zbierkové predmety boli reštaurované z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Reštaurovanie

Čítať viac

Nové akvizície PGU v Žiline v roku 2019 podporené dotáciou z FPU

Jana Kapelová: Nylonové súvislosti (2017) autonómne video, 18´19´´, farba, zvuk Video – záznam z kolektívnej performancie sa dotýka témy prekarizácie, skúma stav ekonomickej a spoločenskej neistoty a frustrácie plynúcej z nestabilnej a nedostatočne finančne ohodnotenej práce. Jana Kapelová oslovila umelkyne, historičky umenia a kurátorky, aby sprostredkovali svoje pracovné skúsenosti a

Čítať viac

Nové akvizície PGU v Žiline v roku 2018 podporené dotáciou z FPU

Považská galéria umenia v Žiline vďaka z príspevku Fondu na podporu umenia získala v roku 2018 nové diela v oblasti videa a inštalácie: Gabriela Binderová: East side story, 2003 video, 9´50´´, farba, zvuk East side story v danom čase vzniklo ako videoautoportrét ženy (autorky). Je portrétom jej rodinných vzťahov, hľadania, zakladania domova, v komparácii západu

Čítať viac

Peter Meluzin Videoart na Slovensku – edícia videoumenia PGU v Žiline

Kombinácia knižného a DVD titulu prezentuje výber autorovej tvorby v oblasti videoumenia – predovšetkým videoinštalácie, ktoré sú vo výraznej miere komponované na základe integrovania reálneho TV vysielania alebo apropriovaného záznamu z neho. DVD nosič obrazovo dokumentuje tieto vybrané diela autora z ťažiskom vzniku v 90. rokoch. Knižná publikácia vo forme

Čítať viac

Jana Želibská Videoart na Slovensku – edícia videoumenia PGU v Žiline

Kombinácia knižného a DVD titulu prezentuje výber autorkinej tvorby v oblasti videoumenia – predovšetkým ťažiskové videoinštalácie a autonómne videá výtvarníčky od 90. rokov s prihliadnutím na hlavné témy tvorby: najmä telo, rodový obrat, príroda, reakcie na stereotypy obrazov mužskosti a ženskosti. DVD nosič je obrazovou dokumentáciou vybraných videodiel umelkyne. Knižná

Čítať viac

Miro Nicz Videoart na Slovensku – edícia videoumenia PGU v Žiline

Kombinácia knižného a DVD titulu prezentuje výber autorovej tvorby v oblasti videoumenia – dokumentácie akcií a na neskoršie videoperformancie, ktoré sa svojou témou najvýraznejšie dotýkajú sebareflektívneho zamerania. Analyzuje v nich svoju osobu ako umelca – autorský subjekt a jednotlivca fungujúceho v rámci spoločnosti, odkrýva svoje existenciálne uvažovanie o zmysle a

Čítať viac